» 10 / Yûnus  51:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 51
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَثُمَّ (ÊS̃M) = eṧumme : (ondan) sonra mı?
2. إِذَا (ÎZ̃E) = iƶā : zaman ki
3. مَا (ME) = mā : ne
4. وَقَعَ (VGA) = veḳaǎ : gerçekleşti
5. امَنْتُمْ ( ËMNTM) = āmentum : inanacaksınız
6. بِهِ (BH) = bihi : ona
7. الْانَ ( ËL ËN) = āl'āne : şimdi mi?
8. وَقَدْ (VGD̃) = ve ḳad : elbette
9. كُنْتُمْ (KNTM) = kuntum : siz
10. بِهِ (BH) = bihi : onu
11. تَسْتَعْجِلُونَ (TSTACLVN) = testeǎ'cilūne : acele istiyordunuz
(ondan) sonra mı? | zaman ki | ne | gerçekleşti | inanacaksınız | ona | şimdi mi? | elbette | siz | onu | acele istiyordunuz |

[] [] [] [VGA] [EMN] [] [] [] [KVN] [] [ACL]
ÊS̃M ÎZ̃E ME VGA ËMNTM BH ËL ËN VGD̃ KNTM BH TSTACLVN

eṧumme iƶā veḳaǎ āmentum bihi āl'āne ve ḳad kuntum bihi testeǎ'cilūne
أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أثم | ÊS̃M eṧumme (ondan) sonra mı? Is (it) then
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman ki when
ما | ME ne when
وقع و ق ع | VGA VGA veḳaǎ gerçekleşti (it had) occurred
آمنتم ا م ن | EMN ËMNTM āmentum inanacaksınız you (will) believe
به | BH bihi ona in it?
آلآن | ËL ËN āl'āne şimdi mi? Now?
وقد | VGD̃ ve ḳad elbette And certainly
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you were
به | BH bihi onu seeking to hasten it.
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyordunuz seeking to hasten it.

10:51 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

(ondan) sonra mı? | zaman ki | ne | gerçekleşti | inanacaksınız | ona | şimdi mi? | elbette | siz | onu | acele istiyordunuz |

[] [] [] [VGA] [EMN] [] [] [] [KVN] [] [ACL]
ÊS̃M ÎZ̃E ME VGA ËMNTM BH ËL ËN VGD̃ KNTM BH TSTACLVN

eṧumme iƶā veḳaǎ āmentum bihi āl'āne ve ḳad kuntum bihi testeǎ'cilūne
أثم إذا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون

[] [] [] [و ق ع] [ا م ن] [] [] [] [ك و ن] [] [ع ج ل]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 51
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أثم | ÊS̃M eṧumme (ondan) sonra mı? Is (it) then
,Se,Mim,
,500,40,
INTG – prefixed interrogative alif
CONJ – coordinating conjunction
الهمزة همزة استفهام
حرف عطف
إذا | ÎZ̃E iƶā zaman ki when
,Zel,Elif,
,700,1,
T – time adverb
ظرف زمان
ما | ME ne when
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
وقع و ق ع | VGA VGA veḳaǎ gerçekleşti (it had) occurred
Vav,Gaf,Ayn,
6,100,70,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
آمنتم ا م ن | EMN ËMNTM āmentum inanacaksınız you (will) believe
,Mim,Nun,Te,Mim,
,40,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural (form IV) perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل
به | BH bihi ona in it?
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
آلآن | ËL ËN āl'āne şimdi mi? Now?
,Lam,,Nun,
,30,,50,
INTG – prefixed interrogative alif
T – accusative time adverb
الهمزة همزة استفهام
ظرف زمان منصوب
وقد | VGD̃ ve ḳad elbette And certainly
Vav,Gaf,Dal,
6,100,4,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
CERT – particle of certainty
الواو عاطفة
حرف تحقيق
كنتم ك و ن | KVN KNTM kuntum siz you were
Kef,Nun,Te,Mim,
20,50,400,40,
V – 2nd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع اسم «كان»
به | BH bihi onu seeking to hasten it.
Be,He,
2,5,
P – prefixed preposition bi
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
جار ومجرور
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele istiyordunuz seeking to hasten it.
Te,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,
400,60,400,70,3,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَثُمَّ: (ondan) sonra mı? | إِذَا: zaman ki | مَا: ne | وَقَعَ: gerçekleşti | امَنْتُمْ: inanacaksınız | بِهِ: ona | الْانَ: şimdi mi? | وَقَدْ: elbette | كُنْتُمْ: siz | بِهِ: onu | تَسْتَعْجِلُونَ: acele istiyordunuz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أثم ÊS̃M (ondan) sonra mı? | إذا ÎZ̃E zaman ki | ما ME ne | وقع WGA gerçekleşti | آمنتم ËMNTM inanacaksınız | به BH ona | آلآن ËL ËN şimdi mi? | وقد WGD̃ elbette | كنتم KNTM siz | به BH onu | تستعجلون TSTACLWN acele istiyordunuz |
Kırık Meal (Okunuş) : |eṧumme: (ondan) sonra mı? | iƶā: zaman ki | : ne | veḳaǎ: gerçekleşti | āmentum: inanacaksınız | bihi: ona | āl'āne: şimdi mi? | ve ḳad: elbette | kuntum: siz | bihi: onu | testeǎ'cilūne: acele istiyordunuz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊS̃M: (ondan) sonra mı? | ÎZ̃E: zaman ki | ME: ne | VGA: gerçekleşti | ËMNTM: inanacaksınız | BH: ona | ËL ËN: şimdi mi? | VGD̃: elbette | KNTM: siz | BH: onu | TSTACLVN: acele istiyordunuz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ona, azap gelip çattıktan sonra mı imân edeceksiniz, halbuki böyle bir şeyin olmayacağını sanıp alay ederek çabucak gelmesini istiyordunuz hani.
Adem Uğur : Başınıza belâ geldikten sonra mı O'na iman edeceksiniz, şimdi mi? (Çok geç). Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz?
Ahmed Hulusi : (Azap) başınıza geldikten sonra mı iman edeceksiniz? ŞİMDİ mi? (Oysa) onu acilen yaşamayı istiyordunuz!
Ahmet Tekin : Küstahça, alelacele verilmesini istediğiniz cezanın gerçekleşeceği zaman mı iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi iman edeceksiniz?
Ahmet Varol : (Azap) geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi? Oysa daha önce onun acele ile gelmesini istiyordunuz!
Ali Bulaç : Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.
Ali Fikri Yavuz : Bu azab vâkı olduktan sonra mı Allah’a iman edeceksiniz? O vakit size: “Şimdi mi iman ediyorsunuz?” denecek. Halbuki siz alay ederek, bu azabın acele gelmesini isteyip duruyordunuz.
Bekir Sadak : Vuku bulduktan sonra mi O'na inanacaksiniz? Inanmayanlar azabi gorunce, «µimdi miydi?» derler. «Elbette, siz onu acele istiyordunuz» denir.
Celal Yıldırım : Yoksa bu azâb meydana geldikten sonra mı (Allah'a) imân edeceksiniz ? (Veya va'dedilen azaba öyle mi inanacaksınız ?) Şimdi mi ? Oysa siz onu acele isteyip duruyordunuz.
Diyanet İşleri : (Onlara) “Azap gerçekleştikten sonra mı O’na iman ettiniz? Şimdi mi!? Oysa siz onu acele istiyordunuz” (denilecek).
Diyanet İşleri (eski) : Vuku bulduktan sonra mı O'na inanacaksınız? İnanmayanlar azabı görünce, 'şimdi miydi?' derler. 'Elbette, siz onu acele istiyordunuz' denir.
Diyanet Vakfi : Olacaklar olduktan sonra mı O’na iman edeceksiniz? Şimdi mi? Halbuki onu (azabın gelmesini) istemekte acele ediyordunuz?
Edip Yüksel : 'Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Öyleyse neden onu şimdi çabuk isteyip duruyorsunuz?'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu azap meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi? Halbuki onun çarçabuk gelmesini istiyordunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz? Yoksa şimdi mi? Halbuki siz onun acele gelmesini istiyordunuz?
Elmalılı Hamdi Yazır : Ya sonra vakı' olduğu zaman mı ona iyman edeceksiniz? Ya... şimdi ha? hani siz bunu acele istiyordunuz, a?
Fizilal-il Kuran : Yoksa azap başlarına geldikten sonra kendilerine, 'Şimdi ona inandınız mı? Hani onun bir an önce gerçekleşmesini istiyordunuz' densin diye mi?
Gültekin Onan : Gerçekleştikten sonra mı O'na inanacaksınız? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun (azabın) erkence gelmesini istiyordunuz.
Hakkı Yılmaz : Bu azap meydana geldikten sonra mı ona iman edeceksiniz, yoksa şimdi mi? Hâlbuki siz onu acele olsun istiyordunuz.
Hasan Basri Çantay : Bu (azâb) vaaki olduktan sonra mı Ona (Allaha) îman edeceksiniz? (O vakit size:) «Şimdi mi (îman ediyorsunuz? denecek), halbuki siz onun mutlakaa gelmesini isteyib duruyordunuz».
Hayrat Neşriyat : Sonra (azab) vuku' bulduğu zaman mı O’na îmân edeceksiniz? (Artık o zamanki îmânınız kabûl edilmeyecek ve size şöyle denecek:) 'Şimdi mi? Hani siz gerçekten onu (o azâbın gelmesini) acele istiyordunuz?'
İbni Kesir : Gerçekleştikten sonra mı ona inanacaksınız? Hemen şimdi mi. Hani siz onu acele istiyordunuz.
İskender Evrenosoğlu : O, vuku bulduktan sonra mı şimdi mi O'na îmân edeceksiniz? Ve siz, onu acele istemiştiniz.
Muhammed Esed : Peki, gelmesinde (meydan okurcasına) tezlik gösterdiğiniz (ve) şimdi (size, 'Ona inanıyor musunuz?' diye sorulacağı o Gün) gelip çattıktan sonra mı, ancak o zaman mı, ona inanacaksınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : «O azap, vaki olduktan sonra mı ona imân etmiş olacaksınız? Şimdi mi? Halbuki, siz onu istical ediveriyordunuz (ya).»
Ömer Öngüt : O azap başınıza geldikten sonra mı O'na inanacaksınız? Şimdi mi? Hani siz onu acele istiyordunuz?
Şaban Piriş : O, gerçekleştikten sonra mı ona inandınız? Siz onu acele istiyordunuz.
Suat Yıldırım : İş işten geçtikten sonra mı iman edeceksiniz? Demek şimdi ha! (Ama artık çok geç!). Alın da görün çarçabuk gelmesini istediğiniz şeyi!
Süleyman Ateş : (Azâb) başınıza geldikten sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi mi (inandınız)? Hani ya siz onu çabuk isteyip duruyordunuz (nasılmış)?
Tefhim-ul Kuran : Gerçekleştikten sonra mı O'na iman edeceksiniz? Hemen şimdi mi? Oysa siz, onun erkence gelmesini istiyordunuz.
Ümit Şimşek : Olan olduktan sonra mı ona inanacaksınız? Şimdi inandınız, öyle mi? Hani siz bunun çabuklaştırılmasını istiyordunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : O azap başınıza patladıktan sonra mı iman ettiniz! Şimdi mi? Hani onu aceleden isteyip duruyordunuz?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}