» 19 / Meryem  45:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 45
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَبَتِ (ÊBT) = ebeti : babacığım
3. إِنِّي (ÎNY) = innī : elbette ben
4. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkuyorum
5. أَنْ (ÊN) = en : diye
6. يَمَسَّكَ (YMSK) = yemesseke : sana dokunacak
7. عَذَابٌ (AZ̃EB) = ǎƶābun : bir azab
8. مِنَ (MN) = mine : -dan
9. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman-
10. فَتَكُونَ (FTKVN) = fetekūne : o zaman olursun
11. لِلشَّيْطَانِ (LLŞYŦEN) = lişşeyTāni : şeytanın
12. وَلِيًّا (VLYE) = veliyyen : dostu
EY/HEY/AH | babacığım | elbette ben | korkuyorum | diye | sana dokunacak | bir azab | -dan | Rahman- | o zaman olursun | şeytanın | dostu |

[Y] [EBV] [] [ḢVF] [] [MSS] [AZ̃B] [] [RḪM] [KVN] [ŞŦN] [VLY]
YE ÊBT ÎNY ÊḢEF ÊN YMSK AZ̃EB MN ELRḪMN FTKVN LLŞYŦEN VLYE

ebeti innī eḣāfu en yemesseke ǎƶābun mine r-raHmāni fetekūne lişşeyTāni veliyyen
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

 » 19 / Meryem  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, I
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
أن | ÊN en diye that
يمسك م س س | MSS YMSK yemesseke sana dokunacak will touch you
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab a punishment
من | MN mine -dan from
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious,
فتكون ك و ن | KVN FTKVN fetekūne o zaman olursun so you would be
للشيطان ش ط ن | ŞŦN LLŞYŦEN lişşeyTāni şeytanın to the Shaitaan
وليا و ل ي | VLY VLYE veliyyen dostu "a friend."""

19:45 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | babacığım | elbette ben | korkuyorum | diye | sana dokunacak | bir azab | -dan | Rahman- | o zaman olursun | şeytanın | dostu |

[Y] [EBV] [] [ḢVF] [] [MSS] [AZ̃B] [] [RḪM] [KVN] [ŞŦN] [VLY]
YE ÊBT ÎNY ÊḢEF ÊN YMSK AZ̃EB MN ELRḪMN FTKVN LLŞYŦEN VLYE

ebeti innī eḣāfu en yemesseke ǎƶābun mine r-raHmāni fetekūne lişşeyTāni veliyyen
يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

[ي] [ا ب و] [] [خ و ف] [] [م س س] [ع ذ ب] [] [ر ح م] [ك و ن] [ش ط ن] [و ل ي]

 » 19 / Meryem  Suresi: 45
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أبت ا ب و | EBV ÊBT ebeti babacığım my father
,Be,Te,
,2,400,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – accusative masculine singular noun
PRON – 1st person singular possessive pronoun
أداة نداء
اسم منصوب والياء المحذوفة ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī elbette ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يمسك م س س | MSS YMSK yemesseke sana dokunacak will touch you
Ye,Mim,Sin,Kef,
10,40,60,20,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
PRON – 2nd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع منصوب والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عذاب ع ذ ب | AZ̃B AZ̃EB ǎƶābun bir azab a punishment
Ayn,Zel,Elif,Be,
70,700,1,2,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
من | MN mine -dan from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman- the Most Gracious,
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
فتكون ك و ن | KVN FTKVN fetekūne o zaman olursun so you would be
Fe,Te,Kef,Vav,Nun,
80,400,20,6,50,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
الفاء استئنافية
فعل مضارع منصوب
للشيطان ش ط ن | ŞŦN LLŞYŦEN lişşeyTāni şeytanın to the Shaitaan
Lam,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
30,30,300,10,9,1,50,
"P – prefixed preposition lām
PN – genitive masculine proper noun → Satan"
جار ومجرور
وليا و ل ي | VLY VLYE veliyyen dostu "a friend."""
Vav,Lam,Ye,Elif,
6,30,10,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا: EY/HEY/AH | أَبَتِ: babacığım | إِنِّي: elbette ben | أَخَافُ: korkuyorum | أَنْ: diye | يَمَسَّكَ: sana dokunacak | عَذَابٌ: bir azab | مِنَ: -dan | الرَّحْمَٰنِ: Rahman- | فَتَكُونَ: o zaman olursun | لِلشَّيْطَانِ: şeytanın | وَلِيًّا: dostu |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أبت ÊBT babacığım | إني ÎNY elbette ben | أخاف ÊḢEF korkuyorum | أن ÊN diye | يمسك YMSK sana dokunacak | عذاب AZ̃EB bir azab | من MN -dan | الرحمن ELRḪMN Rahman- | فتكون FTKWN o zaman olursun | للشيطان LLŞYŦEN şeytanın | وليا WLYE dostu |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | ebeti: babacığım | innī: elbette ben | eḣāfu: korkuyorum | en: diye | yemesseke: sana dokunacak | ǎƶābun: bir azab | mine: -dan | r-raHmāni: Rahman- | fetekūne: o zaman olursun | lişşeyTāni: şeytanın | veliyyen: dostu |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊBT: babacığım | ÎNY: elbette ben | ÊḢEF: korkuyorum | ÊN: diye | YMSK: sana dokunacak | AZ̃EB: bir azab | MN: -dan | ELRḪMN: Rahman- | FTKVN: o zaman olursun | LLŞYŦEN: şeytanın | VLYE: dostu |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ata, gerçekten de korkuyorum, sana rahmândan bir azap gelip çatar da Şeytan'a dost olursun.
Adem Uğur : Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum.
Ahmed Hulusi : "Ey babacığım. . . Ben, sana Rahman'dan bir azap dokunmasından, böylece (gelecek yaşamda da) şeytanın dostu (bedensellik sınırları içinde kalmış) olmandan korkarım. "
Ahmet Tekin : 'Babacığım, Rahman olan Allah’ın azâbının sana dokunmasından, senin, şeytanın, şeytan tıynetli ahlaksız azgınların velisi, yakın dostu, arkadaşı haline gelmenden korkuyorum.'
Ahmet Varol : Ey babacığım! Doğrusu ben, Rahman'dan sana bir azabın dokunmasından ve böylece şeytana dost olacağından korkuyorum.' [3]
Ali Bulaç : "Babacığım, gerçekten ben, sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum, o zaman şeytanın velisi olursun."
Ali Fikri Yavuz : Ey babam! Doğrusu ben korkarım ki, sana Rahman’dan bir azap dokunur da Şeytan’a (Cehennem’de) arkadaş olursun.”
Bekir Sadak : «Babacigim! Dogrusu sana Rahman katindan bir azabin gelmesinden korkuyorum ki boylece seytanin dostu olarak kalirsin.»
Celal Yıldırım : Babacığım, doğrusu ben. Rahmân'dan sana dokunacak bir azâbdan korkarım ; o takdirde şeytana dost ve arkadaş olursun.
Diyanet İşleri : “Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici Rahmân tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.”
Diyanet İşleri (eski) : 'Babacığım! Doğrusu sana Rahman katından bir azabın gelmesinden korkuyorum ki böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.'
Diyanet Vakfi : Babacığım! Allah tarafından sana azap dokunup da şeytanın yakını olmandan korkuyorum.
Edip Yüksel : 'Babacığım, Rahman tarafından bir cezaya çarpılman ve şeytana dost olmandan korkuyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Babacığım! Doğrusu ben korkarım ki, sana Rahmân'dan bir azab dokunur da şeytana (cehennemde arkadaş) olursun.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Babacığım doğrusu ben, sana o Rahman'dan bir azabın dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum.»
Elmalılı Hamdi Yazır : Babacığım ben cidden korkarım ki sana o rahmandan bir azâb dokunur da Şeytana yar olursun.
Fizilal-il Kuran : Ey babacığım, senin Allah'dan gelecek bir azaba çarptırılarak şeytanın dostu olacağından korkuyorum.
Gültekin Onan : "Babacığım, gerçekten ben, sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkuyorum, o zaman şeytanın velisi olursun."
Hakkı Yılmaz : (42-45) Bir zaman o, babasına: “Babacığım! İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım! Şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O hâlde bana uy da, sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım! Şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahmân'a [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'a] âsi oldu. Babacığım! Şüphesiz ben, sana Rahmân'dan [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'tan] bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum” demişti.
Hasan Basri Çantay : «Ey babam, hakıykaten korkuyorum ki çok esirgeyen (Allahdan sana bir azâb gelib çatar da şeytana yâr olmuş olursun».
Hayrat Neşriyat : 'Ey babacığım! Doğrusu ben, sana Rahmândan bir azab dokunup da şeytana bir dost olmandan korkuyorum!'
İbni Kesir : Babacığım, sana Rahman'ın katından bir azabın gelmesinden korkuyorum. Böylece şeytanın dostu olarak kalırsın.
İskender Evrenosoğlu : Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahmân'dan azap dokunmasından korkuyorum! O durumda, şeytana velî (dost) olursun.
Muhammed Esed : Ey babacığım, ben senin başına O sınırsız rahmet Sahibi'nin katından bir azabın çökmesinden korkuyorum; (öyle bir azap ki,) başına geldiği zaman Şeytan'ın dostu ol(duğunu hemen anlar)sın."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ey pederim! Ben muhakkak korkarım ki, sana Rahmân tarafından bir azap isabet eder de artık şeytana bir yar olmuş olursun.»
Ömer Öngüt : “Babacığım! Doğrusu korkuyorum ki, çok esirgeyici olan Allah'tan sana bir azap gelip çatar da şeytana arkadaş olmuş olursun. ”
Şaban Piriş : Babacığım eğer şeytana dost olarak kalırsan Rahman’dan sana bir azabın dokunmasından korkuyorum.
Suat Yıldırım : Babacığım, bu gidişle o Rahman’dan bile bir azabın gelip sana dokunacağından ve senin şeytana hemdem olacağından ciddî endişe içindeyim.
Süleyman Ateş : "Babacığım, ben sana Rahmân'dan bir azâbın dokunmasından korkuyorum. O zaman, şeytânın dostu olursun."
Tefhim-ul Kuran : «Babacığım, gerçekten ben, sana Rahman tarafından bir azabın dokunacağından korkmaktayım, o zaman şeytanın velisi olursun.»
Ümit Şimşek : 'Babacığım, sana Rahmân'dan bir azap dokunur da şeytana arkadaş olursun diye korkuyorum.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Babacığım, ben sana Rahman'dan bir azap dokunmasından, böylece şeytanın dostu haline gelmenden korkuyorum!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}