» 40 / Mü’min  61:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 61
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. اللَّهُ (ELLH) = Allahu : Allah
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : O'dur ki
3. جَعَلَ (CAL) = ceǎle : yaptı
4. لَكُمُ (LKM) = lekumu : size
5. اللَّيْلَ (ELLYL) = l-leyle : geceyi
6. لِتَسْكُنُوا (LTSKNVE) = liteskunū : istirahat etmeniz için
7. فِيهِ (FYH) = fīhi : içinde
8. وَالنَّهَارَ (VELNHER) = ve nnehāra : ve gündüzü
9. مُبْصِرًا (MBṦRE) = mubSiran : görmeniz için
10. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
11. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
12. لَذُو (LZ̃V) = leƶū : sahibidir
13. فَضْلٍ (FŽL) = feDlin : lutuf
14. عَلَى (AL) = ǎlā : karşı
15. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlara
16. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
17. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
18. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
19. لَا (LE) = lā :
20. يَشْكُرُونَ (YŞKRVN) = yeşkurūne : şükretmezler
Allah | O'dur ki | yaptı | size | geceyi | istirahat etmeniz için | içinde | ve gündüzü | görmeniz için | şüphesiz | Allah | sahibidir | lutuf | karşı | insanlara | fakat | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[] [] [CAL] [] [LYL] [SKN] [] [NHR] [BṦR] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
ELLH ELZ̃Y CAL LKM ELLYL LTSKNVE FYH VELNHER MBṦRE ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

Allahu lleƶī ceǎle lekumu l-leyle liteskunū fīhi ve nnehāra mubSiran inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

 » 40 / Mü’min  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
الذي | ELZ̃Y lleƶī O'dur ki (is) the One Who
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
لكم | LKM lekumu size for you
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū istirahat etmeniz için that you may rest
فيه | FYH fīhi içinde in it,
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
مبصرا ب ص ر | BṦR MBṦRE mubSiran görmeniz için giving visibility.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) Full (of) Bounty
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (is) Full (of) Bounty
على | AL ǎlā karşı to
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the people,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
لا | LE (do) not
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler give thanks.

40:61 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

Allah | O'dur ki | yaptı | size | geceyi | istirahat etmeniz için | içinde | ve gündüzü | görmeniz için | şüphesiz | Allah | sahibidir | lutuf | karşı | insanlara | fakat | çoğu | insanların | | şükretmezler |

[] [] [CAL] [] [LYL] [SKN] [] [NHR] [BṦR] [] [] [] [FŽL] [] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ŞKR]
ELLH ELZ̃Y CAL LKM ELLYL LTSKNVE FYH VELNHER MBṦRE ÎN ELLH LZ̃V FŽL AL ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YŞKRVN

Allahu lleƶī ceǎle lekumu l-leyle liteskunū fīhi ve nnehāra mubSiran inne llahe leƶū feDlin ǎlā n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeşkurūne
الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون

[] [] [ج ع ل] [] [ل ي ل] [س ك ن] [] [ن ه ر] [ب ص ر] [] [] [] [ف ض ل] [] [ن و س] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ش ك ر]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 61
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
الله | ELLH Allahu Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī O'dur ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعل ج ع ل | CAL CAL ceǎle yaptı made
Cim,Ayn,Lam,
3,70,30,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekumu size for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
الليل ل ي ل | LYL ELLYL l-leyle geceyi the night
Elif,Lam,Lam,Ye,Lam,
1,30,30,10,30,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
لتسكنوا س ك ن | SKN LTSKNVE liteskunū istirahat etmeniz için that you may rest
Lam,Te,Sin,Kef,Nun,Vav,Elif,
30,400,60,20,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
فيه | FYH fīhi içinde in it,
Fe,Ye,He,
80,10,5,
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
جار ومجرور
والنهار ن ه ر | NHR VELNHER ve nnehāra ve gündüzü and the day
Vav,Elif,Lam,Nun,He,Elif,Re,
6,1,30,50,5,1,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative masculine noun
الواو عاطفة
اسم منصوب
مبصرا ب ص ر | BṦR MBṦRE mubSiran görmeniz için giving visibility.
Mim,Be,Sad,Re,Elif,
40,2,90,200,1,
N – accusative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
لذو | LZ̃V leƶū sahibidir (is) Full (of) Bounty
Lam,Zel,Vav,
30,700,6,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine singular noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
فضل ف ض ل | FŽL FŽL feDlin lutuf (is) Full (of) Bounty
Fe,Dad,Lam,
80,800,30,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
على | AL ǎlā karşı to
Ayn,Lam,,
70,30,,
P – preposition
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlara the people,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يشكرون ش ك ر | ŞKR YŞKRVN yeşkurūne şükretmezler give thanks.
Ye,Şın,Kef,Re,Vav,Nun,
10,300,20,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |اللَّهُ: Allah | الَّذِي: O'dur ki | جَعَلَ: yaptı | لَكُمُ: size | اللَّيْلَ: geceyi | لِتَسْكُنُوا: istirahat etmeniz için | فِيهِ: içinde | وَالنَّهَارَ: ve gündüzü | مُبْصِرًا: görmeniz için | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | لَذُو: sahibidir | فَضْلٍ: lutuf | عَلَى: karşı | النَّاسِ: insanlara | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَشْكُرُونَ: şükretmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |الله ELLH Allah | الذي ELZ̃Y O'dur ki | جعل CAL yaptı | لكم LKM size | الليل ELLYL geceyi | لتسكنوا LTSKNWE istirahat etmeniz için | فيه FYH içinde | والنهار WELNHER ve gündüzü | مبصرا MBṦRE görmeniz için | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | لذو LZ̃W sahibidir | فضل FŽL lutuf | على AL karşı | الناس ELNES insanlara | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يشكرون YŞKRWN şükretmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |Allahu: Allah | lleƶī: O'dur ki | ceǎle: yaptı | lekumu: size | l-leyle: geceyi | liteskunū: istirahat etmeniz için | fīhi: içinde | ve nnehāra: ve gündüzü | mubSiran: görmeniz için | inne: şüphesiz | llahe: Allah | leƶū: sahibidir | feDlin: lutuf | ǎlā: karşı | n-nāsi: insanlara | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeşkurūne: şükretmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |ELLH: Allah | ELZ̃Y: O'dur ki | CAL: yaptı | LKM: size | ELLYL: geceyi | LTSKNVE: istirahat etmeniz için | FYH: içinde | VELNHER: ve gündüzü | MBṦRE: görmeniz için | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | LZ̃V: sahibidir | FŽL: lutuf | AL: karşı | ELNES: insanlara | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YŞKRVN: şükretmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki size geceyi yarattı dinlenmeniz için ve gündüzü yarattı göre göre işlerinizi yapmanız için; şüphe yok ki Allah, elbette insanlara karşı lütuf ve ihsân sâhibidir ve fakat insanların çoğu şükretmez.
Adem Uğur : İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Ahmed Hulusi : Allâh ki, sizin için, geceyi onda sükûn bulasınız; gündüzü de görüp değerlendiresiniz diye yarattı! Muhakkak ki Allâh insanlara lütuf sahibidir. . . Ne var ki insanların çoğunluğu şükretmezler!
Ahmet Tekin : Allah, içinde dinlenesiniz, uyuyasınız diye geceyi, ihtiyaçlarınızı, işlerinizi göresiniz diye aydınlık sağlayan gündüzü, sizin faydalanmanız için planlayıp hazırlayandır. Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu, lütfun kıymetini bilmeyecek, şükretmeyecek.
Ahmet Varol : Geceyi dinlenmeniz için, gündüzü de aydınlatıcı olarak yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlar için lütuf sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmezler.
Ali Bulaç : Allah, kendisinde sükun bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Allah O’dur ki, içinde dinlenesiniz diye geceyi, göresiniz diye gündüzü, sizin için yarattı. Gerçekten Allah insanlara ihsan sahibidir, fakat insanların çoğu buna şükretmezler.
Bekir Sadak : Size, geceyi dinlenesiniz diye karanlik ve gunduzu aydinlik olarak yaratan Allah'tir. Dogrusu Allah insanlara karsi lutufkardir, ama insanlarin cogu sukretmezler.
Celal Yıldırım : O Allah ki, dinlenip sükûnet bulasınız diye geceyi; aydınlık içinde (hayatınızı kazanasınız diye) gündüzü sizin için yarattı. Şüphesiz ki, Allah insanlara karşı bol bağış, çok iyilik sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri : Allah, içinde rahat edesiniz diye geceyi ve (her şeyi) gösterici (aydınlık) olarak da gündüzü yaratandır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı sonsuz iyilik sahibidir, fakat insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Size, geceyi dinlenesiniz diye karanlık ve gündüzü aydınlık olarak yaratan Allah'tır. Doğrusu Allah insanlara karşı lütufkardır, ama insanların çoğu şükretmezler.
Diyanet Vakfi : İçinde dinlenesiniz diye geceyi, görmeniz için de gündüzü yaratan Allah'tır. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Edip Yüksel : ALLAH, geceyi dinlenmeniz için yaratan ve gündüzü de aydınlık yapandır. ALLAH halka karşı büyük lütuf sahibidir, fakat halkın çoğu şükretmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İçinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için yaratan Allah'tır. Gerçekten Allah insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah O'dur ki, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattı, göz açıcı olarak da gündüzü. Doğrusu Allah, insanlara karşı bir lütuf sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah o ki sizin için geceyi yaptı, içinde dinlenesiniz diye, gündüzü de göz açıcı, hakıkat Allah, insanlara karşı bir fadıl sahibi ve lâkin insanların ekserîsi şükretmezler
Fizilal-il Kuran : Allah O'dur ki, geceyi içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık) gündüzü de işinizi görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allah, insanlara lütufkârdır fakat insanların çoğu şükretmezler.
Gültekin Onan : Tanrı, kendisinde sükun bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Tanrı, insanlara karşı bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Hakkı Yılmaz : Allah, içinde dinlenesiniz diye geceyi, göz açıcı bir aydınlık olarak da gündüzü sizin için ayarlayandır. Şüphesiz Allah insanlara karşı bir armağan sahibidir. Velâkin insanların çoğu verilen nimetlerin karşılığını ödemezler.
Hasan Basri Çantay : Allah, sizin için, içinde dinlenesiniz diye geceyi, gör (üb işlenmeniz (e vaasıta) olarak gündüzü yaratandır. Şübhesiz ki Allah insanlar üzerinde lütf-ü inayet saahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Hayrat Neşriyat : Allah, size geceyi içinde istirâhat etmeniz için (karanlık), gündüzü ise (çalışmanız için) aydınlatıcı kılandır. Şübhesiz ki Allah, insanlara karşı elbette büyük lütuf sâhibidir; fakat insanların çoğu şükretmezler.
İbni Kesir : Allah O'dur ki; dinlenesiniz diye size geceyi karanlık, gündüzü aydınlık kılmıştır. Şüphesiz ki Allah; insanlara karşı lutufkardır. Ne var ki insanların çoğu şükretmezler.
İskender Evrenosoğlu : O Allah ki, size geceyi içinde sükûn bulmanız için gündüzü de gösterici (aydınlık) kıldı. Muhakkak ki Allah, insanlar üzerinde mutlaka fazl sahibidir. Ve lâkin insanların çoğu şükretmezler.
Muhammed Esed : Geceyi dinlenmeniz ve gündüzü de görmeniz için yaratan Allah'tır. Allah insanlara karşı sonsuz derecede lütufkardır ama çoğu insan (bunu görmeyecek kadar) nankördür.
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah o zâttır ki, sizin için geceyi (karanlık) kıldı, içinde istirahat edesiniz diye ve gündüzü de gösterici kıldı. Şüphe yok ki, Allah nâs üzerine elbette fazl sahibidir. Velâkin nâsın ekserisi şükretmezler.
Ömer Öngüt : Rabbiniz Allah O'dur ki, geceyi dinlenesiniz diye, gündüzü de görmeniz için yaratmıştır. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Şaban Piriş : İstirahat etmeniz için size geceyi yaratan, gündüzü de aydınlık yapan Allah’tır. Allah, insanlara karşı çok lütufkârdır. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
Suat Yıldırım : Allah, sükunet bulup dinlenmeniz için geceyi yarattı. Etrafınızı görüp çalışabilmeniz için de aydınlık olan gündüzü var etti. Doğrusu Allah, insanlara büyük lütuf sahibidir fakat insanların ekserisi şükretmezler.
Süleyman Ateş : Allâh O'dur ki size geceyi, içinde istirahat etmeniz için (serin ve karanlık); gündüzü de (işinizi) görmeniz için aydınlık yaptı. Şüphesiz Allâh, insanlara lutufkârdır; fakat insanların çoğu şükretmezler.
Tefhim-ul Kuran : Allah, kendisinde sükûn bulmanız için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı (sınırsız) bir fazl sahibidir. Ancak insanların çoğu şükretmiyorlar.
Ümit Şimşek : O Allah ki, dinlenmeniz için geceyi, aydınlık olarak da gündüzü sizin için var etti. Doğrusu Allah insanlar üzerinde pek büyük lütuf sahibidir; lâkin insanların çoğu şükretmiyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah, içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi yarattı. Gündüzü de aydınlık kıldı. Şu bir gerçek ki, Allah, insanlara her halde lütufkâr davranıyor fakat insanların çokları şükretmezler.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}