» 31 / Lokman  33:

Kuran Sırası: 31
İniş Sırası: 57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

 » 31 / Lokman  Suresi: 33
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. اتَّقُوا (ETGVE) = tteḳū : korkun
5. رَبَّكُمْ (RBKM) = rabbekum : Rabbinizden
6. وَاخْشَوْا (VEḢŞVE) = veḣşev : ve çekinin
7. يَوْمًا (YVME) = yevmen : günden (ki)
8. لَا (LE) = lā :
9. يَجْزِي (YCZY) = yeczī : ödeyemez
10. وَالِدٌ (VELD̃) = velidun : baba
11. عَنْ (AN) = ǎn :
12. وَلَدِهِ (VLD̃H) = veledihi : çocuğunun
13. وَلَا (VLE) = ve lā : değildir
14. مَوْلُودٌ (MVLVD̃) = mevlūdun : çocuk da
15. هُوَ (HV) = huve : o
16. جَازٍ (CEZ) = cāzin : ödeyecek
17. عَنْ (AN) = ǎn : için
18. وَالِدِهِ (VELD̃H) = velidihi : babası
19. شَيْئًا (ŞYÙE) = şey'en : bir şey
20. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
21. وَعْدَ (VAD̃) = veǎ'de : va'di
22. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
23. حَقٌّ (ḪG) = Haḳḳun : gerçektir
24. فَلَا (FLE) = felā : asla
25. تَغُرَّنَّكُمُ (TĞRNKM) = teğurrannekumu : sizi aldatmasın
26. الْحَيَاةُ (ELḪYET) = l-Hayātu : hayatı
27. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
28. وَلَا (VLE) = ve lā : ve asla
29. يَغُرَّنَّكُمْ (YĞRNKM) = yeğurrannekum : sizi aldatmasın
30. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah hakkında
31. الْغَرُورُ (ELĞRVR) = l-ğarūru : aldatıcı (şeytan)
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | korkun | Rabbinizden | ve çekinin | günden (ki) | | ödeyemez | baba | | çocuğunun | değildir | çocuk da | o | ödeyecek | için | babası | bir şey | şüphesiz | va'di | Allah'ın | gerçektir | asla | sizi aldatmasın | hayatı | dünya | ve asla | sizi aldatmasın | Allah hakkında | aldatıcı (şeytan) |

[Y] [EYH] [NVS] [VGY] [RBB] [ḢŞY] [YVM] [] [CZY] [VLD̃] [] [VLD̃] [] [VLD̃] [] [CZY] [] [VLD̃] [ŞYE] [] [VAD̃] [] [ḪGG] [] [ĞRR] [ḪYY] [D̃NV] [] [ĞRR] [] [ĞRR]
YE ÊYHE ELNES ETGVE RBKM VEḢŞVE YVME LE YCZY VELD̃ AN VLD̃H VLE MVLVD̃ HV CEZ AN VELD̃H ŞYÙE ÎN VAD̃ ELLH ḪG FLE TĞRNKM ELḪYET ELD̃NYE VLE YĞRNKM BELLH ELĞRVR

eyyuhā n-nāsu tteḳū rabbekum veḣşev yevmen yeczī velidun ǎn veledihi ve lā mevlūdun huve cāzin ǎn velidihi şey'en inne veǎ'de llahi Haḳḳun felā teğurrannekumu l-Hayātu d-dunyā ve lā yeğurrannekum billahi l-ğarūru
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

 » 31 / Lokman  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord
واخشوا خ ش ي | ḢŞY VEḢŞVE veḣşev ve çekinin and fear
يوما ي و م | YVM YVME yevmen günden (ki) a Day
لا | LE not
يجزي ج ز ي | CZY YCZY yeczī ödeyemez can avail
والد و ل د | VLD̃ VELD̃ velidun baba a father
عن | AN ǎn [for]
ولده و ل د | VLD̃ VLD̃H veledihi çocuğunun his son
ولا | VLE ve lā değildir and not
مولود و ل د | VLD̃ MVLVD̃ mevlūdun çocuk da a son,
هو | HV huve o he
جاز ج ز ي | CZY CEZ cāzin ödeyecek (can) avail
عن | AN ǎn için [for]
والده و ل د | VLD̃ VELD̃H velidihi babası his father
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en bir şey anything.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳun gerçektir (is) True,
فلا | FLE felā asla so let not deceive you
تغرنكم غ ر ر | ĞRR TĞRNKM teğurrannekumu sizi aldatmasın so let not deceive you
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı the life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
ولا | VLE ve lā ve asla and let not deceive you
يغرنكم غ ر ر | ĞRR YĞRNKM yeğurrannekum sizi aldatmasın and let not deceive you
بالله | BELLH billahi Allah hakkında about Allah
الغرور غ ر ر | ĞRR ELĞRVR l-ğarūru aldatıcı (şeytan) the deceiver.

31:33 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | korkun | Rabbinizden | ve çekinin | günden (ki) | | ödeyemez | baba | | çocuğunun | değildir | çocuk da | o | ödeyecek | için | babası | bir şey | şüphesiz | va'di | Allah'ın | gerçektir | asla | sizi aldatmasın | hayatı | dünya | ve asla | sizi aldatmasın | Allah hakkında | aldatıcı (şeytan) |

[Y] [EYH] [NVS] [VGY] [RBB] [ḢŞY] [YVM] [] [CZY] [VLD̃] [] [VLD̃] [] [VLD̃] [] [CZY] [] [VLD̃] [ŞYE] [] [VAD̃] [] [ḪGG] [] [ĞRR] [ḪYY] [D̃NV] [] [ĞRR] [] [ĞRR]
YE ÊYHE ELNES ETGVE RBKM VEḢŞVE YVME LE YCZY VELD̃ AN VLD̃H VLE MVLVD̃ HV CEZ AN VELD̃H ŞYÙE ÎN VAD̃ ELLH ḪG FLE TĞRNKM ELḪYET ELD̃NYE VLE YĞRNKM BELLH ELĞRVR

eyyuhā n-nāsu tteḳū rabbekum veḣşev yevmen yeczī velidun ǎn veledihi ve lā mevlūdun huve cāzin ǎn velidihi şey'en inne veǎ'de llahi Haḳḳun felā teğurrannekumu l-Hayātu d-dunyā ve lā yeğurrannekum billahi l-ğarūru
يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [و ق ي] [ر ب ب] [خ ش ي] [ي و م] [] [ج ز ي] [و ل د] [] [و ل د] [] [و ل د] [] [ج ز ي] [] [و ل د] [ش ي ا] [] [و ع د] [] [ح ق ق] [] [غ ر ر] [ح ي ي] [د ن و] [] [غ ر ر] [] [غ ر ر]

 » 31 / Lokman  Suresi: 33
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
اتقوا و ق ي | VGY ETGVE tteḳū korkun Fear
Elif,Te,Gaf,Vav,Elif,
1,400,100,6,1,
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
ربكم ر ب ب | RBB RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord
Re,Be,Kef,Mim,
200,2,20,40,
N – accusative masculine noun
PRON – 2nd person masculine plural possessive pronoun
اسم منصوب والكاف ضمير متصل في محل جر بالاضافة
واخشوا خ ش ي | ḢŞY VEḢŞVE veḣşev ve çekinin and fear
Vav,Elif,Hı,Şın,Vav,Elif,
6,1,600,300,6,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
V – 2nd person masculine plural imperative verb
PRON – subject pronoun
الواو عاطفة
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل
يوما ي و م | YVM YVME yevmen günden (ki) a Day
Ye,Vav,Mim,Elif,
10,6,40,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
لا | LE not
Lam,Elif,
30,1,
NEG – negative particle
حرف نفي
يجزي ج ز ي | CZY YCZY yeczī ödeyemez can avail
Ye,Cim,Ze,Ye,
10,3,7,10,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
والد و ل د | VLD̃ VELD̃ velidun baba a father
Vav,Elif,Lam,Dal,
6,1,30,4,
N – nominative indefinite noun
اسم مرفوع
عن | AN ǎn [for]
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
ولده و ل د | VLD̃ VLD̃H veledihi çocuğunun his son
Vav,Lam,Dal,He,
6,30,4,5,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā değildir and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
مولود و ل د | VLD̃ MVLVD̃ mevlūdun çocuk da a son,
Mim,Vav,Lam,Vav,Dal,
40,6,30,6,4,
N – nominative masculine indefinite passive participle
اسم مرفوع
هو | HV huve o he
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
جاز ج ز ي | CZY CEZ cāzin ödeyecek (can) avail
Cim,Elif,Ze,
3,1,7,
N – genitive masculine indefinite active participle
اسم مجرور
عن | AN ǎn için [for]
Ayn,Nun,
70,50,
P – preposition
حرف جر
والده و ل د | VLD̃ VELD̃H velidihi babası his father
Vav,Elif,Lam,Dal,He,
6,1,30,4,5,
N – genitive noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
شيئا ش ي ا | ŞYE ŞYÙE şey'en bir şey anything.
Şın,Ye,,Elif,
300,10,,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'di (the) Promise
Vav,Ayn,Dal,
6,70,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳun gerçektir (is) True,
Ha,Gaf,
8,100,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فلا | FLE felā asla so let not deceive you
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تغرنكم غ ر ر | ĞRR TĞRNKM teğurrannekumu sizi aldatmasın so let not deceive you
Te,Ğayn,Re,Nun,Kef,Mim,
400,1000,200,50,20,40,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı the life
Elif,Lam,Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
1,30,8,10,1,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
ولا | VLE ve lā ve asla and let not deceive you
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
يغرنكم غ ر ر | ĞRR YĞRNKM yeğurrannekum sizi aldatmasın and let not deceive you
Ye,Ğayn,Re,Nun,Kef,Mim,
10,1000,200,50,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالله | BELLH billahi Allah hakkında about Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الغرور غ ر ر | ĞRR ELĞRVR l-ğarūru aldatıcı (şeytan) the deceiver.
Elif,Lam,Ğayn,Re,Vav,Re,
1,30,1000,200,6,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | اتَّقُوا: korkun | رَبَّكُمْ: Rabbinizden | وَاخْشَوْا: ve çekinin | يَوْمًا: günden (ki) | لَا: | يَجْزِي: ödeyemez | وَالِدٌ: baba | عَنْ: | وَلَدِهِ: çocuğunun | وَلَا: değildir | مَوْلُودٌ: çocuk da | هُوَ: o | جَازٍ: ödeyecek | عَنْ: için | وَالِدِهِ: babası | شَيْئًا: bir şey | إِنَّ: şüphesiz | وَعْدَ: va'di | اللَّهِ: Allah'ın | حَقٌّ: gerçektir | فَلَا: asla | تَغُرَّنَّكُمُ: sizi aldatmasın | الْحَيَاةُ: hayatı | الدُّنْيَا: dünya | وَلَا: ve asla | يَغُرَّنَّكُمْ: sizi aldatmasın | بِاللَّهِ: Allah hakkında | الْغَرُورُ: aldatıcı (şeytan) |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | اتقوا ETGWE korkun | ربكم RBKM Rabbinizden | واخشوا WEḢŞWE ve çekinin | يوما YWME günden (ki) | لا LE | يجزي YCZY ödeyemez | والد WELD̃ baba | عن AN | ولده WLD̃H çocuğunun | ولا WLE değildir | مولود MWLWD̃ çocuk da | هو HW o | جاز CEZ ödeyecek | عن AN için | والده WELD̃H babası | شيئا ŞYÙE bir şey | إن ÎN şüphesiz | وعد WAD̃ va'di | الله ELLH Allah'ın | حق ḪG gerçektir | فلا FLE asla | تغرنكم TĞRNKM sizi aldatmasın | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | ولا WLE ve asla | يغرنكم YĞRNKM sizi aldatmasın | بالله BELLH Allah hakkında | الغرور ELĞRWR aldatıcı (şeytan) |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | tteḳū: korkun | rabbekum: Rabbinizden | veḣşev: ve çekinin | yevmen: günden (ki) | : | yeczī: ödeyemez | velidun: baba | ǎn: | veledihi: çocuğunun | ve lā: değildir | mevlūdun: çocuk da | huve: o | cāzin: ödeyecek | ǎn: için | velidihi: babası | şey'en: bir şey | inne: şüphesiz | veǎ'de: va'di | llahi: Allah'ın | Haḳḳun: gerçektir | felā: asla | teğurrannekumu: sizi aldatmasın | l-Hayātu: hayatı | d-dunyā: dünya | ve lā: ve asla | yeğurrannekum: sizi aldatmasın | billahi: Allah hakkında | l-ğarūru: aldatıcı (şeytan) |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | ETGVE: korkun | RBKM: Rabbinizden | VEḢŞVE: ve çekinin | YVME: günden (ki) | LE: | YCZY: ödeyemez | VELD̃: baba | AN: | VLD̃H: çocuğunun | VLE: değildir | MVLVD̃: çocuk da | HV: o | CEZ: ödeyecek | AN: için | VELD̃H: babası | ŞYÙE: bir şey | ÎN: şüphesiz | VAD̃: va'di | ELLH: Allah'ın | ḪG: gerçektir | FLE: asla | TĞRNKM: sizi aldatmasın | ELḪYET: hayatı | ELD̃NYE: dünya | VLE: ve asla | YĞRNKM: sizi aldatmasın | BELLH: Allah hakkında | ELĞRVR: aldatıcı (şeytan) |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, çekinin Rabbinizden ve korkun o günden ki baba, oğluna bir fayda veremediği gibi oğulun da babaya hiçbir hayrı olmaz ve sakın aldatmasın sizi dünyâ yaşayışı ve sakın o hilebaz Şeytan, aldatmasın sizi Allah hakkında.
Adem Uğur : Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Rabbinizden (size yaptıklarınızın karşılığını - sonucunu kesinlikle yaşatacağı için) korunun; babanın evladından, evladın da babasından hiçbir yararı olmayacağı süreçten dehşet duyun! Muhakkak ki Allâh'ın vaadi haktır! Dünya yaşamı sakın sizi aldatmasın. . . O çok aldatıcı da (vehme tabi bilinciniz) Allâh'la (O sizin hakikatinizdir, size bir şey olmaz diye) sizi aldatmasın (Sünnetullah'ı görmekten perdelemesin)!
Ahmet Tekin : Ey insanlar, Rabbinize sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun. Babanın evlâdı adına bir bedel ödeyemeyeceği, onu kurtaramayacağı, evlâdın babası adına bir bedel ödeyemeyeceği, onu kurtaramayacağı günden endişe duyun. Allah’ın va’di doğrudur, haktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın, şeytan ve hilekâr insanlar, Allah’ı öne sürerek, Allah adına sizi kandırmasın.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve hiçbir babanın oğlu adına bir şey ödeyemeyeceği oğlun da babası için bir şey ödeyici olamayacağı günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı (şeytan) da sizi Allah hakkında aldatmasın.
Ali Bulaç : Ey insanlar, Rabb'inizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, (o gün hiç) bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç) bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Rabbinizden sakının (O’na ibadet edin) ve bir günün azabından korkun ki, baba çocuğundan bir şey ödeyemez, (hiç bir şey karşılığında çocuğunun azabını kaldıramaz), çocuk da babasından bir şey ödeyecek değildir. Muhakkak ki Allah’ın (hesaba çekme) vaadi hakdır, olacaktır. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; ve sakın şeytan, sizi Allah’a güvendirmesin (Allah, herkesi bağışlar diye, şeytanın aldatışına uymayın).
Bekir Sadak : Ey insanlar! Rabbinize karsi gelmekten sakinin. Babanin oglu ogulun da babasi icin bir sey odeyemeyecegi gunden korkun. Allah'in verdigi soz suphesiz gercektir. Dunya hayati sakin sizi aldatmasin. Allah'in affina guvendirerek seytan sizi ayartmasin.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Rabbınızdan korkup (kötülüklerden) sakının. Öyle bir günden korkun ki baba, evlâdından ötürü bir şey ödeyemez, evlâd da babasından ötürü bir şey ödeyici değildir. Şüphesiz ki Allah'ın va'di (verdiği söz) haktır. Sakın Dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldanmış mağrur (Şeytan) sizi Allah'a (O' nun geniş rahmetine ibâdetsiz amelsiz) güvendirmesin.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun! Şüphesiz Allah’ın va’di gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.
Diyanet Vakfi : Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.
Edip Yüksel : Ey halk, Rabbinizi dinleyin, babanın çocuğuna yardım edemiyeceği ne de çocuğun babaya yardım edemiyeceği günden korkun. ALLAH'ın sözü gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın; kandırıcılar sizi ALLAH ile aldatmasınlar.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve bir günden korkun ki, baba çocuğuna hiçbir fayda veremez. Çocuk da babasına hiçbir şeyle fayda sağlayacak değildir. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) birşey ödeyemez; evlat da babasından taraf birşey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah'ın va'di gerçektir. O halde sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah('ın affın)a güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle)mesin!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar rabbınızdan korkun ve bir günü sayın ki ata evlâdından bir şey ödeyemez, evlâd o da atasından bir şey ödeyecek değildir, Muhakkak Allahın va'di hak, o halde sakının Dünya hayat sizi aldatmasın ve sakının o mağrur sizi Allaha güvendirmesin
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, Rabb'inizden korkun ve babanın, çocuğuna yaptığından ceza görmeyeceği, çocuğun da babasının yaptığından ceza görmeyeceği bir günden çekinin. Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.
Gültekin Onan : Ey insanlar, rabbinizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, (o gün hiç)bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilecek (durumda) değildir. Şüphesiz Tanrı'nın vaadi haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Tanrı ile aldatmasın.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Rabbinizin koruması altına girin. Ve babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlamadığı, çocuğun da babasına hiçbir şeyle yarar sağlamadığı günden ürperin. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. O hâlde basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o çok aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, Rabbinizden korkun. Ne babanın evlâdına, ne de bizzat evlâdın babasına, hiçbir şeyle fâide veremeyeceği günden korkun. Şübhe yok ki Allahın va'di hakdır. O halde zinhar sizi dünyâ hayâtı aldatmasın, o çok aldatıcı (şeytan) zinhar sizi Allah (ın hilmine, imhâlin) e güvendirmesin.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Rabbinizden sakının ve öyle bir günden korkun ki, (o gün) ne baba çocuğuna (onun nâmına birşey) öder, ne de çocuk babasına (onun nâmına) bir şey ödeyicidir. Şübhe yok ki Allah’ın va'di haktır; öyle ise sakın dünya hayâtı sizi aldatmasın! Ve sakın o çok aldatıcı (şeytan) sizi (bir taraftan günâha sevk ederek) Allah(’ın affına güvendirmek) ile şaşırtmasın!
İbni Kesir : Ey insanlar; Rabbınızdan korkun. Babanın oğluna, oğulun babasına hiçbir şey ödemeyeceği günden çekinin. Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Öyleyse, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan sizi Allah'ın bağışlamasına güvendirerek yoldan çıkarmasın.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar, Rabbinize karşı takva sahibi olun! Ve o günden korkun ki; baba, oğluna karşılık veremez (yardım edemez). Ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur (tagut), Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın.
Muhammed Esed : Ey İnsanlar! Rabbinize karşı sorumluluğunuzu unutmayın; ve ne hiçbir anne babanın çocuğuna herhangi bir faydasının erişebileceği, ne de hiçbir çocuğun anne babasına en ufak bir fayda sağlayamayacağı Gün'den korkun! Unutmayın, Allah'ın (yeniden diriltme) vaadi gerçektir: öyleyse, bu dünyanın sizi ayartmasına izin vermeyin ve Allah hakkındaki müfsitçe düşüncelerinizin sahte cazibesine kapılmayın!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Rabbinizden korkunuz ve bir günden de endişe ediniz ki, bir baba evladından bir şey ödeyemez, evlat da atasından bir şey ödeyecek değildir. Şüphe yok ki, Allah'ın vaadi haktır. Sizi dünya hayatı sakın aldatmasın ve sizi o çok aldatıcı (şeytan) Allah hakkında şaşırtmasın.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğluna, oğulun babaya hiçbir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, aldatıcı şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi yoldan çıkarmasın.
Şaban Piriş : -Ey insanlar, Rabbiniz’den korkun, babanın evladı, evladın da babası için hiç bir şey ödeyemeyeceği o gün de kendinizi koruyun. Allah‘ın vaadi şüphesiz gerçektir. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın, aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın!
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının! Öyle bir günden çekinin ki o gün hiçbir baba evladına asla fayda veremez, evlat da babasına fayda sağlayamaz. Allah’ın vâdi elbette gerçektir. O halde sizi dünya aldatmasın ve çok hilekâr şeytan da sizi Allah ile aldatmasın, Allah’ın affına güvendirmesin!
Süleyman Ateş : Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve babanın, çocuğunun cezâsını çekmeyeceği, çocuğun da babasının cezâsını çekmeyeceği (hiç kimse, kimsenin borcunu ödemeyeceği) günden çekinin. Allâh'ın va'di gerçektir. Dünyâ hayâtı sizi aldatmasın. O aldatıcı (şeytân), sizi Allâh hakkında (O'nun yumuşak davranmasına, mühlet vermesine güvendirerek) aldatmasın.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, Rabb'inizden korkup sakının ve öyle bir günün azabından çekinip korkun ki, (o gün hiç)bir baba, çocuğu için bir karşılık veremez ve (hiç)bir çocuk da babası için bir şeyi verebilici değildir. Hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır. Artık dünya hayatı sizi aldatmaya sürüklemesin ve aldatıcı(lar) da sizi Allah ile aldatmasın.
Ümit Şimşek : Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Ve öyle bir günden korkun ki, ne baba evlât için birşey ödeyebilir, ne de evlât baba için. Allah'ın vaadi haktır; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar! Rabbinizden korkun! Herhangi bir şeyde babanın, evladı; evladın da babası yerine karşılık ödemeyeceği günden ürperin! Allah'ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}