» 50 / Kâf  28:

Kuran Sırası: 50
İniş Sırası: 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 50 / Kâf  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : (Allah) buyurdu ki
2. لَا (LE) = lā :
3. تَخْتَصِمُوا (TḢTṦMVE) = teḣteSimū : çekişmeyin
4. لَدَيَّ (LD̃Y) = ledeyye : uzurumda
5. وَقَدْ (VGD̃) = ve ḳad : ve andolsun
6. قَدَّمْتُ (GD̃MT) = ḳaddemtu : önceden yaptım
7. إِلَيْكُمْ (ÎLYKM) = ileykum : size
8. بِالْوَعِيدِ (BELVAYD̃) = bil-veǐydi : uyarı
(Allah) buyurdu ki | | çekişmeyin | uzurumda | ve andolsun | önceden yaptım | size | uyarı |

[GVL] [] [ḢṦM] [] [] [GD̃M] [] [VAD̃]
GEL LE TḢTṦMVE LD̃Y VGD̃ GD̃MT ÎLYKM BELVAYD̃

ḳāle teḣteSimū ledeyye ve ḳad ḳaddemtu ileykum bil-veǐydi
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد

 » 50 / Kâf  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Allah) buyurdu ki He will say,
لا | LE """(Do) not"
تختصموا خ ص م | ḢṦM TḢTṦMVE teḣteSimū çekişmeyin dispute
لدي | LD̃Y ledeyye uzurumda (in) My presence
وقد | VGD̃ ve ḳad ve andolsun and indeed,
قدمت ق د م | GD̃M GD̃MT ḳaddemtu önceden yaptım I sent forth
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
بالوعيد و ع د | VAD̃ BELVAYD̃ bil-veǐydi uyarı the Warning.

50:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(Allah) buyurdu ki | | çekişmeyin | uzurumda | ve andolsun | önceden yaptım | size | uyarı |

[GVL] [] [ḢṦM] [] [] [GD̃M] [] [VAD̃]
GEL LE TḢTṦMVE LD̃Y VGD̃ GD̃MT ÎLYKM BELVAYD̃

ḳāle teḣteSimū ledeyye ve ḳad ḳaddemtu ileykum bil-veǐydi
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد

[ق و ل] [] [خ ص م] [] [] [ق د م] [] [و ع د]

 » 50 / Kâf  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle (Allah) buyurdu ki He will say,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لا | LE """(Do) not"
Lam,Elif,
30,1,
PRO – prohibition particle
حرف نهي
تختصموا خ ص م | ḢṦM TḢTṦMVE teḣteSimū çekişmeyin dispute
Te,Hı,Te,Sad,Mim,Vav,Elif,
400,600,400,90,40,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
لدي | LD̃Y ledeyye uzurumda (in) My presence
Lam,Dal,Ye,
30,4,10,
LOC – location adverb
PRON – 1st person singular possessive pronoun
ظرف مكان والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وقد | VGD̃ ve ḳad ve andolsun and indeed,
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
حرف تحقيق
قدمت ق د م | GD̃M GD̃MT ḳaddemtu önceden yaptım I sent forth
Gaf,Dal,Mim,Te,
100,4,40,400,
V – 1st person singular (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليكم | ÎLYKM ileykum size to you
,Lam,Ye,Kef,Mim,
,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بالوعيد و ع د | VAD̃ BELVAYD̃ bil-veǐydi uyarı the Warning.
Be,Elif,Lam,Vav,Ayn,Ye,Dal,
2,1,30,6,70,10,4,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: (Allah) buyurdu ki | لَا: | تَخْتَصِمُوا: çekişmeyin | لَدَيَّ: uzurumda | وَقَدْ: ve andolsun | قَدَّمْتُ: önceden yaptım | إِلَيْكُمْ: size | بِالْوَعِيدِ: uyarı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL (Allah) buyurdu ki | لا LE | تختصموا TḢTṦMWE çekişmeyin | لدي LD̃Y uzurumda | وقد WGD̃ ve andolsun | قدمت GD̃MT önceden yaptım | إليكم ÎLYKM size | بالوعيد BELWAYD̃ uyarı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: (Allah) buyurdu ki | : | teḣteSimū: çekişmeyin | ledeyye: uzurumda | ve ḳad: ve andolsun | ḳaddemtu: önceden yaptım | ileykum: size | bil-veǐydi: uyarı |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: (Allah) buyurdu ki | LE: | TḢTṦMVE: çekişmeyin | LD̃Y: uzurumda | VGD̃: ve andolsun | GD̃MT: önceden yaptım | ÎLYKM: size | BELVAYD̃: uyarı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Der ki: Huzûrumda çekişmeyin ve ben, önceden azâp edeceğimi bildirmiştim size.
Adem Uğur : O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim!
Ahmed Hulusi : (Allâh) buyurdu: "Huzurumda hasımlaşıp tartışmayın (huzurumda tartışma yoktur)! Sizi başınıza gelecekler konusunda önceden uyarmıştım!"
Ahmet Tekin : Allah: 'Huzurumda çekişmeyin. Ben size önceden tehdidimi, ikazımı yapmıştım.' buyurur.
Ahmet Varol : (Allah) der ki: 'Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce tehdit göndermiştim.
Ali Bulaç : (Allah buyurur:) "Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim."
Ali Fikri Yavuz : (Allah, onlara şöyle) buyurur: “- Huzurumda çekişmeyin; ben size önceden (dünyada) bu azabı bildirmiştim.
Bekir Sadak : (28-29) Allah: «Benim katimda cekismeyin; size bunu onceden bildirmistim. Benim katimda soz degismez; Ben kullara asla zulmetmem» der.
Celal Yıldırım : Allah: «Benim huzurumda çekişip tartışmayın. Size daha önce uyarımı göndermiştim.
Diyanet İşleri : Allah, şöyle der: “Benim huzurumda çekişmeyin. Çünkü ben bu (konudaki) uyarıyı size önceden yaptım.”
Diyanet İşleri (eski) : (28-29) Allah: 'Benim katımda çekişmeyin; size bunu önceden bildirmiştim. Benim katımda söz değişmez; Ben kullara asla zulmetmem' der.
Diyanet Vakfi : O esnada (Allah) buyurur: Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarı göndermiştim!
Edip Yüksel : O da der ki, 'Huzurumda cekişmeyin. Size daha önceden uyarı göndermiştim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah buyurur ki: «Huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce uyarıcı göndermiştim.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Buyurur ki: «Huzurumda çekişmeyin! Ben, size önceden uyarı göndermiştim.
Elmalılı Hamdi Yazır : Buyurur ki: Huzurumda çekişmeyin, ben size önceden veîd göndermiş iken
Fizilal-il Kuran : Allah: «Huzurumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim.»
Gültekin Onan : (Tanrı:) "Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim."
Hakkı Yılmaz : Allah dedi ki: “Benim huzurumda çekişmeyin! Ben size daha önce tehdit göndermiştim.
Hasan Basri Çantay : (Allah) buyurdu (buyurur): «Benim huzuurumda çekişmeyin. Ben size önceden tehdîd göndermişdim».
Hayrat Neşriyat : (Allah) buyurur ki: 'Huzûrumda çekişmeyin! Çünki size muhakkak (azâb edeceğime dâir) önceden tehdidde bulunmuştum!'
İbni Kesir : Buyurdu ki: Benim katımda çekişmeyin. Size önceden tehdid göndermiştim.
İskender Evrenosoğlu : (Allahû Teâla): “Huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi (cezamı) bildirmiştim.” der.
Muhammed Esed : (Ve) Allah: "Benim önümde çekişmeyin (ey günahkarlar!)" diyecek, "Çünkü Ben sizi (bu Hesap Günü'ne karşı) uyarmıştım,
Ömer Nasuhi Bilmen : (Allah Teâlâ da) buyurmuş oluyor ki: «Benim huzurumda muhâsemede bulunmayın, Ben size muhakkak ki, önceden tehditte bulunmuştum.»
Ömer Öngüt : Allah şöyle buyurur: "Benim huzurumda çekişmeyin! Size daha önce bunu bildirmiştim. "
Şaban Piriş : (Allah da) şöyle der: -Benim yanımda çekişip durmayın, ben size daha önce azabımı bildirmiştim.
Suat Yıldırım : (28-29) "Çekişmeyin huzurumda!" buyurur Allah, "Çünkü Ben daha önce gelecek tehlikeyi size bildirmiştim. Benim verdiğim kararlar değiştirilmez. Ben, kullarıma asla zulmetmem!"
Süleyman Ateş : (Allâh) Buyurdu ki: "Huzûrumda çekişmeyin. Ben size daha önce uyarı göndermiştim."
Tefhim-ul Kuran : (Allah buyurur:) «Benim huzurumda çekişip durmayın. Ben size daha önce 'kesin bir uyarı' göndermiştim.»
Ümit Şimşek : Allah buyurur: Huzurumda çekişmeyin. Ben sizi daha önce uyarmıştım.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah buyurdu: "Huzurumda çekişmeyin! Ben size uyarıyı çok önceden göndermiştim."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}