» 19 / Meryem  78:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 78
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَطَّلَعَ (ÊŦLA) = eTTaleǎ : bildi mi?
2. الْغَيْبَ (ELĞYB) = l-ğaybe : gaybı
3. أَمِ (ÊM) = emi : yoksa
4. اتَّخَذَ (ETḢZ̃) = tteḣaƶe : aldı mı?
5. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : huzurunda
6. الرَّحْمَٰنِ (ELRḪMN) = r-raHmāni : Rahman'ın
7. عَهْدًا (AHD̃E) = ǎhden : bir söz
bildi mi? | gaybı | yoksa | aldı mı? | huzurunda | Rahman'ın | bir söz |

[ŦLA] [ĞYB] [] [EḢZ̃] [AND̃] [RḪM] [AHD̃]
ÊŦLA ELĞYB ÊM ETḢZ̃ AND̃ ELRḪMN AHD̃E

eTTaleǎ l-ğaybe emi tteḣaƶe ǐnde r-raHmāni ǎhden
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا

 » 19 / Meryem  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أطلع ط ل ع | ŦLA ÊŦLA eTTaleǎ bildi mi? Has he looked
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı (into) the unseen,
أم | ÊM emi yoksa or
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe aldı mı? has he taken
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde huzurunda from
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın the Most Gracious
عهدا ع ه د | AHD̃ AHD̃E ǎhden bir söz a promise?

19:78 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

bildi mi? | gaybı | yoksa | aldı mı? | huzurunda | Rahman'ın | bir söz |

[ŦLA] [ĞYB] [] [EḢZ̃] [AND̃] [RḪM] [AHD̃]
ÊŦLA ELĞYB ÊM ETḢZ̃ AND̃ ELRḪMN AHD̃E

eTTaleǎ l-ğaybe emi tteḣaƶe ǐnde r-raHmāni ǎhden
أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا

[ط ل ع] [غ ي ب] [] [ا خ ذ ] [ع ن د] [ر ح م] [ع ه د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 78
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
أطلع ط ل ع | ŦLA ÊŦLA eTTaleǎ bildi mi? Has he looked
,Tı,Lam,Ayn,
,9,30,70,
INTG – prefixed interrogative alif
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
الهمزة همزة استفهام
فعل ماض
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı (into) the unseen,
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
أم | ÊM emi yoksa or
,Mim,
,40,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe aldı mı? has he taken
Elif,Te,Hı,Zel,
1,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde huzurunda from
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmāni Rahman'ın the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – genitive masculine singular noun
اسم مجرور
عهدا ع ه د | AHD̃ AHD̃E ǎhden bir söz a promise?
Ayn,He,Dal,Elif,
70,5,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَطَّلَعَ: bildi mi? | الْغَيْبَ: gaybı | أَمِ: yoksa | اتَّخَذَ: aldı mı? | عِنْدَ: huzurunda | الرَّحْمَٰنِ: Rahman'ın | عَهْدًا: bir söz |
Kırık Meal (Harekesiz) : |أطلع ÊŦLA bildi mi? | الغيب ELĞYB gaybı | أم ÊM yoksa | اتخذ ETḢZ̃ aldı mı? | عند AND̃ huzurunda | الرحمن ELRḪMN Rahman'ın | عهدا AHD̃E bir söz |
Kırık Meal (Okunuş) : |eTTaleǎ: bildi mi? | l-ğaybe: gaybı | emi: yoksa | tteḣaƶe: aldı mı? | ǐnde: huzurunda | r-raHmāni: Rahman'ın | ǎhden: bir söz |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊŦLA: bildi mi? | ELĞYB: gaybı | ÊM: yoksa | ETḢZ̃: aldı mı? | AND̃: huzurunda | ELRḪMN: Rahman'ın | AHD̃E: bir söz |
Abdulbaki Gölpınarlı : Gizli olan bir şeyi mi anlamış, yoksa rahmandan bir söz mü almış?
Adem Uğur : O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?
Ahmed Hulusi : Gayba ait bilgisi mi oldu yoksa Rahman'ın indînde bir söz mü edindi?
Ahmet Tekin : O, bilgi alanı ötesine, gayba mı vâkıf oldu, yoksa Rahmet sahibi Rahman olan Allah katından bir söz, bir taahhüt mü aldı?
Ahmet Varol : Gaybden haberdar mı oldu yoksa Rahman'ın katından bir ahid mi aldı?
Ali Bulaç : O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman (olan Allah)ın katında(n) bir ahid mi aldı?
Ali Fikri Yavuz : O, gayba muttali mi olmuş, yoksa Rahman’ın huzurunda bir söz mü almış?
Bekir Sadak : O gorulmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katindan bir soz mu almistir?
Celal Yıldırım : Gaybı mı biliyor, yoksa Rahmân'ın katından bir söz mü almıştır?
Diyanet İşleri : Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahmân’dan bir söz mü almış?
Diyanet İşleri (eski) : O görülmeyeni mi biliyor, yoksa Rahman katından bir söz mü almıştır?
Diyanet Vakfi : O, gaybı mı bildi, yoksa Allah'ın katından bir söz mü aldı?
Edip Yüksel : Geleceğin bilgisine mi sahip oldu? Yoksa Rahman'dan bir söz mü aldı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O (kâfir), gaybı mı bildi? Yoksa Rahmân (olan Allah) katından bir söz mü aldı?
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O, gayba vakıf mı olmuş yoksa esirgemesi çok olan Allah'ın katında bir söz mü almış?
Elmalılı Hamdi Yazır : Gaybe muttali' mi olmuş? Yoksa rahmanın huzurunda bir ahid mi almış?
Fizilal-il Kuran : Gaybın bilgisi mi önüne açıldı, yoksa rahmeti bol olan Allah'dan kesin söz mü aldı?
Gültekin Onan : O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahmanın katında(n) bir ahid mi aldı?
Hakkı Yılmaz : (78-80) "O inkârcı kişi, bilmeyeceği, aklının ermeyeceği konulara bilgi sahibi oldu; ya da Rahmân'ın [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah'ın] katından bir söz mü aldı? Kesinlikle onun düşündüğü gibi değil! Biz onun söylediği şeyleri yazarız ve onun için, azaptan uzattıkça uzatırız. Ve o söylediği şeylere Biz mirasçı olacağız/son söz ve uygulama Bizimdir ve o, Bize tek başına gelecektir. "
Hasan Basri Çantay : O, gayba mı vaakıf, yoksa çok esirgeyici (Allah) nezdinde bir ahid mi edinmiş?
Hayrat Neşriyat : (O,) gayba mı muttali' oldu (onu bildi), yoksa Rahmân’ın katından bir söz mü aldı?
İbni Kesir : O, görülmeyeni mi biliyor yoksa Rahman katından bir söz mü almış?
İskender Evrenosoğlu : O, gayba muttali mi oldu (o, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu)? Yoksa Rahmân'ın indinde (huzurunda) bir ahd mi aldı?
Muhammed Esed : Yoksa o beşeri algı ve tasavvurların ulaşamayacağı bir görüş alanına mı erişti; yahut sınırsız rahmet Sahibi'yle bir sözleşme mi yaptı?
Ömer Nasuhi Bilmen : Gayba vakıf mı olmuş, yoksa Rahmân'ın nezdinde bir ahd mi edinmiş?
Ömer Öngüt : O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman'ın katından bir söz mü almıştır?
Şaban Piriş : O gaybı mı biliyor, yoksa Rahman’dan bir söz mü almış?
Suat Yıldırım : Ne o, bu adam gaybı öğrenmenin yolunu mu buldu, yoksa Rahman’dan kesin bir söz mü aldı?
Süleyman Ateş : Gaybe mi çık(ıp bak)tı, yoksa Rahmân'ın huzûrunda bir söz mü aldı (Allâh ile bir andlaşma mı yaptı)?
Tefhim-ul Kuran : O, gayba mı tanık oldu, yoksa Rahman (olan Allah) ın katında(n) bir ahid mi aldı?
Ümit Şimşek : O gayba mı ulaştı, yoksa Rahmân'dan bir söz mü aldı?
Yaşar Nuri Öztürk : Bu adam gaybı mı öğrendi, yoksa Rahman katında bir söz mü aldı?


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}