» 34 / Sebe’  44:

Kuran Sırası: 34
İniş Sırası: 58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

 » 34 / Sebe’  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā :
2. اتَيْنَاهُمْ ( ËTYNEHM) = āteynāhum : biz onlara vermemiştik
3. مِنْ (MN) = min : hiçbir
4. كُتُبٍ (KTB) = kutubin : Kitap
5. يَدْرُسُونَهَا (YD̃RSVNHE) = yedrusūnehā : okuyacakları
6. وَمَا (VME) = ve mā : ve
7. أَرْسَلْنَا (ÊRSLNE) = erselnā : göndermemiştik
8. إِلَيْهِمْ (ÎLYHM) = ileyhim : onlara
9. قَبْلَكَ (GBLK) = ḳableke : senden önce
10. مِنْ (MN) = min : hiçbir
11. نَذِيرٍ (NZ̃YR) = neƶīrin : uyarıcı
| biz onlara vermemiştik | hiçbir | Kitap | okuyacakları | ve | göndermemiştik | onlara | senden önce | hiçbir | uyarıcı |

[] [ETY] [] [KTB] [D̃RS] [] [RSL] [] [GBL] [] [NZ̃R]
VME ËTYNEHM MN KTB YD̃RSVNHE VME ÊRSLNE ÎLYHM GBLK MN NZ̃YR

ve mā āteynāhum min kutubin yedrusūnehā ve mā erselnā ileyhim ḳableke min neƶīrin
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير

 » 34 / Sebe’  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā And not
آتيناهم ا ت ي | ETY ËTYNEHM āteynāhum biz onlara vermemiştik We (had) given them
من | MN min hiçbir any
كتب ك ت ب | KTB KTB kutubin Kitap Scriptures
يدرسونها د ر س | D̃RS YD̃RSVNHE yedrusūnehā okuyacakları which they could study,
وما | VME ve mā ve and not
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā göndermemiştik We sent
إليهم | ÎLYHM ileyhim onlara to them
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳableke senden önce before you
من | MN min hiçbir any
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrin uyarıcı warner.

34:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| biz onlara vermemiştik | hiçbir | Kitap | okuyacakları | ve | göndermemiştik | onlara | senden önce | hiçbir | uyarıcı |

[] [ETY] [] [KTB] [D̃RS] [] [RSL] [] [GBL] [] [NZ̃R]
VME ËTYNEHM MN KTB YD̃RSVNHE VME ÊRSLNE ÎLYHM GBLK MN NZ̃YR

ve mā āteynāhum min kutubin yedrusūnehā ve mā erselnā ileyhim ḳableke min neƶīrin
وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير

[] [ا ت ي] [] [ك ت ب] [د ر س] [] [ر س ل] [] [ق ب ل] [] [ن ذ ر]

 » 34 / Sebe’  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā And not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
آتيناهم ا ت ي | ETY ËTYNEHM āteynāhum biz onlara vermemiştik We (had) given them
,Te,Ye,Nun,Elif,He,Mim,
,400,10,50,1,5,40,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
كتب ك ت ب | KTB KTB kutubin Kitap Scriptures
Kef,Te,Be,
20,400,2,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
يدرسونها د ر س | D̃RS YD̃RSVNHE yedrusūnehā okuyacakları which they could study,
Ye,Dal,Re,Sin,Vav,Nun,He,Elif,
10,4,200,60,6,50,5,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أرسلنا ر س ل | RSL ÊRSLNE erselnā göndermemiştik We sent
,Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
,200,60,30,50,1,
V – 1st person plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
إليهم | ÎLYHM ileyhim onlara to them
,Lam,Ye,He,Mim,
,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
قبلك ق ب ل | GBL GBLK ḳableke senden önce before you
Gaf,Be,Lam,Kef,
100,2,30,20,
T – accusative time adverb
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
ظرف زمان منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
من | MN min hiçbir any
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
نذير ن ذ ر | NZ̃R NZ̃YR neƶīrin uyarıcı warner.
Nun,Zel,Ye,Re,
50,700,10,200,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: | اتَيْنَاهُمْ: biz onlara vermemiştik | مِنْ: hiçbir | كُتُبٍ: Kitap | يَدْرُسُونَهَا: okuyacakları | وَمَا: ve | أَرْسَلْنَا: göndermemiştik | إِلَيْهِمْ: onlara | قَبْلَكَ: senden önce | مِنْ: hiçbir | نَذِيرٍ: uyarıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME | آتيناهم ËTYNEHM biz onlara vermemiştik | من MN hiçbir | كتب KTB Kitap | يدرسونها YD̃RSWNHE okuyacakları | وما WME ve | أرسلنا ÊRSLNE göndermemiştik | إليهم ÎLYHM onlara | قبلك GBLK senden önce | من MN hiçbir | نذير NZ̃YR uyarıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: | āteynāhum: biz onlara vermemiştik | min: hiçbir | kutubin: Kitap | yedrusūnehā: okuyacakları | ve mā: ve | erselnā: göndermemiştik | ileyhim: onlara | ḳableke: senden önce | min: hiçbir | neƶīrin: uyarıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: | ËTYNEHM: biz onlara vermemiştik | MN: hiçbir | KTB: Kitap | YD̃RSVNHE: okuyacakları | VME: ve | ÊRSLNE: göndermemiştik | ÎLYHM: onlara | GBLK: senden önce | MN: hiçbir | NZ̃YR: uyarıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve halbuki biz, onlara okuyup ders alacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce bir korkutucu da göndermemiştik.
Adem Uğur : Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı (peygamber) de göndermemiştik.
Ahmed Hulusi : Oysa onlara ders almalarını (sana itiraza kaynak) sağlayacak bilgileri vermemiştik. Senden önce onlara uyarıcı da irsâl etmemiştik.
Ahmet Tekin : Halbuki biz onlara, okuduklarında, içinde Kur’ân’ın ve senin aleyhine deliller bulabilecekleri kitaplar vermediğimiz gibi, senden önce onlara özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere sorumluluk, hesap ve cezayı hatırlatan bir uyarıcı da göndermemiştik.
Ahmet Varol : Oysa biz onlara inceleyecekleri kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermemiştik.
Ali Bulaç : Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.
Ali Fikri Yavuz : Halbuki biz, onlara, (Allah’a ortak koşmanın doğruluğuna delil olacak) öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden evvel azap ile korkutucu bir peygamber de göndermedik.
Bekir Sadak : Oysa Biz, onlara okuyacaklari bir kitap vermemis ve senden once de onlara bir uyarici gondermemistik.
Celal Yıldırım : Halbuki biz, onlara ders yapacakları bir kitap vermedik ve senden önce kendilerine bir uyarıcı da göndermedik.
Diyanet İşleri : Oysa biz onlara okuyup inceleyecekleri kitaplar vermedik. Onlara senden önce hiçbir uyarıcı da göndermedik.
Diyanet İşleri (eski) : Oysa Biz, onlara okuyacakları bir kitap vermemiş ve senden önce de onlara bir uyarıcı göndermemiştik.
Diyanet Vakfi : Halbuki biz onlara okuyacakları kitaplar vermediğimiz gibi senden önce onlara bir uyarıcı (peygamber) de göndermemiştik.
Edip Yüksel : Onlara, inceleyecekleri bir Kitap vermemiş ve senden önce onlara bir uyarıcı göndermemiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitaplar göndermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Halbuki Biz onlara öyle ders alacakları kitaplar vermedik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermedik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitablar vermedik ve kendilerine senden evvel bir nezîr de göndermedik
Fizilal-il Kuran : Ey Muhammed, oysa biz o müşriklere daha önce okuyacakları bir Kitap vermemiş, kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermemiştik.
Gültekin Onan : Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.
Hakkı Yılmaz : Ve Biz onlara öyle ders görecekleri kitaplardan vermedik. Kendilerine senden önce bir uyarıcı göndermedik de.
Hasan Basri Çantay : Halbuki biz onlara öyle ders alacakları kitablar vermediğimiz gibi onlara senden evvel azâb ile korkutucu bir (peygamber) de göndermedik.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki onlara ders alacakları kitablardan vermemiştik ve senden önce kendilerine hiçbir korkutucu göndermemiştik.
İbni Kesir : Halbuki biz, onlara okuyacakları bir kitab vermemiş ve senden önce onlara bir uyarıcı da göndermemiştik.
İskender Evrenosoğlu : Ve Biz, onlara tedris edecekleri (okuyup çalışacakları) kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir (de) (uyarıcı peygamber) göndermedik.
Muhammed Esed : Oysa (ey Muhammed,) Biz onlara ne başvuracakları vahiyler göndermişizdir, ne de senden önce bir uyarıcı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Halbuki, onlara ders alacakları kitaplardan vermemiştik ve onlara senden evvel (azap ile) bir korkutucu göndermemiştik.
Ömer Öngüt : Halbuki biz onlara ders alacakları kitapları vermemiş ve senden önce onlara uyarıcı bir peygamber de göndermemiştik.
Şaban Piriş : Halbuki biz onlara, senden önce ders alacakları, bir kitap vermemiş ve bir uyarıcı da göndermemiştik.
Suat Yıldırım : Biz onlara Kur’ân’dan önce, okuyacakları kitaplar vermedik, keza senden önce onları uyarmakla görevli bir peygamber de göndermedik.
Süleyman Ateş : Halbuki biz onlara okuyacakları bir Kitap vermemiştik ve senden önce onlara bir uyarıcı göndermemiştik.
Tefhim-ul Kuran : Oysa biz onlara ders alacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı, korkutucu da göndermemiştik.
Ümit Şimşek : Oysa Biz onlara ne daha önce ders alacakları bir kitap vermiş, ne de senden önce bir uyarıcı göndermiştik.
Yaşar Nuri Öztürk : Oysaki biz onlara, araştırıp ders alacakları kitaplar vermemiştik; daha önce kendilerine bir uyarıcı da göndermemiştik.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}