» 10 / Yûnus  67:

Kuran Sırası: 10
İniş Sırası: 51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

 » 10 / Yûnus  Suresi: 67
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : o ki
3. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yaratan
4. لَكُمُ (LKM) = lekumu : sizin için
5. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
6. لِتَسْكُنُوا (LTSKNVE) = liteskunū : dinlenmeniz için
7. فِيهِ (FYH) = fīhi : onda
8. وَالنَّهَارَ (VELNHER) = ve nnehāra : ve gündüzü
9. مُبْصِرًا (MBṦRE) = mubSiran : aydınlatıcı olarak
10. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
11. فِي (FY) = fī :
12. ذَٰلِكَ (Z̃LK) = ƶālike : bunda
13. لَايَاتٍ (L ËYET) = lāyātin : ayetler vardır
14. لِقَوْمٍ (LGVM) = liḳavmin : bir topluluk için
15. يَسْمَعُونَ (YSMAVN) = yesmeǔne : duyan
O'dur | o ki | yaratan | sizin için | geceyi | dinlenmeniz için | onda | ve gündüzü | aydınlatıcı olarak | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir topluluk için | duyan |

[] [] [CAL] [] [LYL] [SKN] [] [NHR] [BṦR] [] [] [] [EYY] [GVM] [SMA]
HV ELZ̃Y CAL LKM ELLYL LTSKNVE FYH VELNHER MBṦRE ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YSMAVN

huve lleƶī ceǎle lekumu l-leyle liteskunū fīhi ve nnehāra mubSiran inne ƶālike lāyātin liḳavmin yesmeǔne
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

 » 10 / Yûnus  Suresi: 67
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki (is) the One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaratan made
لكم | LKM lekumu sizin için for you
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest
فيه | FYH fīhi onda in it
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
مبصرا ب ص ر | BṦR MBṦRE mubSiran aydınlatıcı olarak giving visibility.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
في | FY in
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne duyan (who) listen.

10:67 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | o ki | yaratan | sizin için | geceyi | dinlenmeniz için | onda | ve gündüzü | aydınlatıcı olarak | şüphesiz | | bunda | ayetler vardır | bir topluluk için | duyan |

[] [] [CAL] [] [LYL] [SKN] [] [NHR] [BṦR] [] [] [] [EYY] [GVM] [SMA]
HV ELZ̃Y CAL LKM ELLYL LTSKNVE FYH VELNHER MBṦRE ÎN FY Z̃LK L ËYET LGVM YSMAVN

huve lleƶī ceǎle lekumu l-leyle liteskunū fīhi ve nnehāra mubSiran inne ƶālike lāyātin liḳavmin yesmeǔne
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون

[] [] [ج ع ل] [] [ل ي ل] [س ك ن] [] [ن ه ر] [ب ص ر] [] [] [] [ا ي ي] [ق و م] [س م ع]

 » 10 / Yûnus  Suresi: 67
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī o ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaratan made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū dinlenmeniz için that you may rest
Lam,Te,Sin,Kef,Nun,Vav,Elif,
30,400,60,20,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi onda in it
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مبصرا ب ص ر | BṦR MBṦRE mubSiran aydınlatıcı olarak giving visibility.
Mim,Be,Sad,Re,Elif,
40,2,90,200,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
ذلك | Z̃LK ƶālike bunda that
Zel,Lam,Kef,
700,30,20,
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
اسم اشارة
لآيات ا ي ي | EYY L ËYET lāyātin ayetler vardır surely (are) Signs
Lam,,Ye,Elif,Te,
30,,10,1,400,
EMPH – emphatic prefix lām
N – genitive feminine plural indefinite noun
اللام لام التوكيد
اسم مجرور
لقوم ق و م | GVM LGVM liḳavmin bir topluluk için for a people
Lam,Gaf,Vav,Mim,
30,100,6,40,
P – prefixed preposition lām
N – genitive masculine indefinite noun
جار ومجرور
يسمعون س م ع | SMA YSMAVN yesmeǔne duyan (who) listen.
Ye,Sin,Mim,Ayn,Vav,Nun,
10,60,40,70,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: o ki | جَعَلَ: yaratan | لَكُمُ: sizin için | اللَّيْلَ: geceyi | لِتَسْكُنُوا: dinlenmeniz için | فِيهِ: onda | وَالنَّهَارَ: ve gündüzü | مُبْصِرًا: aydınlatıcı olarak | إِنَّ: şüphesiz | فِي: | ذَٰلِكَ: bunda | لَايَاتٍ: ayetler vardır | لِقَوْمٍ: bir topluluk için | يَسْمَعُونَ: duyan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y o ki | جعل CAL yaratan | لكم LKM sizin için | الليل ELLYL geceyi | لتسكنوا LTSKNWE dinlenmeniz için | فيه FYH onda | والنهار WELNHER ve gündüzü | مبصرا MBṦRE aydınlatıcı olarak | إن ÎN şüphesiz | في FY | ذلك Z̃LK bunda | لآيات L ËYET ayetler vardır | لقوم LGWM bir topluluk için | يسمعون YSMAWN duyan |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: o ki | ceǎle: yaratan | lekumu: sizin için | l-leyle: geceyi | liteskunū: dinlenmeniz için | fīhi: onda | ve nnehāra: ve gündüzü | mubSiran: aydınlatıcı olarak | inne: şüphesiz | : | ƶālike: bunda | lāyātin: ayetler vardır | liḳavmin: bir topluluk için | yesmeǔne: duyan |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: o ki | CAL: yaratan | LKM: sizin için | ELLYL: geceyi | LTSKNVE: dinlenmeniz için | FYH: onda | VELNHER: ve gündüzü | MBṦRE: aydınlatıcı olarak | ÎN: şüphesiz | FY: | Z̃LK: bunda | L ËYET: ayetler vardır | LGVM: bir topluluk için | YSMAVN: duyan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mabuttur ki geceyi dinlenmeniz için yaratmış, gündüzü de ışıklı halketmiştir. Şüphe yok ki bunda, duyan topluluğa deliller var.
Adem Uğur : O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki sizin için, sükûn bulasınız diye geceyi, gerekenleri görüp değerlendirmeniz için de gündüzü oluşturdu. . . Muhakkak ki algılayabilen bir topluluk için işaretler vardır.
Ahmet Tekin : O sizin için geceyi dinlenesiniz, gündüzü de çevrenizi aydınlatsın diye yaratandır. Kulak verip söz dinleyen bir kavim için, bunda Allah’ın birliğini, kudretini gösteren birçok deliller vardır.
Ahmet Varol : Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan O'dur. Şüphesiz bunda duyan bir topluluk için açık ayetler vardır.
Ali Bulaç : O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Ali Fikri Yavuz : O Allah’dır ki, içinde rahat edesiniz diye geceyi, çalışasınız diye gündüzü aydınlık olarak, sizin için yarattı. Elbette bunda, Kur’an’ı dinleyecekler için bir çok ibretler vardır.
Bekir Sadak : Size geceyi dinlenesiniz diye karanlik ve gunduzu calisasiniz diye aydinlik olarak yaratan Allah'tir. Kulak veren millet icin bunlarda ayetler vardir.
Celal Yıldırım : Geceyi dinlenip sükûnet bulmanız için (karanlık), gündüzü de (çalışıp hayatınızı kazanmanız için) aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki bunda kulak verip anlamak isteyen bir millet için âyetler (açık belgeler) vardır.
Diyanet İşleri : O, içinde dinlenesiniz diye geceyi sizin için (karanlık); gündüzü ise aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Kulak veren millet için bunlarda ayetler vardır.
Diyanet Vakfi : O (Allah), geceyi içinde dinlenesiniz diye sizin için yaratan, (çalışıp kazanmanız için de) gündüzü aydınlık kılandır. Şüphesiz bunda dinleyen bir toplum için ibretler vardır.
Edip Yüksel : O ki geceyi sizin dinlenmeniz için elverişli, gündüzü de aydınlık kıldı. Dinleyen bir topluluk için bunda deliller vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : O, öyle bir Allah'dır ki, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü yaptı. Elbette bunda söz dinleyecek olan bir kavim için âyetler (ibretler) vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O'dur, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceyi meydana getiren, gündüzü de göz açıcı yapan! Elbette bunda işitebilecek bir kavim için birçok ibretler vardır!
Elmalılı Hamdi Yazır : O, odur ki içinde durub dinlenesiniz diye sizin için geceyi yaptı, gündüzü de göz açıcı, elbette bunda dinliyecek bir kavm için bir çok âyetler var
Fizilal-il Kuran : Geceyi dinlenmenize elverişli ve gündüzü aydınlık yapan O'dur. Hiç şüphesiz bu sözlerde, onlara kulak verenler için birçok ibret dersi vardır.
Gültekin Onan : O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Hakkı Yılmaz : Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü var edendir. Şüphesiz bunda kulak verecek bir toplum için alâmetler/göstergeler vardır.
Hasan Basri Çantay : O, geceyi — içinde sükûn ve istirahat etmeniz için — (karanlık), gündüzü ise (çalışıp kazanmanız için) zıyâdâr olarak yaratandır. Şübhe yok ki bunda kulak verecek bir kavm için ibretler vardır.
Hayrat Neşriyat : Geceyi içinde istirâhat etmeniz için (karanlık), gündüzü ise (çalışmanız için etrâfınızı) aydınlatıcı kılan O’dur. Şübhe yok ki bunda, dinleyen bir kavim için apaçık deliller vardır.
İbni Kesir : O'dur size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü çalışasınız diye aydınlık kılan. Kulak veren bir kavim için bunlarda ayetler vardır.
İskender Evrenosoğlu : Sizin için, içinde dinlenin diye gece kılan (vücuda getiren) ve basireti (görmeyi) sağlayan, gündüzü (aydınlık) kılan O'dur. Muhakkak ki bunda, işiten bir kavim için elbette âyetler vardır.
Muhammed Esed : (Oysa,) bağrında dinlenesiniz diye geceyi ve (işlerinizi) görüp gözetesiniz diye gündüzü var eden O'dur; işte bunda, dinleyip (ders almak) isteyen insanlar için ayetler vardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o zâttır ki, sizin için geceyi kılmıştır ki, onda istirahat edesiniz. Gündüzü de gösterici (ziyâdar) kılmıştır. Şüphe yok ki, bunda işiticiler olan bir kavim için elbette âyetler vardır.
Ömer Öngüt : Geceyi sizin dinlenmenize elverişli, gündüzü de aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz ki bunda işitebilen bir topluluk için ibretler vardır.
Şaban Piriş : Size geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü de çalışasınız diye aydınlık olarak yaratan Allah’tır. Kulak veren toplum için bunlarda ayetler vardır.
Suat Yıldırım : Dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O’dur. Elbette bunda, işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır.
Süleyman Ateş : Geceyi sizin istirahat etmenize elverişli, gündüzü de (geçiminizi sağlamanız için) aydınlık yapan O'dur. Şüphesiz, bunda işiten bir toplum için ibretler vardır.
Tefhim-ul Kuran : O, dinlenmeniz için geceyi, gündüzü de aydınlatıcı (mubsir) olarak sizin için yaratmıştır. Şüphesiz işitebilen bir topluluk için bunda gerçekten ayetler vardır.
Ümit Şimşek : Geceyi dinlenmeniz için yaratan, gündüzü ise aydınlatan Odur. Kulak veren bir topluluk için bunda âyetler vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : O, odur ki, içinde durup dinlenesiniz diye sizin için geceye vücut verdi, gündüzü de aydınlık kıldı. Hiç kuşkusuz, bunda, dinleyecek bir topluluk için ibretler vardır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}