» 19 / Meryem  4:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 4
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قَالَ (GEL) = ḳāle : dedi
2. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : şüphesiz ben
4. وَهَنَ (VHN) = vehene : gevşedi
5. الْعَظْمُ (ELAƵM) = l-ǎZmu : kemik(lerim)
6. مِنِّي (MNY) = minnī : benim
7. وَاشْتَعَلَ (VEŞTAL) = veşteǎle : ve tutuştu
8. الرَّأْسُ (ELRÊS) = r-ra'su : başım
9. شَيْبًا (ŞYBE) = şeyben : ihtiyarlık aleviyle
10. وَلَمْ (VLM) = velem : ve
11. أَكُنْ (ÊKN) = ekun : olmadım
12. بِدُعَائِكَ (BD̃AEÙK) = biduǎāike : sana du'a ile
13. رَبِّ (RB) = rabbi : Rabbim
14. شَقِيًّا (ŞGYE) = şeḳiyyen : bahtsız
dedi | Rabbim | şüphesiz ben | gevşedi | kemik(lerim) | benim | ve tutuştu | başım | ihtiyarlık aleviyle | ve | olmadım | sana du'a ile | Rabbim | bahtsız |

[GVL] [RBB] [] [VHN] [AƵM] [] [ŞAL] [RES] [ŞYB] [] [KVN] [D̃AV] [RBB] [ŞGV]
GEL RB ÎNY VHN ELAƵM MNY VEŞTAL ELRÊS ŞYBE VLM ÊKN BD̃AEÙK RB ŞGYE

ḳāle rabbi innī vehene l-ǎZmu minnī veşteǎle r-ra'su şeyben velem ekun biduǎāike rabbi şeḳiyyen
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

 » 19 / Meryem  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, [I]
وهن و ه ن | VHN VHN vehene gevşedi (have) weakened
العظم ع ظ م | AƵM ELAƵM l-ǎZmu kemik(lerim) my bones,
مني | MNY minnī benim my bones,
واشتعل ش ع ل | ŞAL VEŞTAL veşteǎle ve tutuştu and flared
الرأس ر ا س | RES ELRÊS r-ra'su başım (my) head
شيبا ش ي ب | ŞYB ŞYBE şeyben ihtiyarlık aleviyle (with) white,
ولم | VLM velem ve and not
أكن ك و ن | KVN ÊKN ekun olmadım I have been
بدعائك د ع و | D̃AV BD̃AEÙK biduǎāike sana du'a ile in (my) supplication (to) You
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim my Lord
شقيا ش ق و | ŞGV ŞGYE şeḳiyyen bahtsız unblessed.

19:4 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

dedi | Rabbim | şüphesiz ben | gevşedi | kemik(lerim) | benim | ve tutuştu | başım | ihtiyarlık aleviyle | ve | olmadım | sana du'a ile | Rabbim | bahtsız |

[GVL] [RBB] [] [VHN] [AƵM] [] [ŞAL] [RES] [ŞYB] [] [KVN] [D̃AV] [RBB] [ŞGV]
GEL RB ÎNY VHN ELAƵM MNY VEŞTAL ELRÊS ŞYBE VLM ÊKN BD̃AEÙK RB ŞGYE

ḳāle rabbi innī vehene l-ǎZmu minnī veşteǎle r-ra'su şeyben velem ekun biduǎāike rabbi şeḳiyyen
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا

[ق و ل] [ر ب ب] [] [و ه ن] [ع ظ م] [] [ش ع ل] [ر ا س] [ش ي ب] [] [ك و ن] [د ع و] [ر ب ب] [ش ق و]

 » 19 / Meryem  Suresi: 4
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قال ق و ل | GVL GEL ḳāle dedi He said,
Gaf,Elif,Lam,
100,1,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim """My Lord!"
Re,Be,
200,2,
N – accusative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī şüphesiz ben Indeed, [I]
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
وهن و ه ن | VHN VHN vehene gevşedi (have) weakened
Vav,He,Nun,
6,5,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
العظم ع ظ م | AƵM ELAƵM l-ǎZmu kemik(lerim) my bones,
Elif,Lam,Ayn,Zı,Mim,
1,30,70,900,40,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
مني | MNY minnī benim my bones,
Mim,Nun,Ye,
40,50,10,
P – preposition
PRON – 1st person singular object pronoun
جار ومجرور
واشتعل ش ع ل | ŞAL VEŞTAL veşteǎle ve tutuştu and flared
Vav,Elif,Şın,Te,Ayn,Lam,
6,1,300,400,70,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
الرأس ر ا س | RES ELRÊS r-ra'su başım (my) head
Elif,Lam,Re,,Sin,
1,30,200,,60,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
شيبا ش ي ب | ŞYB ŞYBE şeyben ihtiyarlık aleviyle (with) white,
Şın,Ye,Be,Elif,
300,10,2,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولم | VLM velem ve and not
Vav,Lam,Mim,
6,30,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
أكن ك و ن | KVN ÊKN ekun olmadım I have been
,Kef,Nun,
,20,50,
V – 1st person singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
بدعائك د ع و | D̃AV BD̃AEÙK biduǎāike sana du'a ile in (my) supplication (to) You
Be,Dal,Ayn,Elif,,Kef,
2,4,70,1,,20,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
PRON – 2nd person masculine singular possessive pronoun
جار ومجرور والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
رب ر ب ب | RBB RB rabbi Rabbim my Lord
Re,Be,
200,2,
N – nominative masculine noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
اسم مرفوع والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شقيا ش ق و | ŞGV ŞGYE şeḳiyyen bahtsız unblessed.
Şın,Gaf,Ye,Elif,
300,100,10,1,
N – accusative masculine singular indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قَالَ: dedi | رَبِّ: Rabbim | إِنِّي: şüphesiz ben | وَهَنَ: gevşedi | الْعَظْمُ: kemik(lerim) | مِنِّي: benim | وَاشْتَعَلَ: ve tutuştu | الرَّأْسُ: başım | شَيْبًا: ihtiyarlık aleviyle | وَلَمْ: ve | أَكُنْ: olmadım | بِدُعَائِكَ: sana du'a ile | رَبِّ: Rabbim | شَقِيًّا: bahtsız |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قال GEL dedi | رب RB Rabbim | إني ÎNY şüphesiz ben | وهن WHN gevşedi | العظم ELAƵM kemik(lerim) | مني MNY benim | واشتعل WEŞTAL ve tutuştu | الرأس ELRÊS başım | شيبا ŞYBE ihtiyarlık aleviyle | ولم WLM ve | أكن ÊKN olmadım | بدعائك BD̃AEÙK sana du'a ile | رب RB Rabbim | شقيا ŞGYE bahtsız |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳāle: dedi | rabbi: Rabbim | innī: şüphesiz ben | vehene: gevşedi | l-ǎZmu: kemik(lerim) | minnī: benim | veşteǎle: ve tutuştu | r-ra'su: başım | şeyben: ihtiyarlık aleviyle | velem: ve | ekun: olmadım | biduǎāike: sana du'a ile | rabbi: Rabbim | şeḳiyyen: bahtsız |
Kırık Meal (Transcript) : |GEL: dedi | RB: Rabbim | ÎNY: şüphesiz ben | VHN: gevşedi | ELAƵM: kemik(lerim) | MNY: benim | VEŞTAL: ve tutuştu | ELRÊS: başım | ŞYBE: ihtiyarlık aleviyle | VLM: ve | ÊKN: olmadım | BD̃AEÙK: sana du'a ile | RB: Rabbim | ŞGYE: bahtsız |
Abdulbaki Gölpınarlı : Demişti ki: Rabbim, kemiklerim bile incelip zayıfladı, saçım sakalım ağardı, parıl parıl parlamada başım sanki ve sana ne duâ etmişsem mahrûm olmadım ben.
Adem Uğur : Rabbim! dedi, benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana (ettiğim) dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.
Ahmed Hulusi : "Rabbim. . . Gerçek ki, kemiklerim gevşedi, saçlarım ağarıp bembeyaz oldu! Rabbim, sana dua edip de hiç hüsrana uğramadım. . . "
Ahmet Tekin : 'Rabbim, benim kemiklerim, zayıflayıp gevşedi. Saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana ettiğim dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.' dedi.
Ahmet Varol : Demişti ki: 'Rabbim! Doğrusu benim kemiklerim zayıfladı, başım iyice ağardı. Rabbim! Ben sana dua etmekle de hiç mahrum olmadım,
Ali Bulaç : Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım."
Ali Fikri Yavuz : Şöyle demişti: “-Ey Rabbim, doğrusu ben (o kimseyim ki), benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başımın saçı bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiç bir zaman mahrum olmadım.
Bekir Sadak : soyle demisti: «Rabbim! Gercekten kemiklerim zayifladi, saclarim agardi. Rabbim! Sana yalvarmakla simdiye kadar bedbaht olup bir seyden mahrum kalmadim.»
Celal Yıldırım : «Ey Rabbim ! Kemiklerim gerçekten iyice zayıfladı ve başımdaki saçlarım da aklaşıp alev alev tutuşurcasına ağardı. Rabbim ! Sana yalvarıp yakarmakta hiç de bedbaht olmadım.
Diyanet İşleri : O, şöyle demişti: “Rabbim! Şüphesiz kemiklerim gevşedi. Saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda (cevapsız bırakılarak) hiç mahrum olmadım.”
Diyanet İşleri (eski) : Şöyle demişti: 'Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Rabbim! Sana yalvarmakla şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım.'
Diyanet Vakfi : Rabbim! dedi, benden (vücudumdan), kemiklerim zayıfladı, saçım başım ağardı. Ve ben, Rabbim, sana (ettiğim) dua sayesinde hiç bedbaht olmadım.
Edip Yüksel : 'Rabbim,' dedi, 'Vücudumdaki kemik gevşedi, başım ağarıp tutuştu. Sana yalvarışta, Rabbim, hiç bir vakit umut kesmedim.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şöyle demişti: «Ey Rabbim! Şüphesiz (artık öyle bir durumdayım ki) benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım(ın saçı) bembeyaz alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de ey Rabbim, hiçbir zaman bedbaht olmadım.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Demişti ki: «Ey Rabbim, gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (Saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ile ise hiçbir zaman mutsuz olmadım ey Rabbim!
Elmalılı Hamdi Yazır : Demişti: yarab işte ben artık kemik gevşedi benden, ve baş bembeyaz alev aldı, sana duâ ile ise rabbım hiç bir zaman bedbaht olmadım
Fizilal-il Kuran : Ve demişti ki; «Ey Rabbim, kemiklerim yıprandı, yaşlılık alevi başımı sardı. Şimdiye kadar sana dua edip de bedbaht olduğum hiç olmadı.»
Gültekin Onan : Demişti ki: "Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım"
Hakkı Yılmaz : (4-6) Demişti ki: “Rabbim! Şüphesiz benim kemiğim zayıflayıp gevşedi ve başım ağarmış saçıyla alev gibi tutuştu. Sana dua etmekle de Rabbim, mutsuz olmadım. Ve gerçekten ben, arkamdan, yakınlarımdan/amcaoğullarımdan endişedeyim. Karım da kısırdır. Onun için katından bana, bana da mirasçı olacak, Ya‘kûb ailesine de mirasçı olacak bir velî [yardımcı, koruyucu yakın kimse] bağışla. Rabbim, onu rızanı kazanan/herkesin hoşnut olacağı biri kıl!” “
Hasan Basri Çantay : Demişdi ki: «Ey Rabbim, hakıykat ben... Benim kemiğim yıpradı. Başımın saçı tutuşdu. Ey Rabbim, ben Sana düâ etme (m neticesinde) etmişsem bedbaht (ve mahrum) olmadım».
Hayrat Neşriyat : Şöyle demişti: 'Rabbim! Gerçekten ben (o hâldeyim ki) kemik(lerim) benden gevşedi (zayıfladı); (ihtiyarlıktan) baş(ım), beyaz alev aldı (saçlarım ağardı); Rabbim! Sana duâ (etmek) ile hiçbir zaman mahrûm olmadım.'
İbni Kesir : Ve demişti ki: Rabbım; gerçekten kemiklerim yıprandı, baş yaşlılık alevi ile tutuştu. Rabbım; şimdiye kadar sana yalvarmakla bir şeyden mahrum olmadım.
İskender Evrenosoğlu : (Zekeriya A.S): “Rabbim, gerçekten ben (zayıfladım) ve benim kemiklerim (de) zayıfladı ve başım (saçlarım) ağardı. Ve Rabbim, ben Sana dua ederek şâkî olmadım.” dedi.
Muhammed Esed : şöyle demişti: "Ey Rabbim! Doğrusu, artık kemiklerim gevşedi, saçlarım ağardı. Ama şimdiye kadar, ey Rabbim, Sana yönelttiğim duada cevapsız bırakıldığım hiç olmadı.
Ömer Nasuhi Bilmen : Demişti ki: «Yarabbi! Muhakkak benim kemiklerim zayıflaştı, başımın tüyü de tutuştu ve Rabbim! Sana ne dua ettim ise mahrum kalmadım.»
Ömer Öngüt : Demişti ki: “Ey Rabbim! Gerçekten kemiklerim zayıfladı, baş ihtiyarlık aleviyle tutuştu, saçlarım ağardı. Ey Rabbim! Sana yalvarmak sayesinde şimdiye kadar bedbaht olup bir şeyden mahrum kalmadım. ”
Şaban Piriş : Rabbim, dedi şüphesiz kemiklerim zayıfladı, baş yaşlılık ateşiyle tutuştu. Rabbim, sana ettiğim dualarda hiç bir şeyden mahrum olmadım.
Suat Yıldırım : "Ya Rabbî, iyice yaşlandım, kemiklerim zayıfladı, eridi, başımdaki saçlarım ağardı, beyaz alevler gibi tutuştu. Ya Rabbî, Sana her ne için yalvardıysam, asla mahrum kalmadım."
Süleyman Ateş : "Rabbim, demişti, ben, bende kemik gevşedi; baş, ihtiyarlk aleviyle tutuştu. Rabbim, sana du'â ile hiçbir zaman bahtsız olmadım (her du'â ettikçe kabul buyurdun, beni istediğimden mahrum etmedin)."
Tefhim-ul Kuran : Demişti ki: «Rabbim, şüphesiz benim kemiklerim gevşedi ve baş, yaşlılık aleviyle tutuştu; ben sana dua etmekle mutsuz olmadım.»
Ümit Şimşek : 'Rabbim,' demişti. 'Artık benim kemiklerim yıprandı; başım ihtiyarlık aleviyle tutuştu. Sana dualarımda da, ey Rabbim, mahrum kaldığım hiç olmadı.
Yaşar Nuri Öztürk : Şöyle demişti: "Rabbim, işte karşındayım. Kemik gevşedi bende. İhtiyarlıktan başım beyaz alevle tutuştu. Sana yakarma konusunda ise Rabbim, hiç bedbaht olmadım."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}