» 10 / Yûnus  97:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 97
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : bile
2. جَاءَتْهُمْ (CEÙTHM) = cā'ethum : gelse
3. كُلُّ (KL) = kullu : bütün
4. ايَةٍ ( ËYT) = āyetin : ayetler
5. حَتَّىٰ (ḪT) = Hattā : kadar
6. يَرَوُا (YRVE) = yeravu : görünceye
7. الْعَذَابَ (ELAZ̃EB) = l-ǎƶābe : azabı
8. الْأَلِيمَ (ELÊLYM) = l-elīme : acıklı
bile | gelse | bütün | ayetler | kadar | görünceye | azabı | acıklı |

[] [CYE] [KLL] [EYY] [] [REY] [AZ̃B] [ELM]
VLV CEÙTHM KL ËYT ḪT YRVE ELAZ̃EB ELÊLYM

velev cā'ethum kullu āyetin Hattā yeravu l-ǎƶābe l-elīme
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

 » 10 / Yûnus  Suresi: 97
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev bile Even if
جاءتهم ج ي ا | CYE CEÙTHM cā'ethum gelse comes to them
كل ك ل ل | KLL KL kullu bütün every
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayetler Sign
حتى | ḪT Hattā kadar until
يروا ر ا ي | REY YRVE yeravu görünceye they see
العذاب ع ذ ب | AZ̃B ELAZ̃EB l-ǎƶābe azabı the punishment -
الأليم ا ل م | ELM ELÊLYM l-elīme acıklı the painful.

10:97 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bile | gelse | bütün | ayetler | kadar | görünceye | azabı | acıklı |

[] [CYE] [KLL] [EYY] [] [REY] [AZ̃B] [ELM]
VLV CEÙTHM KL ËYT ḪT YRVE ELAZ̃EB ELÊLYM

velev cā'ethum kullu āyetin Hattā yeravu l-ǎƶābe l-elīme
ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم

[] [ج ي ا] [ك ل ل] [ا ي ي] [] [ر ا ي] [ع ذ ب] [ا ل م]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 97
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev bile Even if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
جاءتهم ج ي ا | CYE CEÙTHM cā'ethum gelse comes to them
Cim,Elif,,Te,He,Mim,
3,1,,400,5,40,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
فعل ماض و«هم» ضمير متصل في محل نصب مفعول به
كل ك ل ل | KLL KL kullu bütün every
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
آية ا ي ي | EYY ËYT āyetin ayetler Sign
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – genitive feminine singular indefinite noun
اسم مجرور
حتى | ḪT Hattā kadar until
Ha,Te,,
8,400,,
P – preposition
حرف جر
يروا ر ا ي | REY YRVE yeravu görünceye they see
Ye,Re,Vav,Elif,
10,200,6,1,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
العذاب ع ذ ب | AZ̃B ELAZ̃EB l-ǎƶābe azabı the punishment -
Elif,Lam,Ayn,Zel,Elif,Be,
1,30,70,700,1,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الأليم ا ل م | ELM ELÊLYM l-elīme acıklı the painful.
Elif,Lam,,Lam,Ye,Mim,
1,30,,30,10,40,
ADJ – accusative masculine singular adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: bile | جَاءَتْهُمْ: gelse | كُلُّ: bütün | ايَةٍ: ayetler | حَتَّىٰ: kadar | يَرَوُا: görünceye | الْعَذَابَ: azabı | الْأَلِيمَ: acıklı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW bile | جاءتهم CEÙTHM gelse | كل KL bütün | آية ËYT ayetler | حتى ḪT kadar | يروا YRWE görünceye | العذاب ELAZ̃EB azabı | الأليم ELÊLYM acıklı |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: bile | cā'ethum: gelse | kullu: bütün | āyetin: ayetler | Hattā: kadar | yeravu: görünceye | l-ǎƶābe: azabı | l-elīme: acıklı |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: bile | CEÙTHM: gelse | KL: bütün | ËYT: ayetler | ḪT: kadar | YRVE: görünceye | ELAZ̃EB: azabı | ELÊLYM: acıklı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kendilerine her çeşit deliller, mucizeler gösterilse de elemli azâbı görmedikçe.
Adem Uğur : Kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.
Ahmed Hulusi : İsterse onlara bütün mucizeler gelsin (yine de iman etmezler). . . Acı azabı görünceye kadar!
Ahmet Tekin : Onlara Allah’ın varlığına, birliğine, kudretine, kulluğa, İslâm’a giden yolu gösteren bütün mûcizeler birden gelse, can yakıp inleten müthiş azâbı görünceye kadar iman etmeyecekler.
Ahmet Varol : Kendilerine bütün ayetler gelse bile! Acıklı azabı görmedikleri sürece (iman etmezler).
Ali Bulaç : Onlara her ayet getirilse bile.. Acı azabı görünceye kadar.
Ali Fikri Yavuz : Onlara bütün mûcizeler gelse bile; tâ acıklı azabı görecekleri ana kadar...
Bekir Sadak : (96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.
Celal Yıldırım : (96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu'cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .
Diyanet İşleri : (96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : (96-97) Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.
Diyanet Vakfi : (96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.
Edip Yüksel : Onlara her çeşit mucize gelse bile, acı azabı görünceye kadar (inanmazlar).
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlara bütün mucizeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : (evet imana gelmezler) -kendilerine her türlü mucize gelse bile- o acı azabı görecekleri ana kadar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Velevse kendilerine her âyet gelmiş olsun, tâ o elîm azâbı görecekleri âna kadar
Fizilal-il Kuran : Onlara bütün uyarıcı mesajlar gelse bile. Ancak acıklı azabı görünce iman ederler.
Gültekin Onan : Onlara her ayet getirilse bile... Acı azabı görünceye kadar.
Hakkı Yılmaz : (96,97) Şüphesiz, şu, aleyhlerinde Rabbinin Kelime'si hak olmuş olan kimseler, kendilerine bütün alâmetler/göstergeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler.
Hasan Basri Çantay : (96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.
Hayrat Neşriyat : (96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.
İbni Kesir : Onlara her türlü ayet gelse bile elem verici azabı görünceye kadar.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer onlara bütün âyetler gelse bile, elîm azabı görene kadar (onlar mü'min olmazlar - âyet 96).
Muhammed Esed : Kendilerine her türlü kanıtlayıcı belge gelse bile, ta ki (öte dünyada kendilerini bekleyen) o çok can yakıcı azabı gözleriyle görünceye kadar...
Ömer Nasuhi Bilmen : Velev ki, onlara her âyet gelsin. Pek acıklı azabı görünceye kadar (küfürlerinde devam ederler).
Ömer Öngüt : Kendilerine (istedikleri) bütün âyetler (mucizeler) gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar (inanmazlar).
Şaban Piriş : Can yakıcı azabı görene kadar, kendilerine her türlü belge gelse bile...
Suat Yıldırım : (96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.
Süleyman Ateş : Onlara bütün âyetler gelmiş olsa bile, acı azâbı görünceye kadar (inanmazlar).
Tefhim-ul Kuran : Onlara her ayet getirilse bile.. Acıklı azabı görünceye kadar.
Ümit Şimşek : Onlara her türlü âyet gelecek olsa bile, o acı azabı görmedikçe sana inanmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Tüm ayetler onlara gelse bile. Ta, o korkunç azabı görünceye kadar...


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}