» 31 / Lokman  22:

Kuran Sırası: 31
İniş Sırası: 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 » 31 / Lokman  Suresi: 22
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمَنْ (VMN) = ve men : ve kim
2. يُسْلِمْ (YSLM) = yuslim : teslim ederse
3. وَجْهَهُ (VCHH) = vechehu : yüzünü
4. إِلَى (ÎL) = ilā :
5. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
6. وَهُوَ (VHV) = vehuve : ve o
7. مُحْسِنٌ (MḪSN) = muHsinun : güzel davranarak
8. فَقَدِ (FGD̃) = feḳadi : elbette
9. اسْتَمْسَكَ (ESTMSK) = stemseke : o yapışmıştır
10. بِالْعُرْوَةِ (BELARVT) = bil-ǔrveti : kulpa
11. الْوُثْقَىٰ (ELVS̃G) = l-vuṧḳā : en sağlam
12. وَإِلَى (VÎL) = ve ilā : ve döner
13. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
14. عَاقِبَةُ (AEGBT) = ǎāḳibetu : sonu
15. الْأُمُورِ (ELÊMVR) = l-umūri : işlerin
ve kim | teslim ederse | yüzünü | | Allah'a | ve o | güzel davranarak | elbette | o yapışmıştır | kulpa | en sağlam | ve döner | Allah'a | sonu | işlerin |

[] [SLM] [VCH] [] [] [] [ḪSN] [] [MSK] [ARV] [VS̃G] [] [] [AGB] [EMR]
VMN YSLM VCHH ÎL ELLH VHV MḪSN FGD̃ ESTMSK BELARVT ELVS̃G VÎL ELLH AEGBT ELÊMVR

ve men yuslim vechehu ilā llahi vehuve muHsinun feḳadi stemseke bil-ǔrveti l-vuṧḳā ve ilā llahi ǎāḳibetu l-umūri
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور

 » 31 / Lokman  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
يسلم س ل م | SLM YSLM yuslim teslim ederse submits
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu yüzünü his face
إلى | ÎL ilā to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
وهو | VHV vehuve ve o while he
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun güzel davranarak (is) a good-doer,
فقد | FGD̃ feḳadi elbette then indeed,
استمسك م س ك | MSK ESTMSK stemseke o yapışmıştır he has grasped
بالعروة ع ر و | ARV BELARVT bil-ǔrveti kulpa the handhold
الوثقى و ث ق | VS̃G ELVS̃G l-vuṧḳā en sağlam the most trustworthy.
وإلى | VÎL ve ilā ve döner And to
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (is the) end
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūri işlerin (of) the matters.

31:22 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

ve kim | teslim ederse | yüzünü | | Allah'a | ve o | güzel davranarak | elbette | o yapışmıştır | kulpa | en sağlam | ve döner | Allah'a | sonu | işlerin |

[] [SLM] [VCH] [] [] [] [ḪSN] [] [MSK] [ARV] [VS̃G] [] [] [AGB] [EMR]
VMN YSLM VCHH ÎL ELLH VHV MḪSN FGD̃ ESTMSK BELARVT ELVS̃G VÎL ELLH AEGBT ELÊMVR

ve men yuslim vechehu ilā llahi vehuve muHsinun feḳadi stemseke bil-ǔrveti l-vuṧḳā ve ilā llahi ǎāḳibetu l-umūri
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور

[] [س ل م] [و ج ه] [] [] [] [ح س ن] [] [م س ك] [ع ر و] [و ث ق] [] [] [ع ق ب] [ا م ر]

 » 31 / Lokman  Suresi: 22
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve men ve kim And whoever
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
REL – relative pronoun
الواو عاطفة
اسم موصول
يسلم س ل م | SLM YSLM yuslim teslim ederse submits
Ye,Sin,Lam,Mim,
10,60,30,40,
V – 3rd person masculine singular (form IV) imperfect verb, jussive mood
فعل مضارع مجزوم
وجهه و ج ه | VCH VCHH vechehu yüzünü his face
Vav,Cim,He,He,
6,3,5,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلى | ÎL ilā to
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
وهو | VHV vehuve ve o while he
Vav,He,Vav,
6,5,6,
CIRC – prefixed circumstantial particle
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
الواو حالية
ضمير منفصل
محسن ح س ن | ḪSN MḪSN muHsinun güzel davranarak (is) a good-doer,
Mim,Ha,Sin,Nun,
40,8,60,50,
N – nominative masculine indefinite (form IV) active participle
اسم مرفوع
فقد | FGD̃ feḳadi elbette then indeed,
Fe,Gaf,Dal,
80,100,4,
REM – prefixed resumption particle
CERT – particle of certainty
الفاء استئنافية
حرف تحقيق
استمسك م س ك | MSK ESTMSK stemseke o yapışmıştır he has grasped
Elif,Sin,Te,Mim,Sin,Kef,
1,60,400,40,60,20,
V – 3rd person masculine singular (form X) perfect verb
فعل ماض
بالعروة ع ر و | ARV BELARVT bil-ǔrveti kulpa the handhold
Be,Elif,Lam,Ayn,Re,Vav,Te merbuta,
2,1,30,70,200,6,400,
P – prefixed preposition bi
N – genitive feminine noun
جار ومجرور
الوثقى و ث ق | VS̃G ELVS̃G l-vuṧḳā en sağlam the most trustworthy.
Elif,Lam,Vav,Se,Gaf,,
1,30,6,500,100,,
ADJ – accusative feminine singular adjective
صفة منصوبة
وإلى | VÎL ve ilā ve döner And to
Vav,,Lam,,
6,,30,,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
عاقبة ع ق ب | AGB AEGBT ǎāḳibetu sonu (is the) end
Ayn,Elif,Gaf,Be,Te merbuta,
70,1,100,2,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الأمور ا م ر | EMR ELÊMVR l-umūri işlerin (of) the matters.
Elif,Lam,,Mim,Vav,Re,
1,30,,40,6,200,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمَنْ: ve kim | يُسْلِمْ: teslim ederse | وَجْهَهُ: yüzünü | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَهُوَ: ve o | مُحْسِنٌ: güzel davranarak | فَقَدِ: elbette | اسْتَمْسَكَ: o yapışmıştır | بِالْعُرْوَةِ: kulpa | الْوُثْقَىٰ: en sağlam | وَإِلَى: ve döner | اللَّهِ: Allah'a | عَاقِبَةُ: sonu | الْأُمُورِ: işlerin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN ve kim | يسلم YSLM teslim ederse | وجهه WCHH yüzünü | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | وهو WHW ve o | محسن MḪSN güzel davranarak | فقد FGD̃ elbette | استمسك ESTMSK o yapışmıştır | بالعروة BELARWT kulpa | الوثقى ELWS̃G en sağlam | وإلى WÎL ve döner | الله ELLH Allah'a | عاقبة AEGBT sonu | الأمور ELÊMWR işlerin |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve men: ve kim | yuslim: teslim ederse | vechehu: yüzünü | ilā: | llahi: Allah'a | vehuve: ve o | muHsinun: güzel davranarak | feḳadi: elbette | stemseke: o yapışmıştır | bil-ǔrveti: kulpa | l-vuṧḳā: en sağlam | ve ilā: ve döner | llahi: Allah'a | ǎāḳibetu: sonu | l-umūri: işlerin |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: ve kim | YSLM: teslim ederse | VCHH: yüzünü | ÎL: | ELLH: Allah'a | VHV: ve o | MḪSN: güzel davranarak | FGD̃: elbette | ESTMSK: o yapışmıştır | BELARVT: kulpa | ELVS̃G: en sağlam | VÎL: ve döner | ELLH: Allah'a | AEGBT: sonu | ELÊMVR: işlerin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kim, özünü, iyiliklerde bulunarak Allah'a teslîm ederse gerçekten de o, şüphe yok ki sağlam bir kulpa yapışmıştır ve işler, sonucu, Allah tapısına varır.
Adem Uğur : İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Ahmed Hulusi : Kim muhsin olarak vechini (şuurunu) Allâh'a teslim ederse, gerçekten en sağlam kulpa tutunmuş olur. . . İşlerin sonu Allâh'adır!
Ahmet Tekin : İyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman idareci, askerî erkân ve bir müslüman olarak, varlığını, benliğini Allah’a teslim eden kimse, gerçekten en sağlam kulpa, İslâm’a yapışmış, hukukun üstün, hakkın ve adaletin belirleyici güç olduğu en güvenli bir topluma, İslâm toplumuna katılmış olur. Bütün planların icra edilerek sonuçlandırıldığı, bütün icraatların, amellerin hesabının sorulduğu tek merci Allah’tır.
Ahmet Varol : Kim iyilik eden biri olarak yüzünü Allah'a teslim ederse o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah'a varır.
Ali Bulaç : Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Ali Fikri Yavuz : Kim amelinde ihlâs sahibi olarak kendini samimiyetle Allah’a teslim ederse, muhakkak ki o, en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah’a dayanır.
Bekir Sadak : Iyilik yaparak kendini Allah'a veren kimse, suphesiz en saglam kulpa sarilmis olur. Islerin sonucu Allah'a aittir.
Celal Yıldırım : Kim iyilik ve güzelliği huy edinerek yüzünü (bütün varlığını ve benliğini) Allah'a teslim ederse, cidden o en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah'a varıp dayanır.
Diyanet İşleri : Kim iyilik yaparak kendini Allah’a teslim ederse, şüphesiz en sağlam kulpa tutunmuştur. İşlerin sonu ancak Allah’a varır.
Diyanet İşleri (eski) : İyilik yaparak kendini Allah'a veren kimse, şüphesiz en sağlam kulpa sarılmış olur. İşlerin sonucu Allah'a aittir.
Diyanet Vakfi : İyi davranışlar içinde kendini bütünüyle Allah'a veren kimse, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Zaten bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Edip Yüksel : Kim, güzel davranarak tümüyle ALLAH'a yönelirse en sağlam bağa sarılmıştır. Tüm işleri ALLAH kontrol eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Oysa her kim iyilik yaparak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya bütün işlerin sonu Allah'a dayanır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Oysa her kim özü güzel olarak yüzünü tertemiz Allah'a tutarsa, o gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Öyle ya bütün işlerin akibeti Allah'a dayanır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Halbuki her kim özü muhsin olarak yüzünü tertemiz Allaha tutarsa o hakıkaten en sağlam kulpa yapışmıştır, öyle ya bütün işlerin akıbeti Allaha dayanır
Fizilal-il Kuran : Kim güzel davranarak kendini Allah'a teslim ederse, o en sağlam kulpa yapışmıştır. Sonunda bütün işler Allah'a döner.
Gültekin Onan : Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Tanrı'ya teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün buyrukların sonu Tanrı'ya varır / Tanrı'yadır.
Hakkı Yılmaz : Ve her kim iyilik-güzellik üreterek kendini Allah'a teslim ederse, işte o, gerçekten en sağlam kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin âkıbeti yalnızca Allah'a aittir.
Hasan Basri Çantay : Kim nefsini (bilkülliyye) Allaha, Onu görür gibi, teslîm ederse muhakkak ki o, en sağlam kulpa yapışmış olur. (Bütün) işlerin sonu ancak Allaha (dayanır).
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki kim, iyi bir kimse olarak kendini Allah’a teslîm ederse, o takdirde muhakkak ki en sağlam kulpa tutunmuştur. (Bütün) işlerin âkıbeti ise, Allah’a (varacak)tır.
İbni Kesir : Kim, ihsan ederek kendini Allah'a teslim ederse; muhakkak ki o, en sağlam kulpa sarılmıştır. Ve işlerin akıbeti Allah'a aittir.
İskender Evrenosoğlu : Ve kim muhsin olarak vechini Allah'a teslim ederse, o taktirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a (ulaşır).
Muhammed Esed : Kim bütün benliğiyle Allah'a teslim olursa ve aynı zamanda doğru ve yararlı işlerde bulunursa, hiç sarsılmayan (sağlam) bir dayanak elde etmiş olur: çünkü her şeyin akibeti Allah'ın elindedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve her kim muhsin olduğu halde yüzünü Allah'a teslim ederse muhakkak ki, en sağlam kulpa sarılmıştır. Bütün işlerin akibeti Allah'a dönecektir.
Ömer Öngüt : Kim kendini Allah'a muhsin olarak, O'nu görür gibi tamamen teslim ederse, muhakkak ki o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Şaban Piriş : Kim, iyi bir kimse olarak kendini Allah’a teslim ederse, sağlam bir kulpa yapışmış olur. Her işin sonu Allah’a varır.
Suat Yıldırım : Kim etrafına hep iyi davranarak yüzünü ve özünü Allah’a teslim ederse o kimse, en sağlam tutamağa sarılmıştır. Bütün işlerin sonu Allah’a raci olur. Kararlar onun divanından çıkar.
Süleyman Ateş : Kim güzel davranarak özünü Allah'a teslim ederse o, en sağlam kulpa yapışmıştır. İşlerin sonu Allah'a döner.
Tefhim-ul Kuran : Kim ihsanda bulunan (biri) olarak yüzünü (kendini) Allah'a teslim ederse, artık gerçekten o kopmayan bir kulpa yapışmıştır. Bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Ümit Şimşek : Kim tam bir teslimiyetle yüzünü Allah'a döner ve güzelce kullukta bulunursa, kopmaz ve kırılmaz, sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Zira bütün işlerin sonu Allah'a varır.
Yaşar Nuri Öztürk : Güzel düşünüp güzel davranarak yüzünü Allah'a teslim eden, en sağlam kulpa yapışmıştır. İş ve oluşların sonu Allah'a varır.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}