» 34 / Sebe’  36:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 36
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
3. رَبِّي (RBY) = rabbī : Rabbim
4. يَبْسُطُ (YBSŦ) = yebsuTu : yayar
5. الرِّزْقَ (ELRZG) = r-rizḳa : rızkı
6. لِمَنْ (LMN) = limen : kimseye
7. يَشَاءُ (YŞEÙ) = yeşā'u : dilediği
8. وَيَقْدِرُ (VYGD̃R) = ve yeḳdiru : ve kısar
9. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
10. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
11. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
12. لَا (LE) = lā :
13. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmezler
de ki | şüphesiz | Rabbim | yayar | rızkı | kimseye | dilediği | ve kısar | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[GVL] [] [RBB] [BSŦ] [RZG] [] [ŞYE] [GD̃R] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
GL ÎN RBY YBSŦ ELRZG LMN YŞEÙ VYGD̃R VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

ḳul inne rabbī yebsuTu r-rizḳa limen yeşā'u ve yeḳdiru velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 » 34 / Sebe’  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
إن | ÎN inne şüphesiz """Indeed,"
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
يبسط ب س ط | BSŦ YBSŦ yebsuTu yayar extends
الرزق ر ز ق | RZG ELRZG r-rizḳa rızkı the provision
لمن | LMN limen kimseye for whom
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
ويقدر ق د ر | GD̃R VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler "know."""

34:36 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | şüphesiz | Rabbim | yayar | rızkı | kimseye | dilediği | ve kısar | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[GVL] [] [RBB] [BSŦ] [RZG] [] [ŞYE] [GD̃R] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
GL ÎN RBY YBSŦ ELRZG LMN YŞEÙ VYGD̃R VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

ḳul inne rabbī yebsuTu r-rizḳa limen yeşā'u ve yeḳdiru velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

[ق و ل] [] [ر ب ب] [ب س ط] [ر ز ق] [] [ش ي ا] [ق د ر] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ع ل م]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 36
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
إن | ÎN inne şüphesiz """Indeed,"
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
ربي ر ب ب | RBB RBY rabbī Rabbim my Lord
Re,Be,Ye,
200,2,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يبسط ب س ط | BSŦ YBSŦ yebsuTu yayar extends
Ye,Be,Sin,Tı,
10,2,60,9,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الرزق ر ز ق | RZG ELRZG r-rizḳa rızkı the provision
Elif,Lam,Re,Ze,Gaf,
1,30,200,7,100,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لمن | LMN limen kimseye for whom
Lam,Mim,Nun,
30,40,50,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
يشاء ش ي ا | ŞYE YŞEÙ yeşā'u dilediği He wills
Ye,Şın,Elif,,
10,300,1,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
ويقدر ق د ر | GD̃R VYGD̃R ve yeḳdiru ve kısar and restricts,
Vav,Ye,Gaf,Dal,Re,
6,10,100,4,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların [the] people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler "know."""
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | إِنَّ: şüphesiz | رَبِّي: Rabbim | يَبْسُطُ: yayar | الرِّزْقَ: rızkı | لِمَنْ: kimseye | يَشَاءُ: dilediği | وَيَقْدِرُ: ve kısar | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | إن ÎN şüphesiz | ربي RBY Rabbim | يبسط YBSŦ yayar | الرزق ELRZG rızkı | لمن LMN kimseye | يشاء YŞEÙ dilediği | ويقدر WYGD̃R ve kısar | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | inne: şüphesiz | rabbī: Rabbim | yebsuTu: yayar | r-rizḳa: rızkı | limen: kimseye | yeşā'u: dilediği | ve yeḳdiru: ve kısar | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeǎ'lemūne: bilmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | ÎN: şüphesiz | RBY: Rabbim | YBSŦ: yayar | ELRZG: rızkı | LMN: kimseye | YŞEÙ: dilediği | VYGD̃R: ve kısar | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YALMVN: bilmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Şüphe yok ki Rabbim, dilediğinin rızkını bollaştırır, dilediğinin daraltır ve fakat insanların çoğu bilmez.
Adem Uğur : De ki: Rabbim, dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler.
Ahmed Hulusi : De ki: "Muhakkak ki Rabbim yaşam gıdasını (rızkı), dilediğine genişletir veya daraltır (zenginlik kazanılmaz Allâh vergisidir). . . Ne var ki insanların çoğunluğu (bu gerçeği) bilmezler. "
Ahmet Tekin : 'Rabbim sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere bol rızık ve servet verir. Dilediğine de ölçüyle kısarak verir. Fakat insanların çoğu bilmezler.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Şüphesiz Rabbim dilediğine rızkı genişletir ve daraltır. Ancak insanların çoğu bilmezler.'
Ali Bulaç : De ki: "Şüphesiz benim Rabbim rızkı dilediğine genişletir, yayar ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: “- Rabbim dilediğine rızkı genişletir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler (bu gerçeği tasdik etmezler).
Bekir Sadak : De ki: «suphesiz Rabbim rizki diledigine genisletir ve bir olcuye gore verir, fakat insanlarin cogu bilmezler."*
Celal Yıldırım : De ki: Şüphesiz Rabbın, rızkı dilediğine genişletir ve daraltır. Ama insanların çoğu (bu hikmeti) bilmezler.
Diyanet İşleri : Ey Muhammed, de ki: “Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve (dilediğine) kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir ve bir ölçüye göre verir, fakat insanların çoğu bilmezler.'
Diyanet Vakfi : De ki: Rabbim, dilediğine bol rızık verir ve (dilediğinden) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler.
Edip Yüksel : De ki: "Rabbim dilediğine rızkı yayar ve (dilediğine) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler, (sanırlar ki mal ve evlâd çokluğu şeref ve büyüklük sebebidir.)"
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: "Rabbim, dilediğine rızkı genişletip açar, dilediğine ölçülü verir/kısar. Fakat insanların çokları bilmiyorlar."
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sen de ki: Rabbim dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. Lâkin insanların çoğu bunu bilmez.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: «Şüphesiz benim Rabbim, rızkı dilediğine genişletir, yayar ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.»
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Hiç kuşkusuz, Rabb'im dilediğine bol servet verir ve dilediğinin rızkını kısar. Fakat insanların çoğu bu gerçeği bilmezler.»
Gültekin Onan : De ki: "Şüphesiz benim rabbim rızkı dilediğine genişletir / yayar veya kısar / daraltır / kısıtlar. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Şüphesiz benim Rabbim dilediği kimseye rızkını genişletir ve ölçülendirir. Fakat insanların çoğu bilmezler.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Şübhesiz Rabbim kimi dilerse onun rızkını genişletir, (kimi de dilerse onunkini) daraltır. Fakat insanların çoğu (bunu) bilmezler».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Şübhesiz ki Rabbim, (imtihân için) dilediğine rızkı genişletir ve (dilediğine)daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler.'
İbni Kesir :
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Muhakkak ki benim Rabbim, dilediği kimseye rızkı genişletir ve taktir eder (daraltır). Ve lâkin insanların çoğu bilmezler."
Muhammed Esed : De ki: "Rabbim dilediğine bol rızık verir, (dilediğine) az. Fakat insanların çoğu (Allah'ın yol ve yöntemlerini) anlamazlar".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Şüphe yok Rabbim rızkı dilediği kimseye genişletir ve darlaştırır. Fakat insanların çoğu bilmezler.»
Ömer Öngüt : De ki: "Şüphesiz ki Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler. "
Şaban Piriş : De ki: -Rabbim, dilediğine rızkı yayar, dilediğine de daraltır. Fakat, insanların çoğu bilmez.
Suat Yıldırım : De ki: "Rabbim dilediği kimsenin rızkını, nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini kısar. Ama insanların ekserisi bu gerçeği bilmezler."
Süleyman Ateş : De ki: "Rabbim dilediğine rızkı yayar ve (dilediğine) kısar; fakat insanların çoğu bilmezler, (sanırlar ki mal ve evlâd çokluğu şeref ve büyüklük sebebidir.)"
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Şüphesiz benim Rabbim, rızkı dilediğine genişletir, yayar ve kısar da. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar.»
Ümit Şimşek : Sen de ki: Rabbim dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. Lâkin insanların çoğu bunu bilmez.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Rabbim, dilediğine rızkı genişletip açar, dilediğine ölçülü verir/kısar. Fakat insanların çokları bilmiyorlar."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}