» 50 / Kâf  44:

Kuran Sırası: 50
İniş Sırası: 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 50 / Kâf  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَوْمَ (YVM) = yevme : (o) gün
2. تَشَقَّقُ (TŞGG) = teşeḳḳaḳu : yarılır
3. الْأَرْضُ (ELÊRŽ) = l-erDu : yer
4. عَنْهُمْ (ANHM) = ǎnhum : onlar(ın üstün)den
5. سِرَاعًا (SREAE) = sirāǎn : sür'atle koşarlar
6. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte bu
7. حَشْرٌ (ḪŞR) = Haşrun : toplamadır
8. عَلَيْنَا (ALYNE) = ǎleynā : bize göre
9. يَسِيرٌ (YSYR) = yesīrun : kolaydır
(o) gün | yarılır | yer | onlar(ın üstün)den | sür'atle koşarlar | işte bu | toplamadır | bize göre | kolaydır |

[YVM] [ŞGG] [ERŽ] [] [SRA] [] [ḪŞR] [] [YSR]
YVM TŞGG ELÊRŽ ANHM SREAE Z̃LK ḪŞR ALYNE YSYR

yevme teşeḳḳaḳu l-erDu ǎnhum sirāǎn ƶālike Haşrun ǎleynā yesīrun
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

 » 50 / Kâf  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme (o) gün (The) Day
تشقق ش ق ق | ŞGG TŞGG teşeḳḳaḳu yarılır will split
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer the earth
عنهم | ANHM ǎnhum onlar(ın üstün)den from them,
سراعا س ر ع | SRA SREAE sirāǎn sür'atle koşarlar hurrying.
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu That
حشر ح ش ر | ḪŞR ḪŞR Haşrun toplamadır (is) a gathering
علينا | ALYNE ǎleynā bize göre for Us
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır easy.

50:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(o) gün | yarılır | yer | onlar(ın üstün)den | sür'atle koşarlar | işte bu | toplamadır | bize göre | kolaydır |

[YVM] [ŞGG] [ERŽ] [] [SRA] [] [ḪŞR] [] [YSR]
YVM TŞGG ELÊRŽ ANHM SREAE Z̃LK ḪŞR ALYNE YSYR

yevme teşeḳḳaḳu l-erDu ǎnhum sirāǎn ƶālike Haşrun ǎleynā yesīrun
يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير

[ي و م] [ش ق ق] [ا ر ض] [] [س ر ع] [] [ح ش ر] [] [ي س ر]

 » 50 / Kâf  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يوم ي و م | YVM YVM yevme (o) gün (The) Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
تشقق ش ق ق | ŞGG TŞGG teşeḳḳaḳu yarılır will split
Te,Şın,Gaf,Gaf,
400,300,100,100,
V – 3rd person feminine singular (form V) imperfect verb
فعل مضارع
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDu yer the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – nominative feminine noun → Earth"
اسم مرفوع
عنهم | ANHM ǎnhum onlar(ın üstün)den from them,
Ayn,Nun,He,Mim,
70,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
سراعا س ر ع | SRA SREAE sirāǎn sür'atle koşarlar hurrying.
Sin,Re,Elif,Ayn,Elif,
60,200,1,70,1,
N – accusative masculine indefinite (form III) verbal noun
اسم منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu That
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
حشر ح ش ر | ḪŞR ḪŞR Haşrun toplamadır (is) a gathering
Ha,Şın,Re,
8,300,200,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
علينا | ALYNE ǎleynā bize göre for Us
Ayn,Lam,Ye,Nun,Elif,
70,30,10,50,1,
P – preposition
PRON – 1st person plural object pronoun
جار ومجرور
يسير ي س ر | YSR YSYR yesīrun kolaydır easy.
Ye,Sin,Ye,Re,
10,60,10,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَوْمَ: (o) gün | تَشَقَّقُ: yarılır | الْأَرْضُ: yer | عَنْهُمْ: onlar(ın üstün)den | سِرَاعًا: sür'atle koşarlar | ذَٰلِكَ: işte bu | حَشْرٌ: toplamadır | عَلَيْنَا: bize göre | يَسِيرٌ: kolaydır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يوم YWM (o) gün | تشقق TŞGG yarılır | الأرض ELÊRŽ yer | عنهم ANHM onlar(ın üstün)den | سراعا SREAE sür'atle koşarlar | ذلك Z̃LK işte bu | حشر ḪŞR toplamadır | علينا ALYNE bize göre | يسير YSYR kolaydır |
Kırık Meal (Okunuş) : |yevme: (o) gün | teşeḳḳaḳu: yarılır | l-erDu: yer | ǎnhum: onlar(ın üstün)den | sirāǎn: sür'atle koşarlar | ƶālike: işte bu | Haşrun: toplamadır | ǎleynā: bize göre | yesīrun: kolaydır |
Kırık Meal (Transcript) : |YVM: (o) gün | TŞGG: yarılır | ELÊRŽ: yer | ANHM: onlar(ın üstün)den | SREAE: sür'atle koşarlar | Z̃LK: işte bu | ḪŞR: toplamadır | ALYNE: bize göre | YSYR: kolaydır |
Abdulbaki Gölpınarlı : O gün yarılır yeryüzü de çıkarlar oradan ve hızlı hızlı koşarlar; bu toplayış, bize pek kolaydır.
Adem Uğur : O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.
Ahmed Hulusi : O süreçte arz (beden) onlardan hızla kopup ayrılır! İşte bu bizim üzerimize kolay bir haşr'dır.
Ahmet Tekin : Yerin yarılıp, insanların kabirlerinden çabucak çıkacakları gün, işte o gün, mahşerde toplanma günüdür. Bunu gerçekleştirmek bize, çok kolaydır.
Ahmet Varol : O gün yer onlara yarılır, (onlar da) hızla çıkarlar. İşte bu bize göre kolay olan bir toplamadır.
Ali Bulaç : O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, Bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)dır.
Ali Fikri Yavuz : O gün yer onlara yarılıb süratle çıkarlar. İşte bu bir haşirdir (insanları bir araya toplamaktır) ki, bize kolaydır.
Bekir Sadak : O gun, yer yarilir onlar cabucak ayrilir; bu, Bize gore kolay bir toplanmadir.
Celal Yıldırım : O gün ki, yer onlardan yarılıp ayrılır da (onlar da dirilip çıkarlar ve) sür'atle koşarlar. İşte bize göre çok kolay bir toplanmayı sağlamadır bu..
Diyanet İşleri : O gün yer, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, (hesap için) bir toplamadır, bize göre kolaydır.
Diyanet İşleri (eski) : O gün, yer yarılır, onlar çabucak ayrılır; bu, Bize göre kolay bir toplamadır.
Diyanet Vakfi : O gün yer yarılır, onların üzerinden süratle yarılıp açılır. Bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.
Edip Yüksel : O gün yer onlardan dolayı yarılıverir. Bu, bizim için kolay bir toparlamadır
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O gün yer yarılır, insanlar kabirlerinden çabucak çıkarlar. İşte bu, sadece bize göre kolay bir toplanmadır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yerin kendilerinden çatlayıp yarılacağı ve süratle koşacakları o gün. Bu ancak Bize kolay gelen bir toplamadır.
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki Arz onlardan ayrılır sür'atle koşarlar, o, bir haşirdir ki ancak bize kolaydır
Fizilal-il Kuran : O gün yer onların üstünden yarılıp açılır. Ve onlar kabirlerinden çıkıp süratle koşarlar. İşte bu toplanmadır, bize göre kolaydır.
Gültekin Onan : O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)dır.
Hakkı Yılmaz : O gün yer onlardan çabuk yarılır. İşte bu, sadece Bize kolay bir toplamadır.
Hasan Basri Çantay : O gün hepsi sür'atle çıkmak üzere arz kendilerinden ayrılır. İşte bu, bize göre kolay olan bir haşirdir.
Hayrat Neşriyat : O gün yer, onlardan yarılır; sür'atli kimseler olarak (kabirlerinden çıkarlar)! İşte bu haşirdir; bize göre pek kolaydır!
İbni Kesir : O gün; yer yarılır, onlar çabucak çıkarlar. İşte bu, Bize göre kolay olan bir haşirdir.
İskender Evrenosoğlu : O gün arz (toprak) yarılıp onlardan hızla ayrılır (onlar topraktan çıkarak yükselirler). İşte bu haşr (topraktan çıkararak insanları Mahşer Meydanı'nda toplamak), Bizim için kolaydır.
Muhammed Esed : Onlar (Allah'ın hükmüne doğru hızla) koşarken yeryüzünün çepeçevre yarılıp parçalanacağı Gün, bu toplanma, Bizim için kolay olacaktır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün ki, yer, onlardan sür'atle çatlayıp ayrılır. İşte o, bir haşrdır, Bize göre pek kolaydır.
Ömer Öngüt : O gün yer üzerlerinden yarılır, (insanlar kabirlerinden) süratle çıkarlar. Onları böylece toplamak bizim için pek kolaydır.
Şaban Piriş : O gün yer, onlara hızlı bir şekilde yarılacaktır. Bu, bizim için çok kolay olan bir toplamadır.
Suat Yıldırım : Yerin yarılıp kendilerinin büyük bir hızla mahşer meydanına koşacakları gün, mutlaka gelecektir. Bu diriltip mahşerde toplama Bize göre çok kolaydır.
Süleyman Ateş : O gün yer onlar(ın üstün)den yarıl(ıp açıl)ır, (çağırana doğru) sür'atle koşarlar. İşte bu, toplamadır; bize göre kolaydır.
Tefhim-ul Kuran : O gün yer, onlardan çatlayıp ayrılır da (onlar,) hızla koşarlar. İşte bu, bize göre oldukça kolay olan bir haşir (sizi bir arada toplama)dır.
Ümit Şimşek : O gün yer yarılır, onlar hızla koşarlar. Bu Bizim için pek kolay bir toplayıştır.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün, yer çatır çatır yarılıp onlardan çabucak uzaklaşır. Bu yalnız bizim için kolay olan bir haşretmedir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}