» 40 / Mü’min  57:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 57
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. لَخَلْقُ (LḢLG) = leḣalḳu : yaratmak
2. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : gökleri
3. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yeri
4. أَكْبَرُ (ÊKBR) = ekberu : çok daha zordur
5. مِنْ (MN) = min : -tan
6. خَلْقِ (ḢLG) = ḣalḳi : yaratmak-
7. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanları
8. وَلَٰكِنَّ (VLKN) = velākinne : fakat
9. أَكْثَرَ (ÊKS̃R) = ekṧera : çoğu
10. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanların
11. لَا (LE) = lā :
12. يَعْلَمُونَ (YALMVN) = yeǎ'lemūne : bilmezler
yaratmak | gökleri | ve yeri | çok daha zordur | -tan | yaratmak- | insanları | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[ḢLG] [SMV] [ERŽ] [KBR] [] [ḢLG] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
LḢLG ELSMEVET VELÊRŽ ÊKBR MN ḢLG ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

leḣalḳu s-semāvāti vel'erDi ekberu min ḣalḳi n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون

 » 40 / Mü’min  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لخلق خ ل ق | ḢLG LḢLG leḣalḳu yaratmak Surely, (the) creation
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu çok daha zordur (is) greater
من | MN min -tan than
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratmak- (the) creation
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları (of) the mankind,
ولكن | VLKN velākinne fakat but
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
لا | LE (do) not
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.

40:57 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

yaratmak | gökleri | ve yeri | çok daha zordur | -tan | yaratmak- | insanları | fakat | çoğu | insanların | | bilmezler |

[ḢLG] [SMV] [ERŽ] [KBR] [] [ḢLG] [NVS] [] [KS̃R] [NVS] [] [ALM]
LḢLG ELSMEVET VELÊRŽ ÊKBR MN ḢLG ELNES VLKN ÊKS̃R ELNES LE YALMVN

leḣalḳu s-semāvāti vel'erDi ekberu min ḣalḳi n-nāsi velākinne ekṧera n-nāsi yeǎ'lemūne
لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون

[خ ل ق] [س م و] [ا ر ض] [ك ب ر] [] [خ ل ق] [ن و س] [] [ك ث ر] [ن و س] [] [ع ل م]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 57
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
لخلق خ ل ق | ḢLG LḢLG leḣalḳu yaratmak Surely, (the) creation
Lam,Hı,Lam,Gaf,
30,600,30,100,
EMPH – emphatic prefix lām
N – nominative masculine noun
اللام لام التوكيد
اسم مرفوع
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti gökleri (of) the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yeri and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
أكبر ك ب ر | KBR ÊKBR ekberu çok daha zordur (is) greater
,Kef,Be,Re,
,20,2,200,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
من | MN min -tan than
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
خلق خ ل ق | ḢLG ḢLG ḣalḳi yaratmak- (the) creation
Hı,Lam,Gaf,
600,30,100,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanları (of) the mankind,
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
ولكن | VLKN velākinne fakat but
Vav,Lam,Kef,Nun,
6,30,20,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
ACC – accusative particle
الواو عاطفة
حرف نصب من اخوات «ان»
أكثر ك ث ر | KS̃R ÊKS̃R ekṧera çoğu most
,Kef,Se,Re,
,20,500,200,
N – accusative masculine singular noun
اسم منصوب
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanların (of) the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
لا | LE (do) not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلمون ع ل م | ALM YALMVN yeǎ'lemūne bilmezler know.
Ye,Ayn,Lam,Mim,Vav,Nun,
10,70,30,40,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |لَخَلْقُ: yaratmak | السَّمَاوَاتِ: gökleri | وَالْأَرْضِ: ve yeri | أَكْبَرُ: çok daha zordur | مِنْ: -tan | خَلْقِ: yaratmak- | النَّاسِ: insanları | وَلَٰكِنَّ: fakat | أَكْثَرَ: çoğu | النَّاسِ: insanların | لَا: | يَعْلَمُونَ: bilmezler |
Kırık Meal (Harekesiz) : |لخلق LḢLG yaratmak | السماوات ELSMEWET gökleri | والأرض WELÊRŽ ve yeri | أكبر ÊKBR çok daha zordur | من MN -tan | خلق ḢLG yaratmak- | الناس ELNES insanları | ولكن WLKN fakat | أكثر ÊKS̃R çoğu | الناس ELNES insanların | لا LE | يعلمون YALMWN bilmezler |
Kırık Meal (Okunuş) : |leḣalḳu: yaratmak | s-semāvāti: gökleri | vel'erDi: ve yeri | ekberu: çok daha zordur | min: -tan | ḣalḳi: yaratmak- | n-nāsi: insanları | velākinne: fakat | ekṧera: çoğu | n-nāsi: insanların | : | yeǎ'lemūne: bilmezler |
Kırık Meal (Transcript) : |LḢLG: yaratmak | ELSMEVET: gökleri | VELÊRŽ: ve yeri | ÊKBR: çok daha zordur | MN: -tan | ḢLG: yaratmak- | ELNES: insanları | VLKN: fakat | ÊKS̃R: çoğu | ELNES: insanların | LE: | YALMVN: bilmezler |
Abdulbaki Gölpınarlı : Elbette gökleri ve yeryüzünü yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir şey ve fakat insanların çoğu bilmez.
Adem Uğur : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Ahmed Hulusi : Semâların ve Dünya'nın yaratılışı, insanların yaratılışından elbette fevkalâde büyük! Ne var ki insanların çoğunluğu bilmezler.
Ahmet Tekin : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.
Ahmet Varol : Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ali Bulaç : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ali Fikri Yavuz : Elbette gökleri ve yeri yaratmak, insanları (öldükten sonra) yaratmaktan daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Bekir Sadak : Goklerin ve yerin yaratilmasi, insanlarin yaratilmasindan daha buyuk bir seydir. Fakat insanlarin cogu bilmezler.
Celal Yıldırım : And olsun ki, gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyüktür. Ama insanların çoğu (bunu) bilmezler.
Diyanet İşleri : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Diyanet Vakfi : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Edip Yüksel : Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından daha büyük bir şeydir. Ne var ki halkın çoğu bilmez.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Elbette göklerin ve yerin yaratılması o insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Elbette Göklerin ve Yerin halkı o nâsın halkından daha büyüktür ve lâkin nâsın ekserîsi bilmezler
Fizilal-il Kuran : Göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Gültekin Onan : Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Hakkı Yılmaz : Elbette göklerin ve yerin oluşturulması, insanların oluşturulmasından daha büyüktür. Ama insanların çoğu bilmiyorlar.
Hasan Basri Çantay : Göklerin ve yerin (ibtidâ) yaratılışı insanların (ikinci) yaratılışından elbet daha büyükdür. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Hayrat Neşriyat : Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür; fakat insanların çoğu bilmezler.
İbni Kesir : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ne var ki insanların çoğu bilmezler.
İskender Evrenosoğlu : Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Muhammed Esed : Göklerin ve yerin yaratılması elbette insanın yaratılmasından daha büyük (bir olay)dır ama insanların çoğu (bunun ne anlama geldiğini) bilmezler.
Ömer Nasuhi Bilmen : Elbette ki, göklerin ve yerin yaradılışı, nâsın yaradılışından daha büyüktür. Velâkin nâsın birçoğu bilmezler.
Ömer Öngüt : Göklerin ve yerin yaratılması, elbette ki insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Şaban Piriş : Gökleri ve yeri yaratmak, insan yaratmaktan daha büyük bir şeydir. Fakat, insanların çoğu bilmiyorlar.
Suat Yıldırım : Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan daha büyük bir iştir, ama insanların çoğu gerçeği bilmezler.
Süleyman Ateş : Gökleri ve yeri yaratmak, insanları yaratmaktan çok daha zordur. Fakat insanların çoğu bilmezler.
Tefhim-ul Kuran : Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyüktür. Ancak insanların çoğu bilmezler.
Ümit Şimşek : Göklerin ve yerin yaratılışı, insanların yaratılışından daha büyük birşeydir; lâkin insanların çoğu bunu bilmez.
Yaşar Nuri Öztürk : Göklerin ve yerin yaratılışı/yarattıkları, insanların yaratılışından/insanlar âleminden elbette daha büyüktür. Ne var ki insanların çokları bilmiyorlar.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}