» 10 / Yûnus  44:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 44
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
3. لَا (LE) = lā :
4. يَظْلِمُ (YƵLM) = yeZlimu : haksızlık etmez
5. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlara
6. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : hiçbir
7. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : ancak
8. النَّاسَ (ELNES) = n-nāse : insanlar
9. أَنْفُسَهُمْ (ÊNFSHM) = enfusehum : kendi kendilerine
10. يَظْلِمُونَ (YƵLMVN) = yeZlimūne : haksızlık ederler
şüphesiz | Allah | | haksızlık etmez | insanlara | hiçbir | ancak | insanlar | kendi kendilerine | haksızlık ederler |

[] [] [] [ƵLM] [NVS] [ŞYE] [] [NVS] [NFS] [ƵLM]
ÎN ELLH LE YƵLM ELNES ŞYÙE VLKN ELNES ÊNFSHM YƵLMVN

inne llahe yeZlimu n-nāse şey'en velākinne n-nāse enfusehum yeZlimūne
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لا | LE (does) not
يظلم ظ ل م | ƵLM YƵLM yeZlimu haksızlık etmez wrong
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara the people
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything,
ولكن | VLKN velākinne ancak but
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlar the people
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine wrong themselves.
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne haksızlık ederler wrong themselves.

10:44 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | Allah | | haksızlık etmez | insanlara | hiçbir | ancak | insanlar | kendi kendilerine | haksızlık ederler |

[] [] [] [ƵLM] [NVS] [ŞYE] [] [NVS] [NFS] [ƵLM]
ÎN ELLH LE YƵLM ELNES ŞYÙE VLKN ELNES ÊNFSHM YƵLMVN

inne llahe yeZlimu n-nāse şey'en velākinne n-nāse enfusehum yeZlimūne
إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون

[] [] [] [ظ ل م] [ن و س] [ش ي ا] [] [ن و س] [ن ف س] [ظ ل م]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 44
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لا | LE (does) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يظلم ظ ل م | ƵLM YƵLM yeZlimu haksızlık etmez wrong
Ye,Zı,Lam,Mim,
10,900,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlara the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en hiçbir (in) anything,
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولكن | VLKN velākinne ancak but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāse insanlar the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
أنفسهم ن ف س | NFS ÊNFSHM enfusehum kendi kendilerine wrong themselves.
,Nun,Fe,Sin,He,Mim,
,50,80,60,5,40,
N – accusative feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
يظلمون ظ ل م | ƵLM YƵLMVN yeZlimūne haksızlık ederler wrong themselves.
Ye,Zı,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,900,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَا: | يَظْلِمُ: haksızlık etmez | النَّاسَ: insanlara | شَيْئًا: hiçbir | وَلَٰكِنَّ: ancak | النَّاسَ: insanlar | أَنْفُسَهُمْ: kendi kendilerine | يَظْلِمُونَ: haksızlık ederler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لا LE | يظلم YƵLM haksızlık etmez | الناس ELNES insanlara | شيئا ŞYÙE hiçbir | ولكن WLKN ancak | الناس ELNES insanlar | أنفسهم ÊNFSHM kendi kendilerine | يظلمون YƵLMWN haksızlık ederler |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | llahe: Allah | : | yeZlimu: haksızlık etmez | n-nāse: insanlara | şey'en: hiçbir | velākinne: ancak | n-nāse: insanlar | enfusehum: kendi kendilerine | yeZlimūne: haksızlık ederler |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LE: | YƵLM: haksızlık etmez | ELNES: insanlara | ŞYÙE: hiçbir | VLKN: ancak | ELNES: insanlar | ÊNFSHM: kendi kendilerine | YƵLMVN: haksızlık ederler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Allah, insanlara hiçbir sûretle zulmetmez, fakat insanlar, kendi kendilerine zulmederler.
Adem Uğur : Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Ahmed Hulusi : Kesinlikle Allâh, insanlara zerrece zulmetmez! Ne var ki, insanlar kendi nefslerine zulmederler!
Ahmet Tekin : Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, haksızlık etmez. Fakat insanlar birbirlerine zulmediyorlar, kendilerine yazık ediyorlar.
Ahmet Varol : Allah insanlara hiçbir haksızlık etmez ancak insanlar kendi kendilerine haksızlık ederler.
Ali Bulaç : Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendi nefislerine zulmediyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Doğrusu Allah, insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Bekir Sadak : Allah insanlara hic zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Celal Yıldırım : Şüphesiz ki Allah insanlara hiç zulmetmez. Ama insanlar kendilerine zulmederler.
Diyanet İşleri : Şüphesiz Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Diyanet İşleri (eski) : Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Diyanet Vakfi : Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Edip Yüksel : ALLAH insanlara hiç zulmetmez; ancak insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Şurası kesindir ki Allah, insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki, insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Muhakkak Allah insanlara zerre kadar zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmediyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Her halde Allah insanlara zerrece zulmetmez ve lâkin insanlar kendilerine zulmediyorlar
Fizilal-il Kuran : Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Gültekin Onan : Kuşkusuz Tanrı insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar kendi nefslerine zulmediyorlar.
Hakkı Yılmaz : "Şüphesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekil ve yolla haksızlık etmez. Velâkin insanlar kendi kendilerine yanlışlar; kendi zararlarına işler yaparak haksızlık ediyorlar. "
Hasan Basri Çantay : Şübhesiz ki Allah insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Lâkin insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez; fakat insanlar (isyanlarıyla)kendilerine zulmediyorlar.
İbni Kesir : Doğrusu Allah insanlara hiç zulmetmez, ama insanlar kendilerine zulmederler.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki Allah, insanlara (hiç)bir şeyle (asla) zulmetmez. Lâkin insanlar, kendi nefslerine zulmederler.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, Allah (hiçbir konuda) insanlara en küçük bir haksızlık yapmaz; fakat insanların yine kendileridir kendilerine haksızlık yapan.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, Allah Teâlâ insanlara hiçbir şey ile zulmetmez. Velâkin insanlar kendi nefislerine zulmederler.
Ömer Öngüt : Allah insanlara zerrece zulmetmez. Fakat insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Şaban Piriş : Allah insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.
Suat Yıldırım : Allah insanlara asla zulmetmez. Lâkin insanlar kendi kendilerine zulmederler.
Süleyman Ateş : Allâh insanlara hiç zulmetmez, fakat insanlar kendi kendilerine zulmediyorlar.
Tefhim-ul Kuran : Şüphesiz Allah, insanlara hiç bir şeyle zulmetmez. Ancak insanlar, kendilerine kendileri zulmediyorlar.
Ümit Şimşek : Allah kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz; lâkin insanlar kendilerine yazık ediyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, insanlara hiçbir şekilde zulmetmez. Ama insanlar öz benliklerine zulmediyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}