» 10 / Yûnus  104:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 104
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
3. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
4. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
5. إِنْ (ÎN) = in : eğer
6. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : iseniz
7. فِي (FY) = fī : içinde
8. شَكٍّ (ŞK) = şekkin : bir kuşku
9. مِنْ (MN) = min : -den
10. دِينِي (D̃YNY) = dīnī : benim dinim-
11. فَلَا (FLE) = felā : (bilin ki)
12. أَعْبُدُ (ÊABD̃) = eǎ'budu : ben tapmıyorum
13. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : şeylere
14. تَعْبُدُونَ (TABD̃VN) = teǎ'budūne : sizin taptıklarınız
15. مِنْ (MN) = min :
16. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
18. وَلَٰكِنْ (VLKN) = velākin : ancak
19. أَعْبُدُ (ÊABD̃) = eǎ'budu : kulluk ederim
20. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'a
21. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
22. يَتَوَفَّاكُمْ (YTVFEKM) = yeteveffākum : sizin canınızı alacak olan
23. وَأُمِرْتُ (VÊMRT) = ve umirtu : ve ben emrolundum
24. أَنْ (ÊN) = en :
25. أَكُونَ (ÊKVN) = ekūne : olmakla
26. مِنَ (MN) = mine : -den
27. الْمُؤْمِنِينَ (ELMÙMNYN) = l-mu'minīne : mü'minler-
de ki | EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | eğer | iseniz | içinde | bir kuşku | -den | benim dinim- | (bilin ki) | ben tapmıyorum | şeylere | sizin taptıklarınız | | başka | Allah'tan | ancak | kulluk ederim | Allah'a | | sizin canınızı alacak olan | ve ben emrolundum | | olmakla | -den | mü'minler- |

[GVL] [Y] [EYH] [NVS] [] [KVN] [] [ŞKK] [] [D̃YN] [] [ABD̃] [] [ABD̃] [] [D̃VN] [] [] [ABD̃] [] [] [VFY] [EMR] [] [KVN] [] [EMN]
GL YE ÊYHE ELNES ÎN KNTM FY ŞK MN D̃YNY FLE ÊABD̃ ELZ̃YN TABD̃VN MN D̃VN ELLH VLKN ÊABD̃ ELLH ELZ̃Y YTVFEKM VÊMRT ÊN ÊKVN MN ELMÙMNYN

ḳul eyyuhā n-nāsu in kuntum şekkin min dīnī felā eǎ'budu elleƶīne teǎ'budūne min dūni llahi velākin eǎ'budu llahe lleƶī yeteveffākum ve umirtu en ekūne mine l-mu'minīne
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين

 » 10 / Yûnus  Suresi: 104
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar """O mankind!"
إن | ÎN in eğer If
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
في | FY içinde in
شك ش ك ك | ŞKK ŞK şekkin bir kuşku doubt
من | MN min -den of
ديني د ي ن | D̃YN D̃YNY dīnī benim dinim- my religion,
فلا | FLE felā (bilin ki) then not
أعبد ع ب د | ABD̃ ÊABD̃ eǎ'budu ben tapmıyorum I worship
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şeylere those whom
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptıklarınız you worship
من | MN min besides Allah,
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah,
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah,
ولكن | VLKN velākin ancak but
أعبد ع ب د | ABD̃ ÊABD̃ eǎ'budu kulluk ederim I worship
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One Who
يتوفاكم و ف ي | VFY YTVFEKM yeteveffākum sizin canınızı alacak olan causes you to die.
وأمرت ا م ر | EMR VÊMRT ve umirtu ve ben emrolundum And I am commanded
أن | ÊN en that
أكون ك و ن | KVN ÊKVN ekūne olmakla I be
من | MN mine -den of
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler- "the believers."""

10:104 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | eğer | iseniz | içinde | bir kuşku | -den | benim dinim- | (bilin ki) | ben tapmıyorum | şeylere | sizin taptıklarınız | | başka | Allah'tan | ancak | kulluk ederim | Allah'a | | sizin canınızı alacak olan | ve ben emrolundum | | olmakla | -den | mü'minler- |

[GVL] [Y] [EYH] [NVS] [] [KVN] [] [ŞKK] [] [D̃YN] [] [ABD̃] [] [ABD̃] [] [D̃VN] [] [] [ABD̃] [] [] [VFY] [EMR] [] [KVN] [] [EMN]
GL YE ÊYHE ELNES ÎN KNTM FY ŞK MN D̃YNY FLE ÊABD̃ ELZ̃YN TABD̃VN MN D̃VN ELLH VLKN ÊABD̃ ELLH ELZ̃Y YTVFEKM VÊMRT ÊN ÊKVN MN ELMÙMNYN

ḳul eyyuhā n-nāsu in kuntum şekkin min dīnī felā eǎ'budu elleƶīne teǎ'budūne min dūni llahi velākin eǎ'budu llahe lleƶī yeteveffākum ve umirtu en ekūne mine l-mu'minīne
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين

[ق و ل] [ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [ك و ن] [] [ش ك ك] [] [د ي ن] [] [ع ب د] [] [ع ب د] [] [د و ن] [] [] [ع ب د] [] [] [و ف ي] [ا م ر] [] [ك و ن] [] [ا م ن]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 104
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar """O mankind!"
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
إن | ÎN in eğer If
,Nun,
,50,
COND – conditional particle
حرف شرط
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum iseniz you are
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
في | FY içinde in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
شك ش ك ك | ŞKK ŞK şekkin bir kuşku doubt
Şın,Kef,
300,20,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
من | MN min -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
ديني د ي ن | D̃YN D̃YNY dīnī benim dinim- my religion,
Dal,Ye,Nun,Ye,
4,10,50,10,
N – genitive masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مجرور والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
فلا | FLE felā (bilin ki) then not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
NEG – negative particle
الفاء استئنافية
حرف نفي
أعبد ع ب د | ABD̃ ÊABD̃ eǎ'budu ben tapmıyorum I worship
,Ayn,Be,Dal,
,70,2,4,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
الذين | ELZ̃YN elleƶīne şeylere those whom
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
تعبدون ع ب د | ABD̃ TABD̃VN teǎ'budūne sizin taptıklarınız you worship
Te,Ayn,Be,Dal,Vav,Nun,
400,70,2,4,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides Allah,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah,
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
ولكن | VLKN velākin ancak but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
AMD – amendment particle
الواو عاطفة
حرف استدراك
أعبد ع ب د | ABD̃ ÊABD̃ eǎ'budu kulluk ederim I worship
,Ayn,Be,Dal,
,70,2,4,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
الله | ELLH llahe Allah'a Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
الذي | ELZ̃Y lleƶī the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يتوفاكم و ف ي | VFY YTVFEKM yeteveffākum sizin canınızı alacak olan causes you to die.
Ye,Te,Vav,Fe,Elif,Kef,Mim,
10,400,6,80,1,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
وأمرت ا م ر | EMR VÊMRT ve umirtu ve ben emrolundum And I am commanded
Vav,,Mim,Re,Te,
6,,40,200,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 1st person singular passive perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض مبني للمجهول والتاء ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
أكون ك و ن | KVN ÊKVN ekūne olmakla I be
,Kef,Vav,Nun,
,20,6,50,
V – 1st person singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
من | MN mine -den of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
المؤمنين ا م ن | EMN ELMÙMNYN l-mu'minīne mü'minler- "the believers."""
Elif,Lam,Mim,,Mim,Nun,Ye,Nun,
1,30,40,,40,50,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | إِنْ: eğer | كُنْتُمْ: iseniz | فِي: içinde | شَكٍّ: bir kuşku | مِنْ: -den | دِينِي: benim dinim- | فَلَا: (bilin ki) | أَعْبُدُ: ben tapmıyorum | الَّذِينَ: şeylere | تَعْبُدُونَ: sizin taptıklarınız | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | وَلَٰكِنْ: ancak | أَعْبُدُ: kulluk ederim | اللَّهَ: Allah'a | الَّذِي: | يَتَوَفَّاكُمْ: sizin canınızı alacak olan | وَأُمِرْتُ: ve ben emrolundum | أَنْ: | أَكُونَ: olmakla | مِنَ: -den | الْمُؤْمِنِينَ: mü'minler- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | إن ÎN eğer | كنتم KNTM iseniz | في FY içinde | شك ŞK bir kuşku | من MN -den | ديني D̃YNY benim dinim- | فلا FLE (bilin ki) | أعبد ÊABD̃ ben tapmıyorum | الذين ELZ̃YN şeylere | تعبدون TABD̃WN sizin taptıklarınız | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | ولكن WLKN ancak | أعبد ÊABD̃ kulluk ederim | الله ELLH Allah'a | الذي ELZ̃Y | يتوفاكم YTWFEKM sizin canınızı alacak olan | وأمرت WÊMRT ve ben emrolundum | أن ÊN | أكون ÊKWN olmakla | من MN -den | المؤمنين ELMÙMNYN mü'minler- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | : EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | in: eğer | kuntum: iseniz | : içinde | şekkin: bir kuşku | min: -den | dīnī: benim dinim- | felā: (bilin ki) | eǎ'budu: ben tapmıyorum | elleƶīne: şeylere | teǎ'budūne: sizin taptıklarınız | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | velākin: ancak | eǎ'budu: kulluk ederim | llahe: Allah'a | lleƶī: | yeteveffākum: sizin canınızı alacak olan | ve umirtu: ve ben emrolundum | en: | ekūne: olmakla | mine: -den | l-mu'minīne: mü'minler- |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | ÎN: eğer | KNTM: iseniz | FY: içinde | ŞK: bir kuşku | MN: -den | D̃YNY: benim dinim- | FLE: (bilin ki) | ÊABD̃: ben tapmıyorum | ELZ̃YN: şeylere | TABD̃VN: sizin taptıklarınız | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | VLKN: ancak | ÊABD̃: kulluk ederim | ELLH: Allah'a | ELZ̃Y: | YTVFEKM: sizin canınızı alacak olan | VÊMRT: ve ben emrolundum | ÊN: | ÊKVN: olmakla | MN: -den | ELMÙMNYN: mü'minler- |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Ey insanlar, dinimde bir şüpheniz varsa bilin ki ben, Allah'ı bırakıp taptıklarınıza tapamam ve ancak sizi öldüren Allah'a kulluk ederim ve inananlardan olmam emredildi bana.
Adem Uğur : De ki: "Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz, (bilin ki) ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat ancak sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu."
Ahmed Hulusi : De ki: "Ey insanlar! Eğer benim Din'imden kuşku içindeyseniz, (bilin ki) ben sizin Allâh dûnundaki taptıklarınıza tapınmam! Sadece, sizi vefat ettirecek Allâh'a kulluk ederim! Ben iman edenlerden olmakla hükmolundum. "
Ahmet Tekin : 'Ey insanlar, benim dinimden, şeriatımdan şüpheniz varsa, şunu bilin ki, Allah’ı bırakıp, kulları durumundaki taptıklarınıza, ben kulluk ve ibadet etmeyeceğim. Fakat ben, sizin ruhunuzu alarak ölümünüzü gerçekleştirecek olan Allah’ı ilâh tanıyacak, candan müslüman olarak Allah’a bağlanacak, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edeceğim. Bana mü’minlerden olmam emredildi' diye ilan et.
Ahmet Varol : De ki: 'Ey insanlar! Eğer benim dinim hakkında bir kuşkunuz varsa bilin ki ben, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmıyorum; ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Ben mü'minlerden olmakla emrolundum.'
Ali Bulaç : De ki: "Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak ben, sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Ben, mü'minlerden olmakla emrolundum."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm) de ki: “- Ey İnsanlar! Eğer benim dinimde herhangi bir şüphede iseniz (hak olduğunda şüphe ediyorsanız, sizin şüphenizden ötürü) bilin ki ben, Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Ancak sizi öldürecek olan Allah’a ibadet ederim; ve bana, müminlerden olmaklığım emredilmiştir.
Bekir Sadak : De ki: «Ey insanlar! Benim dinimden suphede iseniz bilin ki ben Allah'tan baska taptiklariniza tapmam. Ancak, sizi oldurecek olan Allah'a kulluk ederim. Inananlardan olmakla emrolundum.»
Celal Yıldırım : De ki: Ey insanlar I Eğer dinimde şüphe ediyorsanız, (bilin ki) Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam ; ama ben ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a taparım ve ben mü'minlerden olmakla emrolundum.
Diyanet İşleri : De ki: “Ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphede iseniz, bilin ki ben, Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat sizin canınızı alacak olan Allah’a kulluk ederim. Bana mü’minlerden olmam emrolundu.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz bilin ki ben Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak, sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. İnananlardan olmakla emrolundum.'
Diyanet Vakfi : De ki: «Ey insanlar! Benim dinimden şüphede iseniz, (bilin ki) ben Allah’ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam, fakat ancak sizi öldürecek olan Allah’a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu.»
Edip Yüksel : De ki 'Ey halk, dinimden bir kuşku duyuyorsanız, bilesiniz ki, sizin ALLAH'tan başka taptığınız kimselere tapmam. Ben ancak, sizin canınızı alan ALLAH'a taparım. İnananlardan olmakla emrolundum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa, şunu bilin ki, Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Lâkin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir».
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Ey insanlar, benim dinimden şüphe ediyorsanız, haberiniz olsun ki ben sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ben ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim ve ben mü'minlerden olmakla emrolundum!»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: ey insanlar, eğer benim dinimde bir şekk ediyorsanız haberiniz olsun ki ben sizin Allahdan başka taptıklarınıza tapmam ve lâkin ben sizin canınızı alacak olan Allaha kulluk ederim ve ben şöyle emr olundum ki: mü'minlerden olayım.
Fizilal-il Kuran : De ki «Ey insanlar, benim dinimden şüphede iseniz, bilin ki ben Allah’tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak bizi öldürecek olan Allah’a kulluk ederim. Ben, mü’minlerden olmakla emrolundum.»
Gültekin Onan : De ki: "Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben sizin Tanrı'dan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum; ancak ben, sizin hayatınıza son verecek olan Tanrı'ya ibadet ederim. Bana inançlılardan olmam buyruldu."
Hakkı Yılmaz : (104-106) "De ki: “Ey insanlar! Eğer benim dinimin ne olduğunu kesin ve tam olarak bilmiyorduysanız, iyi bilin ki, Allah'ın astlarından sizin taptıklarınıza ben tapmam. Velâkin sizin canınızı alacak olana/Allah'a taparım. Ve ben mü’minlerden olmamla ve ‘Tüm benliğini ortak koşmaktan, Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmekten Hakk'a dönen biri olarak Din'e döndür ve sakın ortak koşanlardan olma! Ve Allah'ın astlarından sana yarar sağlamayan, zararı da dokunmayacak olan şeylere yalvarma! Buna rağmen eğer yaparsan, o zaman hiç şüphesiz sen şirk koşarak yanlış; kendi zararlarına iş yapan kimselerden olursun’ diye emrolundum.” "
Hasan Basri Çantay : De ki: «Ey insanlar, eğer benim dînimden bir şübhede iseniz (iyice bilin ki) ben Allâhı bırakıb da sizin tapar olduklarınıza tapmam. Ancak sizin canınızı alacak olan Allaha kulluk ederiz. Bana mü'minlerden olmaklığım emredilmişdir».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Ey insanlar! Eğer benim dînimden bir şübhe içinde iseniz, artık (bilin ki, ben sizin) Allah’dan başka tapmakta olduklarınıza tapmam; fakat sizin canınızı alacak olan Allah’a ibâdet ederim! Çünki (ben) mü’minlerden olmakla emrolundum!'
İbni Kesir : De ki: Ey insanlar; benim dinimden şüphede iseniz, ben Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ancak, sizi öldürecek olan Allah'a kulluk ederim. Ben, mü'minlerden olmakla emrolundum.
İskender Evrenosoğlu : De ki: “Ey insanlar! Eğer benim dînimden (dînim hakkında) şüphe içinde oldunuzsa (olsanız da) ben, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam. Ve lâkin sizi vefat ettirecek olan Allah'a kulluk ederim. Ve ben, mü'minlerden olmakla emrolundum.”
Muhammed Esed : (Ey Peygamber,) de ki: "Ey insanlar, eğer benim imanımdan şüphede iseniz, (bilin ki,) kulluk etmem, sizin Allah'tan başka kulluk ettiğiniz varlıklara; ben yalnızca, sizi(n hepinizi) öldürecek olan Allah'a kulluk ederim: çünkü ben (yalnız O'na) inanan kimselerden biri olmakla emrolundum".
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Ey insanlar! Eğer siz benim dinimde bir şüphede iseniz, (haberiniz olsun ki) ben Allah Teâlâ'dan başka taptığınız şeylere ibadet etmem. Velâkin ben o Allah Teâlâ'ya ibadet ederim ki, sizlerin canlarını alıverir ve ben emrolunmuşumdur ki, mü'minlerden olayım.»
Ömer Öngüt : De ki: “Ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphede iseniz, ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza ibadet etmem. Ancak sizi öldürecek olan Allah'a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. ”
Şaban Piriş : De ki: -Ey İnsanlar! Benim dinimden şüphede iseniz bilin ki ben Allah’tan başka taptıklarınıza tapmam; ancak sizi öldürecek olan Allah’a kulluk ederim. Müminlerden olmakla emrolundum.
Suat Yıldırım : (104-106) De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinimden şüphede iseniz, iyi bilin ki, ben sizin Allah’tan başka ibadet ettiğiniz şeylere asla ibadet etmem; lâkin sadece ve sadece, sizin ruhunuzu teslim alacak olan Allah’a ibadet ederim. Bana müminlerden olmam emredildi ve "yüzünü, özünü Allah’ı bir tanıyarak dine ver ve sakın müşriklerden olma." "Sakın Allah’tan başka, sana ne fayda ne zarar vermeyecek olan putlara yalvarma, şayet böyle yaparsan, o takdirde kesinlikle zalimlerden olursun" diye talimat verildi.
Süleyman Ateş : De ki: "Ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin, Allah'tan başka taptıklarınıza tapmam; fakat sizi öldürecek olan Allah'a taparım. Bana mü'minlerden olmam emredilmiştir."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Ey insanlar, eğer benim dinimden yana bir kuşku içindeyseniz, ben, sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize ibadet etmiyorum, ancak ben,sizin hayatınıza son verecek olan Allah'a ibadet ederim. Ben, mü'minlerden olmakla emrolundum;»
Ümit Şimşek : De ki: Ey insanlar! Eğer benim dinimden bir kuşkunuz varsa, ben sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem; ancak sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Zira ben mü'minlerden olmakla emrolundum.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Ey insanlar, benim dinimden kuşkuda iseniz, ben sizin Allah'ın berisinden kulluk ettiklerinize kulluk etmeyeceğim. Tam aksine ben, sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk edeceğim. Bana, müminlerden olmam emredildi."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}