"LY" ifadesi tarandı:
# İçinde "LY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|ليLYbana"""For me"63x
| لي LY bana to Me 2:152
| لي LY bana to Me 2:186
| لي LY bana [for] me 3:38
| لي LY benim for me 3:40
| لي LY bana for me 3:41
| لي LY benim for me 3:47
| لي LY bana of me 3:79
| لي LY benim (haddime) for me 5:116
| لي LY benim için I 5:116
| لي LY beni me 7:151
| لي LY bana """Grant me leave" 9:49
| لي LY benim for me 10:15
| لي LY banadır """For me" 10:41
| لي LY benim I have 11:47
| لي LY beni me 11:47
| لي LY benim olsaydı I had 11:80
| لي LY bana to me 12:4
| لي LY bana me 12:80
| لي LY benim için for me, 12:80
| لي LY liye benim I had 14:22
| لي LY benim to me. 14:22
| لي LY bana me 14:39
| لي LY beni me 14:41
| لي LY bana for me 17:80
| لي LY bana [to] me 19:5
| لي LY benim I have 19:8
| لي LY bana for me 19:10
| لي LY benim for me 19:20
| لي LY benim for me 20:25
| لي LY bana for me 20:26
| لي LY bana for me 20:29
| لي LY bana to Me, 20:39
| لي LY bana to me 20:96
| لي LY bana to me 26:21
| لي LY benim to me, 26:77
| لي LY beni for me 26:82
| لي LY bana [for] me 26:83
| لي LY bana [for] me 26:84
| لي LY liye ben """Why" 27:20
| لي LY bana da for me 28:9
| لي LY beni "[for] me.""" 28:16
| لي LY benim için for me 28:38
| لي LY bana for me 28:38
| لي LY bana to Me 31:14
| لي LY liye ben niçin? (is) for me 36:22
| لي LY beni me 36:27
| لي LY benim for me 37:51
| لي LY bana me 37:100
| لي LY beni me 38:35
| لي LY bana me 38:35
| لي LY liye benim for me 38:69
| لي LY benim için olsaydı for me 39:58
| لي LY bana for me 40:36
| لي LY bana for me 40:41
| لي LY benim for me 40:42
| لي LY benim hakkımdır (due) to me 41:50
| لي LY benim için vardır for me 41:50
| لي LY benim for me 43:51
| لي LY bana me, 44:21
| لي LY bana for me 46:8
| لي LY benim için for me 46:15
| لي LY bana for me 66:11
| لي LY beni me 71:28


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}