» 34 / Sebe’  28:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā :
2. أَرْسَلْنَاكَ (ÊRSLNEK) = erselnāke : biz seni göndermedik
3. إِلَّا (ÎLE) = illā : dışında
4. كَافَّةً (KEFT) = kāffeten : bütün
5. لِلنَّاسِ (LLNES) = linnāsi : insanlara
6. بَشِيرًا (BŞYRE) = beşīran : müjdeleyici olman
7. وَنَذِيرًا (VNZ̃YRE) = ve neƶīran : ve uyarıcı olman
8. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
9. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
10. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
11. لَا (LE) = lā :
12. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmezler
| biz seni göndermedik | dışında | bütün | insanlara | müjdeleyici olman | ve uyarıcı olman | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[] [RSL] [] [KFF] [NVS] [BŞR] [NZ̃R] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
VME ÊRSLNEK ÎLE KEFT LLNES BŞYRE VNZ̃YRE VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

ve mā erselnāke illā kāffeten linnāsi beşīran ve neƶīran velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 » 34 / Sebe’  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā And not
أرسلناك ر س ل | RSL ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you
إلا | ÎLE illā dışında except
كافة ك ف ف | KFF KEFT kāffeten bütün comprehensively
للناس ن و س | NVS LLNES linnāsi insanlara to mankind
بشيرا ب ش ر | BŞR BŞYRE beşīran müjdeleyici olman (as) a giver of glad tidings
ونذيرا ن ذ ر | NZ̃R VNZ̃YRE ve neƶīran ve uyarıcı olman and (as) a warner.
ولكن | VLKN velākinne fakat But
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.

34:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| biz seni göndermedik | dışında | bütün | insanlara | müjdeleyici olman | ve uyarıcı olman | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[] [RSL] [] [KFF] [NVS] [BŞR] [NZ̃R] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
VME ÊRSLNEK ÎLE KEFT LLNES BŞYRE VNZ̃YRE VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

ve mā erselnāke illā kāffeten linnāsi beşīran ve neƶīran velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

[] [ر س ل] [] [ك ف ف] [ن و س] [ب ش ر] [ن ذ ر] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ع ل م]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أرسلناك ر س ل | RSL ÊRSLNEK erselnāke biz seni göndermedik We have sent you
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,Kef,
,200,60,30,50,1,20,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
إلا | ÎLE illā dışında except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
كافة ك ف ف | KFF KEFT kāffeten bütün comprehensively
Kef,Elif,Fe,Te merbuta,
20,1,80,400,
N – accusative feminine indefinite noun
اسم منصوب
للناس ن و س | NVS LLNES linnāsi insanlara to mankind
Lam,Lam,Nun,Elif,Sin,
30,30,50,1,60,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural noun
جار ومجرور
بشيرا ب ش ر | BŞR BŞYRE beşīran müjdeleyici olman (as) a giver of glad tidings
Be,Şın,Ye,Re,Elif,
2,300,10,200,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
ونذيرا ن ذ ر | NZ̃R VNZ̃YRE ve neƶīran ve uyarıcı olman and (as) a warner.
Vav,Nun,Zel,Ye,Re,Elif,
6,50,700,10,200,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
ولكن | VLKN velākinne fakat But
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: | أَرْسَلْنَاكَ: biz seni göndermedik | إِلَّا: dışında | كَافَّةً: bütün | لِلنَّاسِ: insanlara | بَشِيرًا: müjdeleyici olman | وَنَذِيرًا: ve uyarıcı olman | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME | أرسلناك ÊRSLNEK biz seni göndermedik | إلا ÎLE dışında | كافة KEFT bütün | للناس LLNES insanlara | بشيرا BŞYRE müjdeleyici olman | ونذيرا WNZ̃YRE ve uyarıcı olman | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: | erselnāke: biz seni göndermedik | illā: dışında | kāffeten: bütün | linnāsi: insanlara | beşīran: müjdeleyici olman | ve neƶīran: ve uyarıcı olman | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeǎ'lemūne: bilmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: | ÊRSLNEK: biz seni göndermedik | ÎLE: dışında | KEFT: bütün | LLNES: insanlara | BŞYRE: müjdeleyici olman | VNZ̃YRE: ve uyarıcı olman | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YALMVN: bilmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve biz, seni bütün insanlara, ancak müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik ve fakat insanların çoğu bilmez.
Adem Uğur : Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Ahmed Hulusi : Seni, tüm insanlar için müjdeci ve uyarıcı olarak irsâl ettik. . . Ne var ki insanların çoğunluğu anlamazlar (bunun ne demek olduğunu)!
Ahmet Tekin : Biz seni bütün insanların iyiliği için, ancak rahmetimizi, merhametimizi, ihsanımızı, sevgimizi müjdeleyici, sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcı olarak özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Ahmet Varol : Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ali Bulaç : Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), biz, seni ancak bütün insanlara cenneti müjdeleyici, azabı haber verici olarak peygamber gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler (bunu tasdik etmezler).
Bekir Sadak : Biz seni butun insanlara ancak mujdeci ve uyarici olarak gondermisizdir; fakat insanlarin cogu bilmez.
Celal Yıldırım : (Ey Peygamber!) Biz seni bütün insanlara ancak (rahmetin) müjdecisi, (azâbın) uyarıcısı olarak gönderdik. Ama insanların çoğu bilmezler.
Diyanet İşleri : Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.
Diyanet Vakfi : Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
Edip Yüksel : Biz seni tüm halka bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak halkın çoğu bilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Seni de ancak bütün insanları içeren bir elçilikle rahmetimizin müjdecisi, azabımızın habercisi olarak gönderdik, başka değil! Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Seni de başka değil, ancak bütün insanlara şamil bir risaletle rahmetimizin müjdecisi, azâbımızın habercisi gönderdik ve lâkin insanların ekserisi bilmezler
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed, biz seni bütün insanlara müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.
Gültekin Onan : Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz, seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, velâkin insanların çoğu bilmiyorlar.
Hasan Basri Çantay : (Habîbim) seni (rahmetimizin) müjdeci (si, azabımızın) haberci (si ve) bütün insanların peygamberi olmakdan başka (bir sıfatla) göndermedik. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) (Biz) seni ancak bütün insanlara bir müjdeci ve bir korkutucu olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.
İbni Kesir : Biz, seni; ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ve Biz, seni (kâinattaki) insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Muhammed Esed : (Ey Muhammed, sana gelince,) Biz seni insanlığa ancak bir müjdeci ve uyarıcı olman için gönderdik; fakat insanların çoğu (bunu) anlamazlar,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve seni, ancak bütün insanlar için bir müjdeleyici ve bir korkutucu olarak gönderdik. Fakat insanların pek çoğu bilmezler.
Ömer Öngüt : Resulüm! Biz seni ancak bütün insanlara müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.
Şaban Piriş : Biz seni bütün insanlara, ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat, onların çoğu bilmiyor.
Suat Yıldırım : Ey Resûlüm! Biz seni bütün insanlığa rahmetimizin müjdecisi, azabımızın uyarıcısı olarak gönderdik, lâkin insanların ekserisi bunu bilmezler.
Süleyman Ateş : Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.
Tefhim-ul Kuran : Biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı, korkutucu olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.
Ümit Şimşek : Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz seni, bütün insanlara bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik, başka değil! Ama insanların çokları bilmiyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}