» 19 / Meryem  10:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 10
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. اجْعَلْ (ECAL) = c'ǎl : (öyle ise) ver
4. لِي (LY) = lī : bana
5. ايَةً ( ËYT) = āyeten : bir işaret
6. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
7. ايَتُكَ ( ËYTK) = āyetuke : senin işaretin
8. أَلَّا (ÊLE) = ellā :
9. تُكَلِّمَ (TKLM) = tukellime : konuşamamandır
10. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlarla
11. ثَلَاثَ (S̃LES̃) = ṧelāṧe : üç
12. لَيَالٍ (LYEL) = leyālin : gece
13. سَوِيًّا (SVYE) = seviyyen : sapasağlam olduğun halde
dedi | Rabbim | (öyle ise) ver | bana | bir işaret | dedi | senin işaretin | | konuşamamandır | insanlarla | üç | gece | sapasağlam olduğun halde |

[GVL] [RBB] [CAL] [] [EYY] [GVL] [EYY] [] [KLM] [NVS] [S̃LS̃] [LYL] [SVY]
GEL RB ECAL LY ËYT GEL ËYTK ÊLE TKLM ELNES S̃LES̃ LYEL SVYE

ḳāle rabbi c'ǎl āyeten ḳāle āyetuke ellā tukellime n-nāse ṧelāṧe leyālin seviyyen
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا

 » 19 / Meryem  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
اجعل ج ع ل | CAL ECAL c'ǎl (öyle ise) ver Make
لي | LY bana for me
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir işaret "a sign."""
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
آيتك ا ي ي | EYY ËYTK āyetuke senin işaretin """Your sign"
ألا | ÊLE ellā (is) that not
تكلم ك ل م | KLM TKLM tukellime konuşamamandır you will speak
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlarla (to) the people,
ثلاث ث ل ث | S̃LS̃ S̃LES̃ ṧelāṧe üç (for) three
ليال ل ي ل | LYL LYEL leyālin gece nights
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen sapasağlam olduğun halde "sound."""

19:10 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | Rabbim | (öyle ise) ver | bana | bir işaret | dedi | senin işaretin | | konuşamamandır | insanlarla | üç | gece | sapasağlam olduğun halde |

[GVL] [RBB] [CAL] [] [EYY] [GVL] [EYY] [] [KLM] [NVS] [S̃LS̃] [LYL] [SVY]
GEL RB ECAL LY ËYT GEL ËYTK ÊLE TKLM ELNES S̃LES̃ LYEL SVYE

ḳāle rabbi c'ǎl āyeten ḳāle āyetuke ellā tukellime n-nāse ṧelāṧe leyālin seviyyen
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا

[ق و ل] [ر ب ب] [ج ع ل] [] [ا ي ي] [ق و ل] [ا ي ي] [] [ك ل م] [ن و س] [ث ل ث] [ل ي ل] [س و ي]

 » 19 / Meryem  Suresi: 10
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
اجعل ج ع ل | CAL ECAL c'ǎl (öyle ise) ver Make
Elif,Cim,Ayn,Lam,
1,3,70,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لي | LY bana for me
Lam,Ye,
30,10,
P – prefixed preposition lām
PRON – 1st person singular personal pronoun
جار ومجرور
آية ا ي ي | EYY ËYT āyeten bir işaret "a sign."""
,Ye,Te merbuta,
,10,400,
N – accusative feminine singular indefinite noun
اسم منصوب
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
آيتك ا ي ي | EYY ËYTK āyetuke senin işaretin """Your sign"
,Ye,Te,Kef,
,10,400,20,
N – nominative feminine singular noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ألا | ÊLE ellā (is) that not
,Lam,Elif,
,30,1,
SUB – subordinating conjunction
NEG – negative particle
حرف مصدري
حرف نفي
تكلم ك ل م | KLM TKLM tukellime konuşamamandır you will speak
Te,Kef,Lam,Mim,
400,20,30,40,
V – 2nd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlarla (to) the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
ثلاث ث ل ث | S̃LS̃ S̃LES̃ ṧelāṧe üç (for) three
Se,Lam,Elif,Se,
500,30,1,500,
T – accusative masculine time adverb
ظرف زمان منصوب
ليال ل ي ل | LYL LYEL leyālin gece nights
Lam,Ye,Elif,Lam,
30,10,1,30,
N – genitive plural indefinite noun
اسم مجرور
سويا س و ي | SVY SVYE seviyyen sapasağlam olduğun halde "sound."""
Sin,Vav,Ye,Elif,
60,6,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | اجْعَلْ: (öyle ise) ver | لِي: bana | ايَةً: bir işaret | قَالَ: dedi | ايَتُكَ: senin işaretin | أَلَّا: | تُكَلِّمَ: konuşamamandır | النَّاسَ: insanlarla | ثَلَاثَ: üç | لَيَالٍ: gece | سَوِيًّا: sapasağlam olduğun halde |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | رب RB Rabbim | اجعل ECAL (öyle ise) ver | لي LY bana | آية ËYT bir işaret | قال GEL dedi | آيتك ËYTK senin işaretin | ألا ÊLE | تكلم TKLM konuşamamandır | الناس ELNES insanlarla | ثلاث S̃LES̃ üç | ليال LYEL gece | سويا SWYE sapasağlam olduğun halde |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | c'ǎl: (öyle ise) ver | : bana | āyeten: bir işaret | ḳāle: dedi | āyetuke: senin işaretin | ellā: | tukellime: konuşamamandır | n-nāse: insanlarla | ṧelāṧe: üç | leyālin: gece | seviyyen: sapasağlam olduğun halde |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | RB: Rabbim | ECAL: (öyle ise) ver | LY: bana | ËYT: bir işaret | GEL: dedi | ËYTK: senin işaretin | ÊLE: | TKLM: konuşamamandır | ELNES: insanlarla | S̃LES̃: üç | LYEL: gece | SVYE: sapasağlam olduğun halde |
Abdulbaki Gölpınarlı : Rabbim dedi, bana bir delil göster. Sıhhatin yerindeyken dedi, tam üç gece insanlarla konuşamayacaksın, işte bu, sana delildir.
Adem Uğur : O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamamandır, buyurdu.
Ahmed Hulusi : (Zekeriyya) dedi ki: "Rabbim! Bana bir alâmet ver. . . " Dedi ki: "Senin işaretin, sorunun olmadığı hâlde, insanlarla üç gece süresince konuşmamandır. "
Ahmet Tekin : Zekeriyyâ: 'Rabbim, çocuğum olacağına dair bana alâmet ver.' dedi. Allah: 'Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, aralıksız üç gece insanlarla konuşamamandır.' buyurdu.
Ahmet Varol : (Zekeriya): 'Rabbim! Bana bir işaret göster' dedi. Dedi ki: 'Senin işaretin sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır.'
Ali Bulaç : Dedi ki: "Rabbim, bana bir alamet (ayet) ver." Dedi ki: "Senin alametin, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır."
Ali Fikri Yavuz : Zekeriyya şöyle dedi: (Ailemin hamlini anlamak hususunda) Rabbim bana bir alâmet ver. Allah buyurdu ki, senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde üç gün insanlarla konuşamaz hale gelmendir.
Bekir Sadak : Zekeriya «Rabbim! Oyleyse bana bir alamet ver» dedi. Allah: «Senin alametin, saglam ve sihhatli oldugun halde uc gun uc gece insanlarla konusamamandir» buyurdu.
Celal Yıldırım : Zekeriyyâ: «Rabbim ! O halde bana bir alâmet lütfet,» dedi. Allah ona: «Sağlığın tam yerindeyken insanlarla üç geçe konuşmaman (senin için alâmet)dır,» buyurdu.
Diyanet İşleri : Zekeriyya, “Rabbim, öyleyse bana (çocuğumun olacağına) bir işaret ver”, dedi. Allah da, “Senin işaretin, sapasağlam olduğun hâlde insanlarla (üç gün) üç gece konuşamamandır” dedi.
Diyanet İşleri (eski) : Zekeriya 'Rabbim! Öyleyse bana bir alamet ver' dedi. Allah: 'Senin alametin, sağlam ve sıhhatli olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır' buyurdu.
Diyanet Vakfi : O: Rabbim! dedi, (çocuğum olacağına dair) bana bir işaret ver. Allah: Sana işaret, sapasağlam olduğun halde (üç gün) üç gece insanlarla konuşamamandır, buyurdu.
Edip Yüksel : 'Rabbim, bana bir işaret ver,' dedi. 'Senin işaretin, birbirini izleyen üç gece boyunca halkla konuşmamandır.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Zekeriyya şöyle dedi: «Rabbim! Bana alâmet ver.» Allah: «Senin alâmetin, sapasağlam olduğun halde, üç gün, üç gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir.» buyurdu.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Zekeriyya: «Ey Rabbim, bana bir alamet ver!» dedi. Allah: «Alametin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlara söz söyleyememendir.» buyurdu.
Elmalılı Hamdi Yazır : Dedi: yarab! Bana bir alâmet yap, buyurdu ki: alâmetin, sapsağlam olduğun halde üç gece nasa söz söyleyememendir
Fizilal-il Kuran : Zekeriyya, «Ya Rabbi, bunun için bana bir belirti göster» dedi. Allah, ona «Bunun belirtisi, hiçbir organik rahatsızlığının sonucu olmaksızın üç gün, üç gece hiç kimse ile konuşamamandır, bu süre içinde dilinin dönmemesidir» dedi.
Gültekin Onan : Dedi ki: "Rabbim, bana bir ayet ver." Dedi ki: "Senin ayetin, sapasağlam iken üç tam gece insanlarla konuşmamandır."
Hakkı Yılmaz : Zekeriyyâ, “Rabbim! Bana bir alâmet ver” dedi. Allah, “Senin alâmetin, sapasağlam olduğun hâlde, üç gece insanlarla konuşmamandır” buyurdu.
Hasan Basri Çantay : Dedi: «Rabbim, bana (bu hususda) bir nişan ver». Buyurdu: «Senin nişanın sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşamamandır».
Hayrat Neşriyat : (Zekeriyyâ:) 'Rabbim! (Onu ihsân edeceğin vakit için) bana bir alâmet kıl!' dedi.(Allah:) 'Senin alâmetin, sapasağlamken (üç gün) üç gece insanlarla konuşamamandır' buyurdu.
İbni Kesir : Öyleyse Rabbım bana bir nişan ver, dedi. Senin nişanın; birbiri ardı sıra üç gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu.
İskender Evrenosoğlu : (Zekeriya A.S): “Rabbim, bana bir delil (işaret) kıl (ver).” dedi. (Allahû Tealâ şöyle) dedi: “Senin delilin (işaretin), insanlarla üç gece normal (sağlıklı) olduğun halde konuşamamandır.”
Muhammed Esed : (Zekeriya:) "Rabbim, öyleyse, bana bir işaret tayin et!" diye niyaz etti. (Melek:) "Senin işaretin, tam (üç gün) üç gece insanlarla konuşmaman olacak" dedi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Dedi ki: «Yarabbi! Benim için bir alâmet kıl.» Buyurdu ki: «Senin alâmetin, sen sapasağlam olduğun halde nâs ile üç gece konuşmaya muktedir olamamandır.»
Ömer Öngüt : Zekeriyâ: “Ey Rabbim! Öyleyse bana bir işaret ver!” dedi. Allah: “Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde birbiri ardısıra üç gece insanlarla konuşmamandır. ” buyurdu.
Şaban Piriş : -Rabbim, bana bir işaret ver! dedi. -Senin işaretin, ardı ardınca üç gece insanlarla konuşmamandır, buyurdu.
Suat Yıldırım : "Bana bir alâmet göster ya Rabbî!", dedi. Allah buyurdu: "Senin alâmetin, sağlığın yerinde olmasına rağmen üç gün insanlarla konuşamamandır"
Süleyman Ateş : "Rabbim, dedi, (öyle ise) bana bir işâret ver". "Senin işâretin, sapasağlam olduğun halde tam üç gece (ve gündüz) insanlarla konuşamamandır." dedi.
Tefhim-ul Kuran : Dedi ki: «Rabbim, bana bir belge (ayet) ver.» Dedi ki: «Senin belgen, sapasağlam iken, üç tam gece insanlarla konuşmamandır.»
Ümit Şimşek : Zekeriya 'Bana bir alâmet ver, Rabbim' dedi. Allah 'Alâmetin, sapasağlam olduğun halde üç gece boyunca insanlarla konuşmamandır' buyurdu.
Yaşar Nuri Öztürk : Dedi: "Rabbim, bana bir işaret ver." Cevap verdi: "İşaretin, sapasağlam olduğun halde üç gece insanlarla konuşmamandır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}