» 10 / Yûnus  41:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 41
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَإِنْ (VÎN) = ve in : ve eğer
2. كَذَّبُوكَ (KZ̃BVK) = keƶƶebūke : seni yalanlarlarsa
3. فَقُلْ (FGL) = feḳul : de ki
4. لِي (LY) = lī : banadır
5. عَمَلِي (AMLY) = ǎmelī : benim yaptığım
6. وَلَكُمْ (VLKM) = velekum : ve sizedir
7. عَمَلُكُمْ (AMLKM) = ǎmelukum : sizin yaptığınız
8. أَنْتُمْ (ÊNTM) = entum : siz
9. بَرِيئُونَ (BRYÙVN) = berīūne : uzaksınız
10. مِمَّا (MME) = mimmā : -dan
11. أَعْمَلُ (ÊAML) = eǎ'melu : benim yaptığım-
12. وَأَنَا (VÊNE) = ve enā : ve ben de
13. بَرِيءٌ (BRYÙ) = berī'un : uzağım
14. مِمَّا (MME) = mimmā : -dan
15. تَعْمَلُونَ (TAMLVN) = teǎ'melūne : sizin yaptıklarınız-
ve eğer | seni yalanlarlarsa | de ki | banadır | benim yaptığım | ve sizedir | sizin yaptığınız | siz | uzaksınız | -dan | benim yaptığım- | ve ben de | uzağım | -dan | sizin yaptıklarınız- |

[] [KZ̃B] [GVL] [] [AML] [] [AML] [] [BRE] [] [AML] [] [BRE] [] [AML]
VÎN KZ̃BVK FGL LY AMLY VLKM AMLKM ÊNTM BRYÙVN MME ÊAML VÊNE BRYÙ MME TAMLVN

ve in keƶƶebūke feḳul ǎmelī velekum ǎmelukum entum berīūne mimmā eǎ'melu ve enā berī'un mimmā teǎ'melūne
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
كذبوك ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BVK keƶƶebūke seni yalanlarlarsa they deny you
فقل ق و ل | GVL FGL feḳul de ki then say,
لي | LY banadır """For me"
عملي ع م ل | AML AMLY ǎmelī benim yaptığım (are) my deeds,
ولكم | VLKM velekum ve sizedir and for you
عملكم ع م ل | AML AMLKM ǎmelukum sizin yaptığınız (are) your deeds.
أنتم | ÊNTM entum siz You
بريئون ب ر ا | BRE BRYÙVN berīūne uzaksınız (are) disassociated
مما | MME mimmā -dan from what
أعمل ع م ل | AML ÊAML eǎ'melu benim yaptığım- I do,
وأنا | VÊNE ve enā ve ben de and I am
بريء ب ر ا | BRE BRYÙ berī'un uzağım disassociated
مما | MME mimmā -dan from what
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne sizin yaptıklarınız- "you do."""

10:41 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve eğer | seni yalanlarlarsa | de ki | banadır | benim yaptığım | ve sizedir | sizin yaptığınız | siz | uzaksınız | -dan | benim yaptığım- | ve ben de | uzağım | -dan | sizin yaptıklarınız- |

[] [KZ̃B] [GVL] [] [AML] [] [AML] [] [BRE] [] [AML] [] [BRE] [] [AML]
VÎN KZ̃BVK FGL LY AMLY VLKM AMLKM ÊNTM BRYÙVN MME ÊAML VÊNE BRYÙ MME TAMLVN

ve in keƶƶebūke feḳul ǎmelī velekum ǎmelukum entum berīūne mimmā eǎ'melu ve enā berī'un mimmā teǎ'melūne
وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون

[] [ك ذ ب] [ق و ل] [] [ع م ل] [] [ع م ل] [] [ب ر ا] [] [ع م ل] [] [ب ر ا] [] [ع م ل]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 41
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وإن | VÎN ve in ve eğer And if
Vav,,Nun,
6,,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
كذبوك ك ذ ب | KZ̃B KZ̃BVK keƶƶebūke seni yalanlarlarsa they deny you
Kef,Zel,Be,Vav,Kef,
20,700,2,6,20,
V – 3rd person masculine plural (form II) perfect verb
PRON – subject pronoun
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
فقل ق و ل | GVL FGL feḳul de ki then say,
Fe,Gaf,Lam,
80,100,30,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الفاء استئنافية
فعل أمر
لي | LY banadır """For me"
Lam,Ye,
30,10,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
عملي ع م ل | AML AMLY ǎmelī benim yaptığım (are) my deeds,
Ayn,Mim,Lam,Ye,
70,40,30,10,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولكم | VLKM velekum ve sizedir and for you
Vav,Lam,Kef,Mim,
6,30,20,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
الواو عاطفة
جار ومجرور
عملكم ع م ل | AML AMLKM ǎmelukum sizin yaptığınız (are) your deeds.
Ayn,Mim,Lam,Kef,Mim,
70,40,30,20,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أنتم | ÊNTM entum siz You
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
بريئون ب ر ا | BRE BRYÙVN berīūne uzaksınız (are) disassociated
Be,Re,Ye,,Vav,Nun,
2,200,10,,6,50,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā -dan from what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
أعمل ع م ل | AML ÊAML eǎ'melu benim yaptığım- I do,
,Ayn,Mim,Lam,
,70,40,30,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
وأنا | VÊNE ve enā ve ben de and I am
Vav,,Nun,Elif,
6,,50,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRON – 1st person singular personal pronoun
الواو عاطفة
ضمير منفصل
بريء ب ر ا | BRE BRYÙ berī'un uzağım disassociated
Be,Re,Ye,,
2,200,10,,
N – nominative masculine singular indefinite noun
اسم مرفوع
مما | MME mimmā -dan from what
Mim,Mim,Elif,
40,40,1,
P – preposition
REL – relative pronoun
حرف جر
اسم موصول
تعملون ع م ل | AML TAMLVN teǎ'melūne sizin yaptıklarınız- "you do."""
Te,Ayn,Mim,Lam,Vav,Nun,
400,70,40,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَإِنْ: ve eğer | كَذَّبُوكَ: seni yalanlarlarsa | فَقُلْ: de ki | لِي: banadır | عَمَلِي: benim yaptığım | وَلَكُمْ: ve sizedir | عَمَلُكُمْ: sizin yaptığınız | أَنْتُمْ: siz | بَرِيئُونَ: uzaksınız | مِمَّا: -dan | أَعْمَلُ: benim yaptığım- | وَأَنَا: ve ben de | بَرِيءٌ: uzağım | مِمَّا: -dan | تَعْمَلُونَ: sizin yaptıklarınız- |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وإن WÎN ve eğer | كذبوك KZ̃BWK seni yalanlarlarsa | فقل FGL de ki | لي LY banadır | عملي AMLY benim yaptığım | ولكم WLKM ve sizedir | عملكم AMLKM sizin yaptığınız | أنتم ÊNTM siz | بريئون BRYÙWN uzaksınız | مما MME -dan | أعمل ÊAML benim yaptığım- | وأنا WÊNE ve ben de | بريء BRYÙ uzağım | مما MME -dan | تعملون TAMLWN sizin yaptıklarınız- |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve in: ve eğer | keƶƶebūke: seni yalanlarlarsa | feḳul: de ki | : banadır | ǎmelī: benim yaptığım | velekum: ve sizedir | ǎmelukum: sizin yaptığınız | entum: siz | berīūne: uzaksınız | mimmā: -dan | eǎ'melu: benim yaptığım- | ve enā: ve ben de | berī'un: uzağım | mimmā: -dan | teǎ'melūne: sizin yaptıklarınız- |
Kırık Meal (Transcript) : |VÎN: ve eğer | KZ̃BVK: seni yalanlarlarsa | FGL: de ki | LY: banadır | AMLY: benim yaptığım | VLKM: ve sizedir | AMLKM: sizin yaptığınız | ÊNTM: siz | BRYÙVN: uzaksınız | MME: -dan | ÊAML: benim yaptığım- | VÊNE: ve ben de | BRYÙ: uzağım | MME: -dan | TAMLVN: sizin yaptıklarınız- |
Abdulbaki Gölpınarlı : Seni yalanlarlarsa sen de de ki: Benim yaptığım iş bana ait, sizin yaptıklarınız size. Siz, benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.
Adem Uğur : (Resûlüm!) onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.
Ahmed Hulusi : Seni yalanlamakta ısrarlı olurlarsa de ki: "Benim yaptıklarım bana, sizin yaptıklarınız size aittir! Siz benim yaptığımdan uzaksınız ben de sizin yaptığınızdan berîyim!"
Ahmet Tekin : Seni yalanlamayı sürdürürlerse: 'Benim amellerimin karşılığı mükâfatı bana ait, sizin amellerinizin sorumluluğu ve cezası da size aittir. Benim bilinçli yapmaya devam ettiğim amellerimden siz sorumlu değilsiniz. Sizin bilinçli yapmaya devam ettiğiniz amellerinizden de ben sorumlu değilim.' diyerek konuşmalarına fırsat verme.
Ahmet Varol : Eğer seni yalanlarlarsa de ki: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.'
Ali Bulaç : Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: "Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."
Ali Fikri Yavuz : Eğer seni tekzibde ısrar ederlerse, de ki: “- Benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Siz, benim yapacağımdan berisiniz, ben de sizin yapacağınızdan beriyim.”
Bekir Sadak : Seni yalanlarlarsa, «Benim yaptigim bana, sizin yaptiginiz sizedir; siz benim yaptigimdan sorumlu degilsiniz, ben de sizin yaptiginizdan sorumlu degilim» de.
Celal Yıldırım : Seni yalanlarlarsa, de ki: Benim işlediğim bana, sizin işlediğiniz size. Benim işlediğimle sizin ilişiğiniz yoktur; benim de sizin işlediğinizle ilişiğim yoktur.
Diyanet İşleri : Eğer onlar seni yalanlarlarsa, de ki: “Benim işim bana aittir; sizin işiniz de size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yapmakta olduğunuz şeylerden uzağım (sorumlu değilim).”
Diyanet İşleri (eski) : Seni yalanlarlarsa, 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir; siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim' de.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) onlar seni yalanlarlarsa de ki: Benim işim bana, sizin işiniz de size aittir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım.
Edip Yüksel : Seni yalanlarlarsa de ki: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız ise size! Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz, ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer seni inkâr etmeyi sürdürürlerse, de ki; «Benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Benim yapacağım sizi ilgilendirmez, sizin yapacağınız da beni ilgilendirmez.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer sen yalan söylüyorsun diye ısrar ederlerse de ki: «Benim işlediğim bana, sizin işlediğiniz de size! Siz benim işlediğimden uzaksınız; ben de sizin işlediğinizden uzağım!»
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer seni tekzibde ısrar ederlerse de ki bana amelim, size de ameliniz, siz benim yapacağımdan berisiniz, ben de sizin yapacağınızdan beriyim
Fizilal-il Kuran : Eğer onlar seni yalanlarsa de ki; «Benim işlediklerim bana, sizin işledikleriniz de sizedir. Benim işlediklerim ile sizin bir ilginiz olmadığı gibi, sizin işlediklerinizle de benim bir ilgim yoktur.»
Gültekin Onan : Eğer seni yalanlarlarsa onlara de ki: "Benim yaptıklarım benim, sizin yaptıklarınız sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım."
Hakkı Yılmaz : Ve eğer seni yalanladılarsa hemen de ki: “Benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Benim yaptıklarımdan siz uzaksınız, ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.”
Hasan Basri Çantay : Eğer onlar seni yalana çıkarırlar, (ilzâm-ı huccetden sonra da tekzîbde ısraar ederler) se de ki: «Benim işim bana, sizin işiniz,size âiddir. Benim yapdığımdan siz uzaksınız, sizin yapmakda olduğunuzdan da ben uzağım».
Hayrat Neşriyat : (Ey Habîbim!) Eğer seni yalanlarlarsa artık de ki: 'Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız da sizedir! Siz benim yapmakta olduğumdan uzak kimselersiniz; ben de sizin yapmakta olduklarınızdan uzağım!'
İbni Kesir : Şayet seni yalanlarlarsa; benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım, de.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer seni yalanlarlarsa o zaman de ki: “Benim amelim bana ve sizin ameliniz size ait. Siz benim yaptığım şeylerden uzaksınız, ben de sizin yaptığınız şeylerden uzağım.”
Muhammed Esed : Bunun içindir ki, (ey Peygamber) seni yalanlamaya kalkışırlarsa o zaman (onlara) de ki: "Benim yapıp ettiklerim bana (yazılacak), sizin yapıp ettikleriniz de size: ne siz benim yaptıklarımdan sorumlusunuz, ne de ben sizin yaptıklarınızdan sorumluyum".
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer seni tekzîp ederlerse artık de ki: «Benim amelim banadır, sizin ameliniz de sizedir. Siz benim işleyeceğimden berîsiniz, ben de sizin işleyeceğiniz şeylerden berîyim.»
Ömer Öngüt : Seni yalanlayanlara de ki: “Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız sizedir. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım. ”
Şaban Piriş : Seni yalanlarlarsa ‘Benim yaptığım banadır. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptıklarınızdan sorumlu değilim.’ de!
Suat Yıldırım : Eğer seni yalancı saymakta ısrar ederlerse de ki:"Benim yaptığım bana ait, sizin yaptığınız da size! Benim yaptıklarımla sizin, sizin yaptıklarınızla da benim ilişiğim yoktur."
Süleyman Ateş : Eğer onlar seni yalanladılarsa de ki: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım!"
Tefhim-ul Kuran : Eğer seni yalanlarlarsa, onlara de ki: «Benim yaptıklarım benim, sizin de yaptıklarınız sizindir. Siz benim yaptıklarımdan uzaksınız ve ben de sizin yaptıklarınızdan uzağım.»
Ümit Şimşek : Hâlâ seni yalanlayacak olurlarsa sen de ki: Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız; ben de sizin yaptığınızdan uzağım.
Yaşar Nuri Öztürk : Seni yalanladılarsa şöyle söyle: "Benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size. Siz benim yaptığımdan uzaksınız, ben de sizin yaptığınızdan uzağım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}