» 19 / Meryem  81:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 81
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَاتَّخَذُوا (VETḢZ̃VE) = vetteḣaƶū : ve edindiler
2. مِنْ (MN) = min :
3. دُونِ (D̃VN) = dūni : başka
4. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'tan
5. الِهَةً ( ËLHT) = āliheten : tanrılar
6. لِيَكُونُوا (LYKVNVE) = liyekūnū : olsun diye
7. لَهُمْ (LHM) = lehum : kendilerine
8. عِزًّا (AZE) = ǐzzen : itibar
ve edindiler | | başka | Allah'tan | tanrılar | olsun diye | kendilerine | itibar |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [] [ELH] [KVN] [] [AZZ]
VETḢZ̃VE MN D̃VN ELLH ËLHT LYKVNVE LHM AZE

vetteḣaƶū min dūni llahi āliheten liyekūnū lehum ǐzzen
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا

 » 19 / Meryem  Suresi: 81
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃VE vetteḣaƶū ve edindiler And they have taken
من | MN min besides Allah,
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah,
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah,
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods,
ليكونوا ك و ن | KVN LYKVNVE liyekūnū olsun diye that they may be
لهم | LHM lehum kendilerine for them
عزا ع ز ز | AZZ AZE ǐzzen itibar an honor.

19:81 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve edindiler | | başka | Allah'tan | tanrılar | olsun diye | kendilerine | itibar |

[EḢZ̃] [] [D̃VN] [] [ELH] [KVN] [] [AZZ]
VETḢZ̃VE MN D̃VN ELLH ËLHT LYKVNVE LHM AZE

vetteḣaƶū min dūni llahi āliheten liyekūnū lehum ǐzzen
واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا

[ا خ ذ ] [] [د و ن] [] [ا ل ه] [ك و ن] [] [ع ز ز]

 » 19 / Meryem  Suresi: 81
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
واتخذوا ا خ ذ | EḢZ̃ VETḢZ̃VE vetteḣaƶū ve edindiler And they have taken
Vav,Elif,Te,Hı,Zel,Vav,Elif,
6,1,400,600,700,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural (form VIII) perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
من | MN min besides Allah,
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
دون د و ن | D̃VN D̃VN dūni başka besides Allah,
Dal,Vav,Nun,
4,6,50,
N – genitive noun
اسم مجرور
الله | ELLH llahi Allah'tan besides Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
آلهة ا ل ه | ELH ËLHT āliheten tanrılar gods,
,Lam,He,Te merbuta,
,30,5,400,
N – accusative masculine plural indefinite noun
اسم منصوب
ليكونوا ك و ن | KVN LYKVNVE liyekūnū olsun diye that they may be
Lam,Ye,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
30,10,20,6,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون»
لهم | LHM lehum kendilerine for them
Lam,He,Mim,
30,5,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 3rd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عزا ع ز ز | AZZ AZE ǐzzen itibar an honor.
Ayn,Ze,Elif,
70,7,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَاتَّخَذُوا: ve edindiler | مِنْ: | دُونِ: başka | اللَّهِ: Allah'tan | الِهَةً: tanrılar | لِيَكُونُوا: olsun diye | لَهُمْ: kendilerine | عِزًّا: itibar |
Kırık Meal (Harekesiz) : |واتخذوا WETḢZ̃WE ve edindiler | من MN | دون D̃WN başka | الله ELLH Allah'tan | آلهة ËLHT tanrılar | ليكونوا LYKWNWE olsun diye | لهم LHM kendilerine | عزا AZE itibar |
Kırık Meal (Okunuş) : |vetteḣaƶū: ve edindiler | min: | dūni: başka | llahi: Allah'tan | āliheten: tanrılar | liyekūnū: olsun diye | lehum: kendilerine | ǐzzen: itibar |
Kırık Meal (Transcript) : |VETḢZ̃VE: ve edindiler | MN: | D̃VN: başka | ELLH: Allah'tan | ËLHT: tanrılar | LYKVNVE: olsun diye | LHM: kendilerine | AZE: itibar |
Abdulbaki Gölpınarlı : Onlar, kendilerine bir yücelik versinler, şefaatçi olsunlar diye Allah'tan başka mâbutlar kabûl etmişlerdir.
Adem Uğur : Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
Ahmed Hulusi : Kendilerine üstünlük edinsinler diye Allâh dûnunda tanrılar edindiler.
Ahmet Tekin : Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye Allah’ı bırakıp, kulları durumundakilerden tanrılar edindiler.
Ahmet Varol : Kendileri için destek sağlasınlar diye Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
Ali Bulaç : Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler.
Ali Fikri Yavuz : Mekke müşrikleri, tuttular Allah’dan başka putları ilâhlar edindiler ki, kendilerini azabdan kurtarsınlar ve yardımcıları olsunlar.
Bekir Sadak : Onlar kendilerine kuvvet ve seref kazandirsin diye, Allah'i birakarak tanrilar edindiler.
Celal Yıldırım : Kendilerine azizlik ve şeref (vesilesi) olsunlar diye Allah'tan başka bir takım tanrılar edindiler.
Diyanet İşleri : Onlar, kendileri için kuvvet ve şeref (kaynağı) olsunlar diye, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
Diyanet İşleri (eski) : Onlar kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'ı bırakarak tanrılar edindiler.
Diyanet Vakfi : Onlar, kendilerine bir itibar ve kuvvet (vesilesi) olsun diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
Edip Yüksel : Kendilerine destek olsunlar diye ALLAH'ın yanında tanrılar edindiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Onlar, kendilerine kuvvet ve şeref kazandırsın diye, Allah'dan başka ilâh edindiler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Tuttular, kendilerine şeref ve kuvvet sağlasınlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Tuttular Allahtan başka ma'budlar edindiler ki kendilerine ızzet ve kuvvet olsunlar diye
Fizilal-il Kuran : Müşrikler, Allah'ı bir yana bırakarak kendilerine destek olsunlar diye çeşitli ilahlar edindiler.
Gültekin Onan : Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, Tanrı'dan başka tanrılar edindiler.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, kendileri için bir güç, şan, şeref olsun diye Allah'ın astlarından ilâhlar edindiler.
Hasan Basri Çantay : Onlar kendileri için bir izzet (ve kuvvet kaynağı) olsunlar diye Allahdan başka (düzme) Tanrılar edindiler.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (onlar,) kendileri için bir izzet (ve şefâat) vesîlesi olsun diye Allah’dan başka ilâhlar edindiler.
İbni Kesir : Onlar; kendilerine güç kazandırsın diye, Allah'ı bırakarak ilahlar edindiler.
İskender Evrenosoğlu : Ve onlar (putperestler), kendilerine izzet (şeref) olsun diye Allah'tan başka ilâhlar edindiler.
Muhammed Esed : Çünkü böyleleri, kendilerine güç ve statü (kaynağı) olurlar diye, Allah'tan başka varlıkları tanrılar edinirler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve onlar Allah'tan başka tanrılar edindiler, kendileri için bir izzet olsun diye.
Ömer Öngüt : Onlar kendilerine kuvvet ve itibar kazandırsın diye Allah'ı bırakarak ilâhlar edindiler.
Şaban Piriş : Kendilerine güç versin diye Allah’tan başka ilahlar edindiler.
Suat Yıldırım : Kendilerine kalsa izzet ve kuvvet vesilesi olsun diye, Allah’tan başka birtakım tanrılar edindiler.
Süleyman Ateş : Kendilerine destek olsunlar diye Allah'tan başka tanrılar edindiler.
Tefhim-ul Kuran : Kendilerine güç (izzet) sağlasınlar diye, Allah'tan başka ilahlar edindiler.
Ümit Şimşek : Bir de, kendilerine üstünlük ve şeref sağlasın diye, Allah'tan başka tanrılar edindiler.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendilerine onur ve destek olsunlar diye Allah dışında ilahlar edindiler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}