» 10 / Yûnus  60:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 60
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَا (VME) = ve mā : ve nedir?
2. ظَنُّ (ƵN) = Zennu : zanları
3. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimselerin
4. يَفْتَرُونَ (YFTRVN) = yefterūne : uyduranların
5. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
7. الْكَذِبَ (ELKZ̃B) = l-keƶibe : yalan
8. يَوْمَ (YVM) = yevme : günü (hakkında)
9. الْقِيَامَةِ (ELGYEMT) = l-ḳiyāmeti : kıyamet
10. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
11. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
12. لَذُو (LZ̃V) = leƶū : sahibidir
13. فَضْلٍ (FŽL) = feDlin : lütuf
14. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
15. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlara
16. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ve ancak
17. أَكْثَرَهُمْ (ÊKS̃RHM) = ekṧerahum : onların çoğu
18. لَا (LE) = lā :
19. يَشْكُرُونَ (YŞKRVN) = yeşkurūne : şükretmezler
ve nedir? | zanları | kimselerin | uyduranların | karşı | Allah'a | yalan | günü (hakkında) | kıyamet | şüphesiz | Allah | sahibidir | lütuf | karşı | insanlara | ve ancak | onların çoğu | | şükretmezler |

[] [ƵNN] [] [FRY] [] [] [KZ̃B] [YVM] [GVM] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [] [ŞKR]
VME ƵN ELZ̃YN YFTRVN AL ELLH ELKZ̃B YVM ELGYEMT ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃RHM LE YŞKRVN

ve mā Zennu elleƶīne yefterūne ǎlā llahi l-keƶibe yevme l-ḳiyāmeti inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧerahum yeşkurūne
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve nedir? And what
ظن ظ ن ن | ƵNN ƵN Zennu zanları (will be the) assumption
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
يفترون ف ر ي | FRY YFTRVN yefterūne uyduranların invent
على | AL ǎlā karşı against
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
الكذب ك ذ ب | KZ̃B ELKZ̃B l-keƶibe yalan the lie
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (hakkında) (on) the Day
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Judgment?
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Full (of) Bounty
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lütuf (is) surely Full (of) Bounty
على | AL ǎlā karşı to
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the mankind,
ولكن | VLKN velākinne ve ancak but
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them
لا | LE (are) not
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.

10:60 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve nedir? | zanları | kimselerin | uyduranların | karşı | Allah'a | yalan | günü (hakkında) | kıyamet | şüphesiz | Allah | sahibidir | lütuf | karşı | insanlara | ve ancak | onların çoğu | | şükretmezler |

[] [ƵNN] [] [FRY] [] [] [KZ̃B] [YVM] [GVM] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [] [ŞKR]
VME ƵN ELZ̃YN YFTRVN AL ELLH ELKZ̃B YVM ELGYEMT ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃RHM LE YŞKRVN

ve mā Zennu elleƶīne yefterūne ǎlā llahi l-keƶibe yevme l-ḳiyāmeti inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧerahum yeşkurūne
وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون

[] [ظ ن ن] [] [ف ر ي] [] [] [ك ذ ب] [ي و م] [ق و م] [] [] [] [ف ض ل] [] [ن و س] [] [ك ث ر] [] [ش ك ر]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 60
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وما | VME ve mā ve nedir? And what
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
INTG – interrogative noun
الواو عاطفة
اسم استفهام
ظن ظ ن ن | ƵNN ƵN Zennu zanları (will be the) assumption
Zı,Nun,
900,50,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimselerin (of) those who
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
يفترون ف ر ي | FRY YFTRVN yefterūne uyduranların invent
Ye,Fe,Te,Re,Vav,Nun,
10,80,400,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form VIII) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
على | AL ǎlā karşı against
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
الكذب ك ذ ب | KZ̃B ELKZ̃B l-keƶibe yalan the lie
Elif,Lam,Kef,Zel,Be,
1,30,20,700,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
يوم ي و م | YVM YVM yevme günü (hakkında) (on) the Day
Ye,Vav,Mim,
10,6,40,
"N – accusative masculine noun → Day of Resurrection"
اسم منصوب
القيامة ق و م | GVM ELGYEMT l-ḳiyāmeti kıyamet (of) the Judgment?
Elif,Lam,Gaf,Ye,Elif,Mim,Te merbuta,
1,30,100,10,1,40,400,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) surely Full (of) Bounty
Lam,Zel,Vav,
30,700,6,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lütuf (is) surely Full (of) Bounty
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
على | AL ǎlā karşı to
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne ve ancak but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثرهم ك ث ر | KS̃R ÊKS̃RHM ekṧerahum onların çoğu most of them
,Kef,Se,Re,He,Mim,
,20,500,200,5,40,
N – accusative masculine singular noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE (are) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler grateful.
Ye,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
10,300,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَا: ve nedir? | ظَنُّ: zanları | الَّذِينَ: kimselerin | يَفْتَرُونَ: uyduranların | عَلَى: karşı | اللَّهِ: Allah'a | الْكَذِبَ: yalan | يَوْمَ: günü (hakkında) | الْقِيَامَةِ: kıyamet | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَذُو: sahibidir | فَضْلٍ: lütuf | عَلَى: karşı | النَّاسِ: insanlara | وَلَٰكِنَّ: ve ancak | أَكْثَرَهُمْ: onların çoğu | لَا: | يَشْكُرُونَ: şükretmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وما WME ve nedir? | ظن ƵN zanları | الذين ELZ̃YN kimselerin | يفترون YFTRWN uyduranların | على AL karşı | الله ELLH Allah'a | الكذب ELKZ̃B yalan | يوم YWM günü (hakkında) | القيامة ELGYEMT kıyamet | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لذو LZ̃W sahibidir | فضل FŽL lütuf | على AL karşı | الناس ELNES insanlara | ولكن WLKN ve ancak | أكثرهم ÊKS̃RHM onların çoğu | لا LE | يشكرون YŞKRWN şükretmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mā: ve nedir? | Zennu: zanları | elleƶīne: kimselerin | yefterūne: uyduranların | ǎlā: karşı | llahi: Allah'a | l-keƶibe: yalan | yevme: günü (hakkında) | l-ḳiyāmeti: kıyamet | inne: şüphesiz | llahe: Allah | leƶū: sahibidir | feDlin: lütuf | ǎlā: karşı | n-nāsi: insanlara | velākinne: ve ancak | ekṧerahum: onların çoğu | : | yeşkurūne: şükretmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |VME: ve nedir? | ƵN: zanları | ELZ̃YN: kimselerin | YFTRVN: uyduranların | AL: karşı | ELLH: Allah'a | ELKZ̃B: yalan | YVM: günü (hakkında) | ELGYEMT: kıyamet | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LZ̃V: sahibidir | FŽL: lütuf | AL: karşı | ELNES: insanlara | VLKN: ve ancak | ÊKS̃RHM: onların çoğu | LE: | YŞKRVN: şükretmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Allah'a yalan yere iftirâda bulunanların kıyâmet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphe yok ki Allah, insanlara lütuf ve ihsânda bulunmadadır ama çokları şükretmez.
Adem Uğur : Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü (âkıbetleri) hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
Ahmed Hulusi : Allâh hakkında yalan söyleyerek iftira edenler, kıyamet sürecini ne sanıyorlar? Muhakkak ki Allâh insanlara lütuf sahibidir. . . Fakat onların çoğunluğu şükretmezler (bunu Allâh nimetine lâyık şekilde değerlendirmezler).
Ahmet Tekin : Allah adına yalan uyduranların, kıyamet günü âkıbetlerinin ne olacağını zannediyorsunuz? Allah insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat onların çoğu lütfun kıymetini bilmiyor, şükretmiyor.
Ahmet Varol : Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.
Ali Bulaç : Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.
Ali Fikri Yavuz : Allah’a yalan uyduranların (kendiliklerinden haram ve helâl diyenlerin) kıyametteki zanları nedir (azab edilmeyeceklerini mi zannediyorlar)? Şüphe yok ki Allah (akıl verip kitab indirmekle) insanlara karşı ihsan sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimetlere şükretmezler.
Bekir Sadak : Allah'a karsi yalan uyduranlar kiyamet gununu ne zannederler? Dogrusu Allah'in insanlara olan nimeti boldur, fakat cogu sukretmezler. *
Celal Yıldırım : Allah'a karşı yalan uyduranlar Kıyamet gününü ne sanırlar ? Şüphesiz Allah insanlara bol nîmet ve geniş yardım sahibidir. Ne yazık ki onların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri : Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı çok lütufkârdır, fakat onların çoğu (O’nun nimetlerine) şükretmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'a karşı yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannederler? Doğrusu Allah'ın insanlara olan nimeti boldur, fakat çoğu şükretmezler.
Diyanet Vakfi : Allah’a karşı yalan uyduranların kıyamet günü (âkıbetleri) hakkındaki kanaatleri nedir? Şüphesiz Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
Edip Yüksel : ALLAH adına yalan uyduranlar diriliş gününü düşünmezler mi? ALLAH insanlara karşı bol lütuf sahibidir; ancak onların çoğu şükretmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah'a yalanı iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah, insanlara çok ihsanda bulunmuştur, lâkin insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Yalanı Allah'a iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Muhakkak Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ancak çoğu bunu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Yalanı Allaha iftira edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar? Her halde Allah insanlara karşı bir lûtuf sahibidir, lâkin ekserisi bilmezler
Fizilal-il Kuran : Allah'a iftira edenlerin kıyamet günü görecekleri işleme ilişkin görüşleri nedir acaba? Hiç kuşkusuz Allah, insanlara karşı lütufkârdır, fakat onların çoğu şükretmezler.
Gültekin Onan : Tanrı hakkında yalan uydurup ittira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Tanrı, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.
Hakkı Yılmaz : Ve Allah'a, yalanı iftira atanların, kıyâmet gününe dair görüşleri, inançları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara lütfedendir velâkin onların çoğu karşılığını ödemiyorlar.
Hasan Basri Çantay : Allaha karşı yalan Uydurmakda devam edenlerin kıyamet günü (hakkındaki) zanları nedir? Şübhesiz ki Allah insanlara fazl (-u kerem) saahibidir. Fakat onların çoğu (bu nimete) şükretmezler.
Hayrat Neşriyat : Ve Allah’a karşı yalan uyduranların, kıyâmet günü (nasıl cezâlandırılacakları)hakkındaki zanları nedir? Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı elbette büyük ihsan sâhibidir; fakat onların çoğu şükretmezler.
İbni Kesir : Allah'a karşı yalan uyduranlar, kıyamet gününü ne sanıyorlar? Doğrusu Allah, insanlar hakkında lütuf sahibidir. Fakat onların çoğu şükretmezler.
İskender Evrenosoğlu : Kıyâmet günü, Allah'a yalanla iftira edenlerin zannı nedir? Muhakkak ki Allah, insanlara karşı elbette fazlın sahibidir. Ve lâkin onların çoğu şükretmezler.
Muhammed Esed : Peki, bu kendi yalanlarını Allah'a yakıştıranlar, Kıyamet Günü (başlarına gelecek olan) hakkında acaba ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı sınırsız cömertlik göstermektedir; ama (ne yazık ki) onların çoğu şükrünü bilmez.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ'ya karşı yalan yere iftirada bulunanların Kıyamet günü hakkındaki zanları neden ibarettir. Şüphe yok ki, Allah Teâlâ insanlara karşı elbette fazl sahibidir, velâkin onların çokları şükretmezler.
Ömer Öngüt : Allah'a karşı yalan uyduranların kıyamet günü hakkındaki zanları nedir? Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütuf sahibidir. Fakat onların çokları şükretmezler.
Şaban Piriş : Allah hakkında yalan uyduranlar kıyamet gününü ne zannettiler? Şüphesiz Allah insanlara karşı bol ihsan sahibidir fakat, insanların çoğu şükretmezler.
Suat Yıldırım : Uydurdukları yalanı Allah’a mal edenler kıyamet gününü ne zannediyorlar?Gerçekten Allah insanlara karşı büyük lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu bu nimete şükretmezler.
Süleyman Ateş : Allah'a yalan uyduranların kıyâmet günü hakkındaki zanları nedir? Muhakkak ki Allâh, insanlara karşı lutuf sâhibidir, ama çokları şükretmiyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerin kıyamet günü zanları nedir? Şüphesiz Allah, insanlara karşı büyük ihsan (fazl) sahibidir, ancak onların çoğu şükretmezler.
Ümit Şimşek : Allah adına yalan uyduranlar kıyamet gününü ne sanıyor? Hiç şüphesiz, insanlar üzerinde Allah'ın pek büyük lütuf ve nimeti vardır; lâkin onların çoğu şükretmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Yalanı Allah'a yakıştıranlar, kıyamet günü hakkında ne düşünüyorlar? Allah, insanlara karşı elbette lütuf sahibidir, fakat onların çokları şükretmiyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}