» 50 / Kâf  1:

Kuran Sırası: 50
İniş Sırası: 34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 50 / Kâf  Suresi: 1
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. ق (G) = ḳ : Kaf
2. وَالْقُرْانِ (VELGR ËN) = velḳurāni : Kur'an'a andolsun
3. الْمَجِيدِ (ELMCYD̃) = l-mecīdi : uyarıcı şerefli
Kaf | Kur'an'a andolsun | uyarıcı şerefli |

[] [GRE] [MCD̃]
G VELGR ËN ELMCYD̃

velḳurāni l-mecīdi
ق والقرآن المجيد

 » 50 / Kâf  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ق | G Kaf Qaf.
والقرآن ق ر ا | GRE VELGR ËN velḳurāni Kur'an'a andolsun By the Quran,
المجيد م ج د | MCD̃ ELMCYD̃ l-mecīdi uyarıcı şerefli the Glorious.

50:1 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Kaf | Kur'an'a andolsun | uyarıcı şerefli |

[] [GRE] [MCD̃]
G VELGR ËN ELMCYD̃

velḳurāni l-mecīdi
ق والقرآن المجيد

[] [ق ر ا] [م ج د]

 » 50 / Kâf  Suresi: 1
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ق | G Kaf Qaf.
Gaf,
100,
INL – Quranic initials
حروف مقطعة
والقرآن ق ر ا | GRE VELGR ËN velḳurāni Kur'an'a andolsun By the Quran,
Vav,Elif,Lam,Gaf,Re,,Nun,
6,1,30,100,200,,50,
"P – prefixed preposition wa (oath)
PN – genitive masculine proper noun → Quran"
جار ومجرور
المجيد م ج د | MCD̃ ELMCYD̃ l-mecīdi uyarıcı şerefli the Glorious.
Elif,Lam,Mim,Cim,Ye,Dal,
1,30,40,3,10,4,
ADJ – genitive masculine singular adjective
صفة مجرورة
G VELGR ËN ELMCYD̃

ق والقرآن المجيد

 » 50 / Kâf  Suresi: 1

: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |ق: Kaf | وَالْقُرْانِ: Kur'an'a andolsun | الْمَجِيدِ: uyarıcı şerefli |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ق G Kaf | والقرآن WELGR ËN Kur'an'a andolsun | المجيد ELMCYD̃ uyarıcı şerefli |
Kırık Meal (Okunuş) : |: Kaf | velḳurāni: Kur'an'a andolsun | l-mecīdi: uyarıcı şerefli |
Kırık Meal (Transcript) : |G: Kaf | VELGR ËN: Kur'an'a andolsun | ELMCYD̃: uyarıcı şerefli |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kaaf, andolsun büyük ve şerefli Kur'ân'a.
Adem Uğur : Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun.
Ahmed Hulusi : Kaf (KAF harfi {ENE} Eniyet'e işaret eder. İnsan Zâtının üç mertebesi olan Ahadiyet, Eniyet ve Hüviyet tecellilerinden ilk açığa çıkış olan eniyet = ene = ego = BEN noktasına işaret eder. Kaf Dağı, Benlik dağı olarak tasavvufta sembolleştirilir. Dağ, benliğin sembolüdür. Allâhu âlem. A. H. )! Kur'ân-ı Meciyd (açıklanan muhteşem Bilgi)!
Ahmet Tekin : Kaf. Keremi, bereketi, şerefi ve ulviyeti olan Kur’ân’a andolsun.
Ahmet Varol : Kaf. Şerefli Kur'an'a yemin olsun,
Ali Bulaç : Kaf. 'Şerefli üstün' Kur'an'a andolsun.
Ali Fikri Yavuz : Kaf. Şanlı Kur’an hakkı için:
Bekir Sadak : Kaf. sanli Kuran'a and olsun.
Celal Yıldırım : Kaf.. Çok şerefli saygıya lâyık, hayırlı, bereketli Kur'ân'a and olsun.
Diyanet İşleri : (1-2) Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf bir şeydir!”
Diyanet İşleri (eski) : Kaf. Şanlı Kuran'a and olsun.
Diyanet Vakfi : Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun.
Edip Yüksel : Q, şanlı Kuran'a andolsun
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kâf. Şanlı ve şerefli Kur'an'a andolsun ki,
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kaf. Şanlı Kur'an'a andolsun!
Elmalılı Hamdi Yazır : Kaf ve Kur'an-i mecîd hakkı için
Fizilal-il Kuran : Kaf. Şerefli Kur'an'a andolsun!
Gültekin Onan : Kaf. 'Şerefli üstün' Kuran'a andolsun.
Hakkı Yılmaz : Kaf/100. Çok şerefli/şanı yüce Kur’ân kanıttır ki
Hasan Basri Çantay : Kaaf, o çok şerefli Kur'ana yemîn ederim ki (Mekke kâfirleri peygambere îman etmediler).
Hayrat Neşriyat : Kaf. Şerefli Kur’ân’a yemîn olsun ki (Mekke kâfirleri Muhammed’e îmân etmediler)!
İbni Kesir : Kaf. O şerefli Kur'an'a andolsun ki;
İskender Evrenosoğlu : Kâf. Mecîd (şerefli) Kur'ân'a andolsun.
Muhammed Esed : Kaf. Düşün bu yüce ve özlü Kuran'ı!
Ömer Nasuhi Bilmen : (1-2) Kâf. Ve bereketi pek ziyâde olan Kur'an hakkı için. Habibim! O kâfirler, seni tasdik etmediler. Belki kendilerinden bir korkutucu gelmesinden teaccüb ettiler. O kâfirler dedi ki: «Bu şaşılacak bir şey.»
Ömer Öngüt : Kaf. O şerefli Kur'an'a yemin olsun ki!
Şaban Piriş : Kâf, şerefli Kur’an’a and olsun,
Suat Yıldırım : Kâf. Şanlı şerefli Kur’ân hakkı için.
Süleyman Ateş : Kâf. Zikir'li (uyarıcı, şerefli) Kur'ân'a andolsun,
Tefhim-ul Kuran : Kâf. 'Şerefli üstün' Kur'an'a andolsun.
Ümit Şimşek : Kaf. Şerefi pek yüce olan Kur'ân'a and olsun.
Yaşar Nuri Öztürk : Kaf. Şanı yüce, ilahî cömertlikle dolu Kur'an'a yemin olsun ki,


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}