"MNY" ifadesi tarandı:
# "M-" öntakısı olmadan "NY" ifadesini tara (1:1).
# İçinde "MNY" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
|منيMNYminnībenden(is) from me11x
| مني MNY minnī benden from Me 2:38
| مني MNY minnī benden from me, 2:249
| مني MNY minnī bendendir (is) from me 2:249
| مني MNY minnī benden from me. 3:35
| مني MNY minnī bendendir (is) of me, 14:36
| مني MNY minnī benim my bones, 19:4
| مني MNY minnī benden from Me, 20:39
| مني MNY minnī benden from Me 20:123
| مني MNY minnī benden than me 28:34
| مني MNY minnī benden from Me 32:13
م ن ي|MNY مني MNY meniyyin meni- semen 75:37


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ListeleGrupla.php}