» 31 / Lokman  27:

Kuran Sırası: 31
İniş Sırası: 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 » 31 / Lokman  Suresi: 27
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَلَوْ (VLV) = velev : şayet olsa
2. أَنَّمَا (ÊNME) = ennemā : her ne
3. فِي (FY) = fī : bulunan
4. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
5. مِنْ (MN) = min :
6. شَجَرَةٍ (ŞCRT) = şeceratin : ağaçlar
7. أَقْلَامٌ (ÊGLEM) = eḳlāmun : kalem
8. وَالْبَحْرُ (VELBḪR) = velbeHru : ve deniz (mürekkep)
9. يَمُدُّهُ (YMD̃H) = yemudduhu : ona katılsa
10. مِنْ (MN) = min :
11. بَعْدِهِ (BAD̃H) = beǎ'dihi : arkasından
12. سَبْعَةُ (SBAT) = seb'ǎtu : yedi
13. أَبْحُرٍ (ÊBḪR) = ebHurin : deniz (daha)
14. مَا (ME) = mā :
15. نَفِدَتْ (NFD̃T) = nefidet : yine tükenmez
16. كَلِمَاتُ (KLMET) = kelimātu : kelimeleri
17. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
18. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
19. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
20. عَزِيزٌ (AZYZ) = ǎzīzun : üstündür
21. حَكِيمٌ (ḪKYM) = Hakīmun : hikmet sahibidir
şayet olsa | her ne | bulunan | yeryüzünde | | ağaçlar | kalem | ve deniz (mürekkep) | ona katılsa | | arkasından | yedi | deniz (daha) | | yine tükenmez | kelimeleri | Allah'ın | şüphesiz | Allah | üstündür | hikmet sahibidir |

[] [] [] [ERŽ] [] [ŞCR] [GLM] [BḪR] [MD̃D̃] [] [BAD̃] [SBA] [BḪR] [] [NFD̃] [KLM] [] [] [] [AZZ] [ḪKM]
VLV ÊNME FY ELÊRŽ MN ŞCRT ÊGLEM VELBḪR YMD̃H MN BAD̃H SBAT ÊBḪR ME NFD̃T KLMET ELLH ÎN ELLH AZYZ ḪKYM

velev ennemā l-erDi min şeceratin eḳlāmun velbeHru yemudduhu min beǎ'dihi seb'ǎtu ebHurin nefidet kelimātu llahi inne llahe ǎzīzun Hakīmun
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم

 » 31 / Lokman  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev şayet olsa And if
أنما | ÊNME ennemā her ne whatever
في | FY bulunan (is) in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
من | MN min of
شجرة ش ج ر | ŞCR ŞCRT şeceratin ağaçlar (the) trees
أقلام ق ل م | GLM ÊGLEM eḳlāmun kalem (were) pens
والبحر ب ح ر | BḪR VELBḪR velbeHru ve deniz (mürekkep) and the sea,
يمده م د د | MD̃D̃ YMD̃H yemudduhu ona katılsa (to) add to it
من | MN min after it
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi arkasından after it
سبعة س ب ع | SBA SBAT seb'ǎtu yedi seven
أبحر ب ح ر | BḪR ÊBḪR ebHurin deniz (daha) seas,
ما | ME not
نفدت ن ف د | NFD̃ NFD̃T nefidet yine tükenmez would be exhausted
كلمات ك ل م | KLM KLMET kelimātu kelimeleri (the) Words
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun üstündür (is) All-Mighty,
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hikmet sahibidir All-Wise.

31:27 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şayet olsa | her ne | bulunan | yeryüzünde | | ağaçlar | kalem | ve deniz (mürekkep) | ona katılsa | | arkasından | yedi | deniz (daha) | | yine tükenmez | kelimeleri | Allah'ın | şüphesiz | Allah | üstündür | hikmet sahibidir |

[] [] [] [ERŽ] [] [ŞCR] [GLM] [BḪR] [MD̃D̃] [] [BAD̃] [SBA] [BḪR] [] [NFD̃] [KLM] [] [] [] [AZZ] [ḪKM]
VLV ÊNME FY ELÊRŽ MN ŞCRT ÊGLEM VELBḪR YMD̃H MN BAD̃H SBAT ÊBḪR ME NFD̃T KLMET ELLH ÎN ELLH AZYZ ḪKYM

velev ennemā l-erDi min şeceratin eḳlāmun velbeHru yemudduhu min beǎ'dihi seb'ǎtu ebHurin nefidet kelimātu llahi inne llahe ǎzīzun Hakīmun
ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم

[] [] [] [ا ر ض] [] [ش ج ر] [ق ل م] [ب ح ر] [م د د] [] [ب ع د] [س ب ع] [ب ح ر] [] [ن ف د] [ك ل م] [] [] [] [ع ز ز] [ح ك م]

 » 31 / Lokman  Suresi: 27
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ولو | VLV velev şayet olsa And if
Vav,Lam,Vav,
6,30,6,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
COND – conditional particle
الواو عاطفة
حرف شرط
أنما | ÊNME ennemā her ne whatever
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
REL – relative pronoun
حرف نصب من اخوات «ان»
اسم موصول
في | FY bulunan (is) in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
من | MN min of
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
شجرة ش ج ر | ŞCR ŞCRT şeceratin ağaçlar (the) trees
Şın,Cim,Re,Te merbuta,
300,3,200,400,
"N – genitive feminine indefinite noun → Tree"
اسم مجرور
أقلام ق ل م | GLM ÊGLEM eḳlāmun kalem (were) pens
,Gaf,Lam,Elif,Mim,
,100,30,1,40,
"N – nominative masculine plural indefinite noun → Pen"
اسم مرفوع
والبحر ب ح ر | BḪR VELBḪR velbeHru ve deniz (mürekkep) and the sea,
Vav,Elif,Lam,Be,Ha,Re,
6,1,30,2,8,200,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – nominative masculine noun
الواو عاطفة
اسم مرفوع
يمده م د د | MD̃D̃ YMD̃H yemudduhu ona katılsa (to) add to it
Ye,Mim,Dal,He,
10,40,4,5,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
فعل مضارع والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
من | MN min after it
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
بعده ب ع د | BAD̃ BAD̃H beǎ'dihi arkasından after it
Be,Ayn,Dal,He,
2,70,4,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
سبعة س ب ع | SBA SBAT seb'ǎtu yedi seven
Sin,Be,Ayn,Te merbuta,
60,2,70,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
أبحر ب ح ر | BḪR ÊBḪR ebHurin deniz (daha) seas,
,Be,Ha,Re,
,2,8,200,
N – genitive masculine plural indefinite noun
اسم مجرور
ما | ME not
Mim,Elif,
40,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
نفدت ن ف د | NFD̃ NFD̃T nefidet yine tükenmez would be exhausted
Nun,Fe,Dal,Te,
50,80,4,400,
V – 3rd person feminine singular perfect verb
فعل ماض
كلمات ك ل م | KLM KLMET kelimātu kelimeleri (the) Words
Kef,Lam,Mim,Elif,Te,
20,30,40,1,400,
N – nominative feminine plural noun
اسم مرفوع
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah.
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun üstündür (is) All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,
70,7,10,7,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
حكيم ح ك م | ḪKM ḪKYM Hakīmun hikmet sahibidir All-Wise.
Ha,Kef,Ye,Mim,
8,20,10,40,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَلَوْ: şayet olsa | أَنَّمَا: her ne | فِي: bulunan | الْأَرْضِ: yeryüzünde | مِنْ: | شَجَرَةٍ: ağaçlar | أَقْلَامٌ: kalem | وَالْبَحْرُ: ve deniz (mürekkep) | يَمُدُّهُ: ona katılsa | مِنْ: | بَعْدِهِ: arkasından | سَبْعَةُ: yedi | أَبْحُرٍ: deniz (daha) | مَا: | نَفِدَتْ: yine tükenmez | كَلِمَاتُ: kelimeleri | اللَّهِ: Allah'ın | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | عَزِيزٌ: üstündür | حَكِيمٌ: hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ولو WLW şayet olsa | أنما ÊNME her ne | في FY bulunan | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | من MN | شجرة ŞCRT ağaçlar | أقلام ÊGLEM kalem | والبحر WELBḪR ve deniz (mürekkep) | يمده YMD̃H ona katılsa | من MN | بعده BAD̃H arkasından | سبعة SBAT yedi | أبحر ÊBḪR deniz (daha) | ما ME | نفدت NFD̃T yine tükenmez | كلمات KLMET kelimeleri | الله ELLH Allah'ın | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | عزيز AZYZ üstündür | حكيم ḪKYM hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Okunuş) : |velev: şayet olsa | ennemā: her ne | : bulunan | l-erDi: yeryüzünde | min: | şeceratin: ağaçlar | eḳlāmun: kalem | velbeHru: ve deniz (mürekkep) | yemudduhu: ona katılsa | min: | beǎ'dihi: arkasından | seb'ǎtu: yedi | ebHurin: deniz (daha) | : | nefidet: yine tükenmez | kelimātu: kelimeleri | llahi: Allah'ın | inne: şüphesiz | llahe: Allah | ǎzīzun: üstündür | Hakīmun: hikmet sahibidir |
Kırık Meal (Transcript) : |VLV: şayet olsa | ÊNME: her ne | FY: bulunan | ELÊRŽ: yeryüzünde | MN: | ŞCRT: ağaçlar | ÊGLEM: kalem | VELBḪR: ve deniz (mürekkep) | YMD̃H: ona katılsa | MN: | BAD̃H: arkasından | SBAT: yedi | ÊBḪR: deniz (daha) | ME: | NFD̃T: yine tükenmez | KLMET: kelimeleri | ELLH: Allah'ın | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | AZYZ: üstündür | ḪKYM: hikmet sahibidir |
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünde ne kadar ağaç varsa hepsi kalem, deniz de mürekkeb olsa ve bundan sonra da yedi deniz daha mürekkeb olup o denize katılsa gene Allah'ın sözleri yazılıp tükenmez; şüphe yok ki Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.
Adem Uğur : Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.
Ahmed Hulusi : Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa ve deniz de (mürekkep olsa), ondan sonra yedi deniz de ona eklense, Allâh'ın kelimeleri tükenmez. . . Muhakkak ki Allâh Aziyz'dir, Hakiym'dir.
Ahmet Tekin : Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, denizler de, ardından yedi deniz daha katılıp çoğaltılarak mürekkep olsa, Allah’ın kelâmı, sözleri yazmakla tükenmez. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.
Ahmet Varol : Yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz ona destek olarak (mürekkep olsa) Allah'ın kelimeleri bitmez. Şüphesiz Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.
Ali Bulaç : Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Eğer yerdeki bütün ağaçlar hep kalem olsa, deniz de, -arkasından yedi deniz daha katılarak- mürekkeb olsa, yine Allah’ın kelimeleri (ilim ve ezelî kelâmı) tükenmez. Muhakkak ki Allah Azîz’dir= her şeye galibdir. Hakîm’dir= hükmünde hikmet sahibidir.
Bekir Sadak : Eger yeryuzundeki agaclar kalem olsa, denizler murekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazilsa yine de Allah'in sozleri bitmezdi. Dogrusu Allah gucludur, hakim'dir.
Celal Yıldırım : Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz daha katılıp (mürekkep) olsaydı, yine de Allah'ın sözleri bitmezdi. Şüphesiz ki Allah çok üstündür, çok güçlüdür, yegâne hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri : Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa, Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa yine de Allah'ın sözleri bitmezdi. Doğrusu Allah güçlüdür, hakim'dir.
Diyanet Vakfi : Şayet yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de arkasından yedi deniz katılarak (mürekkep olsa) yine Allah'ın sözleri (yazmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah mutlak galip ve hikmet sahibidir.
Edip Yüksel : Yeryüzünde bulunan tüm ağaçlar kalem olsa, denizlere yedi deniz eklenerek kullanılsa ALLAH'ın kelimeleri tükenmez. ALLAH Üstündür, Bilgedir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de mürekkep, arkasından da yedi deniz (mürekkep olup kendisine katılsa) Allah'ın sözleri tükenmez. Gerçekten Allah, çok güçlüdür, hikmet sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer yerdeki ağaçlar hep kalem olsa deniz de mürekkeb, arkasından yedi deniz, Allahın kelimatı tükenmez, hakıkat Allah, azîz hakîmdir
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, denizlerde mürekkep olsa ve yedi deniz daha eklense, yine Allah'ın sözleri yazmakla tükenmez. Doğrusu Allah güçlüdür, hakimdir.
Gültekin Onan : Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Tanrı'nın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Şüphesiz Tanrı üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
Hakkı Yılmaz : Ve eğer, şüphesiz yeryüzünde ağaçtan ne varsa kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz katılarak onun mürekkebi olsa, Allah'ın sözleri tükenmezdi. Şüphe yok ki Allah en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlûp edilmesi mümkün olmayan/ mutlak galip olandır, en iyi yasa koyan, bozulmayı iyi engelleyen/ sağlam yapandır.
Hasan Basri Çantay : Eğer yer (yüzün) deki (herbir) ağaç kalemler olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisinden yardım ederek (mürekkeb) olsa yine Allahın kelimeleri tükenmez. Şübhesiz ki Allah yegâne gaalibdir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Eğer gerçekten yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de (mürekkeb olup)arkasından yedi deniz daha ona yardım etse, Allah’ın kelimeleri (yazılmakla) tükenmez!Muhakkak ki Allah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.
İbni Kesir : Eğer yeryüzündeki ağaçların hepsi kalem olsa, deniz de, arkasından yedi deniz daha kendisine yardım ederek mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Hakim'dir.
İskender Evrenosoğlu : Ve eğer arzda (yeryüzünde) bulunan ağaçlar kalem olsaydı ve denizler (mürekkep olsaydı) ve ondan sonra, onun yedi katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah; Azîz'dir (çok yüce), Hakîm'dir (hüküm ve hikmet sahibi).
Muhammed Esed : Yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem olsaydı, denizler de mürekkep, sonra yedi deniz (daha) eklenseydi, Allah'ın sözleri yine de tükenmezdi: çünkü Allah, kudret ve hikmet sahibidir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak ki eğer yerde olan herbir ağaçtan kalemler olsa, deniz de (mürekkep olsa da) ona arkasından yedi deniz de yardım eylese yine Allah'ın kelimeleri (yazılmakla) tükenmez. Şüphe yok ki Allah azîzdir, hakîmdir.
Ömer Öngüt : Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa ve hatta buna yedi deniz daha eklense, yine de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphe yok ki Allah Aziz'dir, hükmünde hikmet sahibidir.
Şaban Piriş : Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem ve denizler de mürekkep olsa, arkasından bunlara yedi deniz daha eklense, yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi. Nitekim Allah, güçlüdür, hakimdir.
Suat Yıldırım : Eğer Allah’ın kelimelerini yazmak üzere, dünyadaki bütün ağaçlar, kalem olsaydı ve denizlere de yedi deniz daha katılıp bütün onlar da mürekkep olsaydı, bunlar tükenir yine de Allah’ın sözleri tükenmezdi. Allah, öyle azîz, öyle hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir).
Süleyman Ateş : Yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa, deniz(ler) de (mürekkep olsa), arkasından yedi deniz (daha gelip) ona yardım etse de (Allâh'ın kelimeleri yazılsa), yine (bunlar tükenir), Allâh'ın kelimeleri tükenmez. Allâh öyle üstündür, öyle hikmet sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de -onun ardından yedi deniz daha eklenerek- (mürekkep) olsa, yine de Allah'ın kelimeleri (yazmakla) tükenmez. Hiç şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.
Ümit Şimşek : Eğer yeryüzündeki bütün ağaçlar kalem, denizler de mürekkep olsa, arkasından buna yedi deniz daha katılsa, yine de Allah'ın sözleri yazmakla tükenmezdi. Muhakkak ki Allah'ın kudreti herşeye üstündür, her işi de hikmet iledir.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah'ın kelimeleri tükenmez. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}