» 50 / Kâf  6:

Kuran Sırası: 50
İniş Sırası: 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 50 / Kâf  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَفَلَمْ (ÊFLM) = efelem :
2. يَنْظُرُوا (YNƵRVE) = yenZurū : bakmadılar mı?
3. إِلَى (ÎL) = ilā :
4. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : göğe
5. فَوْقَهُمْ (FVGHM) = fevḳahum : üstlerindeki
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. بَنَيْنَاهَا (BNYNEHE) = beneynāhā : onu bina ettik
8. وَزَيَّنَّاهَا (VZYNEHE) = ve zeyyennāhā : ve onu süsledik
9. وَمَا (VME) = ve mā : ve yoktur
10. لَهَا (LHE) = lehā : onun
11. مِنْ (MN) = min : hiçbir
12. فُرُوجٍ (FRVC) = furūcin : çatlağı
| bakmadılar mı? | | göğe | üstlerindeki | nasıl | onu bina ettik | ve onu süsledik | ve yoktur | onun | hiçbir | çatlağı |

[] [NƵR] [] [SMV] [FVG] [KYF] [BNY] [ZYN] [] [] [] [FRC]
ÊFLM YNƵRVE ÎL ELSMEÙ FVGHM KYF BNYNEHE VZYNEHE VME LHE MN FRVC

efelem yenZurū ilā s-semāi fevḳahum keyfe beneynāhā ve zeyyennāhā ve mā lehā min furūcin
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج

 » 50 / Kâf  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلم | ÊFLM efelem Then do not
ينظروا ن ظ ر | NƵR YNƵRVE yenZurū bakmadılar mı? they look
إلى | ÎL ilā at
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi göğe the sky
فوقهم ف و ق | FVG FVGHM fevḳahum üstlerindeki above them -
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
بنيناها ب ن ي | BNY BNYNEHE beneynāhā onu bina ettik We structured it
وزيناها ز ي ن | ZYN VZYNEHE ve zeyyennāhā ve onu süsledik and adorned it
وما | VME ve mā ve yoktur and not
لها | LHE lehā onun for it
من | MN min hiçbir any
فروج ف ر ج | FRC FRVC furūcin çatlağı rifts?

50:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| bakmadılar mı? | | göğe | üstlerindeki | nasıl | onu bina ettik | ve onu süsledik | ve yoktur | onun | hiçbir | çatlağı |

[] [NƵR] [] [SMV] [FVG] [KYF] [BNY] [ZYN] [] [] [] [FRC]
ÊFLM YNƵRVE ÎL ELSMEÙ FVGHM KYF BNYNEHE VZYNEHE VME LHE MN FRVC

efelem yenZurū ilā s-semāi fevḳahum keyfe beneynāhā ve zeyyennāhā ve mā lehā min furūcin
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج

[] [ن ظ ر] [] [س م و] [ف و ق] [ك ي ف] [ب ن ي] [ز ي ن] [] [] [] [ف ر ج]

 » 50 / Kâf  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أفلم | ÊFLM efelem Then do not
,Fe,Lam,Mim,
,80,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
SUP – prefixed supplemental particle
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
الفاء زائدة
حرف نفي
ينظروا ن ظ ر | NƵR YNƵRVE yenZurū bakmadılar mı? they look
Ye,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
10,50,900,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
إلى | ÎL ilā at
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi göğe the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فوقهم ف و ق | FVG FVGHM fevḳahum üstlerindeki above them -
Fe,Vav,Gaf,He,Mim,
80,6,100,5,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
بنيناها ب ن ي | BNY BNYNEHE beneynāhā onu bina ettik We structured it
Be,Nun,Ye,Nun,Elif,He,Elif,
2,50,10,50,1,5,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وزيناها ز ي ن | ZYN VZYNEHE ve zeyyennāhā ve onu süsledik and adorned it
Vav,Ze,Ye,Nun,Elif,He,Elif,
6,7,10,50,1,5,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | VME ve mā ve yoktur and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
لها | LHE lehā onun for it
Lam,He,Elif,
30,5,1,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person feminine singular personal pronoun
جار ومجرور
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
فروج ف ر ج | FRC FRVC furūcin çatlağı rifts?
Fe,Re,Vav,Cim,
80,200,6,3,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَفَلَمْ: | يَنْظُرُوا: bakmadılar mı? | إِلَى: | السَّمَاءِ: göğe | فَوْقَهُمْ: üstlerindeki | كَيْفَ: nasıl | بَنَيْنَاهَا: onu bina ettik | وَزَيَّنَّاهَا: ve onu süsledik | وَمَا: ve yoktur | لَهَا: onun | مِنْ: hiçbir | فُرُوجٍ: çatlağı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أفلم ÊFLM | ينظروا YNƵRWE bakmadılar mı? | إلى ÎL | السماء ELSMEÙ göğe | فوقهم FWGHM üstlerindeki | كيف KYF nasıl | بنيناها BNYNEHE onu bina ettik | وزيناها WZYNEHE ve onu süsledik | وما WME ve yoktur | لها LHE onun | من MN hiçbir | فروج FRWC çatlağı |
Kırık Meal (Okunuş) : |efelem: | yenZurū: bakmadılar mı? | ilā: | s-semāi: göğe | fevḳahum: üstlerindeki | keyfe: nasıl | beneynāhā: onu bina ettik | ve zeyyennāhā: ve onu süsledik | ve mā: ve yoktur | lehā: onun | min: hiçbir | furūcin: çatlağı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊFLM: | YNƵRVE: bakmadılar mı? | ÎL: | ELSMEÙ: göğe | FVGHM: üstlerindeki | KYF: nasıl | BNYNEHE: onu bina ettik | VZYNEHE: ve onu süsledik | VME: ve yoktur | LHE: onun | MN: hiçbir | FRVC: çatlağı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bakmazlar mı üstlerindeki göğe? Nasıl kurduk onu ve bezedik ve bir yarığı, yırtığı da yok.
Adem Uğur : Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak da yok.
Ahmed Hulusi : (Kendilerini arz - beden kabullendikleri içindir ki) üstlerindeki semâya (bilinçlerine) bakmadılar mı ki, onu nasıl oluşturduk ve (duyularla) bezedik! Onun hiçbir kusuru da yoktur!
Ahmet Tekin : Üstlerindeki göğe düşünerek hiç bakmadılar mı? İncelemediler mi? Onu nasıl yükseltip düzenleyerek, tavan olarak inşa ettik, nasıl süsleyip donattık? Onun hiçbir gediği, hiçbir çatlağı yok.
Ahmet Varol : Üstlerindeki göğü nasıl yaptığımıza ve süslediğimize bakmadılar mı? Onun hiçbir çatlağı yoktur.
Ali Bulaç : Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok.
Ali Fikri Yavuz : Öldükten sonra dirilmeyi inkâr eden o kâfirler) üstlerindeki semaya bakmadılar mı ki, biz onu nasıl bina etmişiz ve (yıldızlarla) onu donatmışız da hiç bir gediği yok?
Bekir Sadak : Onlar, ustlerindeki gogu nasil yapmisiz, suslemisizdir bir bakmazlar mi? Onda hicbir catlak da yoktur.
Celal Yıldırım : Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Onu nasıl kurup meydana getirdik ve (yıldızlarla, sistemlerle) süsledik. Onda hiçbir yarık (dengesizlik, uyumsuzluk) da yoktur.
Diyanet İşleri : Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık! Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar, üstlerindeki göğü nasıl yapmışız, süslemişizdir bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yoktur.
Diyanet Vakfi : Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız! Onda hiçbir çatlak da yok.
Edip Yüksel : Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu hiçbir çatlağı olmadan nasıl yaptık ve onu nasıl süsledik?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Artık üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve süslemişiz, onun hiçbir çatlağı yoktur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Artık üstlerindeki göğe bir baksalar ya, Biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz; hiçbir gediği yok.
Elmalılı Hamdi Yazır : Artık üstlerindeki Semâya bir baksalar a, biz onu nasıl bina etmişiz ve ziynetlemişiz hiçbir gediği yok.
Fizilal-il Kuran : Üzerlerindeki göğe bakmazlar mı ki, onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiçbir çatlak ta yoktur.
Gültekin Onan : Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onda hiçbir çatlak yok.
Hakkı Yılmaz : Peki, onlar üstlerindeki göğe bakmadılar mı ki, onu Biz hiç yarığı olmadan nasıl bina etmişiz ve süslemişiz!
Hasan Basri Çantay : Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu nasıl bina etdik. Onu (yıldızlarla) nasıl donatdık. Onun hiçbir gediği de yok.
Hayrat Neşriyat : Üstlerindeki göğe hiç bakmadılar mı ki, onu nasıl binâ etmişiz ve onu süslemişiz? Hem onun hiçbir çatlağı yoktur!
İbni Kesir : Üstlerindeki göğe hiç bakmazlar mı? Onu nasıl bina etmiş ve nasıl donatmışız? Onda hiç bir çatlak da yoktur.
İskender Evrenosoğlu : Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur.
Muhammed Esed : Onlar tepelerindeki gökyüzüne hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl inşa ettik, güzelleştirdik ve nasıl bütün kusurlardan, eksikliklerden arındırdık?
Ömer Nasuhi Bilmen : Üstlerindeki göğe bakmazlar mı ki, Biz onu nasıl bina ve tezyin ettik ve onun için hiçbir gedik yoktur.
Ömer Öngüt : Onlar üstlerindeki göğü nasıl donatmışız bir bakmazlar mı? Onda hiçbir çatlak da yok!
Şaban Piriş : Üzerlerindeki göğe hiç bakmıyorlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık, onda bir çatlak da yoktur.
Suat Yıldırım : Hiç üzerlerindeki göğe bakmazlar mı? Bakıp da Bizim onu nasıl sağlamca bina ettiğimizi, onda en ufak bir çatlaklık, dengesizlik olmadığını düşünmezler mi?
Süleyman Ateş : Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu nasıl yaptık, süsledik, hiçbir çatlağı yoktur?
Tefhim-ul Kuran : Üzerlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Biz, onu nasıl bina ettik ve onu nasıl süsledik? Onun hiçbir çatlağı yok.
Ümit Şimşek : Üstlerindeki göğe bakmadılar mı, onu nasıl bina edip süslemişiz ki, hiçbir gediği yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk : Bakmadılar mı üstlerindeki göğe ki nasıl kurduk onu, nasıl süsleyip nakışladık?! Yırtığı, çatlağı da yoktur onun.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}