"sahibidir" ifadesi tarandı:
# İçinde "sahibidir" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ذوZ̃Vƶūsahibidir(is the) Possessor15x
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor 2:105
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) Possessor 2:251
| ذو Z̃V ƶū (içinde) the (debtor) 2:280
| ذو Z̃V ƶū All-Able 3:4
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) the Possessor 3:74
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor 3:152
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) Possessor 3:174
| ذو Z̃V ƶū sahibidir Owner 5:95
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (the) Possessor 6:133
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor 6:147
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) the Possessor 8:29
| ذو Z̃V ƶū sahibidir Owner (of) Retribution. 14:47
| ذو Z̃V ƶū sahibidir Owner 18:58
| ذو Z̃V ƶū sahibi (the) owner 38:12
| ذو Z̃V ƶū sahibi "Owner (of) the Throne;" 40:15
| ذو Z̃V ƶū olandan (to the) owner 41:35
| ذو Z̃V ƶū sahibi Possessor 51:58
| ذو Z̃V ƶū sahibi Possessor of soundness. 53:6
| ذو Z̃V ƶū having 55:12
| ذو Z̃V ƶū sahibi (the) Owner 55:27
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) the Possessor of Bounty, 57:21
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is) the Possessor of Bounty 57:29
| ذو Z̃V ƶū sahibidir (is the) Possessor 62:4
| ذو Z̃V ƶū sahip (olan) owner 65:7
| ذو Z̃V ƶū sahibidir Owner (of) 85:15
|ذيZ̃YƶīsahibidirOwner (of) the abundance.2x
| ذي Z̃Y ƶī (who is) 4:36
| ذي Z̃Y ƶī olanları (animal) with 6:146
| ذي Z̃Y ƶī sahibine owner 11:3
| ذي Z̃Y ƶī sahibinin possessor 12:76
| ذي Z̃Y ƶī sahibi with 14:37
| ذي Z̃Y ƶī (to) relatives, 16:90
| ذي Z̃Y ƶī sahibine (the) Owner 17:42
| ذي Z̃Y ƶī Zu'l-Karneyn'den Dhul-qarnain. 18:83
| ذي Z̃Y ƶī sahibi full (of) reminder. 38:1
| ذي Z̃Y ƶī any 39:28
| ذي Z̃Y ƶī sahibi All-Able of retribution? 39:37
| ذي Z̃Y ƶī sahibidir Owner (of) the abundance. 40:3
| ذي Z̃Y ƶī sahibi Owner 55:78
| ذي Z̃Y ƶī sahibi Owner 70:3
| ذي Z̃Y ƶī olan having 77:30
| ذي Z̃Y ƶī sahibidir Possessor of 81:20
| ذي Z̃Y ƶī sahibi (the) Owner of 81:20
| ذي Z̃Y ƶī sahibi owner of 89:10
| ذي Z̃Y ƶī of 90:14
|لذوLZ̃Vleƶūsahibidir(is) full5x
| لذو LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Possessor 2:243
| لذو LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Full (of) Bounty 10:60
| لذو LZ̃V leƶū sahibi idi (was) a possessor 12:68
| لذو LZ̃V leƶū sahibidir (is) full 13:6
| لذو LZ̃V leƶū sahibidir (is) full of Bounty 27:73
| لذو LZ̃V leƶū vardır (is the) owner 28:79
| لذو LZ̃V leƶū sahibidir (is) Full (of) Bounty 40:61
| لذو LZ̃V leƶū sahibi (is) Possessor 41:43
م ل ك|MLKمالكMELKmālikisahibidir(The) Master1x
م ل ك|MLK مالك MELK māliki sahibidir (The) Master 1:4
م ل ك|MLK مالك MELK mālike sahibisin Owner 3:26
م ل ك|MLK مالك MELK māliku Malik Malik 43:77


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}