» 50 / Kâf  33:

Kuran Sırası: 50
İniş Sırası: 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 50 / Kâf  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مَنْ (MN) = men : kimse(lere)
2. خَشِيَ (ḢŞY) = ḣaşiye : saygı gösteren
3. الرَّحْمَٰنَ (ELRḪMN) = r-raHmāne : Rahman'a
4. بِالْغَيْبِ (BELĞYB) = bil-ğaybi : görmeden
5. وَجَاءَ (VCEÙ) = ve cā'e : ve getiren
6. بِقَلْبٍ (BGLB) = biḳalbin : bir yürek
7. مُنِيبٍ (MNYB) = munībin : (Hakka) dönük
kimse(lere) | saygı gösteren | Rahman'a | görmeden | ve getiren | bir yürek | (Hakka) dönük |

[] [ḢŞY] [RḪM] [ĞYB] [CYE] [GLB] [NVB]
MN ḢŞY ELRḪMN BELĞYB VCEÙ BGLB MNYB

men ḣaşiye r-raHmāne bil-ğaybi ve cā'e biḳalbin munībin
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

 » 50 / Kâf  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kimse(lere) Who
خشي خ ش ي | ḢŞY ḢŞY ḣaşiye saygı gösteren feared
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāne Rahman'a the Most Gracious
بالغيب غ ي ب | ĞYB BELĞYB bil-ğaybi görmeden in the unseen,
وجاء ج ي ا | CYE VCEÙ ve cā'e ve getiren and came
بقلب ق ل ب | GLB BGLB biḳalbin bir yürek with a heart
منيب ن و ب | NVB MNYB munībin (Hakka) dönük returning.

50:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

kimse(lere) | saygı gösteren | Rahman'a | görmeden | ve getiren | bir yürek | (Hakka) dönük |

[] [ḢŞY] [RḪM] [ĞYB] [CYE] [GLB] [NVB]
MN ḢŞY ELRḪMN BELĞYB VCEÙ BGLB MNYB

men ḣaşiye r-raHmāne bil-ğaybi ve cā'e biḳalbin munībin
من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

[] [خ ش ي] [ر ح م] [غ ي ب] [ج ي ا] [ق ل ب] [ن و ب]

 » 50 / Kâf  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN men kimse(lere) Who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
خشي خ ش ي | ḢŞY ḢŞY ḣaşiye saygı gösteren feared
Hı,Şın,Ye,
600,300,10,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāne Rahman'a the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
بالغيب غ ي ب | ĞYB BELĞYB bil-ğaybi görmeden in the unseen,
Be,Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
2,1,30,1000,10,2,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
وجاء ج ي ا | CYE VCEÙ ve cā'e ve getiren and came
Vav,Cim,Elif,,
6,3,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
بقلب ق ل ب | GLB BGLB biḳalbin bir yürek with a heart
Be,Gaf,Lam,Be,
2,100,30,2,
"P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine singular indefinite noun → Heart"
جار ومجرور
منيب ن و ب | NVB MNYB munībin (Hakka) dönük returning.
Mim,Nun,Ye,Be,
40,50,10,2,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مَنْ: kimse(lere) | خَشِيَ: saygı gösteren | الرَّحْمَٰنَ: Rahman'a | بِالْغَيْبِ: görmeden | وَجَاءَ: ve getiren | بِقَلْبٍ: bir yürek | مُنِيبٍ: (Hakka) dönük |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN kimse(lere) | خشي ḢŞY saygı gösteren | الرحمن ELRḪMN Rahman'a | بالغيب BELĞYB görmeden | وجاء WCEÙ ve getiren | بقلب BGLB bir yürek | منيب MNYB (Hakka) dönük |
Kırık Meal (Okunuş) : |men: kimse(lere) | ḣaşiye: saygı gösteren | r-raHmāne: Rahman'a | bil-ğaybi: görmeden | ve cā'e: ve getiren | biḳalbin: bir yürek | munībin: (Hakka) dönük |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: kimse(lere) | ḢŞY: saygı gösteren | ELRḪMN: Rahman'a | BELĞYB: görmeden | VCEÙ: ve getiren | BGLB: bir yürek | MNYB: (Hakka) dönük |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmediği halde rahmandan korkan ve ona yönelmiş bir yürekle gelen kişiye vaadedilen bu.
Adem Uğur : Görmeden Rahmân'a saygı gösteren ve (Allah'a) dönük bir kalp getiren herkesin (mükâfatı budur).
Ahmed Hulusi : Gaybı olarak Rahmân'dan haşyet eden ve (hakikatine) dönük şuurla gelen kimse için.
Ahmet Tekin : Görmediği halde, saklı-gizli hallerinde, gıyaben rahmet sahibi Rahman olan Allah’tan korkan, Allah’a yönelen, Allah’a kulluk ve ibadete düşkün bir kalp, bir akıl ile huzuruna gelen herkese, hepinize bu vaat.
Ahmet Varol : Görmediği halde Rahman'dan korkan ve içtenlikle (Allah'a) yönelmiş kalple gelen herkes için.
Ali Bulaç : Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan' ve 'içten Allah'a yönelmiş' bir kalb ile gelen içindir.
Ali Fikri Yavuz : Gaybde, Rahman’a iç saygısı duyan ve halis bir kalb ile gelen kimseler için...
Bekir Sadak : (32-34) Onlara: «Iste bu cennet, Allah'a yonelen, O'nun buyruklarina riayet eden; gormedigi Rahman'dan korkan, Allah'a yonelmis bir kalble gelen sizlere, hepinize soz verilen yerdir. Oraya esenlikle girin; iste sonsuzluk gunu budur» denir.
Celal Yıldırım : (32-33) İşte bu, size va'dolunandır. Allah'a yönelip gönül veren, (ilâhî sınırları) koruyan, gıyabında Rahmân'dan saygı ile korkan ve Allah'a yönelen bir kalb ile gelen (her insana söz verilen Cennet'tir).
Diyanet İşleri : (32-33) (Onlara şöyle denir:) “İşte bu, size (dünyada) vaad edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, O’nun emrini gözeten için, görmediği hâlde sırf saygıdan dolayı Rahmân’dan korkan ve O’na yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir.”
Diyanet İşleri (eski) : (32-34) Onlara: 'İşte bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun buyruklarına riayet eden; görmediği Rahman'dan korkan, Allah'a yönelmiş bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir. Oraya esenlikle girin; işte sonsuzluk günü budur' denir.
Diyanet Vakfi : (32-33) İşte size vâdedilen cennet! Ki o, Allah'a yönelen, emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahmân'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur.
Edip Yüksel : Onlar yalnız başınayken bile Rahman'ı sayarlar ve içtenlikle gelirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (32-33) Onlara denir ki: «İşte size vaad edilen bu cennet, Allah'a yönelen, O'nun emirlerine riayet eden, görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan ve O'na yönelen bir kalple gelenlere mahsustur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : görmediği halde Rahman'dan korkup O'na yönelen bir kalple gelen kimselere.
Elmalılı Hamdi Yazır : Gaybde rahmana haşyet duyan ve inâbeli bir kalb ile gelen kimselere
Fizilal-il Kuran : Görmediği Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalble gelen sizlere, hepinize söz verilen yerdir.
Gültekin Onan : Görmediği halde Rahmana karşı 'içi titreyerek korku duyan' ve 'içten Tanrı'ya yönelmiş' bir kalp ile gelen içindir.
Hakkı Yılmaz : (32-35) "İşte bu, çokça yönelen ve çokça koruyan Rahmân'dan; yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan görülmediği, duyulmadığı; sezilmediği yerlerde bile saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperen ve gönülden bağlı olan herkes için söz verilendir. –“Selâm ile oraya girin. İşte bu sonsuzluk günüdür.”– Orada onlara ne isterlerse vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. "
Hasan Basri Çantay : Çok esirgeyici Allaha (bütün samîmiyyetiyle) gıyabî saygı gösteren, Hakkın tâatına yönelmiş bir kalb ile gelen kimselere haasdır.
Hayrat Neşriyat : (32-33) (Onlara şöyle denir:) '(İşte,) va'd edilmekte olduğunuz (Cennet) budur!(Allah’a) çokça yönelen (tevbe eden), (O’nun emir ve yasaklarını) gözeten, görmediği hâlde Rahmân’dan korkan ve (Allah’a) yönelmiş bir kalb ile gelen herkes içindir!'
İbni Kesir : Görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelik bir kalb ile gelenlere.
İskender Evrenosoğlu : Gaybda Rahmân'a huşu duyanlar ve münib (Allah'a ulaşmayı dileyen) bir kalple (Allah'ın huzuruna) gelenler (için).
Muhammed Esed : insan kavrayışının dışında olduğu halde Rahman'ın ürpertisini duyan ve pişmanlık dolu bir kalp ile (O'na) gelmiş olan (herkese).
Ömer Nasuhi Bilmen : (32-33) İşte bu, sizin vaadolunduğunuz şeydir, her bir tevbekar olan (vazifesini) muhafaza eden için. Rahmân'a gıyaben korku duyan ve hakka müteveccih bir kalb ile gelen kimseye (mahsus) bir cennettir.
Ömer Öngüt : "Görmediği halde Rahman'dan korkan ve Allah'a yönelmiş bir kalp ile gelen kimselere mahsustur. "
Şaban Piriş : Görmediği halde Rahman’dan korkan ve ona teslim olmuş bir kalp ile gelen kimseler...
Suat Yıldırım : (32-33) Onlara: "İşte" denir, "buydu size vâd edilen mükâfat. Hakka yönelen, koruması gereken her şeyi koruyan, insanların görmediği yerlerde bile Rahman’a hep saygılı olan ve daima Rabbine dönen bir gönül ile gelen herkese bu mükâfat vardır."
Süleyman Ateş : Görmeden Rahmân'a saygı gösteren ve (Hakka) dönük bir yürek getiren herkesin (mükâfâtı budur)!"
Tefhim-ul Kuran : Görmediği halde Rahman'a karşı 'içi titreyerek korku duyan ve 'içten Allah'a yönelmiş' bir kalb ile gelen içindir.
Ümit Şimşek : Onlar, görmedikleri halde Rahmân'dan korkan ve Ona yönelmiş bir kalple huzuruna gelen kimselerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Görmediği halde Rahman'dan ürperen ve Allah'a yönelik bir kalp getiren herkese...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}