» 27 / Neml  69:

Kuran Sırası: 27
İniş Sırası: 48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

 » 27 / Neml  Suresi: 69
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. قُلْ (GL) = ḳul : de ki
2. سِيرُوا (SYRVE) = sīrū : yürüyün (gezin)
3. فِي (FY) = fī :
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. فَانْظُرُوا (FENƵRVE) = fenZurū : ve görün
6. كَيْفَ (KYF) = keyfe : nasıl
7. كَانَ (KEN) = kāne : olduğunu
8. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonunun
9. الْمُجْرِمِينَ (ELMCRMYN) = l-mucrimīne : suçluların
de ki | yürüyün (gezin) | | yeryüzünde | ve görün | nasıl | olduğunu | sonunun | suçluların |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [CRM]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMCRMYN

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mucrimīne
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين

 » 27 / Neml  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū yürüyün (gezin) """Travel"
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land,
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve görün and see
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğunu was
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların "(of) the criminals."""

27:69 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

de ki | yürüyün (gezin) | | yeryüzünde | ve görün | nasıl | olduğunu | sonunun | suçluların |

[GVL] [SYR] [] [ERŽ] [NƵR] [KYF] [KVN] [AGB] [CRM]
GL SYRVE FY ELÊRŽ FENƵRVE KYF KEN AEGBT ELMCRMYN

ḳul sīrū l-erDi fenZurū keyfe kāne ǎāḳibetu l-mucrimīne
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين

[ق و ل] [س ي ر] [] [ا ر ض] [ن ظ ر] [ك ي ف] [ك و ن] [ع ق ب] [ج ر م]

 » 27 / Neml  Suresi: 69
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
قل ق و ل | GVL GL ḳul de ki Say,
Gaf,Lam,
100,30,
V – 2nd person masculine singular imperative verb
فعل أمر
سيروا س ي ر | SYR SYRVE sīrū yürüyün (gezin) """Travel"
Sin,Ye,Re,Vav,Elif,
60,10,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the land,
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
N – genitive feminine noun
اسم مجرور
فانظروا ن ظ ر | NƵR FENƵRVE fenZurū ve görün and see
Fe,Elif,Nun,Zı,Re,Vav,Elif,
80,1,50,900,200,6,1,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الفاء عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
كيف ك ي ف | KYF KYF keyfe nasıl how
Kef,Ye,Fe,
20,10,80,
INTG – interrogative noun
اسم استفهام
كان ك و ن | KVN KEN kāne olduğunu was
Kef,Elif,Nun,
20,1,50,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonunun (the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
المجرمين ج ر م | CRM ELMCRMYN l-mucrimīne suçluların "(of) the criminals."""
Elif,Lam,Mim,Cim,Re,Mim,Ye,Nun,
1,30,40,3,200,40,10,50,
N – genitive masculine plural (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |قُلْ: de ki | سِيرُوا: yürüyün (gezin) | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَانْظُرُوا: ve görün | كَيْفَ: nasıl | كَانَ: olduğunu | عَاقِبَةُ: sonunun | الْمُجْرِمِينَ: suçluların |
Kırık Meal (Harekesiz) : |قل GL de ki | سيروا SYRWE yürüyün (gezin) | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فانظروا FENƵRWE ve görün | كيف KYF nasıl | كان KEN olduğunu | عاقبة AEGBT sonunun | المجرمين ELMCRMYN suçluların |
Kırık Meal (Okunuş) : |ḳul: de ki | sīrū: yürüyün (gezin) | : | l-erDi: yeryüzünde | fenZurū: ve görün | keyfe: nasıl | kāne: olduğunu | ǎāḳibetu: sonunun | l-mucrimīne: suçluların |
Kırık Meal (Transcript) : |GL: de ki | SYRVE: yürüyün (gezin) | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FENƵRVE: ve görün | KYF: nasıl | KEN: olduğunu | AEGBT: sonunun | ELMCRMYN: suçluların |
Abdulbaki Gölpınarlı : De ki: Gezin yeryüzünde de bakın, görün, ne olmuş mücrimlerin sonu.
Adem Uğur : De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün!
Ahmed Hulusi : De ki: "Arzda seyredin de, suçluların sonu nasıl oldu, bir bakın. "
Ahmet Tekin : Onlara: 'Yeryüzünde gezin de, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilerin, suçluların, günahkârların âkıbeti nasıl oldu, ibret nazarıyla bir bakın, inceleyin.' de.
Ahmet Varol : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonları nasıl olmuş bir bakın!'
Ali Bulaç : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün"
Ali Fikri Yavuz : (Ey Rasûlüm, Mekke halkına) de ki: “- Yeryüzünde gezip dolaşın da bakın, günahkârların akıbeti nasıl olmuş!...”
Bekir Sadak : De ki: «Yeryuzunde gezin, suclularin sonunun nasil olduguna bir bakin.»
Celal Yıldırım : De ki: Yeryüzünde bir gezin de o suçlu günahkârların sonunun ne olduğunu bir görün.
Diyanet İşleri : De ki: “Yeryüzünde dolaşın da suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.”
Diyanet İşleri (eski) : De ki: 'Yeryüzünde gezin, suçluların sonunun nasıl olduğuna bir bakın.'
Diyanet Vakfi : De ki: Yeryüzünde gezin de, günahkârların âkıbeti nice oldu, görün!
Edip Yüksel : De ki, 'Yeryüzünü dolaşın da suçluların sonunun ne olduğuna bir bakın.'
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : De ki: «Hele bir yeryüzünde gezin de, günahkarların sonu nice oldu, bir bakın!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : De ki: «Hele yeryüzünde bir dolaşın da bakın suçluların sonu ne olmuş?
Elmalılı Hamdi Yazır : De ki; hele, Arzda bir gezinin de bakın mücrimlerin akıbeti nasıl olmuş?
Fizilal-il Kuran : Onlara de ki; «Yeryüzünü geziniz de ağır suçluların sonunun nice olduğunu görünüz.»
Gültekin Onan : De ki: "Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu günahkarların nasıl bir sona uğradıklarını görün."
Hakkı Yılmaz : De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da suçluların sonlarının nasıl olduğuna bir bakın!” –
Hasan Basri Çantay : De ki: «Yerde gezin (dolaşın) da günahkârların sonu nice olmuşdur, görün».
Hayrat Neşriyat : De ki: 'Yeryüzünde dolaşın da o günahkârların âkıbeti nasıl olmuş bakın!'
İbni Kesir : De ki: Yeryüzünde gezinin de suçluların sonunun nasıl olduğunu görün.
İskender Evrenosoğlu : (Onlara) de ki: "Yeryüzünde dolaşın! Böylece bakın, mücrimlerin (suçluların) akıbeti (sonu) nasıl oldu?"
Muhammed Esed : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da (böyle diyerek) günaha gömülüp gitmiş olanların sonunu görün!"
Ömer Nasuhi Bilmen : De ki: «Yeryüzünde yürüyünüz de bakınız ki, günahkârların akibeti nasıl olmuştur.»
Ömer Öngüt : De ki: “Yeryüzünde gezip dolaşın da, günahkârların âkıbetinin nasıl olduğunu bir görün!”
Şaban Piriş : -Yeryüzünde yürüyün ve bakın, günahkarların sonu nasıl olmuştur? de!
Suat Yıldırım : De ki: "Hele dünyayı bir dolaşın da suçlu kâfirlerin âkıbetleri nasıl olmuş görün!"
Süleyman Ateş : De ki: "Yeryüzünde yürüyün de suçluların sonunun nasıl olduğunu görün."
Tefhim-ul Kuran : De ki: «Yeryüzünde gezip dolaşın da, suçlu günahkârların nasıl bir sona uğradıklarını bir görün»
Ümit Şimşek : De ki: Yeryüzünde gezin de görün, mücrimlerin sonu nice olmuş!
Yaşar Nuri Öztürk : De ki: "Yeryüzünde dolaşın da bir bakın nice olmuştur günahkârların sonu!"


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}