"LLNES" ifadesi tarandı:
# "L-" öntakısı olmadan "LNES" ifadesini tara (1:1). {L: elbette, -e/-a, için}
# "LL-" öntakısı olmadan "NES" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "LLNES" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ن و س|NVSللناسLLNESlinnāsibütün insanlar içinfor mankind51x
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to [the] people 2:83
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for the mankind 2:124
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 2:125
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi hiç kimsenin for the people 2:150
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the people 2:159
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 2:185
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for [the] people 2:187
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for the people, 2:189
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for [the] people. 2:219
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the people 2:221
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for the people. 2:259
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind. 3:4
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 3:14
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the people, 3:79
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind 3:96
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for the mankind - 3:110
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the people 3:138
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the mankind 3:187
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the people 4:79
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanların for mankind 4:165
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara/insanlar için for mankind 5:97
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the people, 5:116
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the people? 6:91
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind 10:2
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind 10:11
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for mankind 13:6
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 14:25
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind, 14:52
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the mankind, 16:44
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind. 16:69
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for mankind, 17:60
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to mankind 17:89
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 18:54
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind 19:21
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanların for [the] mankind 21:1
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi bütün insanlar için for the mankind, 22:25
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the mankind. 24:35
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 25:37
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi halka da to the people, 26:39
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for the mankind 28:43
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to mankind, 29:43
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 30:58
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlardan from men 31:18
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to mankind 34:28
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için to mankind 35:2
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for people 39:27
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlar için for [the] mankind 39:41
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for mankind 45:20
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the people 47:3
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara for the people, 57:25
ن و س|NVS للناس LLNES linnāsi insanlara to the people 59:21


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}