» 10 / Yûnus  57:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. قَدْ (GD̃) = ḳad : muhakkak
5. جَاءَتْكُمْ (CEÙTKM) = cā'etkum : size gelmiştir
6. مَوْعِظَةٌ (MVAƵT) = mev'ǐZetun : bir öğüt
7. مِنْ (MN) = min :
8. رَبِّكُمْ (RBKM) = rabbikum : Rabbinizden
9. وَشِفَاءٌ (VŞFEÙ) = ve şifā'un : ve bir şifa
10. لِمَا (LME) = limā : olanlar için
11. فِي (FY) = fī :
12. الصُّدُورِ (ELṦD̃VR) = S-Sudūri : gönüllerde
13. وَهُدًى (VHD̃) = ve huden : ve bir hidayet
14. وَرَحْمَةٌ (VRḪMT) = ve raHmetun : ve rahmet
15. لِلْمُؤْمِنِينَ (LLMÙMNYN) = lilmu'minīne : mü'minler için
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak | size gelmiştir | bir öğüt | | Rabbinizden | ve bir şifa | olanlar için | | gönüllerde | ve bir hidayet | ve rahmet | mü'minler için |

[Y] [EYH] [NVS] [] [CYE] [VAƵ] [] [RBB] [ŞFY] [] [] [ṦD̃R] [HD̃Y] [RḪM] [EMN]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙTKM MVAƵT MN RBKM VŞFEÙ LME FY ELṦD̃VR VHD̃ VRḪMT LLMÙMNYN

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'etkum mev'ǐZetun min rabbikum ve şifā'un limā S-Sudūri ve huden ve raHmetun lilmu'minīne
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

 » 10 / Yûnus  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar O mankind!
قد | GD̃ ḳad muhakkak Verily
جاءتكم ج ي ا | CYE CEÙTKM cā'etkum size gelmiştir has come to you
موعظة و ع ظ | VAƵ MVAƵT mev'ǐZetun bir öğüt an instruction
من | MN min from
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord,
وشفاء ش ف ي | ŞFY VŞFEÙ ve şifā'un ve bir şifa and a healing
لما | LME limā olanlar için for what
في | FY (is) in
الصدور ص د ر | ṦD̃R ELṦD̃VR S-Sudūri gönüllerde your breasts,
وهدى ه د ي | HD̃Y VHD̃ ve huden ve bir hidayet and guidance
ورحمة ر ح م | RḪM VRḪMT ve raHmetun ve rahmet and mercy
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne mü'minler için for the believers.

10:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | muhakkak | size gelmiştir | bir öğüt | | Rabbinizden | ve bir şifa | olanlar için | | gönüllerde | ve bir hidayet | ve rahmet | mü'minler için |

[Y] [EYH] [NVS] [] [CYE] [VAƵ] [] [RBB] [ŞFY] [] [] [ṦD̃R] [HD̃Y] [RḪM] [EMN]
YE ÊYHE ELNES GD̃ CEÙTKM MVAƵT MN RBKM VŞFEÙ LME FY ELṦD̃VR VHD̃ VRḪMT LLMÙMNYN

eyyuhā n-nāsu ḳad cā'etkum mev'ǐZetun min rabbikum ve şifā'un limā S-Sudūri ve huden ve raHmetun lilmu'minīne
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [ج ي ا] [و ع ظ] [] [ر ب ب] [ش ف ي] [] [] [ص د ر] [ه د ي] [ر ح م] [ا م ن]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar O mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
قد | GD̃ ḳad muhakkak Verily
Gaf,Dal,
100,4,
CERT – particle of certainty
حرف تحقيق
جاءتكم ج ي ا | CYE CEÙTKM cā'etkum size gelmiştir has come to you
Cim,Elif,,Te,Kef,Mim,
3,1,,400,20,40,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
موعظة و ع ظ | VAƵ MVAƵT mev'ǐZetun bir öğüt an instruction
Mim,Vav,Ayn,Zı,Te merbuta,
40,6,70,900,400,
N – nominative feminine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord,
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وشفاء ش ف ي | ŞFY VŞFEÙ ve şifā'un ve bir şifa and a healing
Vav,Şın,Fe,Elif,,
6,300,80,1,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
لما | LME limā olanlar için for what
Lam,Mim,Elif,
30,40,1,
P – prefixed preposition lām
REL – relative pronoun
جار ومجرور
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الصدور ص د ر | ṦD̃R ELṦD̃VR S-Sudūri gönüllerde your breasts,
Elif,Lam,Sad,Dal,Vav,Re,
1,30,90,4,6,200,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
وهدى ه د ي | HD̃Y VHD̃ ve huden ve bir hidayet and guidance
Vav,He,Dal,,
6,5,4,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
ورحمة ر ح م | RḪM VRḪMT ve raHmetun ve rahmet and mercy
Vav,Re,Ha,Mim,Te merbuta,
6,200,8,40,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative feminine indefinite noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
للمؤمنين ا م ن | EMN LLMÙMNYN lilmu'minīne mü'minler için for the believers.
Lam,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
30,30,40,,40,50,10,50,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
جار ومجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | قَدْ: muhakkak | جَاءَتْكُمْ: size gelmiştir | مَوْعِظَةٌ: bir öğüt | مِنْ: | رَبِّكُمْ: Rabbinizden | وَشِفَاءٌ: ve bir şifa | لِمَا: olanlar için | فِي: | الصُّدُورِ: gönüllerde | وَهُدًى: ve bir hidayet | وَرَحْمَةٌ: ve rahmet | لِلْمُؤْمِنِينَ: mü'minler için |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | قد GD̃ muhakkak | جاءتكم CEÙTKM size gelmiştir | موعظة MWAƵT bir öğüt | من MN | ربكم RBKM Rabbinizden | وشفاء WŞFEÙ ve bir şifa | لما LME olanlar için | في FY | الصدور ELṦD̃WR gönüllerde | وهدى WHD̃ ve bir hidayet | ورحمة WRḪMT ve rahmet | للمؤمنين LLMÙMNYN mü'minler için |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | ḳad: muhakkak | cā'etkum: size gelmiştir | mev'ǐZetun: bir öğüt | min: | rabbikum: Rabbinizden | ve şifā'un: ve bir şifa | limā: olanlar için | : | S-Sudūri: gönüllerde | ve huden: ve bir hidayet | ve raHmetun: ve rahmet | lilmu'minīne: mü'minler için |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | GD̃: muhakkak | CEÙTKM: size gelmiştir | MVAƵT: bir öğüt | MN: | RBKM: Rabbinizden | VŞFEÙ: ve bir şifa | LME: olanlar için | FY: | ELṦD̃VR: gönüllerde | VHD̃: ve bir hidayet | VRḪMT: ve rahmet | LLMÙMNYN: mü'minler için |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerdeki dertlere şifâ, inananlara hidâyet ve rahmet geldi.
Adem Uğur : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Size, Rabbinizden bir öğüt, içinizde olan (şuur) için bir şifa (sağlıklı düşünme ilacı), iman edenler için bir hüda (hakikatlerine erdirici rehber) ve rahmet gelmiştir.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllere bir uyarı, ruhlara bir şifa, mü’minlere bir hidayet rehberi ve rahmet, Kur’ân gelmiştir.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerde olanlar için bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
Ali Bulaç : Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, kalblerdeki şüphelere bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur’an geldi.
Bekir Sadak : Ey insanlar! Rabbinizden size bir ogut ve kalblerde olana sifa, inananlara dogruyu gosteren bir rahber ve rahmet gelmistir.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Size gerçekten Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki (manevî hastalıklara) bir şifâ ve mü'minlere doğru yolu gösteren (bir belge) ve rahmet gelmiştir.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, kalplere bir şifâ ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet (olan Kur’an) geldi.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
Edip Yüksel : Ey halk, Rabbinizden size bir öğüt, gönülleri sıkan her şeye karşı bir şifa, inananlara bir yol gösterici ve bir rahmet gelmiş bulunuyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, müminlere bir hidayet ve rahmet geldi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, işte size Rabbinzden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar işte size rabbınızdan bir mev'ıza ve gönüller derdine bir şifa, ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara yol gösterici ve rahmet gelmiştir.
Gültekin Onan : Ey insanlar, rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve inançlılar için bir hidayet ve rahmet geldi.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerdekine şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet gelmiştir.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüd, gönüllerde olan (derd) lere bir şifâ, mü'minler için bir hidâyet ve rahmet gelmişdir.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir nasîhat, gönüllerde olana bir şifâve mü’minler için bir hidâyet ve bir rahmet (olan Kur’ân) gelmiştir.
İbni Kesir : Ey insanlar; size Rabbınızdan bir öğüt, gçğüslerde olana bir şifa, mü'minler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Size, Rabbinizden öğüt (vaaz) ve göğsünüzde olana (nefsinizin kalbindeki hastalıklara) şifa ve mü'minlere hidayet ve rahmet gelmiştir.
Muhammed Esed : Ey insanlar! İşte Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olabilecek her türlü (darlık ve hastalık) için bir şifa ve (O'na) inanan herkes için hidayet ve rahmet gelmiş bulunuyor.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Muhakkak ki, size Rabbinizden bir öğüt ve gönüllerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidâyet ve bir rahmet gelmiştir.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, hastalanmış gönüllere bir şifâ ve müminler için hidayet rehberi ve rahmet gelmiştir.
Şaban Piriş : -Ey İnsanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerde olana bir şifa, kılavuz ve müminler için bir rahmet gelmiştir.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! İşte size, Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdeki dertlere bir şifa, müminlere doğru yolu gösteren bir hidâyet ve rahmet geldi.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan(sıkıntılar)a şifa ve inananlara bir yol gösterici ve rahmet gelmiştir.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, sinelerde olana bir şifa ve mü'minler için bir hidayet ve rahmet geldi.
Ümit Şimşek : Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, gönüllerin derdine devâ, mü'minlere hidayet ve rahmet gelmiştir.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! İşte size Rabbinizden bir öğüt, gönüller derdine bir şifa, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet geldi.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}