» 19 / Meryem  16:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 16
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاذْكُرْ (VEZ̃KR) = veƶkur : an (hatırla)
2. فِي (FY) = fī :
3. الْكِتَابِ (ELKTEB) = l-kitābi : Kitapta
4. مَرْيَمَ (MRYM) = meryeme : Meryem'i
5. إِذِ (ÎZ̃) = iƶi : bir zaman
6. انْتَبَذَتْ (ENTBZ̃T) = ntebeƶet : o ayrılıp çekilmişti
7. مِنْ (MN) = min :
8. أَهْلِهَا (ÊHLHE) = ehlihā : ailesinden
9. مَكَانًا (MKENE) = mekānen : bir yere
10. شَرْقِيًّا (ŞRGYE) = şerḳiyyen : doğu yönünde
an (hatırla) | | Kitapta | Meryem'i | bir zaman | o ayrılıp çekilmişti | | ailesinden | bir yere | doğu yönünde |

[Z̃KR] [] [KTB] [] [] [NBZ̃] [] [EHL] [KVN] [ŞRG]
VEZ̃KR FY ELKTEB MRYM ÎZ̃ ENTBZ̃T MN ÊHLHE MKENE ŞRGYE

veƶkur l-kitābi meryeme iƶi ntebeƶet min ehlihā mekānen şerḳiyyen
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

 » 19 / Meryem  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واذكر ذ ك ر | Z̃KR VEZ̃KR veƶkur an (hatırla) And mention
في | FY in
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
مريم | MRYM meryeme Meryem'i Maryam,
إذ | ÎZ̃ iƶi bir zaman when
انتبذت ن ب ذ | NBZ̃ ENTBZ̃T ntebeƶet o ayrılıp çekilmişti she withdrew
من | MN min from
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā ailesinden her family
مكانا ك و ن | KVN MKENE mekānen bir yere (to) a place
شرقيا ش ر ق | ŞRG ŞRGYE şerḳiyyen doğu yönünde eastern.

19:16 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

an (hatırla) | | Kitapta | Meryem'i | bir zaman | o ayrılıp çekilmişti | | ailesinden | bir yere | doğu yönünde |

[Z̃KR] [] [KTB] [] [] [NBZ̃] [] [EHL] [KVN] [ŞRG]
VEZ̃KR FY ELKTEB MRYM ÎZ̃ ENTBZ̃T MN ÊHLHE MKENE ŞRGYE

veƶkur l-kitābi meryeme iƶi ntebeƶet min ehlihā mekānen şerḳiyyen
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا

[ذ ك ر] [] [ك ت ب] [] [] [ن ب ذ ] [] [ا ه ل] [ك و ن] [ش ر ق]

 » 19 / Meryem  Suresi: 16
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واذكر ذ ك ر | Z̃KR VEZ̃KR veƶkur an (hatırla) And mention
Vav,Elif,Zel,Kef,Re,
6,1,700,20,200,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperative verb
الواو استئنافية
فعل أمر
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الكتاب ك ت ب | KTB ELKTEB l-kitābi Kitapta the Book
Elif,Lam,Kef,Te,Elif,Be,
1,30,20,400,1,2,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
مريم | MRYM meryeme Meryem'i Maryam,
Mim,Re,Ye,Mim,
40,200,10,40,
"PN – accusative feminine proper noun → Maryam"
اسم علم منصوب
إذ | ÎZ̃ iƶi bir zaman when
,Zel,
,700,
T – time adverb
ظرف زمان
انتبذت ن ب ذ | NBZ̃ ENTBZ̃T ntebeƶet o ayrılıp çekilmişti she withdrew
Elif,Nun,Te,Be,Zel,Te,
1,50,400,2,700,400,
V – 3rd person feminine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
من | MN min from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أهلها ا ه ل | EHL ÊHLHE ehlihā ailesinden her family
,He,Lam,He,Elif,
,5,30,5,1,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person feminine singular possessive pronoun
اسم مجرور و«ها» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
مكانا ك و ن | KVN MKENE mekānen bir yere (to) a place
Mim,Kef,Elif,Nun,Elif,
40,20,1,50,1,
LOC – accusative masculine location adverb
ظرف مكان منصوب
شرقيا ش ر ق | ŞRG ŞRGYE şerḳiyyen doğu yönünde eastern.
Şın,Re,Gaf,Ye,Elif,
300,200,100,10,1,
ADJ – accusative masculine singular indefinite adjective
صفة منصوبة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاذْكُرْ: an (hatırla) | فِي: | الْكِتَابِ: Kitapta | مَرْيَمَ: Meryem'i | إِذِ: bir zaman | انْتَبَذَتْ: o ayrılıp çekilmişti | مِنْ: | أَهْلِهَا: ailesinden | مَكَانًا: bir yere | شَرْقِيًّا: doğu yönünde |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واذكر WEZ̃KR an (hatırla) | في FY | الكتاب ELKTEB Kitapta | مريم MRYM Meryem'i | إذ ÎZ̃ bir zaman | انتبذت ENTBZ̃T o ayrılıp çekilmişti | من MN | أهلها ÊHLHE ailesinden | مكانا MKENE bir yere | شرقيا ŞRGYE doğu yönünde |
Kırık Meal (Okunuş) : |veƶkur: an (hatırla) | : | l-kitābi: Kitapta | meryeme: Meryem'i | iƶi: bir zaman | ntebeƶet: o ayrılıp çekilmişti | min: | ehlihā: ailesinden | mekānen: bir yere | şerḳiyyen: doğu yönünde |
Kırık Meal (Transcript) : |VEZ̃KR: an (hatırla) | FY: | ELKTEB: Kitapta | MRYM: Meryem'i | ÎZ̃: bir zaman | ENTBZ̃T: o ayrılıp çekilmişti | MN: | ÊHLHE: ailesinden | MKENE: bir yere | ŞRGYE: doğu yönünde |
Abdulbaki Gölpınarlı : Kitapta Meryem'i de an. Hani o, âilesinden ayrılmış, doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Adem Uğur : (Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Ahmed Hulusi : Gelen bilgiler içinde Meryem'i de hatırlat (zikret). . . Hani o ailesinden (uzakta, mabedin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Ahmet Tekin : Meryem ile ilgili kitapta, Kur’ân’da zikredilenleri insanlara anlat. Hani, Meryem, ailesinden uzaklaşarak, bulunduğu yerin, evin doğu tarafına çekilmişti.
Ahmet Varol : Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Ali Bulaç : Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Resûlüm) Kur’ân’daki Meryem kıssasını (onlara) oku. Hani o, ibadet için) ailesinden ayrılıp (evinin veya Beytü’l-Makdis’in) doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Bekir Sadak : Kitabda Meryem'i de an. O, ailesinden ayrilarak, dogu yonunde bir yere cekilmisti.
Celal Yıldırım : Kitapta Meryem'i de ân; hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafına çekilmişti.
Diyanet İşleri : (16-17) (Ey Muhammed!) Kitap’ta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.
Diyanet İşleri (eski) : Kitabda Meryem'i de an. O, ailesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti.
Diyanet Vakfi : (Resûlüm!) Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Edip Yüksel : Kitapta Meryem'i de an. Ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Ey Muhammed!) Kur'ân'daki Meryem kıssasını da an (insanlara anlat). Hani o, ailesinden ayrılarak (evinin veya mescidin) doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Kitap'da Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kitabda Meryemi de an, o vakıt ki ailesinden çekildi de şark tarafından bir mekâna
Fizilal-il Kuran : Bu Kitap'ta Meryem hakkında anlattıklarımızı da hatırla. Hani O, ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Gültekin Onan : Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ehlinden (ailesinden) kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Hakkı Yılmaz : Kitap'ta Meryem'i de an! Hani o, ailesinden/yakınlarından ayrılarak doğu tarafında bir yere kaçıp gitmişti.
Hasan Basri Çantay : Kitabda Meryem (kıssasını) da an. Hani o, aailesinden ayrılıb şark tarafında bir yere çekilmişdi.
Hayrat Neşriyat : (Habîbim, yâ Muhammed!) Kitab’da (bu Kur’ân’da) Meryem’i de yâd et! Hani, âilesinden (ayrılarak evinin hemen yanında) doğu tarafında bir yere çekilmişti.
İbni Kesir : Kitab'da Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılarak Doğu tarafında bir yere çekilmişti.
İskender Evrenosoğlu : Kitap'ta Hz. Meryem'i zikret. Ailesinden ayrılıp, şark (doğu) tarafında bir yere çekilmişti.
Muhammed Esed : Ve bu ilahi mesajda Meryem'i de an. Hani, o ailesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti;
Ömer Nasuhi Bilmen : Kitapta Meryem'i de yâd et. O vakit ki, ailesinden ayrılarak şark tarafında bir yere çekilmişti.
Ömer Öngüt : Resulüm! Kitapta Meryem'i de an. Hani o, âilesinden ayrılarak, doğu yönünde bir yere çekilmişti.
Şaban Piriş : -Kitapta Meryem’i de an! Hani o, ailesinden ayrılarak doğuda bir yere gitmişti.
Suat Yıldırım : Kitapta Meryem’i de an! Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir yere çekiliverdi.
Süleyman Ateş : Kitapta Meryem'i de an. Bir zaman o âilesinden ayrılıp doğu yönünde bir yere çekilmişti.
Tefhim-ul Kuran : Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o, ailesinden kopup doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Ümit Şimşek : Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılmış ve doğu tarafında bir yere çekilmişti.
Yaşar Nuri Öztürk : Kitap'ta Meryem'i de an. Hani o, ailesinden ayrılıp doğu tarafında bir mekâna çekilmişti.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}