» 19 / Meryem  93:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 93
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنْ (ÎN) = in :
2. كُلُّ (KL) = kullu : hepsi
3. مَنْ (MN) = men : kimselerin
4. فِي (FY) = fī : bulunan
5. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
6. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
7. إِلَّا (ÎLE) = illā : ancak
8. اتِي ( ËTY) = ātī : gelecektir
9. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'a
10. عَبْدًا (ABD̃E) = ǎbden : kul olarak
| hepsi | kimselerin | bulunan | göklerde | ve yerde | ancak | gelecektir | Rahman'a | kul olarak |

[] [KLL] [] [] [SMV] [ERŽ] [] [ETY] [RḪM] [ABD̃]
ÎN KL MN FY ELSMEVET VELÊRŽ ÎLE ËTY ELRḪMN ABD̃E

in kullu men s-semāvāti vel'erDi illā ātī r-raHmāni ǎbden
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

 » 19 / Meryem  Suresi: 93
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in Not
كل ك ل ل | KLL KL kullu hepsi all
من | MN men kimselerin who
في | FY bulunan (are) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
إلا | ÎLE illā ancak but
آتي ا ت ي | ETY ËTY ātī gelecektir (will) come
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'a (to) the Most Gracious
عبدا ع ب د | ABD̃ ABD̃E ǎbden kul olarak (as) a slave.

19:93 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| hepsi | kimselerin | bulunan | göklerde | ve yerde | ancak | gelecektir | Rahman'a | kul olarak |

[] [KLL] [] [] [SMV] [ERŽ] [] [ETY] [RḪM] [ABD̃]
ÎN KL MN FY ELSMEVET VELÊRŽ ÎLE ËTY ELRḪMN ABD̃E

in kullu men s-semāvāti vel'erDi illā ātī r-raHmāni ǎbden
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا

[] [ك ل ل] [] [] [س م و] [ا ر ض] [] [ا ت ي] [ر ح م] [ع ب د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 93
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN in Not
,Nun,
,50,
NEG – negative particle
حرف نفي
كل ك ل ل | KLL KL kullu hepsi all
Kef,Lam,
20,30,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
من | MN men kimselerin who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY bulunan (are) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
إلا | ÎLE illā ancak but
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
آتي ا ت ي | ETY ËTY ātī gelecektir (will) come
,Te,Ye,
,400,10,
N – nominative masculine active participle
اسم مرفوع
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'a (to) the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
عبدا ع ب د | ABD̃ ABD̃E ǎbden kul olarak (as) a slave.
Ayn,Be,Dal,Elif,
70,2,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنْ: | كُلُّ: hepsi | مَنْ: kimselerin | فِي: bulunan | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | إِلَّا: ancak | اتِي: gelecektir | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'a | عَبْدًا: kul olarak |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN | كل KL hepsi | من MN kimselerin | في FY bulunan | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | إلا ÎLE ancak | آتي ËTY gelecektir | الرحمن ELRḪMN Rahman'a | عبدا ABD̃E kul olarak |
Kırık Meal (Okunuş) : |in: | kullu: hepsi | men: kimselerin | : bulunan | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | illā: ancak | ātī: gelecektir | r-raHmāni: Rahman'a | ǎbden: kul olarak |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: | KL: hepsi | MN: kimselerin | FY: bulunan | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | ÎLE: ancak | ËTY: gelecektir | ELRḪMN: Rahman'a | ABD̃E: kul olarak |
Abdulbaki Gölpınarlı : Göklerde ve yerde ne varsa hepsi de rahmânın tapısına kul olarak gelir.
Adem Uğur : Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.
Ahmed Hulusi : Semâlar ve arzda kim var ise Rahman'a kulluk eder!
Ahmet Tekin : Göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıkların hepsi istisnasız, Rahmet sahibi Rahmanın huzuruna O’nu ilâh tanıyan, O’na teslim olan kul olarak gelecektir.
Ahmet Varol : Göklerde ve yerde bulunanların hiçbiri müstesna olmaksızın hepsi Rahman'a kul olarak gelir.
Ali Bulaç : Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.
Ali Fikri Yavuz : Göklerde ve yerde hiç bir kimse yoktur ki, Rahman’a kul olarak gelici olmasın.
Bekir Sadak : (92-93) Oysa Rahman'a cocuk edinmek yarasmaz, cunku goklerde ve yerde olan her sey Rahman'a bas egmis kul olarak gelecektir.
Celal Yıldırım : Göklerde ve yerde her kim ve ne varsa mutlaka Rahmân'a kul olarak gelirler.
Diyanet İşleri : Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman’a kul olarak gelecektir.
Diyanet İşleri (eski) : (92-93) Oysa Rahman'a çocuk edinmek yaraşmaz, çünkü göklerde ve yerde olan her şey Rahman'a baş eğmiş kul olarak gelecektir.
Diyanet Vakfi : Göklerde ve yerde olan herkes istisnasız, kul olarak Rahmân'a gelecektir.
Edip Yüksel : Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman'a kul olarak gelecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki (kıyamet günü) Rahmân'ın huzuruna kul olarak çıkmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Göklerde ve yerde Rahman'a kul olarak gelmeyecek hiçbir kimse yoktur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Göklerde ve Yerde hiç bir kimse yoktur ki o rahmana kul olarak gelecek olmasın
Fizilal-il Kuran : Göktekilerin ve yerdekilerin tümü rahmeti bol olan Allah'ın huzuruna kul olarak geleceklerdir.
Gültekin Onan : Göklerde ve yerde olan (herkesin ve her şeyin) tümü Rahmana, yalnızca kul olarak gelecektir.
Hakkı Yılmaz : Göklerde ve yerde bulunan bütün herkes, Rahmân'a [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a], yalnızca kul olarak gelecektir.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ve yerde olan herkes, müstesna olmamak üzere, O çok esirgeyici (Allaha) mutlakaa kul olarak gelecekdir.
Hayrat Neşriyat : Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse yoktur ki, Rahmân’a kul olarak gelecekbiri olmasın!
İbni Kesir : Çünkü göklerde ve yerlerde olan her şey, Rahman'a kul olarak gelecektir.
İskender Evrenosoğlu : Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi, mutlaka Rahmân'a kul olarak gelecek.
Muhammed Esed : Oysa, göklerde ve yerde var olan her şey sınırsız rahmet Sahibi'nin huzuruna ancak ve ancak birer kul olarak çıkmaktadırlar;
Ömer Nasuhi Bilmen : Oysa, göklerde ve yerde var olan her şey sınırsız rahmet Sahibi'nin huzuruna ancak ve ancak birer kul olarak çıkmaktadırlar;
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde olan herkes Rahman'a birer kul olarak gelirler.
Şaban Piriş : Çünkü göklerde ve yerde bulunan her şey ancak Rahman’a kul olarak gelir.
Suat Yıldırım : Göklerde ve yerde kim varsa, Rahman’ın ancak kulu olabilir.
Süleyman Ateş : Göklerde ve yerde bulunan herkes Rahmân'a kul olarak gelecektir.
Tefhim-ul Kuran : Göklerde ve yerde olan (herkesin her şeyin) tümü Rahman (olan Allah)a, yalnızca kul olarak gelecektir.
Ümit Şimşek : Göklerde ve yerde kim varsa, hepsi Rahmân'ın huzuruna kul olarak gelir.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerde ve yerde bulunan herkes, Rahman'a kul olarak gelecektir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}