» 27 / Neml  73:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 73
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنَّ (VÎN) = ve inne : ve şüphesiz
2. رَبَّكَ (RBK) = rabbeke : Rabbin
3. لَذُو (LZ̃V) = leƶū : sahibidir
4. فَضْلٍ (FŽL) = feDlin : lutuf
5. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
6. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlara
7. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
8. أَكْثَرَهُمْ (ÊKS̃RHM) = ekṧerahum : çokları
9. لَا (LE) = lā :
10. يَشْكُرُونَ (YŞKRVN) = yeşkurūne : şükretmezler
ve şüphesiz | Rabbin | sahibidir | lutuf | karşı | insanlara | fakat | çokları | | şükretmezler |

[] [RBB] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [] [ŞKR]
VÎN RBK LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃RHM LE YŞKRVN

ve inne rabbeke leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧerahum yeşkurūne
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

 » 27 / Neml  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) full of Bounty
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (is) full of Bounty
على | AL ǎlā karşı for
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the mankind,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them
لا | LE (are) not
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.

27:73 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve şüphesiz | Rabbin | sahibidir | lutuf | karşı | insanlara | fakat | çokları | | şükretmezler |

[] [RBB] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [] [ŞKR]
VÎN RBK LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃RHM LE YŞKRVN

ve inne rabbeke leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧerahum yeşkurūne
وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

[] [ر ب ب] [] [ف ض ل] [] [ن و س] [] [ك ث ر] [] [ش ك ر]

 » 27 / Neml  Suresi: 73
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve inne ve şüphesiz And indeed,
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbeke Rabbin your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) full of Bounty
Lam,Zel,Vav,
30,700,6,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (is) full of Bounty
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
على | AL ǎlā karşı for
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum çokları most of them
,Kef,Se,Re,He,Mim,
,20,500,200,5,40,
N – accusative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE (are) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.
Ye,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
10,300,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنَّ: ve şüphesiz | رَبَّكَ: Rabbin | لَذُو: sahibidir | فَضْلٍ: lutuf | عَلَى: karşı | النَّاسِ: insanlara | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَهُمْ: çokları | لَا: | يَشْكُرُونَ: şükretmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve şüphesiz | ربك RBK Rabbin | لذو LZ̃W sahibidir | فضل FŽL lutuf | على AL karşı | الناس ELNES insanlara | ولكن WLKN fakat | أكثرهم ÊKS̃RHM çokları | لا LE | يشكرون YŞKRWN şükretmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve inne: ve şüphesiz | rabbeke: Rabbin | leƶū: sahibidir | feDlin: lutuf | ǎlā: karşı | n-nāsi: insanlara | velākinne: fakat | ekṧerahum: çokları | : | yeşkurūne: şükretmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve şüphesiz | RBK: Rabbin | LZ̃V: sahibidir | FŽL: lutuf | AL: karşı | ELNES: insanlara | VLKN: fakat | ÊKS̃RHM: çokları | LE: | YŞKRVN: şükretmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve şüphe yok ki Rabbin, insanlara lütuf ve ihsân sâhibidir, fakat çoğu şükretmez.
Adem Uğur : Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki senin Rabbin insanlara lütuf sahibidir. . . Fakat onların ekseriyeti şükretmezler.
Ahmet Tekin : Senin Rabbin insanlara karşı lütufkârdır. Fakat onların çoğu lütfun kıymetini bilmezler, şükretmezler.
Ahmet Varol : Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmiyorlar.
Ali Bulaç : Şüphesiz, senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf (fazl) sahibidir, ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Muhakkak ki, senin Rabbin insanlara karşı bir ihsan sahibidir. Fakat, onların çoğu şükretmezler.
Bekir Sadak : Dogrusu Rabbin, insanlara karsi lutuf sahibidir. Fakat onlarin cogu sukretmezler.
Celal Yıldırım : Ve şüphesiz ki Rabbın, insanlara karşı lütuf, iyilik ve ihsan sahibidir ; ne var ki onların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri : Şüphesiz senin Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Ancak onların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Doğrusu Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler.
Edip Yüksel : Kuşkusuz Rabbin halka karşı Lütuf Sahibidir, fakat çokları şükretmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Muhakkak Rabbin, insanlara karşı mutlak bir nimet sahibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve her halde rabbın insanlara karşı mutlak bir fazıl sahıbidir ve lâkin onların ekserisi şükretmezler
Fizilal-il Kuran : Kuşku yok ki senin Rabb'in insanlara karşı lütufkârdır, ama onların çoğunluğu O'na şükretmezler.
Gültekin Onan : Şüphesiz, senin rabbin, insanlara karşı büyük lütuf (fazl) sahibidir; ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Hakkı Yılmaz : Ve hiç şüphesiz, senin Rabbin, insanlara karşı büyük armağan sahibidir, velâkin onların çoğu sahip olduklarının karşılığını ödemiyorlar.
Hasan Basri Çantay : Şüphesiz ki senin Rabbin insanlara karşı (mutlak) bir fazl (-u kerem) saahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki şübhesiz Rabbin, insanlara karşı elbette pek büyük bir lütuf sâhibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
İbni Kesir : Muhakkak ki Rabbın; insanlara karşı lutuf sahibidir. Ama onların çoğu şükretmezler.
İskender Evrenosoğlu : Ve muhakkak ki senin Rabbin, insanlara karşı fazl (lütuf) sahibidir. Ve lâkin onların çoğu şükretmiyorlar.
Muhammed Esed : İmdi, gerçek şu ki, senin Rabbin insanlara karşı sınırsız lütuf sahibidir; ne var ki onlardan çoğu şükretmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve şüphe yok ki, senin Rabbin nâsa karşı elbette kerem sahibidir. Fakat onların ekserisi şükretmezler.
Ömer Öngüt : Şüphesiz ki, Rabbin insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
Şaban Piriş : Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat, onların çoğu şükretmezler.
Suat Yıldırım : Doğrusu senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu O’na şükretmezler.
Süleyman Ateş : Şüphesiz Rabbin, insanlara karşı lutuf sâhibidir, fakat çokları şükretmezler.
Tefhim-ul Kuran : Hiç şüphesiz, senin Rabbin, insanlara karşı büyük lütuf (fazl) sahibidir, ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Ümit Şimşek : Doğrusu, Rabbin insanlar üzerinde pek büyük lütuf sahibidir; lâkin onların çoğu şükretmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Senin Rabbin, insanlara karşı gerçekten lütufkârdır; fakat çokları şükretmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}