» 5 / Mâide  32:

Kuran Sırası: 5
İniş Sırası: 112
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

 » 5 / Mâide  Suresi: 32
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. مِنْ (MN) = min :
2. أَجْلِ (ÊCL) = ecli : sebeple
3. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : işte bu
4. كَتَبْنَا (KTBNE) = ketebnā : yazdık
5. عَلَىٰ (AL) = ǎlā : üzerine
6. بَنِي (BNY) = benī : oğullarına
7. إِسْرَائِيلَ (ÎSREÙYL) = isrāīle : İsrail
8. أَنَّهُ (ÊNH) = ennehu : şüphesiz
9. مَنْ (MN) = men : kim
10. قَتَلَ (GTL) = ḳatele : öldürürse
11. نَفْسًا (NFSE) = nefsen : bir canı
12. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmaksızın
13. نَفْسٍ (NFS) = nefsin : bir cana karşılık
14. أَوْ (ÊV) = ev : ya da
15. فَسَادٍ (FSED̃) = fesādin : bozgunculuğa karşı
16. فِي (FY) = fī :
17. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
18. فَكَأَنَّمَا (FKÊNME) = fekeennemā : sanki gibidir
19. قَتَلَ (GTL) = ḳatele : öldürmüş
20. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanları
21. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : bütün
22. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim de
23. أَحْيَاهَا (ÊḪYEHE) = eHyāhā : onu yaşatırsa
24. فَكَأَنَّمَا (FKÊNME) = fekeennemā : gibi olur
25. أَحْيَا (ÊḪYE) = eHyā : yaşatmış
26. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanları
27. جَمِيعًا (CMYAE) = cemīǎn : bütün
28. وَلَقَدْ (VLGD̃) = veleḳad : ve andolsun
29. جَاءَتْهُمْ (CEÙTHM) = cā'ethum : onlara getirdiler
30. رُسُلُنَا (RSLNE) = rusulunā : elçilerimiz
31. بِالْبَيِّنَاتِ (BELBYNET) = bil-beyyināti : açık deliller
32. ثُمَّ (S̃M) = ṧumme : ama
33. إِنَّ (ÎN) = inne : muhakkak
34. كَثِيرًا (KS̃YRE) = keṧīran : çoğu
35. مِنْهُمْ (MNHM) = minhum : onlardan
36. بَعْدَ (BAD̃) = beǎ'de : sonra da
37. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bundan
38. فِي (FY) = fī :
39. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
40. لَمُسْرِفُونَ (LMSRFVN) = lemusrifūne : israf etmektedirler
| sebeple | işte bu | yazdık | üzerine | oğullarına | İsrail | şüphesiz | kim | öldürürse | bir canı | olmaksızın | bir cana karşılık | ya da | bozgunculuğa karşı | | yeryüzünde | sanki gibidir | öldürmüş | insanları | bütün | ve kim de | onu yaşatırsa | gibi olur | yaşatmış | insanları | bütün | ve andolsun | onlara getirdiler | elçilerimiz | açık deliller | ama | muhakkak | çoğu | onlardan | sonra da | bundan | | yeryüzünde | israf etmektedirler |

[] [ECL] [] [KTB] [] [BNY] [] [] [] [GTL] [NFS] [ĞYR] [NFS] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [GTL] [NVS] [CMA] [] [ḪYY] [] [ḪYY] [NVS] [CMA] [] [CYE] [RSL] [BYN] [] [] [KS̃R] [] [BAD̃] [] [] [ERŽ] [SRF]
MN ÊCL Z̃LK KTBNE AL BNY ÎSREÙYL ÊNH MN GTL NFSE BĞYR NFS ÊV FSED̃ FY ELÊRŽ FKÊNME GTL ELNES CMYAE VMN ÊḪYEHE FKÊNME ÊḪYE ELNES CMYAE VLGD̃ CEÙTHM RSLNE BELBYNET S̃M ÎN KS̃YRE MNHM BAD̃ Z̃LK FY ELÊRŽ LMSRFVN

min ecli ƶālike ketebnā ǎlā benī isrāīle ennehu men ḳatele nefsen biğayri nefsin ev fesādin l-erDi fekeennemā ḳatele n-nāse cemīǎn ve men eHyāhā fekeennemā eHyā n-nāse cemīǎn veleḳad cā'ethum rusulunā bil-beyyināti ṧumme inne keṧīran minhum beǎ'de ƶālike l-erDi lemusrifūne
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

 » 5 / Mâide  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN min From
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecli sebeple time
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu that,
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazdık We ordained
على | AL ǎlā üzerine on
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarına (the) Children
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
أنه | ÊNH ennehu şüphesiz that he
من | MN men kim who
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳatele öldürürse kills
نفسا ن ف س | NFS NFSE nefsen bir canı a soul
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın other than
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin bir cana karşılık (for) a soul
أو | ÊV ev ya da or
فساد ف س د | FSD̃ FSED̃ fesādin bozgunculuğa karşı (for) spreading corruption
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
فكأنما | FKÊNME fekeennemā sanki gibidir then (it) is as if
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳatele öldürmüş he has killed
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları mankind,
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bütün all,
ومن | VMN ve men ve kim de and whoever
أحياها ح ي ي | ḪYY ÊḪYEHE eHyāhā onu yaşatırsa saves it
فكأنما | FKÊNME fekeennemā gibi olur then (it) is as if
أحيا ح ي ي | ḪYY ÊḪYE eHyā yaşatmış he has saved
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları mankind.
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bütün all.
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And surely
جاءتهم ج ي ا | CYE CEÙTHM cā'ethum onlara getirdiler came to them
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulunā elçilerimiz Our Messengers
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear Signs
ثم | S̃M ṧumme ama yet,
إن | ÎN inne muhakkak indeed,
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoğu many
منهم | MNHM minhum onlardan of them
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra da after
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
لمسرفون س ر ف | SRF LMSRFVN lemusrifūne israf etmektedirler (are) surely those who commit excesses.

5:32 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| sebeple | işte bu | yazdık | üzerine | oğullarına | İsrail | şüphesiz | kim | öldürürse | bir canı | olmaksızın | bir cana karşılık | ya da | bozgunculuğa karşı | | yeryüzünde | sanki gibidir | öldürmüş | insanları | bütün | ve kim de | onu yaşatırsa | gibi olur | yaşatmış | insanları | bütün | ve andolsun | onlara getirdiler | elçilerimiz | açık deliller | ama | muhakkak | çoğu | onlardan | sonra da | bundan | | yeryüzünde | israf etmektedirler |

[] [ECL] [] [KTB] [] [BNY] [] [] [] [GTL] [NFS] [ĞYR] [NFS] [] [FSD̃] [] [ERŽ] [] [GTL] [NVS] [CMA] [] [ḪYY] [] [ḪYY] [NVS] [CMA] [] [CYE] [RSL] [BYN] [] [] [KS̃R] [] [BAD̃] [] [] [ERŽ] [SRF]
MN ÊCL Z̃LK KTBNE AL BNY ÎSREÙYL ÊNH MN GTL NFSE BĞYR NFS ÊV FSED̃ FY ELÊRŽ FKÊNME GTL ELNES CMYAE VMN ÊḪYEHE FKÊNME ÊḪYE ELNES CMYAE VLGD̃ CEÙTHM RSLNE BELBYNET S̃M ÎN KS̃YRE MNHM BAD̃ Z̃LK FY ELÊRŽ LMSRFVN

min ecli ƶālike ketebnā ǎlā benī isrāīle ennehu men ḳatele nefsen biğayri nefsin ev fesādin l-erDi fekeennemā ḳatele n-nāse cemīǎn ve men eHyāhā fekeennemā eHyā n-nāse cemīǎn veleḳad cā'ethum rusulunā bil-beyyināti ṧumme inne keṧīran minhum beǎ'de ƶālike l-erDi lemusrifūne
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون

[] [ا ج ل] [] [ك ت ب] [] [ب ن ي] [] [] [] [ق ت ل] [ن ف س] [غ ي ر] [ن ف س] [] [ف س د] [] [ا ر ض] [] [ق ت ل] [ن و س] [ج م ع] [] [ح ي ي] [] [ح ي ي] [ن و س] [ج م ع] [] [ج ي ا] [ر س ل] [ب ي ن] [] [] [ك ث ر] [] [ب ع د] [] [] [ا ر ض] [س ر ف]

 » 5 / Mâide  Suresi: 32
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
من | MN min From
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أجل ا ج ل | ECL ÊCL ecli sebeple time
,Cim,Lam,
,3,30,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
ذلك | Z̃LK ƶālike işte bu that,
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
كتبنا ك ت ب | KTB KTBNE ketebnā yazdık We ordained
Kef,Te,Be,Nun,Elif,
20,400,2,50,1,
V – 1st person plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض و«نا» ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā üzerine on
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
بني ب ن ي | BNY BNY benī oğullarına (the) Children
Be,Nun,Ye,
2,50,10,
"N – genitive masculine plural noun → Children of Israel"
اسم مجرور
إسرائيل | ÎSREÙYL isrāīle İsrail (of) Israel
,Sin,Re,Elif,,Ye,Lam,
,60,200,1,,10,30,
"PN – genitive proper noun → Israel"
اسم علم مجرور بالفتحة بدلاً من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف
أنه | ÊNH ennehu şüphesiz that he
,Nun,He,
,50,5,
ACC – accusative particle
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
حرف نصب من اخوات «ان» والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
من | MN men kim who
Mim,Nun,
40,50,
COND – conditional noun
اسم شرط
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳatele öldürürse kills
Gaf,Te,Lam,
100,400,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
نفسا ن ف س | NFS NFSE nefsen bir canı a soul
Nun,Fe,Sin,Elif,
50,80,60,1,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmaksızın other than
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
نفس ن ف س | NFS NFS nefsin bir cana karşılık (for) a soul
Nun,Fe,Sin,
50,80,60,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
أو | ÊV ev ya da or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
فساد ف س د | FSD̃ FSED̃ fesādin bozgunculuğa karşı (for) spreading corruption
Fe,Sin,Elif,Dal,
80,60,1,4,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فكأنما | FKÊNME fekeennemā sanki gibidir then (it) is as if
Fe,Kef,,Nun,Mim,Elif,
80,20,,50,40,1,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
كافة ومكفوفة
قتل ق ت ل | GTL GTL ḳatele öldürmüş he has killed
Gaf,Te,Lam,
100,400,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bütün all,
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ومن | VMN ve men ve kim de and whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional noun
الواو عاطفة
اسم شرط
أحياها ح ي ي | ḪYY ÊḪYEHE eHyāhā onu yaşatırsa saves it
,Ha,Ye,Elif,He,Elif,
,8,10,1,5,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
PRON – 3rd person feminine singular object pronoun
فعل ماض و«ها» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فكأنما | FKÊNME fekeennemā gibi olur then (it) is as if
Fe,Kef,,Nun,Mim,Elif,
80,20,,50,40,1,
RSLT – prefixed result particle
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
الفاء واقعة في جواب الشرط
كافة ومكفوفة
أحيا ح ي ي | ḪYY ÊḪYE eHyā yaşatmış he has saved
,Ha,Ye,Elif,
,8,10,1,
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
فعل ماض
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanları mankind.
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
جميعا ج م ع | CMA CMYAE cemīǎn bütün all.
Cim,Mim,Ye,Ayn,Elif,
3,40,10,70,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولقد | VLGD̃ veleḳad ve andolsun And surely
Vav,Lam,Gaf,Dal,
6,30,100,4,
REM – prefixed resumption particle
EMPH – emphatic prefix lām
CERT – particle of certainty
الواو استئنافية
اللام لام التوكيد
حرف تحقيق
جاءتهم ج ي ا | CYE CEÙTHM cā'ethum onlara getirdiler came to them
Cim,Elif,,Te,He,Mim,
3,1,,400,5,40,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
رسلنا ر س ل | RSL RSLNE rusulunā elçilerimiz Our Messengers
Re,Sin,Lam,Nun,Elif,
200,60,30,50,1,
N – nominative masculine plural noun
PRON – 1st person plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«نا» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
بالبينات ب ي ن | BYN BELBYNET bil-beyyināti açık deliller with clear Signs
Be,Elif,Lam,Be,Ye,Nun,Elif,Te,
2,1,30,2,10,50,1,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine plural noun
جار ومجرور
ثم | S̃M ṧumme ama yet,
Se,Mim,
500,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
إن | ÎN inne muhakkak indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
كثيرا ك ث ر | KS̃R KS̃YRE keṧīran çoğu many
Kef,Se,Ye,Re,Elif,
20,500,10,200,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
منهم | MNHM minhum onlardan of them
Mim,Nun,He,Mim,
40,50,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
بعد ب ع د | BAD̃ BAD̃ beǎ'de sonra da after
Be,Ayn,Dal,
2,70,4,
T – accusative time adverb
ظرف زمان منصوب
ذلك | Z̃LK ƶālike bundan that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
لمسرفون س ر ف | SRF LMSRFVN lemusrifūne israf etmektedirler (are) surely those who commit excesses.
Lam,Mim,Sin,Re,Fe,Vav,Nun,
30,40,60,200,80,6,50,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine plural (form IV) active participle
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |مِنْ: | أَجْلِ: sebeple | ذَٰلِكَ: işte bu | كَتَبْنَا: yazdık | عَلَىٰ: üzerine | بَنِي: oğullarına | إِسْرَائِيلَ: İsrail | أَنَّهُ: şüphesiz | مَنْ: kim | قَتَلَ: öldürürse | نَفْسًا: bir canı | بِغَيْرِ: olmaksızın | نَفْسٍ: bir cana karşılık | أَوْ: ya da | فَسَادٍ: bozgunculuğa karşı | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَكَأَنَّمَا: sanki gibidir | قَتَلَ: öldürmüş | النَّاسَ: insanları | جَمِيعًا: bütün | وَمَنْ: ve kim de | أَحْيَاهَا: onu yaşatırsa | فَكَأَنَّمَا: gibi olur | أَحْيَا: yaşatmış | النَّاسَ: insanları | جَمِيعًا: bütün | وَلَقَدْ: ve andolsun | جَاءَتْهُمْ: onlara getirdiler | رُسُلُنَا: elçilerimiz | بِالْبَيِّنَاتِ: açık deliller | ثُمَّ: ama | إِنَّ: muhakkak | كَثِيرًا: çoğu | مِنْهُمْ: onlardan | بَعْدَ: sonra da | ذَٰلِكَ: bundan | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | لَمُسْرِفُونَ: israf etmektedirler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |من MN | أجل ÊCL sebeple | ذلك Z̃LK işte bu | كتبنا KTBNE yazdık | على AL üzerine | بني BNY oğullarına | إسرائيل ÎSREÙYL İsrail | أنه ÊNH şüphesiz | من MN kim | قتل GTL öldürürse | نفسا NFSE bir canı | بغير BĞYR olmaksızın | نفس NFS bir cana karşılık | أو ÊW ya da | فساد FSED̃ bozgunculuğa karşı | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فكأنما FKÊNME sanki gibidir | قتل GTL öldürmüş | الناس ELNES insanları | جميعا CMYAE bütün | ومن WMN ve kim de | أحياها ÊḪYEHE onu yaşatırsa | فكأنما FKÊNME gibi olur | أحيا ÊḪYE yaşatmış | الناس ELNES insanları | جميعا CMYAE bütün | ولقد WLGD̃ ve andolsun | جاءتهم CEÙTHM onlara getirdiler | رسلنا RSLNE elçilerimiz | بالبينات BELBYNET açık deliller | ثم S̃M ama | إن ÎN muhakkak | كثيرا KS̃YRE çoğu | منهم MNHM onlardan | بعد BAD̃ sonra da | ذلك Z̃LK bundan | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | لمسرفون LMSRFWN israf etmektedirler |
Kırık Meal (Okunuş) : |min: | ecli: sebeple | ƶālike: işte bu | ketebnā: yazdık | ǎlā: üzerine | benī: oğullarına | isrāīle: İsrail | ennehu: şüphesiz | men: kim | ḳatele: öldürürse | nefsen: bir canı | biğayri: olmaksızın | nefsin: bir cana karşılık | ev: ya da | fesādin: bozgunculuğa karşı | : | l-erDi: yeryüzünde | fekeennemā: sanki gibidir | ḳatele: öldürmüş | n-nāse: insanları | cemīǎn: bütün | ve men: ve kim de | eHyāhā: onu yaşatırsa | fekeennemā: gibi olur | eHyā: yaşatmış | n-nāse: insanları | cemīǎn: bütün | veleḳad: ve andolsun | cā'ethum: onlara getirdiler | rusulunā: elçilerimiz | bil-beyyināti: açık deliller | ṧumme: ama | inne: muhakkak | keṧīran: çoğu | minhum: onlardan | beǎ'de: sonra da | ƶālike: bundan | : | l-erDi: yeryüzünde | lemusrifūne: israf etmektedirler |
Kırık Meal (Transcript) : |MN: | ÊCL: sebeple | Z̃LK: işte bu | KTBNE: yazdık | AL: üzerine | BNY: oğullarına | ÎSREÙYL: İsrail | ÊNH: şüphesiz | MN: kim | GTL: öldürürse | NFSE: bir canı | BĞYR: olmaksızın | NFS: bir cana karşılık | ÊV: ya da | FSED̃: bozgunculuğa karşı | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FKÊNME: sanki gibidir | GTL: öldürmüş | ELNES: insanları | CMYAE: bütün | VMN: ve kim de | ÊḪYEHE: onu yaşatırsa | FKÊNME: gibi olur | ÊḪYE: yaşatmış | ELNES: insanları | CMYAE: bütün | VLGD̃: ve andolsun | CEÙTHM: onlara getirdiler | RSLNE: elçilerimiz | BELBYNET: açık deliller | S̃M: ama | ÎN: muhakkak | KS̃YRE: çoğu | MNHM: onlardan | BAD̃: sonra da | Z̃LK: bundan | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | LMSRFVN: israf etmektedirler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bu yüzden şu hükmü yazdık İsrailoğullarına: Şüphe yok ki bir insanı öldürmesine, yahut yeryüzünde bozgunculuk etmesine karşılık olmayarak birisini öldüren, bütün insanları öldürmüş gibidir ve kim, birisini kurtarır, diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir. Andolsun ki peygamberlerimiz, onlara apaçık delillerle geldiler de gene onların çoğu, bundan sonra yeryüzünde hadlerini aştılar.
Adem Uğur : İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
Ahmed Hulusi : Bu nedenledir ki İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: "Kim bir kişiyi bir kişiye karşılık (kısas) veya yeryüzünde fesada karşılık olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. . . Kim de onu diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibidir. . . " Andolsun ki Rasûllerimiz onlara açık deliller olarak geldi; ama hâlâ onlardan birçoğu bunun ardından, yeryüzünde israf etmektedirler (verdiklerimizi değerlendirmemekteler).
Ahmet Tekin : İşte bu yüzdendir ki, İsrâiloğulları’na şu hükümleri, yazılı kural haline getirdik. Kim haksız yere, kısası gerektiren bir sebep ortada yokken veya yeryüzünde, kanının heder edilmesini gerektirecek bir bozgunculuğa, anarşiye karışmamış bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmek gibi ağır bir cinayet işlemiş olur, sorumlu tutulur. Bir kimseye hayat veren, yaşamasına sebep olan da, bütün insanlara hayat vermek gibi büyük bir hayır işlemiş olur, mükâfatlandırılır. Andolsun ki, Rasullerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Yine de, bundan sonra, onların birçoğu yeryüzünde Allah’ın emirlerine âsi oldular, kural tanımadılar, ağır-adaletsiz hükümler içeren kurallar uyguladılar, cahilce aşırı davranışlarda bulundular.
Ahmet Varol : İşte bundan dolayı İsrailoğullarına şu hükmü yazdık: 'Kim bir cana karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak sebebiyle olmaksızın bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir kimseyi diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur.' Muhakkak ki peygamberlerimiz onlara açık delillerle geldiler. Yine de bunun ardından onların çoğu yeryüzünde aşırıya gitmektedirler.
Ali Bulaç : Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan bir çoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.
Ali Fikri Yavuz : Bundan dolayı İsrailoğullarına kitabda bildirmiştik ki, kim kısas gerekmeksizin veya yeryüzünde fesad (şirk) olmaksızın bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Gerçekten İsraîloğullarına, peygamberlerimiz mûcizeler getirdiler. Sonra, onlardan bir çoğu, bu âyet ve mûcizeler arkasından, yine de yeryüzünde fesad ve cinayet yapmakla haddi aşmaktadırlar.
Bekir Sadak : Bunun icin Israilogullarina soyle yazdik: «Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryuzunde bozgunculuga karsilik olmadan oldururse, butun insanlari oldurmus gibi olur. Kim de onu diriltirse (olumden kurtarirsa) butun insanlari diriltmis gibi olur". And olsun ki, onlara belgelerle peygamberlerimiz geldi, sonra buna ragmen, onlarin cogu yeryuzunde taskinlik edenler oldu.
Celal Yıldırım : İşte bundan dolayı (Tevrat' ta) İsrail oğulları üzerine şunu yazdık : «Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında veya yeryüzünde fesat (çıkarma suçundan dolayı) olmaksızın öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur; kim de bir kişinin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Şanıma and olsun ki, peygamberlerimiz onlara çok açık belgelerle ve kanıtlarla geldi. Ne var ki onlardan bir çoğu bunca belgelerden sonra yeryüzünde (kötülük ve günahta) aşırı gidenler oldular.
Diyanet İşleri : Bundan dolayı İsrailoğullarına (Kitap’ta) şunu yazdık: “Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır. Andolsun ki, onlara resûllerimiz apaçık deliller (mucize ve âyetler) getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da (hâlâ) yeryüzünde aşırı gitmektedir.
Diyanet İşleri (eski) : Bunun için İsrailoğullarına şöyle yazdık: 'Kim bir kimseyi bir kimseye veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu diriltirse (ölümden kurtarırsa) bütün insanları diriltmiş gibi olur'. And olsun ki, onlara belgelerle peygamberlerimiz geldi, sonra buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler oldu.
Diyanet Vakfi : İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
Edip Yüksel : Bunun için İsrail oğullarına şunu yazdık: Kim, cinayet işlememiş veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kişiyi öldürürse tüm insanları öldürmüş gibidir. Kim de o canı yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Elçilerimiz onlara apaçık delillerle geldiler. Buna rağmen onların çoğu hemen sonra yeryüzünde azgınlık yapmaya başladılar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bunun içindir ki, İsrâiloğulları'na: «Kim, bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur» hükmünü yazdık (farz kıldık). Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bunun için İsrailoğullarına kitapta şunu bildirmiş idik: «Her kim bir kişiyi, bir kişi karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuğu olmaksızın öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.» Andolsun ki, peygamberlerimiz onlara apaçık delillerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu, bütün bunların arkasından hala yeryüzünde bozgunculuk ve cinayette çizgiyi aşmaktadırlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu ecilden Beni İsraîle kitabda bildirmiştik ki her kim bir nefsi bir nefis mukabili veya yer yüzünde bir fesadı olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur, kim de bir adamın hayatını kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur; Celâlim hakkı için Resullerimiz onlara beyyinelerle geldiler de sonra içlerinden bir çoğu bütün bunların arkasından hâlâ yer yüzünde fesad ve cinayette israf etmekte bulunuyorlar
Fizilal-il Kuran : Bunun için İsrailoğullarına kitabda bildirmiştik ki: Kim kısas gerekmeksizin veya yeryüzünde fesad işlemeksizin bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur. Andolsun ki onlara Peygamberlerimiz mucizeler getirdiler, sonra buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde taşkınlık edenler oldu.
Gültekin Onan : Bu nedenle (ecli) İsrail oğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yeryüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksız yere) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, elçilerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.
Hakkı Yılmaz : İşte bunun için Biz, İsrâîloğulları'na: “Şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse artık bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa, bütün insanları yaşatmış gibi olur” şeklinde farz kıldık. Ve kesinlikle onlara elçilerimiz açık deliller ile geldiler. Sonra da şüphesiz onların birçoğu, kesinlikle yeryüzünde aşırı davranan kimselerdir.
Hasan Basri Çantay : Bundan dolayıdır ki İsrâîl oğullarına şu hakıykatı hükmetdik: Kim bir canı, bir can mukaabilinde veya yer yüzünde bir fesâd çıkarmakdan dolayı olmayarak, öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu kurtarırsa bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun ki peygamberimiz onlara beyyineler (apaçık âyetler, deliller, mucizeler) getirmişdi. Sonra hakıykaten yine içlerinden bir çoğudur ki bunların arkasından, (haalâ) yer yüzünde (fesâd ve cînâyet hususunda) muhakkak haddi aşanlardır.
Hayrat Neşriyat : Bundan dolayıdır ki, İsrâ ilo ğul larına (Tevrât ta) şöyle yazmıştık: 'Kim bir kimseyi, bir kimseye veya (o kimsenin) yeryüzünde bir fesad (çıkarmakta olmasın)a karşılık olmaksızın (ölüm cezâsını gerektiren bir suçu olmadığı hâlde) öldürürse, o takdirde bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onun (bir insanın) hayâtını kur tarırsa, o takdirde bütün insanların hayâtını kurtarmış gibidir.'Hem celâlim hakkı için, peygamberlerimiz onlara apaçık deliller le geldiler. Sonra doğrusu onlardan birçoğu, bunların ar dın dan yeryüzünde gerçekten haddi aşan kimselerdir.
İbni Kesir : Bundan dolayı İsrailoğullarının üzerine yazdık ki: Her kim, bir nefsi bir nefse veya yeryüzünde bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de, onu diri bırakırsa sanki bütün insanları diriltmiş gibidir. Andolsun ki; onlara, peygamberlerimiz apaçık delillerle geldiler. Bundan sonra da onlardan bir çoğu gerçekten taşkınlık edenlerdir.
İskender Evrenosoğlu : İşte bundan dolayı (Tevrat'ta) İsrailoğullarına şöyle yazdık; Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki Resûl'lerimiz onlara apaçık deliller ile geldi. Sonra da, şüphesiz onlardan birçoğu, bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular.
Muhammed Esed : Bu yüzden Biz İsrailoğullarına bildirdik ki, -cinayetin ve yeryüzünde fesadı yayma(nın cezası) olarak işlenmesi dışında- eğer bir kimse bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir; ve bir kimse bir hayat kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur. Gerçekten elçilerimiz, onlara hakikatin bütün delilleri ile geldiler: ama, buna rağmen, onların çoğu yeryüzünde her çeşitli aşırılığa meyletmeye devam etti.
Ömer Nasuhi Bilmen : Bundan dolayı İsrailoğullarının üzerine yazdık ki, her kim bir şahsı, bir şahıs mukabilinde veya yerdeki bir fesattan dolayı olmaksızın öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur ve her kim de bir şahsın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanları ihya etmiş gibi olur. And olsun ki, Bizim peygamberlerimiz onlara beyyineler ile gelmişlerdir. Sonra onlardan birçokları bunu müteakib yeryüzünde muhakkak müsrif kimseler olmuşlardır.
Ömer Öngüt : Bunun içindir ki biz İsrâiloğullarının üzerine yazdık ki: Kim bir cana kıymamış ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir kimseyi öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bir insanı dirilten, bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Şüphesiz ki elçilerimiz onlara kesin delillerle geldiler. Fakat onların çoğu bu gerçeklerden sonra da yeryüzünde aşırı gitmektedirler.
Şaban Piriş : Bunun için İsrailoğullarına şöyle yazdık: “Kim bir kimseyi, bir kimseye veya yeryüzünde (yaptığı) bozgunculuğa karşılık olmadan öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de ona hayatını bağışlarsa; bütün insanları diriltmiş gibi olur.” Peygamberlerimiz onlara belgelerle gelmişti de onlardan bir çoğu bundan sonra yeryüzünde adaletten ayrılmışlardı.
Suat Yıldırım : İşte bundan dolayı İsrail oğullarına kitapta şunu bildirdik:Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur. Resullerimiz onlara açık âyetler ve deliller getirmişlerdi. Ne var ki onların çoğu bütün bunlardan sonra, hâla yeryüzünde fesat ve cinayette aşırı gitmektedirler.
Süleyman Ateş : Bundan dolayı İsrâil oğullarına şöyle yazdık: Kim, bir cana kıymamış, ya da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir canı öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu(n hayâtını kurtarmak sûretiyle) yaşatırsa, bütün insanları yaşatmış gibi olur. Andolsun elçilerimiz onlara açık deliller getirdiler, ama bundan sonra da onlardan çoğu, yine yeryüzünde israf etmekte(aşırı gitmekte)dirler.
Tefhim-ul Kuran : Bu nedenle, İsrailoğullarına şunu yazdık: Kim bir nefsi, bir başka nefse ya da yer yüzündeki bir fesada karşılık olmaksızın (haksızca) öldürürse, sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de onu (öldürülmesine engel olarak) diriltirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Andolsun, peygamberlerimiz onlara apaçık belgelerle gelmişlerdir. Sonra bunun ardından onlardan birçoğu yeryüzünde ölçüyü taşıranlardır.
Ümit Şimşek : İşte bu yüzden Biz İsrailoğullarına buyurduk ki, kim bir cana kıymamış yahut yeryüzünde fesat çıkarmamış birisini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimsenin hayatını kurtarırsa, bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. And olsun, elçilerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; lâkin bundan sonra bile onların birçoğu hâlâ aşırılığa devam ediyor.
Yaşar Nuri Öztürk : İşte bu yüzden biz, İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, resullerimiz onlara açık-seçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}