» 10 / Yûnus  96:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 96
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الَّذِينَ (ELZ̃YN) = elleƶīne : kimseler
3. حَقَّتْ (ḪGT) = Haḳḳat : kesinleşmiş olan(lar)
4. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : haklarında
5. كَلِمَتُ (KLMT) = kelimetu : sözü
6. رَبِّكَ (RBK) = rabbike : Rabbinin
7. لَا (LE) = lā :
8. يُؤْمِنُونَ (YÙMNVN) = yu'minūne : iman etmezler
şüphesiz | kimseler | kesinleşmiş olan(lar) | haklarında | sözü | Rabbinin | | iman etmezler |

[] [] [ḪGG] [] [KLM] [RBB] [] [EMN]
ÎN ELZ̃YN ḪGT ALYHM KLMT RBK LE YÙMNVN

inne elleƶīne Haḳḳat ǎleyhim kelimetu rabbike yu'minūne
إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those [whom],
حقت ح ق ق | ḪGG ḪGT Haḳḳat kesinleşmiş olan(lar) has become due
عليهم | ALYHM ǎleyhim haklarında on them
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu sözü (the) Word
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord
لا | LE will not
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne iman etmezler believe.

10:96 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | kimseler | kesinleşmiş olan(lar) | haklarında | sözü | Rabbinin | | iman etmezler |

[] [] [ḪGG] [] [KLM] [RBB] [] [EMN]
ÎN ELZ̃YN ḪGT ALYHM KLMT RBK LE YÙMNVN

inne elleƶīne Haḳḳat ǎleyhim kelimetu rabbike yu'minūne
إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون

[] [] [ح ق ق] [] [ك ل م] [ر ب ب] [] [ا م ن]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 96
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الذين | ELZ̃YN elleƶīne kimseler those [whom],
Elif,Lam,Zel,Ye,Nun,
1,30,700,10,50,
REL – masculine plural relative pronoun
اسم موصول
حقت ح ق ق | ḪGG ḪGT Haḳḳat kesinleşmiş olan(lar) has become due
Ha,Gaf,Te,
8,100,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
عليهم | ALYHM ǎleyhim haklarında on them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
كلمت ك ل م | KLM KLMT kelimetu sözü (the) Word
Kef,Lam,Mim,Te,
20,30,40,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
ربك ر ب ب | RBB RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord
Re,Be,Kef,
200,2,20,
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
لا | LE will not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يؤمنون ا م ن | EMN YÙMNVN yu'minūne iman etmezler believe.
Ye,,Mim,Nun,Vav,Nun,
10,,40,50,6,50,
V – 3rd person masculine plural (form IV) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الَّذِينَ: kimseler | حَقَّتْ: kesinleşmiş olan(lar) | عَلَيْهِمْ: haklarında | كَلِمَتُ: sözü | رَبِّكَ: Rabbinin | لَا: | يُؤْمِنُونَ: iman etmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الذين ELZ̃YN kimseler | حقت ḪGT kesinleşmiş olan(lar) | عليهم ALYHM haklarında | كلمت KLMT sözü | ربك RBK Rabbinin | لا LE | يؤمنون YÙMNWN iman etmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | elleƶīne: kimseler | Haḳḳat: kesinleşmiş olan(lar) | ǎleyhim: haklarında | kelimetu: sözü | rabbike: Rabbinin | : | yu'minūne: iman etmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELZ̃YN: kimseler | ḪGT: kesinleşmiş olan(lar) | ALYHM: haklarında | KLMT: sözü | RBK: Rabbinin | LE: | YÙMNVN: iman etmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle kişilerdir onlar ki Rabinin, onlara söylediği sözü haketmiştir onlar, inanmaz onlar.
Adem Uğur : Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, inanmazlar.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki haklarında Rabbinin sözü (ezelî hükmü) gerçekleşmiş kimseler iman etmezler!
Ahmet Tekin : Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, sana ve Kur’ân’a itibar etmedikleri için, haklarında Rabbinin gerekçeli hükmü gerçekleşip kesinleşenler iman etmeyecekler.
Ahmet Varol : Haklarında Rabbinin sözü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu aleyhlerinde (küfürleri hakkında) Rabbinin takdiri gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler.
Bekir Sadak : (96-97) Dogrusu Rabbinin soz verdigi azabi hak edenler, can yakici azabi gorene kadar kendilerine her turlu belge gelse bile inanmazlar.
Celal Yıldırım : (96-97) Onlar ki haklarında Rabbin sözü gerçekleşti, kendilerine her türlü âyet (belge ve mu'cize) de gelse, elem verici azabı görmedikçe (emin olunuz ki) inanmazlar .
Diyanet İşleri : (96-97) Şüphesiz, haklarında Rabbinin sözü (hükmü) gerçekleşmiş olanlar, kendilerine bütün mucizeler gelse bile, elem dolu azabı görünceye kadar inanmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : (96-97) Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler, can yakıcı azabı görene kadar kendilerine her türlü belge gelse bile inanmazlar.
Diyanet Vakfi : (96-97) Gerçekten haklarında Rabbinin sözü (hükmü) sabit olanlar, kendilerine (istedikleri) bütün mucizeler gelmiş olsa bile, elem verici azabı görünceye kadar inanmayacaklardır.
Edip Yüksel : Rabbinin kararıyla mahkum edilenler inanmazlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Doğrusu, aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü gerçekleşmiş olanlar imana gelmezler,
Elmalılı Hamdi Yazır : Hakıkat aleyhlerinde rabbının kelimesi hakkolmuş olanlar iymana gelmezler
Fizilal-il Kuran : Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşenler asla iman etmezler.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Hakkı Yılmaz : (96,97) Şüphesiz, şu, aleyhlerinde Rabbinin Kelime'si hak olmuş olan kimseler, kendilerine bütün alâmetler/göstergeler hep birden gelse, yine de o acıklı azabı görünceye kadar iman etmezler.
Hasan Basri Çantay : (96-97) Üzerlerine Rabbinin kesilmesi hak olmuş bulunanlar (yok mu?) onlar, velev kendilerine her (hangi bir) âyet gelmiş olsun, acıklı bir azâb görecekleri (zamâ) na kadar îman etmezler.
Hayrat Neşriyat : (96-97) Muhakkak ki üzerlerine Rabbinin (azab) sözü (hükmü) hak olanlar, kendilerine bütün âyetler gelmiş olsa bile, o (pek) elemli azâbı görünceye kadar (isyanları sebebiyle) îmân etmezler.
İbni Kesir : Doğrusu, üzerlerine Rabbının sözü hak olanlar inanmazlar.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki onlar, Rabbinin sözünü üzerlerine hakettiler. Onlar, mü'min olmazlar.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, haklarında Rablerinin sözü (yargısı) gerçekleşmiş olanlar imana erişemeyeceklerdir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki, aleyhlerinde Rabbin kelimesi tahakkuk etmiştir, onlar imân etmezler.
Ömer Öngüt : Doğrusu Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler iman etmezler.
Şaban Piriş : Şüphesiz Rabbinin söz verdiği azabı hak edenler inanmazlar.
Suat Yıldırım : (96-97) (Kâfir olarak ölüp cehenneme gideceklerine dair) haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar, her türlü mûcize de önlerine gelse, gayet acı azabı görmedikçe iman etmezler.
Süleyman Ateş : Üzerlerine Rabbinin (azâb) kelimesi hak olanlar inanmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, Rabbinin kelimesi üzerlerinde hak olanlar, onlar inanmazlar.
Ümit Şimşek : Haklarında Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar iman etmezler.
Yaşar Nuri Öztürk : Aleyhlerine Rabbinin kelimesi hak olanlar iman etmezler;


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}