» 27 / Neml  65:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 65
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. لَا (LE) = lā :
3. يَعْلَمُ (YALM) = yeǎ'lemu : bilmez
4. مَنْ (MN) = men : kimse
5. فِي (FY) = fī :
6. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
7. وَالْأَرْضِ (VELÊRŽ) = vel'erDi : ve yerde
8. الْغَيْبَ (ELĞYB) = l-ğaybe : gaybı
9. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka
10. اللَّهُ (ELLH) = llahu : Allah'tan
11. وَمَا (VME) = ve mā : ve
12. يَشْعُرُونَ (YŞARVN) = yeş'ǔrūne : bilmezler
13. أَيَّانَ (ÊYEN) = eyyāne : ne zaman
14. يُبْعَثُونَ (YBAS̃VN) = yub'ǎṧūne : dirileceklerini
de ki | | bilmez | kimse | | göklerde | ve yerde | gaybı | başka | Allah'tan | ve | bilmezler | ne zaman | dirileceklerini |

[GVL] [] [ALM] [] [] [SMV] [ERŽ] [ĞYB] [] [] [] [ŞAR] [] [BAS̃]
GL LE YALM MN FY ELSMEVET VELÊRŽ ELĞYB ÎLE ELLH VME YŞARVN ÊYEN YBAS̃VN

ḳul yeǎ'lemu men s-semāvāti vel'erDi l-ğaybe illā llahu ve mā yeş'ǔrūne eyyāne yub'ǎṧūne
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون

 » 27 / Neml  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
لا | LE """No (one)"
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilmez knows
من | MN men kimse whoever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı (of) the unseen
إلا | ÎLE illā başka except
الله | ELLH llahu Allah'tan Allah,
وما | VME ve mā ve and not
يشعرون ش ع ر | ŞAR YŞARVN yeş'ǔrūne bilmezler they perceive
أيان | ÊYEN eyyāne ne zaman when
يبعثون ب ع ث | BAS̃ YBAS̃VN yub'ǎṧūne dirileceklerini "they will be resurrected."""

27:65 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | | bilmez | kimse | | göklerde | ve yerde | gaybı | başka | Allah'tan | ve | bilmezler | ne zaman | dirileceklerini |

[GVL] [] [ALM] [] [] [SMV] [ERŽ] [ĞYB] [] [] [] [ŞAR] [] [BAS̃]
GL LE YALM MN FY ELSMEVET VELÊRŽ ELĞYB ÎLE ELLH VME YŞARVN ÊYEN YBAS̃VN

ḳul yeǎ'lemu men s-semāvāti vel'erDi l-ğaybe illā llahu ve mā yeş'ǔrūne eyyāne yub'ǎṧūne
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون

[ق و ل] [] [ع ل م] [] [] [س م و] [ا ر ض] [غ ي ب] [] [] [] [ش ع ر] [] [ب ع ث]

 » 27 / Neml  Suresi: 65
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
لا | LE """No (one)"
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يعلم ع ل م | ALM YALM yeǎ'lemu bilmez knows
Ye,Ayn,Lam,Mim,
10,70,30,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
من | MN men kimse whoever
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
والأرض ا ر ض | ERŽ VELÊRŽ vel'erDi ve yerde and the earth
Vav,Elif,Lam,,Re,Dad,
6,1,30,,200,800,
"CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive feminine noun → Earth"
الواو عاطفة
اسم مجرور
الغيب غ ي ب | ĞYB ELĞYB l-ğaybe gaybı (of) the unseen
Elif,Lam,Ğayn,Ye,Be,
1,30,1000,10,2,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
إلا | ÎLE illā başka except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
الله | ELLH llahu Allah'tan Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – nominative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مرفوع
وما | VME ve mā ve and not
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يشعرون ش ع ر | ŞAR YŞARVN yeş'ǔrūne bilmezler they perceive
Ye,Şın,Ayn,Re,Vav,Nun,
10,300,70,200,6,50,
V – 3rd person masculine plural imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أيان | ÊYEN eyyāne ne zaman when
,Ye,Elif,Nun,
,10,1,50,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
يبعثون ب ع ث | BAS̃ YBAS̃VN yub'ǎṧūne dirileceklerini "they will be resurrected."""
Ye,Be,Ayn,Se,Vav,Nun,
10,2,70,500,6,50,
V – 3rd person masculine plural passive imperfect verb
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مبني للمجهول والواو ضمير متصل في محل رفع نائب فاعل
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | لَا: | يَعْلَمُ: bilmez | مَنْ: kimse | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَالْأَرْضِ: ve yerde | الْغَيْبَ: gaybı | إِلَّا: başka | اللَّهُ: Allah'tan | وَمَا: ve | يَشْعُرُونَ: bilmezler | أَيَّانَ: ne zaman | يُبْعَثُونَ: dirileceklerini |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | لا LE | يعلم YALM bilmez | من MN kimse | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | والأرض WELÊRŽ ve yerde | الغيب ELĞYB gaybı | إلا ÎLE başka | الله ELLH Allah'tan | وما WME ve | يشعرون YŞARWN bilmezler | أيان ÊYEN ne zaman | يبعثون YBAS̃WN dirileceklerini |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | : | yeǎ'lemu: bilmez | men: kimse | : | s-semāvāti: göklerde | vel'erDi: ve yerde | l-ğaybe: gaybı | illā: başka | llahu: Allah'tan | ve mā: ve | yeş'ǔrūne: bilmezler | eyyāne: ne zaman | yub'ǎṧūne: dirileceklerini |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | LE: | YALM: bilmez | MN: kimse | FY: | ELSMEVET: göklerde | VELÊRŽ: ve yerde | ELĞYB: gaybı | ÎLE: başka | ELLH: Allah'tan | VME: ve | YŞARVN: bilmezler | ÊYEN: ne zaman | YBAS̃VN: dirileceklerini |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Göklerde ve yeryüzünde bulunanların hiçbiri, gizli şeyi bilemez, ancak Allah bilir ve onlar da ne vakit tekrar diriltileceklerini bilemezler
Adem Uğur : De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Ahmed Hulusi : De ki: "Semâlarda ve arzda gaybı Allâh'tan başka kimse bilmez. . . Ne zaman bâ's olunacaklarına da şuurları yoktur!"
Ahmet Tekin : 'Allah’tan başka, göklerdeki ve yerdeki akıllı ve sorumlu varlıklar bilgi alanları ötesini, gayb âlemini bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin farkında değillerdir.'
Ali Bulaç : De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar."
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm), de ki: “- Göklerde ve yerde olan kimse gaybı bilmez; ancak Allah bilir.” Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Bekir Sadak : De ki: «Goklerde ve yerde gaybi Allah'tan baska bilen yoktur.» Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Celal Yıldırım : De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez ve onlar da ne zaman diriltilip kaldırılacaklarının bilincinde değillerdir. Hayır, onların Âhiret hakkındaki bilgisi kıt ve yetersizdir. Hayır, Âhiret hakkında (devamlı) şüphe içindedirler. Hayır, onlar Âhiret'ten yana (o hususta) kördürler.
Diyanet İşleri : De ki: “Göktekiler ve yerdekiler gaybı bilemezler, ancak Allah bilir. Onlar öldükten sonra ne zaman diriltileceklerinin de farkında değildirler.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka bilen yoktur.' Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Diyanet Vakfi : De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ve onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Edip Yüksel : De ki, 'Göklerde ve yerde, ALLAH'tan başka kimse geleceği bilemez. Ne zaman dirileceklerinin bile farkına varmazlar.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar, ne zaman yeniden diriltileceklerini bilmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki: Göklerde ve Yerde Allahdan başka kimse gaybi bilmez, onlar da ne zaman ba'solunacaklarını bilmezler
Fizilal-il Kuran : De ki; «Bilinmezi, gaybı ne göktekiler bilir ne de yerdekiler. Onu sadece Allah bilir». Onlar ne zaman yeniden diriltileceklerini de bilemezler.
Gültekin Onan : De ki: "Göklerde ve yerde gaybı Tanrı'dan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar."
Hakkı Yılmaz : "De ki: “Gaybi; göklerde ve yerde görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği Allah'tan başka kimse bilmez. Ve onlar, ne zaman diriltileceklerinin bilincine varmazlar. "
Hasan Basri Çantay : De ki: «Göklerde ve yerde ğaybı Allahdan başka kimse bilmez. Onlar da ne zaman diriltileceklerini bilmezler.
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Göklerde ve yerde Allah’dan başka kimse gaybı bilmez.' (Onlar) ne zaman diriltileceklerini de bilmezler.
İbni Kesir : De ki: Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Ne zaman diriltileceklerini de farketmezler.
İskender Evrenosoğlu : De ki: "Göklerde ve yeryüzünde gaybı, Allah'tan başka kimse bilemez. Ve ne zaman beas edileceklerinin bilincinde (şuurunda) olamazlar."
Muhammed Esed : De ki: "Göklerde ve yerde olan hiç kimse, (yani) Allah'tan başka (hiç kimse,) yaratılmışların duyu ve tasavvur alanı dışında kalan gerçekleri bilemez". (Yaratılmış olanlar) öldükten sonra ne zaman diriltileceklerini de bilemezler;
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Göklerde ve yerde olanlar gaybı bilemezler, lakin Allah bilir ve onlar ne zaman tekrar diriltileceklerini de bilmezler.»
Ömer Öngüt : De ki: “Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. ”
Şaban Piriş : Yine de ki: -Göklerde ve yerde Allah’tan başka hiç kimse görülmeyeni bilemez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin de farkında değillerdir.
Suat Yıldırım : De ki: "gerek göklerde gerek yerde olanlardan hiç kimse gaybı bilemez, gaybı yalnız Allah bilir. "Dolayısıyla, onlar ne zaman diriltileceklerini de bilemezler.
Süleyman Ateş : De ki: "Göklerde ve yerde Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Onlar ne zaman dirileceklerinin şuuruna varmıyorlar.»
Ümit Şimşek : De ki: Allah'tan başka, ne göklerde, ne de yerde hiç kimse gaybı bilmez. Onlar ne zaman diriltileceklerinin de bilincinde değildir.
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Göklerde ve yerde, Allah'tan başka hiç kimse gaybı bilmez. Ne zaman dirileceklerini de bilmezler."


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}