» 40 / Mü’min  26:

Kuran Sırası: 40
İniş Sırası: 60
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

 » 40 / Mü’min  Suresi: 26
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَقَالَ (VGEL) = ve ḳāle : ve dedi
2. فِرْعَوْنُ (FRAVN) = fir'ǎvnu : Fir'avn
3. ذَرُونِي (Z̃RVNY) = ƶerūnī : bırakın beni
4. أَقْتُلْ (ÊGTL) = eḳtul : öldüreyim
5. مُوسَىٰ (MVS) = mūsā : Musa'yı
6. وَلْيَدْعُ (VLYD̃A) = velyed'ǔ : ve yalvarsın
7. رَبَّهُ (RBH) = rabbehu : Rabbine
8. إِنِّي (ÎNY) = innī : çünkü ben
9. أَخَافُ (ÊḢEF) = eḣāfu : korkuyorum
10. أَنْ (ÊN) = en : diye
11. يُبَدِّلَ (YBD̃L) = yubeddile : onun değiştirecek
12. دِينَكُمْ (D̃YNKM) = dīnekum : dininizi
13. أَوْ (ÊV) = ev : yahut
14. أَنْ (ÊN) = en : diye
15. يُظْهِرَ (YƵHR) = yuZhira : çıkaracak
16. فِي (FY) = fī :
17. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
18. الْفَسَادَ (ELFSED̃) = l-fesāde : fesad
ve dedi | Fir'avn | bırakın beni | öldüreyim | Musa'yı | ve yalvarsın | Rabbine | çünkü ben | korkuyorum | diye | onun değiştirecek | dininizi | yahut | diye | çıkaracak | | yeryüzünde | fesad |

[GVL] [] [VZ̃R] [GTL] [] [D̃AV] [RBB] [] [ḢVF] [] [BD̃L] [D̃YN] [] [] [ƵHR] [] [ERŽ] [FSD̃]
VGEL FRAVN Z̃RVNY ÊGTL MVS VLYD̃A RBH ÎNY ÊḢEF ÊN YBD̃L D̃YNKM ÊV ÊN YƵHR FY ELÊRŽ ELFSED̃

ve ḳāle fir'ǎvnu ƶerūnī eḳtul mūsā velyed'ǔ rabbehu innī eḣāfu en yubeddile dīnekum ev en yuZhira l-erDi l-fesāde
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

 » 40 / Mü’min  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi And said
فرعون | FRAVN fir'ǎvnu Fir'avn Firaun,
ذروني و ذ ر | VZ̃R Z̃RVNY ƶerūnī bırakın beni """Leave me"
أقتل ق ت ل | GTL ÊGTL eḳtul öldüreyim (so that) I kill
موسى | MVS mūsā Musa'yı Musa
وليدع د ع و | D̃AV VLYD̃A velyed'ǔ ve yalvarsın and let him call
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbehu Rabbine his Lord.
إني | ÎNY innī çünkü ben Indeed, I
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
أن | ÊN en diye that
يبدل ب د ل | BD̃L YBD̃L yubeddile onun değiştirecek he will change
دينكم د ي ن | D̃YN D̃YNKM dīnekum dininizi your religion
أو | ÊV ev yahut or
أن | ÊN en diye that
يظهر ظ ه ر | ƵHR YƵHR yuZhira çıkaracak he may cause to appear
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde fesad "the corruption."""

40:26 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve dedi | Fir'avn | bırakın beni | öldüreyim | Musa'yı | ve yalvarsın | Rabbine | çünkü ben | korkuyorum | diye | onun değiştirecek | dininizi | yahut | diye | çıkaracak | | yeryüzünde | fesad |

[GVL] [] [VZ̃R] [GTL] [] [D̃AV] [RBB] [] [ḢVF] [] [BD̃L] [D̃YN] [] [] [ƵHR] [] [ERŽ] [FSD̃]
VGEL FRAVN Z̃RVNY ÊGTL MVS VLYD̃A RBH ÎNY ÊḢEF ÊN YBD̃L D̃YNKM ÊV ÊN YƵHR FY ELÊRŽ ELFSED̃

ve ḳāle fir'ǎvnu ƶerūnī eḳtul mūsā velyed'ǔ rabbehu innī eḣāfu en yubeddile dīnekum ev en yuZhira l-erDi l-fesāde
وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد

[ق و ل] [] [و ذ ر] [ق ت ل] [] [د ع و] [ر ب ب] [] [خ و ف] [] [ب د ل] [د ي ن] [] [] [ظ ه ر] [] [ا ر ض] [ف س د]

 » 40 / Mü’min  Suresi: 26
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
وقال ق و ل | GVL VGEL ve ḳāle ve dedi And said
Vav,Gaf,Elif,Lam,
6,100,1,30,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
فرعون | FRAVN fir'ǎvnu Fir'avn Firaun,
Fe,Re,Ayn,Vav,Nun,
80,200,70,6,50,
"PN – nominative masculine proper noun → Pharaoh"
اسم علم مرفوع
ذروني و ذ ر | VZ̃R Z̃RVNY ƶerūnī bırakın beni """Leave me"
Zel,Re,Vav,Nun,Ye,
700,200,6,50,10,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 1st person singular object pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
أقتل ق ت ل | GTL ÊGTL eḳtul öldüreyim (so that) I kill
,Gaf,Te,Lam,
,100,400,30,
V – 1st person singular imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
موسى | MVS mūsā Musa'yı Musa
Mim,Vav,Sin,,
40,6,60,,
"PN – nominative masculine proper noun → Musa"
اسم علم مرفوع
وليدع د ع و | D̃AV VLYD̃A velyed'ǔ ve yalvarsın and let him call
Vav,Lam,Ye,Dal,Ayn,
6,30,10,4,70,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
IMPV – prefixed imperative particle lām
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
الواو عاطفة
اللام لام الامر
فعل مضارع مجزوم
ربه ر ب ب | RBB RBH rabbehu Rabbine his Lord.
Re,Be,He,
200,2,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إني | ÎNY innī çünkü ben Indeed, I
,Nun,Ye,
,50,10,
ACC – accusative particle
PRON – 1st person singular object pronoun
حرف نصب والياء ضمير متصل في محل نصب اسم «ان»
أخاف خ و ف | ḢVF ÊḢEF eḣāfu korkuyorum [I] fear
,Hı,Elif,Fe,
,600,1,80,
V – 1st person singular imperfect verb
فعل مضارع
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يبدل ب د ل | BD̃L YBD̃L yubeddile onun değiştirecek he will change
Ye,Be,Dal,Lam,
10,2,4,30,
V – 3rd person masculine singular (form II) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
دينكم د ي ن | D̃YN D̃YNKM dīnekum dininizi your religion
Dal,Ye,Nun,Kef,Mim,
4,10,50,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
أو | ÊV ev yahut or
,Vav,
,6,
CONJ – coordinating conjunction
حرف عطف
أن | ÊN en diye that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يظهر ظ ه ر | ƵHR YƵHR yuZhira çıkaracak he may cause to appear
Ye,Zı,He,Re,
10,900,5,200,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
الفساد ف س د | FSD̃ ELFSED̃ l-fesāde fesad "the corruption."""
Elif,Lam,Fe,Sin,Elif,Dal,
1,30,80,60,1,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَقَالَ: ve dedi | فِرْعَوْنُ: Fir'avn | ذَرُونِي: bırakın beni | أَقْتُلْ: öldüreyim | مُوسَىٰ: Musa'yı | وَلْيَدْعُ: ve yalvarsın | رَبَّهُ: Rabbine | إِنِّي: çünkü ben | أَخَافُ: korkuyorum | أَنْ: diye | يُبَدِّلَ: onun değiştirecek | دِينَكُمْ: dininizi | أَوْ: yahut | أَنْ: diye | يُظْهِرَ: çıkaracak | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | الْفَسَادَ: fesad |
Kırık Meal (Harekesiz) : |وقال WGEL ve dedi | فرعون FRAWN Fir'avn | ذروني Z̃RWNY bırakın beni | أقتل ÊGTL öldüreyim | موسى MWS Musa'yı | وليدع WLYD̃A ve yalvarsın | ربه RBH Rabbine | إني ÎNY çünkü ben | أخاف ÊḢEF korkuyorum | أن ÊN diye | يبدل YBD̃L onun değiştirecek | دينكم D̃YNKM dininizi | أو ÊW yahut | أن ÊN diye | يظهر YƵHR çıkaracak | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | الفساد ELFSED̃ fesad |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve ḳāle: ve dedi | fir'ǎvnu: Fir'avn | ƶerūnī: bırakın beni | eḳtul: öldüreyim | mūsā: Musa'yı | velyed'ǔ: ve yalvarsın | rabbehu: Rabbine | innī: çünkü ben | eḣāfu: korkuyorum | en: diye | yubeddile: onun değiştirecek | dīnekum: dininizi | ev: yahut | en: diye | yuZhira: çıkaracak | : | l-erDi: yeryüzünde | l-fesāde: fesad |
Kırık Meal (Transcript) : |VGEL: ve dedi | FRAVN: Fir'avn | Z̃RVNY: bırakın beni | ÊGTL: öldüreyim | MVS: Musa'yı | VLYD̃A: ve yalvarsın | RBH: Rabbine | ÎNY: çünkü ben | ÊḢEF: korkuyorum | ÊN: diye | YBD̃L: onun değiştirecek | D̃YNKM: dininizi | ÊV: yahut | ÊN: diye | YƵHR: çıkaracak | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | ELFSED̃: fesad |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Firavun, bırakın beni de dedi, Mûsâ'yı öldüreyim ve Rabbini çağırsın bakalım; şüphe yok ki ben, dininizi değiştireceğinden, yahut da yeryüzünde bir bozgun çıkaracağından korkuyorum.
Adem Uğur : Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim; (Kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.
Ahmed Hulusi : Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim. . . O da Rabbini (yardıma) çağırsın. . . Muhakkak ki ben, (Musa'nın) din anlayışınızı değiştirmesinden yahut bu beldede fesat çıkarmasından korkuyorum. "
Ahmet Tekin : Firavun: 'Bırakın beni, Mûsâ’yı öldüreyim. Rabbine dua etsin de kendisini kurtarsın. Ben, onun, sizin inançlarınızı, rejiminizi değiştireceğinden, ülkede, yeryüzünde karışıklık çıkararak, fesadı ve anarşiyi hâkim hale getireceğinden korkuyorum.' dedi.
Ahmet Varol : Firavun dedi ki: 'Beni bırakın Musa'yı öldüreyim de o Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun sizin dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.'
Ali Bulaç : Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum."
Ali Fikri Yavuz : Firavun dedi ki: “- Bırakın beni, Mûsa’yı öldüreyim de, o, Rabbine dua etsin. Çünkü ben, onun, dininizi değiştirmesinden, yahud yeryüzünde bir fesad çıkarmasından korkuyorum.”.
Bekir Sadak : Firavun: «Beni birakin da Musa'yi oldureyim, o, Rabbine yalvaradursun. Onun, sizin dininizi degistireceginden veya yeryuzunde bozgun cikaracagindan korkuyorum» dedi.
Celal Yıldırım : Fir'avn, «beni bırakın da Musa'yı öldüreyim, varsın o Rabbına yalvara dursun. Doğrusu ben onun, dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesad çıkarmasından korkuyorum,» dedi.
Diyanet İşleri : Firavun dedi ki: “Bırakın beni, Mûsâ’yı öldüreyim. (Faydası olacaksa) Rabbini yardıma çağırsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.”
Diyanet İşleri (eski) : Firavun: 'Beni bırakın da Musa'yı öldüreyim, o, Rabbine yalvaradursun. Onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bozgun çıkaracağından korkuyorum' dedi.
Diyanet Vakfi : Firavun: Bırakın beni, dedi. Musa'yı öldüreyim; (Kurtarabilirse) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum.
Edip Yüksel : Firavun dedi, 'Beni bırakın Musa'yı öldüreyim de o da Rabbine yalvarsın. Sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde kötülük çıkaracağından endişeleniyorum.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bir de Firavun: «Bırakın beni, öldüreyim Musa'yı da o Rabbine dua etsin. Çünkü ben onun, dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum» dedi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de Firavun: «Bırakın beni, öldüreyim Musa' yı da o, Rabbine dua etsin! Çünkü ben, onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmasından korkuyorum.» dedi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir de Fir'avn: bırakın beni, dedi: öldüreyim Musâyı da o rabbına duâ etsin, zira ben onun dininizi değiştirmesinden ve yâhud Arzda bir fesad çıkarmasından korkuyorum
Fizilal-il Kuran : Firavun: «Ben bırakın da Musa'yı öldüreyim. O Rabb'ine yalvaradursun. Onun sizin dininizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bozgunculuk çıkaracağından korkuyorum.» dedi.
Gültekin Onan : Firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gitsin) rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum."
Hakkı Yılmaz : Ve Firavun: “Bırakın beni, öldüreyim Mûsâ'yı, o da Rabbini çağırsın. Şüphesiz ben o'nun, sizin dininizi değiştirmesinden veyahut yeryüzünde kargaşa çıkarmasından korkuyorum” dedi.
Hasan Basri Çantay : Fir'avn «Bırakın beni, dedi, Musâ'yi öldüreyim. (Varsın) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, dîninizi değişdireceğinden, yahud yer (yüzün) de fesâd çıkaracağından korkuyorum».
Hayrat Neşriyat : Fir'avun dedi ki: 'Bırakın beni, Mûsâ’yı öldüreyim; ve (o) Rabbisine yalvarsın(bakalım)! Çünki ben (onun, sizin) dîninizi değiştirmesinden yâhut yeryüzünde fesad çıkarmasından korkuyorum.'
İbni Kesir : Firavun demişti ki: Bırakın beni de Musa'yı öldüreyim. O ise Rabbına yalvaradursun. Onun, sizin dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesad çıkarmasından korkuyorum.
İskender Evrenosoğlu : Ve firavun dedi ki: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim ve o, Rabbine dua etsin. Gerçekten ben, (onun) sizin dîninizi değiştirmesinden veya yeryüzünde fesat çıkmasından korkuyorum."
Muhammed Esed : Ve Firavun "Bırakın" dedi, "Musa'yı ben öldüreyim ve bırakın o'nu, (var olduğunu iddia ettiği) Rabbine yalvarıp dursun! Dikkat edin, ben o'nun dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum!"
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve Fir'avun dedi ki: «Beni bırakınız Mûsa'yı öldüreyim ve O Rabbine dua ediversin. Şüphe yok ki, sizin dininizi tebdîl edeceğinden veya yeryüzünde bir fesad çıkarmasından korkarım.»
Ömer Öngüt : Firavun: "Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim! (O varsın) Rabbine yalvarsın! Çünkü ben onun, sizin dininizi değiştireceğinden, yahut yeryüzünde fesat çıkaracağından korkuyorum. "
Şaban Piriş : Firavun: -Bırakın beni, Musa’yı öldüreyim. O, Rabbine yalvarıp dursun. Ben, onun dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde bozgunculuğu yaymasından korkuyorum, dedi.
Suat Yıldırım : Firavun: "Bırakın beni, şu Mûsâ’yı öldüreyim. O da varsın Rabbine yalvarsın, bakalım O kendisini kurtaracak mı? Zira bu gidişle onun, sizin dininizi değiştireceğinden veya ülkede anarşi çıkaracağından endişe ediyorum." dedi.
Süleyman Ateş : Fir'avn dedi: "Bırakın Mûsâ'yı öldüreyim de, Rabbine yalvarsın (bakalım O, Mûsâ'yı kurtaracak mı?) Çünkü ben onun, dininizi değiştireceğinden yahut yeryüzünde fesâd çıkaracağından korkuyorum"
Tefhim-ul Kuran : Firavun dedi ki: «Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim de o (gitsin) Rabbine yalvarıp yakarsın. Çünkü ben, sizin dininizi değiştirmesinden ya da yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum.»
Ümit Şimşek : Firavun 'Bırakın beni, Musa'yı öldüreyim,' dedi. 'O da Rabbine yakaradursun. Çünkü o sizin dininizi değiştirir yahut ülkede bozgun çıkarır diye korkuyorum.'
Yaşar Nuri Öztürk : Firavun dedi ki: "Bırakın, şu Mûsa'yı öldüreyim de Rabbine yalvarsın. Çünkü onun, dininizi değiştirmesinden yahut yeryüzünde fesat çıkarmasından korkuyorum."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}