» 27 / Neml  72:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 72
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. عَسَىٰ (AS) = ǎsā : belki de
3. أَنْ (ÊN) = en :
4. يَكُونَ (YKVN) = yekūne : olmuştur
5. رَدِفَ (RD̃F) = radife : ardınıza takılmıştır
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : sizin
7. بَعْضُ (BAŽ) = beǎ'Du : bir kısmı
8. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
9. تَسْتَعْجِلُونَ (TSTACLVN) = testeǎ'cilūne : acele ettiğiniz(azab)ın
de ki | belki de | | olmuştur | ardınıza takılmıştır | sizin | bir kısmı | | acele ettiğiniz(azab)ın |

[GVL] [ASY] [] [KVN] [RD̃F] [] [BAŽ] [] [ACL]
GL AS ÊN YKVN RD̃F LKM BAŽ ELZ̃Y TSTACLVN

ḳul ǎsā en yekūne radife lekum beǎ'Du lleƶī testeǎ'cilūne
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

 » 27 / Neml  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā belki de """Perhaps"
أن | ÊN en that
يكون ك و ن | KVN YKVN yekūne olmuştur is
ردف ر د ف | RD̃F RD̃F radife ardınıza takılmıştır close behind
لكم | LKM lekum sizin you,
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Du bir kısmı some
الذي | ELZ̃Y lleƶī (of) that which
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele ettiğiniz(azab)ın "you seek to hasten."""

27:72 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | belki de | | olmuştur | ardınıza takılmıştır | sizin | bir kısmı | | acele ettiğiniz(azab)ın |

[GVL] [ASY] [] [KVN] [RD̃F] [] [BAŽ] [] [ACL]
GL AS ÊN YKVN RD̃F LKM BAŽ ELZ̃Y TSTACLVN

ḳul ǎsā en yekūne radife lekum beǎ'Du lleƶī testeǎ'cilūne
قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

[ق و ل] [ع س ي] [] [ك و ن] [ر د ف] [] [ب ع ض] [] [ع ج ل]

 » 27 / Neml  Suresi: 72
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
عسى ع س ي | ASY AS ǎsā belki de """Perhaps"
Ayn,Sin,,
70,60,,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
أن | ÊN en that
,Nun,
,50,
SUB – subordinating conjunction
حرف مصدري
يكون ك و ن | KVN YKVN yekūne olmuştur is
Ye,Kef,Vav,Nun,
10,20,6,50,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
ردف ر د ف | RD̃F RD̃F radife ardınıza takılmıştır close behind
Re,Dal,Fe,
200,4,80,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum sizin you,
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
بعض ب ع ض | BAŽ BAŽ beǎ'Du bir kısmı some
Be,Ayn,Dad,
2,70,800,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
الذي | ELZ̃Y lleƶī (of) that which
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
تستعجلون ع ج ل | ACL TSTACLVN testeǎ'cilūne acele ettiğiniz(azab)ın "you seek to hasten."""
Te,Sin,Te,Ayn,Cim,Lam,Vav,Nun,
400,60,400,70,3,30,6,50,
V – 2nd person masculine plural (form X) imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | عَسَىٰ: belki de | أَنْ: | يَكُونَ: olmuştur | رَدِفَ: ardınıza takılmıştır | لَكُمْ: sizin | بَعْضُ: bir kısmı | الَّذِي: | تَسْتَعْجِلُونَ: acele ettiğiniz(azab)ın |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | عسى AS belki de | أن ÊN | يكون YKWN olmuştur | ردف RD̃F ardınıza takılmıştır | لكم LKM sizin | بعض BAŽ bir kısmı | الذي ELZ̃Y | تستعجلون TSTACLWN acele ettiğiniz(azab)ın |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | ǎsā: belki de | en: | yekūne: olmuştur | radife: ardınıza takılmıştır | lekum: sizin | beǎ'Du: bir kısmı | lleƶī: | testeǎ'cilūne: acele ettiğiniz(azab)ın |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | AS: belki de | ÊN: | YKVN: olmuştur | RD̃F: ardınıza takılmıştır | LKM: sizin | BAŽ: bir kısmı | ELZ̃Y: | TSTACLVN: acele ettiğiniz(azab)ın |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Çarçabuk gelip çatmasını dilediğiniz o azâbın birazcığı neredeyse gelmek üzere size.
Adem Uğur : De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.
Ahmed Hulusi : De ki: "Acele istediğinizin bir kısmı belki de sizin arkanıza takılmıştır!"
Ahmet Tekin : Onlara: 'Küstahça, çabucak gelmesini istediğiniz azâbın, cezanın bir kısmı, yakında dünyada başınıza gelecektir' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Belki de, çarçabuk gelmesini istediğiniz (azab)ın bir kısmı size ulaşmak üzeredir.'
Ali Bulaç : De ki: "Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile."
Ali Fikri Yavuz : De ki: “- Çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı (yakında Bedir savaşında) size ulaşmak üzeredir.”
Bekir Sadak : De ki: «Acele ettiginiz seyin bir kismi belki hemen basiniza gelir.
Celal Yıldırım : De ki: O acele istediğiniz şeyin (azâbın) bir kısmı belki size yaklaşıp ensenize yapışmak üzeredir.
Diyanet İşleri : De ki: “Belki de acele gelmesini istediğiniz şeyin bir kısmı size çok yaklaşmıştır.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Acele ettiğiniz şeyin bir kısmı belki hemen başınıza gelir.'
Diyanet Vakfi : De ki: Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında başınıza gelecektir.
Edip Yüksel : 'Belki, meydan okuyarak istediğiniz şeylerin bir kısmı size çatmıştır bile,' de.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Çabucak gelmesini istediğiniz şeyin (azabın) bir kısmı herhalde yakında ensenize binecektir.»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Belki de çabuk gelmesini istediğiniz o azabın bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor.»
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: «belki o ivdiğinizin bir kısmı ensenize binmiş bulunuyor»
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Bir an önce gerçekleşsin diye sabırsızlandığınız azabın bir bölümü belki de yanı başınızdadır.»
Gültekin Onan : De ki: "Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Belki de çabuklaştırmakta olduğunuzun bir kısmı size yetişmiştir bile.”
Hasan Basri Çantay : De ki: «Çabucak (gelmesini) istemekde olduğunuz (o azâb) ın bir kısmı ensenize binmek üzeredir».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Acele istiyor olduğunuz şeyin (azâbın) bir kısmı, belki size gelmek üzere olabilir!'
İbni Kesir : De ki: Çabucak istemekte olduğunuzun bir kısmı ensenize inmek üzeredir.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Belki de acele istediklerinizin bir kısmı sizi takip ediyordur (belki yakında size ulaşacaktır)."
Muhammed Esed : de ki: "O çarçabuk gelmesini istediğiniz azabın bir kısmı belki de peşinize düşmüştür bile..."
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «O acele istediğiniz şeyin bir kısmı belki de sizin ardınıza takılmış bulunmaktadır.»
Ömer Öngüt : De ki: “Çabukça gelmesini istediğiniz o şeyin (azabın) bir kısmı yakında başınıza gelecektir. ”
Şaban Piriş : -Acele istediğiniz şeyin bir kısmının peşinizde olması ümit edilir, de!
Suat Yıldırım : De ki: "Acele ile istediğiniz o azabın bir kısmı belki de ensenize binmek üzeredir."
Süleyman Ateş : De ki: "Belki de acele ettiğiniz(azâb)ın bir kısmı ardınıza takılmıştır, bile."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Belki de acele etmekte olduğunuzun (azabın) bir kısmı size yetişmiştir bile.»
Ümit Şimşek : Sen de ki: Çabuklaştırılmasını istediğiniz şeyin bir kısmı, belki de peşinize takılmıştır bile.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Acele isteyip durduğunuzun bir kısmı belki de arkanıza takılmıştır."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}