» 31 / Lokman  20:

Kuran Sırası: 31
İniş Sırası: 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 » 31 / Lokman  Suresi: 20
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. أَلَمْ (ÊLM) = elem :
2. تَرَوْا (TRVE) = terav : görmediniz mi?
3. أَنَّ (ÊN) = enne : elbette
4. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
5. سَخَّرَ (SḢR) = seḣḣara : boyun eğdirdi
6. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
7. مَا (ME) = mā : bulunanları
8. فِي (FY) = fī :
9. السَّمَاوَاتِ (ELSMEVET) = s-semāvāti : göklerde
10. وَمَا (VME) = ve mā : ve bulunanları
11. فِي (FY) = fī :
12. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : ve yerde
13. وَأَسْبَغَ (VÊSBĞ) = ve esbeğa : ve bol bol verdi
14. عَلَيْكُمْ (ALYKM) = ǎleykum : size
15. نِعَمَهُ (NAMH) = niǎmehu : ni'metlerini
16. ظَاهِرَةً (ƵEHRT) = Zāhiraten : görünür
17. وَبَاطِنَةً (VBEŦNT) = ve bāTineten : ve gizli
18. وَمِنَ (VMN) = vemine : ve
19. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlardan
20. مَنْ (MN) = men : kimi var ki
21. يُجَادِلُ (YCED̃L) = yucādilu : tartışır (durur)
22. فِي (FY) = fī : hakkında
23. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah
24. بِغَيْرِ (BĞYR) = biğayri : olmadan
25. عِلْمٍ (ALM) = ǐlmin : bilgisi
26. وَلَا (VLE) = ve lā : ve olmadan
27. هُدًى (HD̃) = huden : yol göstereni
28. وَلَا (VLE) = ve lā : ve olmadan
29. كِتَابٍ (KTEB) = kitābin : bir Kitabı
30. مُنِيرٍ (MNYR) = munīrin : aydınlatıcı
| görmediniz mi? | elbette | Allah | boyun eğdirdi | size | bulunanları | | göklerde | ve bulunanları | | ve yerde | ve bol bol verdi | size | ni'metlerini | görünür | ve gizli | ve | insanlardan | kimi var ki | tartışır (durur) | hakkında | Allah | olmadan | bilgisi | ve olmadan | yol göstereni | ve olmadan | bir Kitabı | aydınlatıcı |

[] [REY] [] [] [SḢR] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [SBĞ] [] [NAM] [ƵHR] [BŦN] [] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [] [HD̃Y] [] [KTB] [NVR]
ÊLM TRVE ÊN ELLH SḢR LKM ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÊSBĞ ALYKM NAMH ƵEHRT VBEŦNT VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VLE HD̃ VLE KTEB MNYR

elem terav enne llahe seḣḣara lekum s-semāvāti ve mā l-erDi ve esbeğa ǎleykum niǎmehu Zāhiraten ve bāTineten vemine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve lā huden ve lā kitābin munīrin
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

 » 31 / Lokman  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
تروا ر ا ي | REY TRVE terav görmediniz mi? you see
أن | ÊN enne elbette that
الله | ELLH llahe Allah Allah
سخر س خ ر | SḢR SḢR seḣḣara boyun eğdirdi has subjected
لكم | LKM lekum size to you
ما | ME bulunanları whatever
في | FY (is) in
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
وما | VME ve mā ve bulunanları and whatever
في | FY (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth
وأسبغ س ب غ | SBĞ VÊSBĞ ve esbeğa ve bol bol verdi and amply bestowed
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
نعمه ن ع م | NAM NAMH niǎmehu ni'metlerini His Bounties
ظاهرة ظ ه ر | ƵHR ƵEHRT Zāhiraten görünür apparent
وباطنة ب ط ن | BŦN VBEŦNT ve bāTineten ve gizli and hidden?
ومن | VMN vemine ve But of
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
من | MN men kimi var ki (is he) who
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır (durur) disputes
في | FY hakkında about
الله | ELLH llahi Allah Allah
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmadan without
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi knowledge,
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol göstereni guidance
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitabı a book
منير ن و ر | NVR MNYR munīrin aydınlatıcı enlightening.

31:20 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

| görmediniz mi? | elbette | Allah | boyun eğdirdi | size | bulunanları | | göklerde | ve bulunanları | | ve yerde | ve bol bol verdi | size | ni'metlerini | görünür | ve gizli | ve | insanlardan | kimi var ki | tartışır (durur) | hakkında | Allah | olmadan | bilgisi | ve olmadan | yol göstereni | ve olmadan | bir Kitabı | aydınlatıcı |

[] [REY] [] [] [SḢR] [] [] [] [SMV] [] [] [ERŽ] [SBĞ] [] [NAM] [ƵHR] [BŦN] [] [NVS] [] [CD̃L] [] [] [ĞYR] [ALM] [] [HD̃Y] [] [KTB] [NVR]
ÊLM TRVE ÊN ELLH SḢR LKM ME FY ELSMEVET VME FY ELÊRŽ VÊSBĞ ALYKM NAMH ƵEHRT VBEŦNT VMN ELNES MN YCED̃L FY ELLH BĞYR ALM VLE HD̃ VLE KTEB MNYR

elem terav enne llahe seḣḣara lekum s-semāvāti ve mā l-erDi ve esbeğa ǎleykum niǎmehu Zāhiraten ve bāTineten vemine n-nāsi men yucādilu llahi biğayri ǐlmin ve lā huden ve lā kitābin munīrin
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

[] [ر ا ي] [] [] [س خ ر] [] [] [] [س م و] [] [] [ا ر ض] [س ب غ] [] [ن ع م] [ظ ه ر] [ب ط ن] [] [ن و س] [] [ج د ل] [] [] [غ ي ر] [ع ل م] [] [ه د ي] [] [ك ت ب] [ن و ر]

 » 31 / Lokman  Suresi: 20
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ألم | ÊLM elem Do not
,Lam,Mim,
,30,40,
INTG – prefixed interrogative alif
NEG – negative particle
الهمزة همزة استفهام
حرف نفي
تروا ر ا ي | REY TRVE terav görmediniz mi? you see
Te,Re,Vav,Elif,
400,200,6,1,
V – 2nd person masculine plural imperfect verb, jussive mood
PRON – subject pronoun
فعل مضارع مجزوم والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
أن | ÊN enne elbette that
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب من اخوات «ان»
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
سخر س خ ر | SḢR SḢR seḣḣara boyun eğdirdi has subjected
Sin,Hı,Re,
60,600,200,
V – 3rd person masculine singular (form II) perfect verb
فعل ماض
لكم | LKM lekum size to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
ما | ME bulunanları whatever
Mim,Elif,
40,1,
REL – relative pronoun
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
السماوات س م و | SMV ELSMEVET s-semāvāti göklerde the heavens
Elif,Lam,Sin,Mim,Elif,Vav,Elif,Te,
1,30,60,40,1,6,1,400,
N – genitive feminine plural noun
اسم مجرور
وما | VME ve mā ve bulunanları and whatever
Vav,Mim,Elif,
6,40,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
في | FY (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi ve yerde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
وأسبغ س ب غ | SBĞ VÊSBĞ ve esbeğa ve bol bol verdi and amply bestowed
Vav,,Sin,Be,Ğayn,
6,,60,2,1000,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 3rd person masculine singular (form IV) perfect verb
الواو عاطفة
فعل ماض
عليكم | ALYKM ǎleykum size upon you
Ayn,Lam,Ye,Kef,Mim,
70,30,10,20,40,
P – preposition
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
جار ومجرور
نعمه ن ع م | NAM NAMH niǎmehu ni'metlerini His Bounties
Nun,Ayn,Mim,He,
50,70,40,5,
N – accusative masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ظاهرة ظ ه ر | ƵHR ƵEHRT Zāhiraten görünür apparent
Zı,Elif,He,Re,Te merbuta,
900,1,5,200,400,
N – accusative feminine indefinite active participle
اسم منصوب
وباطنة ب ط ن | BŦN VBEŦNT ve bāTineten ve gizli and hidden?
Vav,Be,Elif,Tı,Nun,Te merbuta,
6,2,1,9,50,400,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – accusative feminine indefinite active participle
الواو عاطفة
اسم منصوب
ومن | VMN vemine ve But of
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlardan the people
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
من | MN men kimi var ki (is he) who
Mim,Nun,
40,50,
REL – relative pronoun
اسم موصول
يجادل ج د ل | CD̃L YCED̃L yucādilu tartışır (durur) disputes
Ye,Cim,Elif,Dal,Lam,
10,3,1,4,30,
V – 3rd person masculine singular (form III) imperfect verb
فعل مضارع
في | FY hakkında about
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
بغير غ ي ر | ĞYR BĞYR biğayri olmadan without
Be,Ğayn,Ye,Re,
2,1000,10,200,
P – prefixed preposition bi
N – genitive masculine noun
جار ومجرور
علم ع ل م | ALM ALM ǐlmin bilgisi knowledge,
Ayn,Lam,Mim,
70,30,40,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
هدى ه د ي | HD̃Y HD̃ huden yol göstereni guidance
He,Dal,,
5,4,,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
ولا | VLE ve lā ve olmadan and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
كتاب ك ت ب | KTB KTEB kitābin bir Kitabı a book
Kef,Te,Elif,Be,
20,400,1,2,
N – genitive masculine indefinite noun
اسم مجرور
منير ن و ر | NVR MNYR munīrin aydınlatıcı enlightening.
Mim,Nun,Ye,Re,
40,50,10,200,
N – genitive masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |أَلَمْ: | تَرَوْا: görmediniz mi? | أَنَّ: elbette | اللَّهَ: Allah | سَخَّرَ: boyun eğdirdi | لَكُمْ: size | مَا: bulunanları | فِي: | السَّمَاوَاتِ: göklerde | وَمَا: ve bulunanları | فِي: | الْأَرْضِ: ve yerde | وَأَسْبَغَ: ve bol bol verdi | عَلَيْكُمْ: size | نِعَمَهُ: ni'metlerini | ظَاهِرَةً: görünür | وَبَاطِنَةً: ve gizli | وَمِنَ: ve | النَّاسِ: insanlardan | مَنْ: kimi var ki | يُجَادِلُ: tartışır (durur) | فِي: hakkında | اللَّهِ: Allah | بِغَيْرِ: olmadan | عِلْمٍ: bilgisi | وَلَا: ve olmadan | هُدًى: yol göstereni | وَلَا: ve olmadan | كِتَابٍ: bir Kitabı | مُنِيرٍ: aydınlatıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ألم ÊLM | تروا TRWE görmediniz mi? | أن ÊN elbette | الله ELLH Allah | سخر SḢR boyun eğdirdi | لكم LKM size | ما ME bulunanları | في FY | السماوات ELSMEWET göklerde | وما WME ve bulunanları | في FY | الأرض ELÊRŽ ve yerde | وأسبغ WÊSBĞ ve bol bol verdi | عليكم ALYKM size | نعمه NAMH ni'metlerini | ظاهرة ƵEHRT görünür | وباطنة WBEŦNT ve gizli | ومن WMN ve | الناس ELNES insanlardan | من MN kimi var ki | يجادل YCED̃L tartışır (durur) | في FY hakkında | الله ELLH Allah | بغير BĞYR olmadan | علم ALM bilgisi | ولا WLE ve olmadan | هدى HD̃ yol göstereni | ولا WLE ve olmadan | كتاب KTEB bir Kitabı | منير MNYR aydınlatıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |elem: | terav: görmediniz mi? | enne: elbette | llahe: Allah | seḣḣara: boyun eğdirdi | lekum: size | : bulunanları | : | s-semāvāti: göklerde | ve mā: ve bulunanları | : | l-erDi: ve yerde | ve esbeğa: ve bol bol verdi | ǎleykum: size | niǎmehu: ni'metlerini | Zāhiraten: görünür | ve bāTineten: ve gizli | vemine: ve | n-nāsi: insanlardan | men: kimi var ki | yucādilu: tartışır (durur) | : hakkında | llahi: Allah | biğayri: olmadan | ǐlmin: bilgisi | ve lā: ve olmadan | huden: yol göstereni | ve lā: ve olmadan | kitābin: bir Kitabı | munīrin: aydınlatıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |ÊLM: | TRVE: görmediniz mi? | ÊN: elbette | ELLH: Allah | SḢR: boyun eğdirdi | LKM: size | ME: bulunanları | FY: | ELSMEVET: göklerde | VME: ve bulunanları | FY: | ELÊRŽ: ve yerde | VÊSBĞ: ve bol bol verdi | ALYKM: size | NAMH: ni'metlerini | ƵEHRT: görünür | VBEŦNT: ve gizli | VMN: ve | ELNES: insanlardan | MN: kimi var ki | YCED̃L: tartışır (durur) | FY: hakkında | ELLH: Allah | BĞYR: olmadan | ALM: bilgisi | VLE: ve olmadan | HD̃: yol göstereni | VLE: ve olmadan | KTEB: bir Kitabı | MNYR: aydınlatıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Görmediler mi ki gerçekten de Allah, râm etti size ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve görünen ve gizli olan nîmetlerini size yaydı, tamamladı ve insanlar içinde, Allah hakkında mücâdeleye girişen var bilgisi, delili ve aydınlatıcı bir kitabı yokken.
Adem Uğur : Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
Ahmed Hulusi : Görmediniz mi ki Allâh, semâlarda ve arzdakileri size hizmetli eyledi ve sizin üzerinize zâhirî ve bâtınî olarak nimetlerini yaydı. . . İnsanlardan kimi de Allâh hakkında ilme dayanmayan bir şekilde, hakikatten yoksun ve aydınlatıcı bir bilgisi olmaksızın tartışır durur.
Ahmet Tekin : Allah’ın, koyduğu kanunlar gereğince, göklerdeki varlıkları ve imkânları, yerdeki varlıkları ve imkânları faydalanmanız için emrine boyun eğdirdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmüyor musunuz? Yine de, bilgisi, ilmî delili, hakka ulaştıracak rehberi ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında tartışan insanlar var.
Ahmet Varol : Allah'ın göklerde ve yerde olanları sizin hizmetinize verdiğini nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca verdiğini görmediniz mi? İnsanlardan kimi de bilgisizce, bir yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışır.
Ali Bulaç : Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiç bir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah hakkında mücadele edip durur.
Ali Fikri Yavuz : Görmediniz mi ki, Allah, göklerdekini (güneş, ay, yıldız ve bulutları) ve yerde olanı hep menfaatiniz için birer sebep kılmıştır. Hem aşikâre, hem gizli olarak her türlü nimetlerini üzerinize tamamlamıştır. Böyle iken, insanlar içinde kimisi de var ki, ne bir ilme, ne bir delile, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah’ın dini hakkında mücadele ediyor.
Bekir Sadak : Allah'in goklerde olanlari da, yerde olanlari da buyrugunuz altina verdigini, nimetlerini acik ve gizli olarak size bolca ihsan ettigini gormez misiniz? Insanlardan, Allah hakkinda hicbir bilgisi olmadan, dogruluk rehberi ve aydinlatici bir Kitap bulunmadan tartisanlar vardir.
Celal Yıldırım : Görmediniz mi, Allah göklerde ve yerde olanı baş eğdirip sizin emrinize vermiştir; açık gizli (birçok) nimetlerini size tamamlamıştır. insanlardan öylesi var ki, ilimsiz, doğru yolu gösteren aydınlatıcı kitabı olmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.
Diyanet İşleri : Göklerde, yerde ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini ve açıkça yahut gizlice üzerinizdeki nimetlerini tamamladığını görmediniz mi? Yine de insanlar arasında, hiçbir bilgisi, yol göstericisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp duranlar vardır.
Diyanet İşleri (eski) : Allah'ın göklerde olanları da, yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmez misiniz? İnsanlardan, Allah hakkında hiçbir bilgisi olmadan, doğruluk rehberi ve aydınlatıcı bir Kitap bulunmadan tartışanlar vardır.
Diyanet Vakfi : Allah'ın, göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkânları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? Yine de, insanlar içinde, -bilgisi, rehberi ve aydınlatıcı bir kitabı yokken- Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
Edip Yüksel : ALLAH'ın göklerde ve yerde ne varsa emrinize verdiğini, nimetlerini hem açık ve hem gizli olarak üzerinize yağdırdığını görmez misiniz? Halktan bazıları vardır ki ALLAH hakkında bilgisizce, ne bir kılavuzu, ne de bir kitabı olmadan tartışır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Görmediniz mi ki, Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini sizin hizmetinize vermiş, gizli ve açık olarak nimetlerini üzerinize yaymıştır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki, ne bir ilme, ne bir mürşide ve ne aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Görmediniz mi Allah zülcelal göklerde ve yerde ne varsa, hepsini sizin emrinize vermiş, açık ve gizli olarak nimetlerini üzerinize yağdırmaktadır. Bununla beraber insanlar içinde kimi de var ki, ne bir ilme, ne bir mürşide, ne de aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında mücadele ediyor.
Elmalılı Hamdi Yazır : Görmediniz mi? Allahı zülcelâl sizin için Göklerdekini ve Yerdekini müsahhar kılmış, üzerinize zâhiren ve bâtınen ni'metlerini ifaza buyurmakta, bununla beraber nâs içinde kimisi de var ki ne bir ılme, ne bir mürşide ne de tenvir eder bir kitaba istinad etmeksizin Allah hakkında mücadele ediyor
Fizilal-il Kuran : Allah, göklerde ve yerde bulunanları emrinize açık ve gizli olarak nimetlerini bol bol verdiğini görmediniz mi? Yine de insanlardan bazıları ne bilgisi ne yol göstereni ne de aydınlatıcı bir Kitab'ı olmadan Allah hakkında tartışır.
Gültekin Onan : Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Tanrı, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. (Buna rağmen) insanlardan öyleleri vardır ki, hiç bir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap olmadan Tanrı hakkında mücadele edip durur.
Hakkı Yılmaz : Allah'ın, göklerde ve yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için boyun eğdirdiğini/ sizin yararlanacağınız yapı ve sistemde yarattığını görmediniz mi? Ve Allah, içte ve açıkta olmak üzere nimetlerini üzerinize yaymıştır. İnsanlardan kimi de var ki, bilgisiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah hakkında tartışıyor.
Hasan Basri Çantay : Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini Allahın, muhakkak sizin için müsahhar kıldığını, açık ve gizli bir çok ni'metlerini sizin üzerinizde bol bol tamamladığını görmediniz mi? İnsanlar içinde — hiçbir ilmi, hiçbir rehberi ve tenvir edici hiçbir kitabı yokken — haalâ Allah hakkında mücâdele eden kimseler vardır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki Allah’ın, göklerde ne var, yerde ne varsa sizin hizmetinize verdiğini, hem açık ve gizli olarak ni'metlerini size bol bol verdiğini görmediniz mi? Buna rağmen insanlardan bazısı (kendisi için), ne bir bilgi, ne (hak yolu gösteren) bir rehber, ne de aydınlatıcı bir kitab olmadığı hâlde Allah hakkında mücâdele eder.
İbni Kesir : Görmez misiniz ki; Allah, göklerde olanları da, yerde olanları da size müsahhar kılmıştır. Gizli ve açık olarak nimetlerini size bolca vermiştir. İnsanlar arasında hiç bir bilgisi olmadan, hiç bir rehberi ve aydınlatıcı kitabı yokken Allah hakkında tartışanlar vardır.
İskender Evrenosoğlu : Göklerde ve yerlerdeki herşeyi, Allah'ın size musahhar (emrinize amade) kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen (açık ve gizli) ni'metlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı (hâlâ) ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın, Allah hakkında mücâdele ederler.
Muhammed Esed : Allah'ın göklerdeki ve yerdeki her şeyi emrinize verdiğini, nimetlerini açıkça veya gizlice önünüze alabildiğine serdiğini görmez misiniz? Yine de insanlar arasında öylesi var ki, (Allah hakkında) hiçbir bilgisi, bir rehberi ve aydınlatıcı bir vahiy olmadan O'nunla ilgili tartışmalara girer;
Ömer Nasuhi Bilmen : Görmediniz mi ki Allah Teâlâ sizin için göklerdekini ve yerde olanı musahhar kılmıştır. Ve üzerinize zahiren ve batınen nîmetlerini pek geniş surette itmam buyurmuştur. Ve nâstan öylesi de vardır ki, ne bir ilme ve ne de bir rehbere ve ne de tenvir eden bir kitaba müstenit olmaksızın Allah hakkında mücadelede bulunur.
Ömer Öngüt : Görmediniz mi? Göklerde ve yerdeki her şeyi Allah size musahhar kılmıştır. Zâhir ve bâtın (açık ve gizli) her türlü nimetlerini bol bol vermiştir. İnsanlar içinde ne bilgisi, ne rehberi ne de aydınlatıcı bir kitabı yokken Allah hakkında tartışan kimseler vardır.
Şaban Piriş : Allah’ın göklerde ve yerdekileri hizmetinize sunduğunu görmüyor musunuz? Size açık ve gizli nimetlerini bolca vermiştir. Ama insanlardan bazı kimseler ilme dayanmadan, yol gösterici ve aydınlatıcı kitabı olmadan Allah hakkında tartışıp dururlar.
Suat Yıldırım : Görmüyor musunuz ki Allah göklerde ve yerde olan şeyleri sizin hizmetinize vermiş. Görünen görünmeyen bunca nimete sizi garketmiş? Yine de, öyle insanlar var ki hiçbir bilgiye, yol gösterici bir rehbere veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın Allah hakkında tartışıp durur.
Süleyman Ateş : Görmediniz mi Allâh, göklerde ve yerde bulunan şeyleri size boyun eğdirdi ve size zâhir ve bâtın (dış ve iç; görülen, görülmeyen; bildiğiniz ve bilmediğiniz) ni'metlerini bol bol verdi? Yine de insanlardan kimi var ki ne bilgisi, ne yol göstereni ve ne de aydınlatıcı bir Kitabı olmadan Allâh hakkında tartışır (durur).
Tefhim-ul Kuran : Görmüyor musunuz ki, şüphesiz Allah, göklerde ve yerde olanları emrinize amade kılmış, açık ve gizli sizin üzerinizdeki nimetlerini genişletip tamamlamıştır. (Buna rağmen) İnsanlardan öyleleri vardır ki, hiç bir ilme dayanmadan, bir yol gösterici ve aydınlatıcı bir kitap da olmadan Allah hakkında mücadele edip durmaktadır.
Ümit Şimşek : Görmedin mi: Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah sizin hizmetinize verdi, açık ve gizli nimetlerini üzerinize yağdırdı. Yine de insanlardan öylesi vardır ki, hiçbir bilgiye veya yol göstericiye veya aydınlatıcı bir kitaba dayanmadan Allah hakkında tartışmaya girişir.
Yaşar Nuri Öztürk : Görmediniz mi, Allah, göklerde ve yerde bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür görünmez nimetlerini üstünüze saçtı. İnsanlardan öylesi var ki, Allah uğrunda ilimsiz, kılavuzsuz ve aydınlatıcı bir kitaba dayanmaksızın mücadele eder.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}