» 10 / Yûnus  62:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 62
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَا (ÊLE) = elā : iyi bilin ki
2. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
3. أَوْلِيَاءَ (ÊVLYEÙ) = evliyā'e : dostları için
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
5. لَا (LE) = lā : yoktur
6. خَوْفٌ (ḢVF) = ḣavfun : korku
7. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : onlara
8. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
9. هُمْ (HM) = hum : onlar
10. يَحْزَنُونَ (YḪZNVN) = yeHzenūne : üzülmeyeceklerdir
iyi bilin ki | şüphesiz | dostları için | Allah'ın | yoktur | korku | onlara | ve | onlar | üzülmeyeceklerdir |

[] [] [VLY] [] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÊLE ÎN ÊVLYEÙ ELLH LE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

elā inne evliyā'e llahi ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألا | ÊLE elā iyi bilin ki No doubt!
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostları için (the) friends
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
لا | LE yoktur (there will be) no
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara upon then
ولا | VLE ve lā ve and not
هم | HM hum onlar they
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.

10:62 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

iyi bilin ki | şüphesiz | dostları için | Allah'ın | yoktur | korku | onlara | ve | onlar | üzülmeyeceklerdir |

[] [] [VLY] [] [] [ḢVF] [] [] [] [ḪZN]
ÊLE ÎN ÊVLYEÙ ELLH LE ḢVF ALYHM VLE HM YḪZNVN

elā inne evliyā'e llahi ḣavfun ǎleyhim ve lā hum yeHzenūne
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

[] [] [و ل ي] [] [] [خ و ف] [] [] [] [ح ز ن]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 62
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألا | ÊLE elā iyi bilin ki No doubt!
,Lam,Elif,
,30,1,
INC – inceptive particle
حرف ابتداء
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
أولياء و ل ي | VLY ÊVLYEÙ evliyā'e dostları için (the) friends
,Vav,Lam,Ye,Elif,,
,6,30,10,1,,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
لا | LE yoktur (there will be) no
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
خوف خ و ف | ḢVF ḢVF ḣavfun korku fear
Hı,Vav,Fe,
600,6,80,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
عليهم | ALYHM ǎleyhim onlara upon then
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ولا | VLE ve lā ve and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هم | HM hum onlar they
He,Mim,
5,40,
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
يحزنون ح ز ن | ḪZN YḪZNVN yeHzenūne üzülmeyeceklerdir will grieve.
Ye,Ha,Ze,Nun,Vav,Nun,
10,8,7,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَا: iyi bilin ki | إِنَّ: şüphesiz | أَوْلِيَاءَ: dostları için | اللَّهِ: Allah'ın | لَا: yoktur | خَوْفٌ: korku | عَلَيْهِمْ: onlara | وَلَا: ve | هُمْ: onlar | يَحْزَنُونَ: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألا ÊLE iyi bilin ki | إن ÎN şüphesiz | أولياء ÊWLYEÙ dostları için | الله ELLH Allah'ın | لا LE yoktur | خوف ḢWF korku | عليهم ALYHM onlara | ولا WLE ve | هم HM onlar | يحزنون YḪZNWN üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Okunuş) : |elā: iyi bilin ki | inne: şüphesiz | evliyā'e: dostları için | llahi: Allah'ın | : yoktur | ḣavfun: korku | ǎleyhim: onlara | ve lā: ve | hum: onlar | yeHzenūne: üzülmeyeceklerdir |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLE: iyi bilin ki | ÎN: şüphesiz | ÊVLYEÙ: dostları için | ELLH: Allah'ın | LE: yoktur | ḢVF: korku | ALYHM: onlara | VLE: ve | HM: onlar | YḪZNVN: üzülmeyeceklerdir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Bilin, haberdâr olun ki şüphe yok Allah dostlarına ne korku vardır, ne de mahzun olur onlar.
Adem Uğur : Bilesiniz ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle bilin! Allâh Veliyy'lerine korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.
Ahmet Tekin : Aklınızdan çıkarmayın, Allah dostlarına, Allah’ın emirlerine itaat ederek, otoritesini kabul edenlere, kamu yönetimi ve göreviyle sorumlu, Allah’ın tasarruf sahibi kullarına, her iki dünyada da korku yok. Geride bıraktıkları yakınları ve yapamadıkları şeylerden dolayı mahzun da olmayacaklar.
Ahmet Varol : İyi bilin ki, Allah'ın dostları için korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de!
Ali Bulaç : Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır.
Ali Fikri Yavuz : Biliniz ki, Allah’ın velileri (şeriata tam olarak bağlı kulları) için hiç bir korku yoktur ve onlar mahzunda olmıyacaklardır.
Bekir Sadak : Iyi bilin ki, Allah'in dostlarina korku yoktur, onlar uzulmeyeceklerdir.
Celal Yıldırım : Haberiniz olsun ki, Allah dostlarına hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir de.
Diyanet İşleri : Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.
Diyanet İşleri (eski) : İyi bilin ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Diyanet Vakfi : Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.
Edip Yüksel : ALLAH'ın dostları için ne bir korku vardır, ne de üzülürler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Açın gözünüzü! Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Uyan! Allah dostlarına ne korku vardır, ne de onlar mahzun olurlar!
Elmalılı Hamdi Yazır : Uyan! ki Allahın evliyası ne üzerlerine korku vardır ne de onlar mahzun olurlar
Fizilal-il Kuran : Haberiniz olsun ki, Allah'ın dostlarına korku yoktur, onlar hiç üzülmeyeceklerdir de.
Gültekin Onan : Haberiniz olsun; Tanrı'nın velileri, onlar için korku yoktur, mahzun da olmayacaklardır.
Hakkı Yılmaz : (62,63) Açın gözünüzü! Allah'ın yakınlarına, yardımcılarına –ki onlar inanan ve Allah'ın koruması altına girmiş kimselerdir– kesinlikle kaygı yoktur. Onlar üzülmeyecekler de.
Hasan Basri Çantay : Haberiniz olsun ki Allahın velî (kul) lan için hiç bir korku yokdur. Onlar mahzun da olacak değillerdir.
Hayrat Neşriyat : Dikkat edin! Şübhesiz, Allah’ın velî (kul)larına hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun (da) olmayacaklardır.
İbni Kesir : Dikkat edin, Allah dostlarında hiç bir korku yoktur. Onlar, mahzun da olacak değillerdir.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah'ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun olmazlar, öyle değil mi?
Muhammed Esed : Unutmayın ki, Allah'a yakın olanların korkmaları için bir sebep yoktur; onlar acı ve üzüntü çekmeyecekler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah Teâlâ'nın velîleri için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.
Ömer Öngüt : İyi bilin ki, Allah'ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar.
Şaban Piriş : -İyi bilin ki, Allah’ın velilerine korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir.
Suat Yıldırım : İyi bilesiniz ki Allah’ın velîlerine korku yoktur, onlar üzüntüye de uğramazlar.
Süleyman Ateş : İyi bil ki, Allâh'ın velilerine (sevdiklerine) korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.
Tefhim-ul Kuran : Haberiniz olsun; Allah'ın velileri, onlar için korku yoktur, onlar mahzun olacak değildirler.
Ümit Şimşek : Bilin ki Allah dostlarına hiçbir korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de.
Yaşar Nuri Öztürk : Gözünüzü açın! Allah'ın velîleri için hiçbir korku yoktur. Tasaya da düşmezler onlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}