» 5 / Mâide  49:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 49
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَأَنِ (VÊN) = ve eni : ve
2. احْكُمْ (EḪKM) = Hkum : hükmet
3. بَيْنَهُمْ (BYNHM) = beynehum : aralarında
4. بِمَا (BME) = bimā : ile
5. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdiği
6. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
7. وَلَا (VLE) = ve lā :
8. تَتَّبِعْ (TTBA) = tettebiǎ' : uyma
9. أَهْوَاءَهُمْ (ÊHVEÙHM) = ehvā'ehum : onların keyiflerine
10. وَاحْذَرْهُمْ (VEḪZ̃RHM) = veHƶerhum : ve onlardan sakın
11. أَنْ (ÊN) = en :
12. يَفْتِنُوكَ (YFTNVK) = yeftinūke : seni şaşırtmalarından
13. عَنْ (AN) = ǎn : -ndan
14. بَعْضِ (BAŽ) = beǎ'Di : bir kısmı-
15. مَا (ME) = mā : şeylerin
16. أَنْزَلَ (ÊNZL) = enzele : indirdiği
17. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'ın
18. إِلَيْكَ (ÎLYK) = ileyke : sana
19. فَإِنْ (FÎN) = fe in : eğer
20. تَوَلَّوْا (TVLVE) = tevellev : dönerlerse
21. فَاعْلَمْ (FEALM) = feǎ'lem : bil ki
22. أَنَّمَا (ÊNME) = ennemā : şüphesiz
23. يُرِيدُ (YRYD̃) = yurīdu : istiyor
24. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah
25. أَنْ (ÊN) = en :
26. يُصِيبَهُمْ (YṦYBHM) = yuSībehum : onları felakete uğratmak
27. بِبَعْضِ (BBAŽ) = bibeǎ'Di : bazı
28. ذُنُوبِهِمْ (Z̃NVBHM) = ƶunūbihim : günahları yüzünden
29. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
30. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : çoğu
31. مِنَ (MN) = mine : -dan
32. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar-
33. لَفَاسِقُونَ (LFESGVN) = lefāsiḳūne : yoldan çıkmışlardır
ve | hükmet | aralarında | ile | indirdiği | Allah'ın | | uyma | onların keyiflerine | ve onlardan sakın | | seni şaşırtmalarından | -ndan | bir kısmı- | şeylerin | indirdiği | Allah'ın | sana | eğer | dönerlerse | bil ki | şüphesiz | istiyor | Allah | | onları felakete uğratmak | bazı | günahları yüzünden | ve şüphesiz | çoğu | -dan | insanlar- | yoldan çıkmışlardır |

[] [ḪKM] [BYN] [] [NZL] [] [] [TBA] [HVY] [ḪZ̃R] [] [FTN] [] [BAŽ] [] [NZL] [] [] [] [VLY] [ALM] [] [RVD̃] [] [] [ṦVB] [BAŽ] [Z̃NB] [] [KS̃R] [] [NVS] [FSG]
VÊN EḪKM BYNHM BME ÊNZL ELLH VLE TTBA ÊHVEÙHM VEḪZ̃RHM ÊN YFTNVK AN BAŽ ME ÊNZL ELLH ÎLYK FÎN TVLVE FEALM ÊNME YRYD̃ ELLH ÊN YṦYBHM BBAŽ Z̃NVBHM VÎN KS̃YRE MN ELNES LFESGVN

ve eni Hkum beynehum bimā enzele llahu ve lā tettebiǎ' ehvā'ehum veHƶerhum en yeftinūke ǎn beǎ'Di enzele llahu ileyke fe in tevellev feǎ'lem ennemā yurīdu llahu en yuSībehum bibeǎ'Di ƶunūbihim ve inne keṧīran mine n-nāsi lefāsiḳūne
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

 » 5 / Mâide  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأن | VÊN ve eni ve And that
احكم ح ك م | ḪKM EḪKM Hkum hükmet you judge
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarında between them
بما | BME bimā ile by what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği (has) revealed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
ولا | VLE ve lā and (do) not
تتبع ت ب ع | TBA TTBA tettebiǎ' uyma follow
أهواءهم ه و ي | HVY ÊHVEÙHM ehvā'ehum onların keyiflerine their vain desires
واحذرهم ح ذ ر | ḪZ̃R VEḪZ̃RHM veHƶerhum ve onlardan sakın and beware of them
أن | ÊN en lest
يفتنوك ف ت ن | FTN YFTNVK yeftinūke seni şaşırtmalarından they tempt you away
عن | AN ǎn -ndan from
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Di bir kısmı- some
ما | ME şeylerin (of) what
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği has revealed
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
فإن | FÎN fe in eğer And if
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev dönerlerse they turn away
فاعلم ع ل م | ALM FEALM feǎ'lem bil ki then know that
أنما | ÊNME ennemā şüphesiz only
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor intends
الله | ELLH llahu Allah Allah
أن | ÊN en to
يصيبهم ص و ب | ṦVB YṦYBHM yuSībehum onları felakete uğratmak afflict them
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Di bazı for some
ذنوبهم ذ ن ب | Z̃NB Z̃NVBHM ƶunūbihim günahları yüzünden (of) their sins.
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoğu many
من | MN mine -dan of
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- the people
لفاسقون ف س ق | FSG LFESGVN lefāsiḳūne yoldan çıkmışlardır (are) defiantly disobedient.

5:49 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve | hükmet | aralarında | ile | indirdiği | Allah'ın | | uyma | onların keyiflerine | ve onlardan sakın | | seni şaşırtmalarından | -ndan | bir kısmı- | şeylerin | indirdiği | Allah'ın | sana | eğer | dönerlerse | bil ki | şüphesiz | istiyor | Allah | | onları felakete uğratmak | bazı | günahları yüzünden | ve şüphesiz | çoğu | -dan | insanlar- | yoldan çıkmışlardır |

[] [ḪKM] [BYN] [] [NZL] [] [] [TBA] [HVY] [ḪZ̃R] [] [FTN] [] [BAŽ] [] [NZL] [] [] [] [VLY] [ALM] [] [RVD̃] [] [] [ṦVB] [BAŽ] [Z̃NB] [] [KS̃R] [] [NVS] [FSG]
VÊN EḪKM BYNHM BME ÊNZL ELLH VLE TTBA ÊHVEÙHM VEḪZ̃RHM ÊN YFTNVK AN BAŽ ME ÊNZL ELLH ÎLYK FÎN TVLVE FEALM ÊNME YRYD̃ ELLH ÊN YṦYBHM BBAŽ Z̃NVBHM VÎN KS̃YRE MN ELNES LFESGVN

ve eni Hkum beynehum bimā enzele llahu ve lā tettebiǎ' ehvā'ehum veHƶerhum en yeftinūke ǎn beǎ'Di enzele llahu ileyke fe in tevellev feǎ'lem ennemā yurīdu llahu en yuSībehum bibeǎ'Di ƶunūbihim ve inne keṧīran mine n-nāsi lefāsiḳūne
وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون

[] [ح ك م] [ب ي ن] [] [ن ز ل] [] [] [ت ب ع] [ه و ي] [ح ذ ر] [] [ف ت ن] [] [ب ع ض] [] [ن ز ل] [] [] [] [و ل ي] [ع ل م] [] [ر و د] [] [] [ص و ب] [ب ع ض] [ذ ن ب] [] [ك ث ر] [] [ن و س] [ف س ق]

 » 5 / Mâide  Suresi: 49
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وأن | VÊN ve eni ve And that
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
SUB – subordinating conjunction
الواو عاطفة
حرف مصدري
احكم ح ك م | ḪKM EḪKM Hkum hükmet you judge
Elif,Ha,Kef,Mim,
1,8,20,40,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
بينهم ب ي ن | BYN BYNHM beynehum aralarında between them
Be,Ye,Nun,He,Mim,
2,10,50,5,40,
LOC – accusative location adverb
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
ظرف مكان منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بما | BME bimā ile by what
Be,Mim,Elif,
2,40,1,
P – prefixed preposition bi
REL – relative pronoun
جار ومجرور
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği (has) revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
ولا | VLE ve lā and (do) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
تتبع ت ب ع | TBA TTBA tettebiǎ' uyma follow
Te,Te,Be,Ayn,
400,400,2,70,
V – 2nd person masculine singular (form VIII) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
أهواءهم ه و ي | HVY ÊHVEÙHM ehvā'ehum onların keyiflerine their vain desires
,He,Vav,Elif,,He,Mim,
,5,6,1,,5,40,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واحذرهم ح ذ ر | ḪZ̃R VEḪZ̃RHM veHƶerhum ve onlardan sakın and beware of them
Vav,Elif,Ha,Zel,Re,He,Mim,
6,1,8,700,200,5,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine singular imperative verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أن | ÊN en lest
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يفتنوك ف ت ن | FTN YFTNVK yeftinūke seni şaşırtmalarından they tempt you away
Ye,Fe,Te,Nun,Vav,Kef,
10,80,400,50,6,20,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عن | AN ǎn -ndan from
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Di bir kısmı- some
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ما | ME şeylerin (of) what
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
أنزل ن ز ل | NZL ÊNZL enzele indirdiği has revealed
,Nun,Ze,Lam,
,50,7,30,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الله | ELLH llahu Allah'ın Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
إليك | ÎLYK ileyke sana to you.
,Lam,Ye,Kef,
,30,10,20,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
فإن | FÎN fe in eğer And if
Fe,,Nun,
80,,50,
REM – prefixed resumption particle
COND – conditional particle
الفاء استئنافية
حرف شرط
تولوا و ل ي | VLY TVLVE tevellev dönerlerse they turn away
Te,Vav,Lam,Vav,Elif,
400,6,30,6,1,
V – 3rd person masculine plural (form V) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فاعلم ع ل م | ALM FEALM feǎ'lem bil ki then know that
Fe,Elif,Ayn,Lam,Mim,
80,1,70,30,40,
RSLT – prefixed result particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء واقعة في جواب الشرط
فعل أمر
أنما | ÊNME ennemā şüphesiz only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يريد ر و د | RVD̃ YRYD̃ yurīdu istiyor intends
Ye,Re,Ye,Dal,
10,200,10,4,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
أن | ÊN en to
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يصيبهم ص و ب | ṦVB YṦYBHM yuSībehum onları felakete uğratmak afflict them
Ye,Sad,Ye,Be,He,Mim,
10,90,10,2,5,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
ببعض ب ع ض | BAŽ BBAŽ bibeǎ'Di bazı for some
Be,Be,Ayn,Dad,
2,2,70,800,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
ذنوبهم ذ ن ب | Z̃NB Z̃NVBHM ƶunūbihim günahları yüzünden (of) their sins.
Zel,Nun,Vav,Be,He,Mim,
700,50,6,2,5,40,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
REM – prefixed resumption particle
ACC – accusative particle
الواو استئنافية
حرف نصب
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoğu many
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
من | MN mine -dan of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لفاسقون ف س ق | FSG LFESGVN lefāsiḳūne yoldan çıkmışlardır (are) defiantly disobedient.
Lam,Fe,Elif,Sin,Gaf,Vav,Nun,
30,80,1,60,100,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine plural active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَأَنِ: ve | احْكُمْ: hükmet | بَيْنَهُمْ: aralarında | بِمَا: ile | أَنْزَلَ: indirdiği | اللَّهُ: Allah'ın | وَلَا: | تَتَّبِعْ: uyma | أَهْوَاءَهُمْ: onların keyiflerine | وَاحْذَرْهُمْ: ve onlardan sakın | أَنْ: | يَفْتِنُوكَ: seni şaşırtmalarından | عَنْ: -ndan | بَعْضِ: bir kısmı- | مَا: şeylerin | أَنْزَلَ: indirdiği | اللَّهُ: Allah'ın | إِلَيْكَ: sana | فَإِنْ: eğer | تَوَلَّوْا: dönerlerse | فَاعْلَمْ: bil ki | أَنَّمَا: şüphesiz | يُرِيدُ: istiyor | اللَّهُ: Allah | أَنْ: | يُصِيبَهُمْ: onları felakete uğratmak | بِبَعْضِ: bazı | ذُنُوبِهِمْ: günahları yüzünden | وَإِنَّ: ve şüphesiz | كَثِيرًا: çoğu | مِنَ: -dan | النَّاسِ: insanlar- | لَفَاسِقُونَ: yoldan çıkmışlardır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وأن WÊN ve | احكم EḪKM hükmet | بينهم BYNHM aralarında | بما BME ile | أنزل ÊNZL indirdiği | الله ELLH Allah'ın | ولا WLE | تتبع TTBA uyma | أهواءهم ÊHWEÙHM onların keyiflerine | واحذرهم WEḪZ̃RHM ve onlardan sakın | أن ÊN | يفتنوك YFTNWK seni şaşırtmalarından | عن AN -ndan | بعض BAŽ bir kısmı- | ما ME şeylerin | أنزل ÊNZL indirdiği | الله ELLH Allah'ın | إليك ÎLYK sana | فإن FÎN eğer | تولوا TWLWE dönerlerse | فاعلم FEALM bil ki | أنما ÊNME şüphesiz | يريد YRYD̃ istiyor | الله ELLH Allah | أن ÊN | يصيبهم YṦYBHM onları felakete uğratmak | ببعض BBAŽ bazı | ذنوبهم Z̃NWBHM günahları yüzünden | وإن WÎN ve şüphesiz | كثيرا KS̃YRE çoğu | من MN -dan | الناس ELNES insanlar- | لفاسقون LFESGWN yoldan çıkmışlardır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve eni: ve | Hkum: hükmet | beynehum: aralarında | bimā: ile | enzele: indirdiği | llahu: Allah'ın | ve lā: | tettebiǎ': uyma | ehvā'ehum: onların keyiflerine | veHƶerhum: ve onlardan sakın | en: | yeftinūke: seni şaşırtmalarından | ǎn: -ndan | beǎ'Di: bir kısmı- | : şeylerin | enzele: indirdiği | llahu: Allah'ın | ileyke: sana | fe in: eğer | tevellev: dönerlerse | feǎ'lem: bil ki | ennemā: şüphesiz | yurīdu: istiyor | llahu: Allah | en: | yuSībehum: onları felakete uğratmak | bibeǎ'Di: bazı | ƶunūbihim: günahları yüzünden | ve inne: ve şüphesiz | keṧīran: çoğu | mine: -dan | n-nāsi: insanlar- | lefāsiḳūne: yoldan çıkmışlardır |
Kırık Meal (Transcript) : |VÊN: ve | EḪKM: hükmet | BYNHM: aralarında | BME: ile | ÊNZL: indirdiği | ELLH: Allah'ın | VLE: | TTBA: uyma | ÊHVEÙHM: onların keyiflerine | VEḪZ̃RHM: ve onlardan sakın | ÊN: | YFTNVK: seni şaşırtmalarından | AN: -ndan | BAŽ: bir kısmı- | ME: şeylerin | ÊNZL: indirdiği | ELLH: Allah'ın | ÎLYK: sana | FÎN: eğer | TVLVE: dönerlerse | FEALM: bil ki | ÊNME: şüphesiz | YRYD̃: istiyor | ELLH: Allah | ÊN: | YṦYBHM: onları felakete uğratmak | BBAŽ: bazı | Z̃NVBHM: günahları yüzünden | VÎN: ve şüphesiz | KS̃YRE: çoğu | MN: -dan | ELNES: insanlar- | LFESGVN: yoldan çıkmışlardır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Aralarında, Allah'ın indirdiği hükümlere göre hükmet ve onların dileklerine uyma, Allah'ın, sana indirdiği hükümlerin bâzısından seni saptıracaklarından çekin. Yüz çevirirlerse bil ki ancak Allah, onları bâzı suçlarından dolayı musîbete uğratacak ve insanların çoğu da buyruktan çıkmış olanlardır zâten.
Adem Uğur : (Sana şu talîmatı verdik): Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer (hükümden) yüz çevirirlerse bil ki (bununla) Allah ancak, günahlarının bir kısmını onların başına belâ etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır.
Ahmed Hulusi : (Sana şu hükmü verdik): Onların aralarında Allâh'ın sana inzâl ettiği hüküm ile hükmet. . . Onların (nefsaniyetten kaynaklanan) gerçeğe dayanmayan isteklerine tâbi olma. . . Allâh'ın sana inzâl ettiğinin bazısından seni fitneye düşürmelerinden sakın! Eğer yüz çevirirlerse iyi bil ki, bazı suçlarından dolayı, Allâh onlara bir musîbet vermek istiyor. . . Muhakkak ki, insanların çoğu gerçekten bozuk inanca sahiptirler.
Ahmet Tekin : Onların, zımmîlerin vârisleri arasında, Allah’ın indirdiği ile, Kur’ân ahkâmıyla hüküm ver, icraat yap. Onların şahsî arzu ve ihtiraslarına, bâtıla uyma. Onların, Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp azaba dûçar etmelerinden sakın, kendini koru. Eğer Allah’ın hükümlerinden, yargı ve icra ile ilgili indirdiği emirlerden yüz çevirirler, güç ve iktidarlarını kullanarak, halkı istedikleri istikamette yönlendirirlerse, Allah’ın azabından kurtulamazlar. Bilesin ki, Allah, onların bir kısım günahları sebebiyle başlarına belâ vermek istiyor. İnsanların çoğu doğru ve mantıklı düşünmenin, hak dinin dışına çıkmış fâsıktır, âsidir, bozguncudur.
Ahmet Varol : Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların arzularına uyma ve seni Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından uzaklaştırmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı bir belaya çarptırmak istemektedir. Gerçekte insanların çoğu fasıktırlar.
Ali Bulaç : Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.
Ali Fikri Yavuz : Ve şu emri de indirdik. Aralarında, Allah’ın indirdiği hükümlerle hüküm ver, arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni şaşırtırlar diye kendilerinden sakın. Eğer onlar, hükümleri kabulden yüz çevirirlerse, bil ki, Allah onların bazı günahları sebebiyle başlarına mutlaka bir musibet getirmek diliyor. Her halde insanların çoğu fâsıktırlar. (Allah’ın emrinden dışarı çıkarlar.)
Bekir Sadak : O halde, Allah'in indirdigi Kitab ile aralarinda hukmet, Allah'in sana indirdigi Kur'an'in bir kismindan seni vazgecirmelerinden sakin, heveslerine uyma; eger yuz cevirirlerse bil ki, Allah bir kisim gunahlari yuzunden onlari cezalandirmak istiyor. Insanlarin cogu gercekten fasiktirlar.
Celal Yıldırım : Ve artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet; onların arzu ve heveslerine uyma ; Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmında seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bilmiş ol ki, Allah bazı günahlarından dolayı onları musîbete uğratmak istiyor ve hem insanların çoğu gerçekten ilâhî sınırları aşanlardır.
Diyanet İşleri : Aralarında, Allah’ın indirdiği ile hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından (Kur’an’ın bazı hükümlerinden) seni şaşırtmalarından sakın. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki şüphesiz Allah, bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan birçoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır.
Diyanet İşleri (eski) : O halde, Allah'ın indirdiği Kitap ile aralarında hükmet, Allah'ın sana indirdiği Kuran'ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar.
Diyanet Vakfi : (Sana şu talîmatı verdik): Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet ve onların arzularına uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmamalarına dikkat et. Eğer (hükümden) yüz çevirirlerse bil ki (bununla) Allah ancak, günahlarının bir kısmını onların başına belâ etmek ister. İnsanların birçoğu da zaten yoldan çıkmışlardır.
Edip Yüksel : Aralarında ALLAH'ın indirdiği ile hüküm vermelisin. Onların keyfine uyma. ALLAH'ın sana indirdiklerinin bir kısmından sakın seni şaşırtmasınlar. Yüz çevirirlerse, demek ki ALLAH bazı günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların çoğu yoldan çıkmıştır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ve şu emri indirdik: «Aralarında yalnız Allah'ın indirdiği ile hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların Allah'ın indirdiği hükümlerin birinden seni şaşırtmalarından sakın! Yine yüz çevirirlerse bil ki, Allah, onların bazı günahları sebebiyle, başlarına bir bela getirmek istiyor. Her halde insanlardan birçoğu Allah yolundan çıkmışlardır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve şu emri indirdik: aralarında sırf Allahın indirdiği ile hukmet, keyiflerine tabi' olma ve onlardan sakın Allahın indirdiği ahkâmın birinden seni şaşırtmasınlar, yine yüz çevirirlerse bil ki Allah onların bazı günahları sebebiyle başlarına mutlaka bir musibet getirmek istiyor ve herhalde insanlardan bir çoğu fasıktırlar.
Fizilal-il Kuran : O halde onların arasında Allah'ın indirdiği ayetlere göre hüküm ver, onların keyfi arzularına uyma, onların seni Allah'ın indirdiği hükümlerin bir kısmından bile şaşırtmalarından sakın, eğer sana sırt çevirirlerse bil ki, Allah, günahlarının bazısı yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Kuşku yok ki, insanların çoğu fasıktır.
Gültekin Onan : Aralarında Tanrı'nın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma. Tanrı'nın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmamaları için onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki Tanrı bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibet tattırmak istemektedir. Kuşkusuz insanların çoğu fasıktır.
Hakkı Yılmaz : Sen, yine aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların tutkularına uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni davandan vazgeçirerek ateşe atmalarından sakın. Artık sırt çevirirlerse, artık bil ki şüphesiz Allah, bir kısım günahları sebebiyle/ günahlarının acısıyla onları musibete uğratmak istiyor. Ve şüphesiz insanlardan pek çoğu kesinlikle hak yoldan çıkan kimselerdir.
Hasan Basri Çantay : (Ve şu emri indirdik:) Aralarında Allahın indirdiği (vech) ile hükmet, onların keyflerine uyma, Allahın sana indirdiği (hükümlerin) bir kısmından seni sapıtacaklar diye kaçın onlardan. Eğer onlar (indirilen hükümleri kabulden) yüz çevirirlerse bil ki Allah, günahlarının (yalınız (şu) biri (veya şu yüz çevirmeleri) sebebiyle bile kendilerini mutlakaa musıybete uğratmak istiyordur. İnsanlardan bir çoğu muhakkak ki Allahın emrinden dışarı çıkanlar (güruhu) dur.
Hayrat Neşriyat : (Ey Resûlüm!) Hem (o kitâbı,) onların arasında Allah’ın indirdiğiyle hükmet ve onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiği şeylerin (hükümlerin) bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın diye (indirdik). Buna rağmen (sana indirilen hükümden) yüz çevirirlerse, artık bil ki Allah ancak, onlara bazı günahları yüzünden bir musîbet vermek istiyor. Ve şübhesiz ki insanların birçoğu, gerçekten fâsıktırlar.
İbni Kesir : Ve aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların heveslerine uyma. Seni Allah'ın sana indirdiğinden vazgeçirmelerinden sakın. Eğer yüz çevirirlerse; bil ki, bir kısım günahları yüzünden Allah onları cezalandırmak istiyor. Gerçekten insanların bir çoğu fasıklardır.
İskender Evrenosoğlu : Ve onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet, onların hevâlarına uyma. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni fitneye düşürmelerinden sakın. Bundan sonra eğer (Hakk'tan) yüz çevirirlerse, o taktirde bil ki artık Allah, bazı günahları sebebiyle, onları bir musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu gerçekten fâsıklardır.
Muhammed Esed : O halde, geçmiş vahyin mensupları arasında Allahın indirdiğine göre hükmet ve onların mesnetsiz görüşlerine uyma; ve onlardan sakın ki Allahın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırmasınlar. Eğer onlar (Allahın buyruklarından) yüz çevirirlerse, bil ki bir kısım günahlarından dolayı onları (böylece) cezalandırmak, Allahın iradesi gereğidir: Unutma ki insanların çoğu gerçekten sapkındır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve aralarında Allah Teâlâ'nın indirmiş olduğu ile hükmet ve onların hevâlarına tâbi olma. Ve Allah Teâlâ'nın sana indirmiş olduğu şeylerin bazısından seni fitneye düşüreceklerinden dolayı onlardan kaçın. Eğer onlar yüz çevirirlerse artık bil ki, Allah Teâlâ muhakkak diliyor ki, onları bazı günahları sebebiyle musîbete uğratsın. Ve şüphe yok ki nastan bir çokları elbette fâsık kimselerdir.
Ömer Öngüt : Resulüm! Aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiği hükümlerin bir kısmından seni saptırmalarından sakın! Eğer yüz çevirirlerse, bil ki Allah onları bazı günahlarından dolayı musibete uğratmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fâsıktırlar.
Şaban Piriş : Şu halde, Allah’ın indirdiği (kitap) ile aralarında hükmet, Allah’ın sana indirdiği Kur’an’ın bir kısmından seni vazgeçirmelerinden sakın. Heveslerine uyma, eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktır.
Suat Yıldırım : Ve şu emri indirdik: Aralarında, Allah’ın sana indirdiği ahkâm ile hükmet! Sakın onların keyiflerine uyma ve Allah’ın indirdiği hükümlerin bir kısmından seni caydırmalarından sakın!Şayet yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahlarından dolayı musîbete uğratmak istiyordur. Zaten insanların birçoğu Allah’ın emrinden dışarı çıkmaktadırlar.
Süleyman Ateş : Aralarında Allâh'ın indirdiğiyle hükmet, onların keyiflerine uyma ve onların, Allâh'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni şaşırtmalarından sakın! Eğer dönerlerse bil ki Allâh, bazı günâhları yüzünden onları felâkete uğratmak istiyordur. Zaten insanlardan çoğu, yoldan çıkmışlardır.
Tefhim-ul Kuran : Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve onların hevalarına uyma, Allah'ın sana indirdiklerinin bir kısmından seni şaşırtmasınlar diye onlardan sakın. Şayet yüz çevirirlerse, bil ki, Allah bir kısım günahları nedeniyle onlara bir musibeti tattırmak istemektedir. Şüphesiz, insanların çoğu fasıklardır.
Ümit Şimşek : Sana şunu da bildirdik: Onlar arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların heveslerine uyma. Dikkat et, seni şaşırtıp da Allah'ın indirdiklerinin bir kısmından caydırmasınlar. Eğer yüz çevirirlerse, bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belâya uğratmak istiyordur. Gerçekten de insanlardan birçoğu Allah'a itaatten çıkmış kimselerdir.
Yaşar Nuri Öztürk : Sen de aralarında, Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Dikkat et de Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni uzaklaştırıp fitneye düşürmesinler. Eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah onları bazı günahları yüzünden belaya çarptırmak istiyor. Zaten insanların birçokları doğru yoldan iyice sapmış bulunuyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}