» 19 / Meryem  88:

Kuran Sırası: 19
İniş Sırası: 44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

 » 19 / Meryem  Suresi: 88
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالُوا (VGELVE) = ve ḳālū : ve dediler
2. اتَّخَذَ (ETḢZ̃) = tteḣaƶe : edindi
3. الرَّحْمَٰنُ (ELRḪMN) = r-raHmānu : Rahman
4. وَلَدًا (VLD̃E) = veleden : çocuk
ve dediler | edindi | Rahman | çocuk |

[GVL] [EḢZ̃] [RḪM] [VLD̃]
VGELVE ETḢZ̃ ELRḪMN VLD̃E

ve ḳālū tteḣaƶe r-raHmānu veleden
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا

 » 19 / Meryem  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they say,
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken"
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""

19:88 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dediler | edindi | Rahman | çocuk |

[GVL] [EḢZ̃] [RḪM] [VLD̃]
VGELVE ETḢZ̃ ELRḪMN VLD̃E

ve ḳālū tteḣaƶe r-raHmānu veleden
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا

[ق و ل] [ا خ ذ ] [ر ح م] [و ل د]

 » 19 / Meryem  Suresi: 88
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقالوا ق و ل | GVL VGELVE ve ḳālū ve dediler And they say,
Vav,Gaf,Elif,Lam,Vav,Elif,
6,100,1,30,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine plural perfect verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل ماض والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
اتخذ ا خ ذ | EḢZ̃ ETḢZ̃ tteḣaƶe edindi """Has taken"
Elif,Te,Hı,Zel,
1,400,600,700,
V – 3rd person masculine singular (form VIII) perfect verb
فعل ماض
الرحمن ر ح م | RḪM ELRḪMN r-raHmānu Rahman the Most Gracious
Elif,Lam,Re,Ha,Mim,Nun,
1,30,200,8,40,50,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
ولدا و ل د | VLD̃ VLD̃E veleden çocuk "a son."""
Vav,Lam,Dal,Elif,
6,30,4,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالُوا: ve dediler | اتَّخَذَ: edindi | الرَّحْمَٰنُ: Rahman | وَلَدًا: çocuk |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقالوا WGELWE ve dediler | اتخذ ETḢZ̃ edindi | الرحمن ELRḪMN Rahman | ولدا WLD̃E çocuk |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳālū: ve dediler | tteḣaƶe: edindi | r-raHmānu: Rahman | veleden: çocuk |
Kırık Meal (Transcript) : |VGELVE: ve dediler | ETḢZ̃: edindi | ELRḪMN: Rahman | VLD̃E: çocuk |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve dediler ki: Rahman, oğul edindi.
Adem Uğur : Rahmân çocuk edindi dediler.
Ahmed Hulusi : "Rahman çocuk edindi" dediler!
Ahmet Tekin : 'Sınırsız rahmeti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, lütfuna, hayırlara mazhar eden Rahman olan Allah oğul edindi.' dediler.
Ahmet Varol : 'Rahman çocuk edindi' dediler.
Ali Bulaç : "Rahman çocuk edinmiştir" dediler.
Ali Fikri Yavuz : Yahudilerle Hristiyanlar: “- Rahman, çocuk edindi.” dediler.
Bekir Sadak : Bazi kimseler: «Rahman cocuk edindi» dediler
Celal Yıldırım : Rahman çocuk edindi, dediler.
Diyanet İşleri : Onlar, “Rahmân, bir çocuk edindi” dediler.
Diyanet İşleri (eski) : Bazı kimseler: 'Rahman çocuk edindi' dediler
Diyanet Vakfi : «Rahmân çocuk edindi» dediler.
Edip Yüksel : Hatta 'Rahman çocuk edindi,' dediler
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Yahudilerle hıristiyanlar) «Rahmân, çocuk edindi» dediler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahman çocuk edindi. dediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : O rahman veled edindi dediler
Fizilal-il Kuran : Bazı kâfirler «Rahmeti bol olan Allah, evlat edindi» dediler.
Gültekin Onan : "Rahman çocuk edinmiştir" dediler.
Hakkı Yılmaz : Ve onlar, “Rahmân [yarattığı bütün canlılara dünyada çokça merhamet eden Allah] çocuk edindi” dediler.
Hasan Basri Çantay : Dediler ki: «Çok esirgeyici (Allah) bir evlâd edindi».
Hayrat Neşriyat : Ve 'Rahmân çocuk edindi' dediler.
İbni Kesir : Bir kısım kimseler: Rahman çocuk edindi, dediler.
İskender Evrenosoğlu : “Rahmân, bir çocuk ittihaz etti (edindi).” dediler.
Muhammed Esed : Hal böyleyken, yine de bazıları "O sınırsız rahmet Sahibi Kendine bir oğul edinmiştir!" diyorlar.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve dediler ki, Rahmân kendisine veled ittihaz ediverdi.
Ömer Öngüt : “Rahman çocuk edindi. ” dediler.
Şaban Piriş : -Rahman, bir çocuk edindi, dediler.
Suat Yıldırım : "Rahman evlat edindi." dediler.
Süleyman Ateş : "Rahmân çocuk edindi" dediler.
Tefhim-ul Kuran : «Rahman çocuk edinmiştir» dediler.
Ümit Şimşek : Bir de 'Rahmân evlât edindi' dediler.
Yaşar Nuri Öztürk : "Rahman çocuk edindi." dediler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}