» 40 / Mü’min  13:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 13
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī : ki
3. يُرِيكُمْ (YRYKM) = yurīkum : size gösteriyor
4. ايَاتِهِ ( ËYETH) = āyātihi : ayetlerini
5. وَيُنَزِّلُ (VYNZL) = ve yunezzilu : ve indiriyor
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin için
7. مِنَ (MN) = mine : -ten
8. السَّمَاءِ (ELSMEÙ) = s-semāi : gök-
9. رِزْقًا (RZGE) = rizḳan : rızık
10. وَمَا (VME) = vemā : ve
11. يَتَذَكَّرُ (YTZ̃KR) = yeteƶekkeru : öğüt almaz
12. إِلَّا (ÎLE) = illā : başkası
13. مَنْ (MN) = men : kimseden
14. يُنِيبُ (YNYB) = yunību : (O'na) yönelen
O'dur | ki | size gösteriyor | ayetlerini | ve indiriyor | sizin için | -ten | gök- | rızık | ve | öğüt almaz | başkası | kimseden | (O'na) yönelen |

[] [] [REY] [EYY] [NZL] [] [] [SMV] [RZG] [] [Z̃KR] [] [] [NVB]
HV ELZ̃Y YRYKM ËYETH VYNZL LKM MN ELSMEÙ RZGE VME YTZ̃KR ÎLE MN YNYB

huve lleƶī yurīkum āyātihi ve yunezzilu lekum mine s-semāi rizḳan vemā yeteƶekkeru illā men yunību
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب

 » 40 / Mü’min  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
يريكم ر ا ي | REY YRYKM yurīkum size gösteriyor shows you
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi ayetlerini His Signs
وينزل ن ز ل | NZL VYNZL ve yunezzilu ve indiriyor and sends down
لكم | LKM lekum sizin için for you
من | MN mine -ten from
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan rızık provision.
وما | VME vemā ve But (does) not
يتذكر ذ ك ر | Z̃KR YTZ̃KR yeteƶekkeru öğüt almaz take heed
إلا | ÎLE illā başkası except
من | MN men kimseden (one) who
ينيب ن و ب | NVB YNYB yunību (O'na) yönelen turns.

40:13 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | ki | size gösteriyor | ayetlerini | ve indiriyor | sizin için | -ten | gök- | rızık | ve | öğüt almaz | başkası | kimseden | (O'na) yönelen |

[] [] [REY] [EYY] [NZL] [] [] [SMV] [RZG] [] [Z̃KR] [] [] [NVB]
HV ELZ̃Y YRYKM ËYETH VYNZL LKM MN ELSMEÙ RZGE VME YTZ̃KR ÎLE MN YNYB

huve lleƶī yurīkum āyātihi ve yunezzilu lekum mine s-semāi rizḳan vemā yeteƶekkeru illā men yunību
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب

[] [] [ر ا ي] [ا ي ي] [ن ز ل] [] [] [س م و] [ر ز ق] [] [ذ ك ر] [] [] [ن و ب]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 13
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī ki (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
يريكم ر ا ي | REY YRYKM yurīkum size gösteriyor shows you
Ye,Re,Ye,Kef,Mim,
10,200,10,20,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
آياته ا ي ي | EYY ËYETH āyātihi ayetlerini His Signs
,Ye,Elif,Te,He,
,10,1,400,5,
N – genitive feminine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
وينزل ن ز ل | NZL VYNZL ve yunezzilu ve indiriyor and sends down
Vav,Ye,Nun,Ze,Lam,
6,10,50,7,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb
الواو عاطفة
فعل مضارع
لكم | LKM lekum sizin için for you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
من | MN mine -ten from
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
السماء س م و | SMV ELSMEÙ s-semāi gök- the sky
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,,
1,30,60,40,1,,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
رزقا ر ز ق | RZG RZGE rizḳan rızık provision.
Re,Ze,Gaf,Elif,
200,7,100,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
وما | VME vemā ve But (does) not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يتذكر ذ ك ر | Z̃KR YTZ̃KR yeteƶekkeru öğüt almaz take heed
Ye,Te,Zel,Kef,Re,
10,400,700,20,200,
V – 3rd person masculine singular (form V) imperfect verb
فعل مضارع
إلا | ÎLE illā başkası except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
من | MN men kimseden (one) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
ينيب ن و ب | NVB YNYB yunību (O'na) yönelen turns.
Ye,Nun,Ye,Be,
10,50,10,2,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb
فعل مضارع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: ki | يُرِيكُمْ: size gösteriyor | ايَاتِهِ: ayetlerini | وَيُنَزِّلُ: ve indiriyor | لَكُمْ: sizin için | مِنَ: -ten | السَّمَاءِ: gök- | رِزْقًا: rızık | وَمَا: ve | يَتَذَكَّرُ: öğüt almaz | إِلَّا: başkası | مَنْ: kimseden | يُنِيبُ: (O'na) yönelen |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y ki | يريكم YRYKM size gösteriyor | آياته ËYETH ayetlerini | وينزل WYNZL ve indiriyor | لكم LKM sizin için | من MN -ten | السماء ELSMEÙ gök- | رزقا RZGE rızık | وما WME ve | يتذكر YTZ̃KR öğüt almaz | إلا ÎLE başkası | من MN kimseden | ينيب YNYB (O'na) yönelen |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: ki | yurīkum: size gösteriyor | āyātihi: ayetlerini | ve yunezzilu: ve indiriyor | lekum: sizin için | mine: -ten | s-semāi: gök- | rizḳan: rızık | vemā: ve | yeteƶekkeru: öğüt almaz | illā: başkası | men: kimseden | yunību: (O'na) yönelen |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: ki | YRYKM: size gösteriyor | ËYETH: ayetlerini | VYNZL: ve indiriyor | LKM: sizin için | MN: -ten | ELSMEÙ: gök- | RZGE: rızık | VME: ve | YTZ̃KR: öğüt almaz | ÎLE: başkası | MN: kimseden | YNYB: (O'na) yönelen |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur ki delillerini göstermededir size ve rızıklandırmak için gökten yağmur yağdırmadadır size ve ona dönen kişiden başkası ibret ve öğüt almaz bundan.
Abdullah Aydın : Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. O'na dönen kimseden başkası bundan ibret almaz.
Adem Uğur : Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki, işaretlerini size gösteriyor ve semâdan (bilincinize) sizin için bir rızık (hakikatine dair ilim) indiriyor. . . (Bunun ne demek olduğunu hakikatine) yönelenden başkası hatırlayıp üzerinde derin düşünemez!
Ahmet Davudoğlu : Size âyetlerini gösteren O'dur. Gökten size rızık indirir. Fakat O'na yönelenden başkası anlamaz.
Ahmet Tekin : O, size kudretinin, büyüklüğünün ve birliğinin delillerini gösterendir. Sizin için gökten rızık indirendir. Yalnızca Allah’a yönelip, gönülden bağlı olanlar düşünüp ibret alıyor.
Ahmet Varol : O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. (Allah'a) yönelenden başkası öğüt almaz.
Ali Arslan : Allah o zattır ki, size (bir olduğuna dair) âyetlerini gösteriyor ve size gökten rızık (sebebi olan yağmuru) indiriyor. Ancak (şirkten vazgeçip tevbe ile) O'na yönelen kimse öğüt alır.
Ali Bulaç : O, size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. İçten (Allah'a) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.
Ali Fikri Yavuz : O’dur ki, size (kudret ve azametine delâlet eden) alâmetlerini gösteriyor, sizin için gökten bir rızık (sebebi olan yağmur) indiriyor. Fakat ancak küfürden dönen (Allah’ın alâmetlerinden ibret alır ve gerçeği) anlar.
Arif Pamuk : Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Ayntabî Mehmet Efendi : O Allahû Tealâ'dır ki, size (vahdaniyetine delalet eder) âyetlerini gösterir ve sizin için semadan rızk indirir. (yağmur ve sâire gibi geçiminize medâr olacak sebepleri ihsân buyurur). Fakat (bu âyetleri), ancak (ma'siyetten tâate) rücu edenler düşünür (ibret alır).
Bahaeddin Sağlam : Size âyet ve delillerini gösteren, gökten sizin için bir rızık indiren O'dur. Fakat O'na yönelenlerden başka bunu idrak eden yok.
Bekir Sadak : Size mucizelerini gosteren, size gokten rizik indiren O'dur. Allah'a yonelenden baskasi ibret almaz.
Bir Heyet : Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Celal Yıldırım : O Allah ki, size açık belgelerini, mu'cize ve delillerini gösterir; üzerinize gökten rızık indirirdi. Ancak O'na yönelip gönül verenler öğüt ve ibret alırlar.
Diyanet İşleri : O, size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ancak O’na yönelen, düşünüp ibret alır.
Diyanet İşleri (eski) : Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Diyanet Vakfi : Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Diyanet Vakfı (1993) : Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Edip Yüksel : O ki size ayetlerini (kanıtlarını ve işaretlerini) göstermekte ve sizin için gökten bir rızık indirmektedir. Tümüyle yönelip teslim olandan başkası ibret almaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Size âyetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat onları ancak gönül verip düşünenler anlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Size ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indiren O'dur. Fakat, ancak gönül veren anlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : Odur ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için Semâdan bir rızık indiriyor, fakat ancak gönül veren anlar
Fizilal-il Kuran : Size mucizelerini gösteren, size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Gültekin Onan : O size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor; içten (Tanrı'ya) yönelenden başkası öğüt alıp düşünmez.
Hakkı Yılmaz : Allah, size alâmetlerini/göstergelerini gösteren, sizin için gökten bir rızık indirendir. Ve ancak gönülden yönelenler öğüt alırlar.
Hasan Basri Çantay : Ki O, âyetlerini size göstermekde, sizin için gökden rızık indirmekde olandır. (Şirkden tevbe ile îmâna) dönecek kimseden başkası (âyâtı Hakdan) ibret almaz.
Hasan Tahsin Feyizli : O (Allah), size (kudretine delâlet eden) alâmetleri gösteren ve sizin için gökten rızık (sebepleri) indirendir. (Allah'a) yönelen kimseden başkası ibret almaz.
Hayrat Neşriyat : O (Allah), size delillerini gösteren ve gökten size bir rızık indirendir. Fakat (O’na)yönelen kimseden başkası ibret almaz.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Size mucizelerini gösteren size gökten rızık indiren O'dur. Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Hüseyin Kaleli : “Âyetlerini size gösteren ve gökten size rızık indiren O’dur. Yönelen kimseden başkası da hatırlayamaz.”
İbni Kesir : Size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indiren O'dur. O'na yönelenden başkası ibret almaz.
İskender Evrenosoğlu : O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah'a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : O Allah'ki varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine dair size deliller gösterir ve gökten size bir rızık indirir. Fakat Hakka yönelmiş olanlardan başkası bundan ibret almaz.
Muhammed Esed : Size (her türlü) işaretlerini gösteren, sizin için gökten rızık indiren O'dur. Ama Allah'a yönelmiş olanlardan başkası (bundan) bir ders çıkarmaz.
Mustafa İslamoğlu : O’dur size (varlık) delillerini gösteren ve size semadan rızık indiren: Yönünü O’na çevirenlerden başkası bundan ders almaz.
Nedim Yılmaz : Size âyetlerini gösteren ve sizin için gökten bir rızık indiren O’dur. (Bunlardan) Ancak Allah’a yönelenler ibret alır.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (Hâlık-ı Azîm)dir ki size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızk indiriyor. (Bu âyetleri Hakk'a) Rücu edenlerden başkası anıp düşünemez.
Ömer Öngüt : O Allah ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor. Fakat O'na yönelmiş olanlardan başkası ibret almaz.
Ömer Rıza Doğrul : Size âyetlerini gösteren, gökten size rızık indiren O (Allah’tır). Ancak O’na dönen, O’na sığınanlar ibret alırlar, hatırlarlar.
Şaban Piriş : Size belgelerini göstermek için gökten size rızık indiren O’dur. Ama hakka yönelenden başkası düşünmez.
Suat Yıldırım : Size kudret ve hikmetine dair delillerini gösteren, gökten size rızık indiren O’dur. Fakat ancak gönülden Allah’a dönen kimse düşünüp ibret alır.
Süleyman Ateş : O'dur ki, size âyetlerini gösteriyor ve sizin için gökten rızık indiriyor, (rızkın sebebi olan yağmur, güneş ve hava veriyor). Ancak (O'na) yönelen öğüt alır.
Talat Koçyiğit : Âyetlerini size gösteren ve gökten sizin için rızık indiren O'dur. Bu âyetlerden, Allah'a yönelenden başkası ibret almaz.
Tefhim-ul Kuran : O, size ayetlerini göstermekte ve sizin için gökten rızık indirmektedir. İçten (Allah'a) yönelip dönenden başkası öğüt alıp düşünmez.
Ümit Şimşek : O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve gökten sizin için rızık indirir. Fakat Ona yönelenlerden başkası böyle şeylerden ibret almaz.
Yaşar Nuri Öztürk : O odur ki size ayetlerini gösteriyor ve sizin için gökten bir rızık indiriyor. O'na yönelenden başkası öğüt alamaz.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : O Allah ki, size âyetlerini gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bununla ancak itaata yönelen ibret alır. .


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}