» 19 / Meryem  82:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 82
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. كَلَّا (KLE) = kellā : hayır
2. سَيَكْفُرُونَ (SYKFRVN) = seyekfurūne : inkar edecekler
3. بِعِبَادَتِهِمْ (BABED̃THM) = biǐbādetihim : bunların tapmalarını
4. وَيَكُونُونَ (VYKVNVN) = ve yekūnūne : ve olacaklardır
5. عَلَيْهِمْ (ALYHM) = ǎleyhim : bunlara
6. ضِدًّا (ŽD̃E) = Didden : zıd
hayır | inkar edecekler | bunların tapmalarını | ve olacaklardır | bunlara | zıd |

[] [KFR] [ABD̃] [KVN] [] [ŽD̃D̃]
KLE SYKFRVN BABED̃THM VYKVNVN ALYHM ŽD̃E

kellā seyekfurūne biǐbādetihim ve yekūnūne ǎleyhim Didden
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

 » 19 / Meryem  Suresi: 82
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كلا | KLE kellā hayır Nay,
سيكفرون ك ف ر | KFR SYKFRVN seyekfurūne inkar edecekler they will deny
بعبادتهم ع ب د | ABD̃ BABED̃THM biǐbādetihim bunların tapmalarını their worship (of them)
ويكونون ك و ن | KVN VYKVNVN ve yekūnūne ve olacaklardır and they will be
عليهم | ALYHM ǎleyhim bunlara against them
ضدا ض د د | ŽD̃D̃ ŽD̃E Didden zıd opponents.

19:82 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

hayır | inkar edecekler | bunların tapmalarını | ve olacaklardır | bunlara | zıd |

[] [KFR] [ABD̃] [KVN] [] [ŽD̃D̃]
KLE SYKFRVN BABED̃THM VYKVNVN ALYHM ŽD̃E

kellā seyekfurūne biǐbādetihim ve yekūnūne ǎleyhim Didden
كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

[] [ك ف ر] [ع ب د] [ك و ن] [] [ض د د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 82
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
كلا | KLE kellā hayır Nay,
Kef,Lam,Elif,
20,30,1,
AVR – aversion particle
حرف ردع
سيكفرون ك ف ر | KFR SYKFRVN seyekfurūne inkar edecekler they will deny
Sin,Ye,Kef,Fe,Re,Vav,Nun,
60,10,20,80,200,6,50,
FUT – prefixed future particle sa
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
حرف استقبال
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
بعبادتهم ع ب د | ABD̃ BABED̃THM biǐbādetihim bunların tapmalarını their worship (of them)
Be,Ayn,Be,Elif,Dal,Te,He,Mim,
2,70,2,1,4,400,5,40,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
جار ومجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ويكونون ك و ن | KVN VYKVNVN ve yekūnūne ve olacaklardır and they will be
Vav,Ye,Kef,Vav,Nun,Vav,Nun,
6,10,20,6,50,6,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون»
عليهم | ALYHM ǎleyhim bunlara against them
Ayn,Lam,Ye,He,Mim,
70,30,10,5,40,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
ضدا ض د د | ŽD̃D̃ ŽD̃E Didden zıd opponents.
Dad,Dal,Elif,
800,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |كَلَّا: hayır | سَيَكْفُرُونَ: inkar edecekler | بِعِبَادَتِهِمْ: bunların tapmalarını | وَيَكُونُونَ: ve olacaklardır | عَلَيْهِمْ: bunlara | ضِدًّا: zıd |
Kırık Meal (Harekesiz) : |كلا KLE hayır | سيكفرون SYKFRWN inkar edecekler | بعبادتهم BABED̃THM bunların tapmalarını | ويكونون WYKWNWN ve olacaklardır | عليهم ALYHM bunlara | ضدا ŽD̃E zıd |
Kırık Meal (Okunuş) : |kellā: hayır | seyekfurūne: inkar edecekler | biǐbādetihim: bunların tapmalarını | ve yekūnūne: ve olacaklardır | ǎleyhim: bunlara | Didden: zıd |
Kırık Meal (Transcript) : |KLE: hayır | SYKFRVN: inkar edecekler | BABED̃THM: bunların tapmalarını | VYKVNVN: ve olacaklardır | ALYHM: bunlara | ŽD̃E: zıd |
Abdulbaki Gölpınarlı : Hâşâ. Onların kulluğunu inkâr edecek o mâbut sandıkları şeyler ve onlara düşman kesilecek onlar.
Adem Uğur : Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar.
Ahmed Hulusi : Hayır! (O tanrıları) onların tapınmalarını inkâr edecek ve onların karşıtı olacaklar!
Ahmet Tekin : Hayır, hayır. Tapındıkları ilâhlar onların kulluğunu tanımayacak, onlara hasım, düşman, olacaklar.
Ahmet Varol : Asla! (İlah edindikleri şeyler) onların (kendilerine) ibadetlerini inkâr edecek ve onlara karşıt olacaklar.
Ali Bulaç : Hayır; (o yalancı ilahlar) onların tapınışlarını inkar edecekler ve onlara karşı çelişkiye düşecekler.
Ali Fikri Yavuz : Hayır, zannettikleri gibi değil. O putlar, yarın onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine hasım olacaklar.
Bekir Sadak : Hayir, tanrilari kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler ve onlara dusman olacaklardir. *
Celal Yıldırım : Hayır, o tanrılar, onların ibâdetlerini inkâr edecekler ve onlara karşı düşman olacaklar.
Diyanet İşleri : Hayır! İlâhları, onların ibadetlerini inkâr edecekler ve kendilerine düşman olacaklar.
Diyanet İşleri (eski) : Hayır, tanrıları kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler ve onlara düşman olacaklardır.
Diyanet Vakfi : Hayır, hayır! (Taptıkları), onların ibadetlerini tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar.
Edip Yüksel : Tam tersine! Bu tapınmayı reddedeceklerdir ve onlara karşıt olacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hayır, (zannettikleri gibi değil) tapındıkları ilâhlar onların ibadetlerini inkâr edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman olacaklardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hayır! Yarın ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine dönüp düşman kesileceklerdir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hayır yarın ıbadetlerini inkâr edecekler de aleyhlerine zıdd olacaklar
Fizilal-il Kuran : Hayır. O düzmece ilahlar, müşriklerin kendilerine yönelik tapınmalarını reddedecekler ve onlara karşı çıkacaklardır.
Gültekin Onan : Hayır; (o yalancı tanrılar) onların tapınışlarına küfredecekler ve onlara karşı çelişkiye düşecekler.
Hakkı Yılmaz : Kesinlikle onların düşündüğü gibi değil! O edindikleri ilâhlar, onların kulluklarını kabul etmeyecekler ve aleyhlerine dönüp karşı olacaklardır.
Hasan Basri Çantay : Hayır, öyle değil. O (Tanrıları) onların tapmalarına küfredecekler, onların aleyhine (yardımcı ve) düşman olacaklar.
Hayrat Neşriyat : Hayır! (O ilâhları,) onların tapmalarını yakında inkâr edecekler ve onlara düşman olacaklardır.
İbni Kesir : Hayır, onlar kendilerinin ibadetlerini inkar edecekler ve aleyhlerine döneceklerdir.
İskender Evrenosoğlu : Hayır, öyle değil! (Putlar), onların ibadetlerini inkâr edecekler. Ve onlara, hasım (karşı) olacaklar.
Muhammed Esed : Fakat hayır! Bu (tapınma nesneleri Hesap Günü'nde) kendilerine yöneltilen tapınmaları tanımayacaklar ve tapınanların karşısında yer alacaklar!
Ömer Nasuhi Bilmen : Asla öyle değil, onların tapındıklarını atiyyen inkâr edecekler ve onların üzerine düşman kesileceklerdir.
Ömer Öngüt : Hayır, hayır! Taptıkları ilâhlar onların tapınmalarını tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklardır.
Şaban Piriş : Hayır! O ilahlar, kendilerine yapılan kulluğu tanımayacaklar ve onların aleyhine olacaklardır.
Suat Yıldırım : Hayır, hayır! Taptıkları o nesneler onların ibadetlerini reddedecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
Süleyman Ateş : Hayır, (yarın o taptıkları tanrılar), bunların tapmalarını inkâr edecekler ve bunlara zıd olacaklardır.
Tefhim-ul Kuran : Hayır; (o yalancı ilahlar) onların tapınışlarını inkâr edecekler ve onlara karşı çelişkiye düşecekler.
Ümit Şimşek : Hayır. O düzmece ilahlar, müşriklerin kendilerine yönelik tapınmalarını reddedecekler ve onlara karşı çıkacaklardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Hayır; (o yalancı tanrılar) onların tapınışlarına küfredecekler ve onlara karşı çelişkiye düşecekler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}