» 35 / Fâtir  28:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 28
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. وَمِنَ (VMN) = ve mine : -dan vardır
2. النَّاسِ (ELNES) = n-nāsi : insanlar-
3. وَالدَّوَابِّ (VELD̃VEB) = ve ddevābbi : ve hayvanlardan
4. وَالْأَنْعَامِ (VELÊNAEM) = vel'en'ǎāmi : ve davarlardan
5. مُخْتَلِفٌ (MḢTLF) = muḣtelifun : türlü
6. أَلْوَانُهُ (ÊLVENH) = elvānuhu : renkte olanlar
7. كَذَٰلِكَ (KZ̃LK) = keƶālike : böyle
8. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : ancak
9. يَخْشَى (YḢŞ) = yeḣşā : (gereğince) korkar
10. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah'tan
11. مِنْ (MN) = min : içinden
12. عِبَادِهِ (ABED̃H) = ǐbādihi : kulları
13. الْعُلَمَاءُ (ELALMEÙ) = l-ǔlemā'u : bilginler
14. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
15. اللَّهَ (ELLH) = llahe : Allah
16. عَزِيزٌ (AZYZ) = ǎzīzun : daima üstündür
17. غَفُورٌ (ĞFVR) = ğafūrun : çok bağışlayandır
-dan vardır | insanlar- | ve hayvanlardan | ve davarlardan | türlü | renkte olanlar | böyle | ancak | (gereğince) korkar | Allah'tan | içinden | kulları | bilginler | şüphesiz | Allah | daima üstündür | çok bağışlayandır |

[] [NVS] [D̃BB] [NAM] [ḢLF] [LVN] [] [] [ḢŞY] [] [] [ABD̃] [ALM] [] [] [AZZ] [ĞFR]
VMN ELNES VELD̃VEB VELÊNAEM MḢTLF ÊLVENH KZ̃LK ÎNME YḢŞ ELLH MN ABED̃H ELALMEÙ ÎN ELLH AZYZ ĞFVR

ve mine n-nāsi ve ddevābbi vel'en'ǎāmi muḣtelifun elvānuhu keƶālike innemā yeḣşā llahe min ǐbādihi l-ǔlemā'u inne llahe ǎzīzun ğafūrun
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور

 » 35 / Fâtir  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan vardır And among
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- men
والدواب د ب ب | D̃BB VELD̃VEB ve ddevābbi ve hayvanlardan and moving creatures
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve davarlardan and the cattle
مختلف خ ل ف | ḢLF MḢTLF muḣtelifun türlü (are) various
ألوانه ل و ن | LVN ÊLVENH elvānuhu renkte olanlar [their] colors
كذلك | KZ̃LK keƶālike böyle likewise.
إنما | ÎNME innemā ancak Only
يخشى خ ش ي | ḢŞY YḢŞ yeḣşā (gereğince) korkar fear
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
من | MN min içinden among
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulları His slaves
العلماء ع ل م | ALM ELALMEÙ l-ǔlemā'u bilginler those who have knowledge.
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الله | ELLH llahe Allah Allah
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun daima üstündür (is) All-Mighty,
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır Oft-Forgiving.

35:28 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

-dan vardır | insanlar- | ve hayvanlardan | ve davarlardan | türlü | renkte olanlar | böyle | ancak | (gereğince) korkar | Allah'tan | içinden | kulları | bilginler | şüphesiz | Allah | daima üstündür | çok bağışlayandır |

[] [NVS] [D̃BB] [NAM] [ḢLF] [LVN] [] [] [ḢŞY] [] [] [ABD̃] [ALM] [] [] [AZZ] [ĞFR]
VMN ELNES VELD̃VEB VELÊNAEM MḢTLF ÊLVENH KZ̃LK ÎNME YḢŞ ELLH MN ABED̃H ELALMEÙ ÎN ELLH AZYZ ĞFVR

ve mine n-nāsi ve ddevābbi vel'en'ǎāmi muḣtelifun elvānuhu keƶālike innemā yeḣşā llahe min ǐbādihi l-ǔlemā'u inne llahe ǎzīzun ğafūrun
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور

[] [ن و س] [د ب ب] [ن ع م] [خ ل ف] [ل و ن] [] [] [خ ش ي] [] [] [ع ب د] [ع ل م] [] [] [ع ز ز] [غ ف ر]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 28
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
ومن | VMN ve mine -dan vardır And among
Vav,Mim,Nun,
6,40,50,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
P – preposition
الواو عاطفة
حرف جر
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsi insanlar- men
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
والدواب د ب ب | D̃BB VELD̃VEB ve ddevābbi ve hayvanlardan and moving creatures
Vav,Elif,Lam,Dal,Vav,Elif,Be,
6,1,30,4,6,1,2,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
والأنعام ن ع م | NAM VELÊNAEM vel'en'ǎāmi ve davarlardan and the cattle
Vav,Elif,Lam,,Nun,Ayn,Elif,Mim,
6,1,30,,50,70,1,40,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
N – genitive masculine plural noun
الواو عاطفة
اسم مجرور
مختلف خ ل ف | ḢLF MḢTLF muḣtelifun türlü (are) various
Mim,Hı,Te,Lam,Fe,
40,600,400,30,80,
N – nominative masculine indefinite (form VIII) active participle
اسم مرفوع
ألوانه ل و ن | LVN ÊLVENH elvānuhu renkte olanlar [their] colors
,Lam,Vav,Elif,Nun,He,
,30,6,1,50,5,
"N – nominative masculine plural noun → Color
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun"
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
كذلك | KZ̃LK keƶālike böyle likewise.
Kef,Zel,Lam,Kef,
20,700,30,20,
P – prefixed preposition ka
DEM – masculine singular demonstrative pronoun
جار ومجرور
إنما | ÎNME innemā ancak Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يخشى خ ش ي | ḢŞY YḢŞ yeḣşā (gereğince) korkar fear
Ye,Hı,Şın,,
10,600,300,,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, subjunctive mood
فعل مضارع منصوب
الله | ELLH llahe Allah'tan Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
من | MN min içinden among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
عباده ع ب د | ABD̃ ABED̃H ǐbādihi kulları His slaves
Ayn,Be,Elif,Dal,He,
70,2,1,4,5,
N – genitive masculine plural noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مجرور والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
العلماء ع ل م | ALM ELALMEÙ l-ǔlemā'u bilginler those who have knowledge.
Elif,Lam,Ayn,Lam,Mim,Elif,,
1,30,70,30,40,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الله | ELLH llahe Allah Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – accusative proper noun → Allah"
لفظ الجلالة منصوب
عزيز ع ز ز | AZZ AZYZ ǎzīzun daima üstündür (is) All-Mighty,
Ayn,Ze,Ye,Ze,
70,7,10,7,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
غفور غ ف ر | ĞFR ĞFVR ğafūrun çok bağışlayandır Oft-Forgiving.
Ğayn,Fe,Vav,Re,
1000,80,6,200,
ADJ – nominative masculine singular indefinite adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |وَمِنَ: -dan vardır | النَّاسِ: insanlar- | وَالدَّوَابِّ: ve hayvanlardan | وَالْأَنْعَامِ: ve davarlardan | مُخْتَلِفٌ: türlü | أَلْوَانُهُ: renkte olanlar | كَذَٰلِكَ: böyle | إِنَّمَا: ancak | يَخْشَى: (gereğince) korkar | اللَّهَ: Allah'tan | مِنْ: içinden | عِبَادِهِ: kulları | الْعُلَمَاءُ: bilginler | إِنَّ: şüphesiz | اللَّهَ: Allah | عَزِيزٌ: daima üstündür | غَفُورٌ: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Harekesiz) : |ومن WMN -dan vardır | الناس ELNES insanlar- | والدواب WELD̃WEB ve hayvanlardan | والأنعام WELÊNAEM ve davarlardan | مختلف MḢTLF türlü | ألوانه ÊLWENH renkte olanlar | كذلك KZ̃LK böyle | إنما ÎNME ancak | يخشى YḢŞ (gereğince) korkar | الله ELLH Allah'tan | من MN içinden | عباده ABED̃H kulları | العلماء ELALMEÙ bilginler | إن ÎN şüphesiz | الله ELLH Allah | عزيز AZYZ daima üstündür | غفور ĞFWR çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Okunuş) : |ve mine: -dan vardır | n-nāsi: insanlar- | ve ddevābbi: ve hayvanlardan | vel'en'ǎāmi: ve davarlardan | muḣtelifun: türlü | elvānuhu: renkte olanlar | keƶālike: böyle | innemā: ancak | yeḣşā: (gereğince) korkar | llahe: Allah'tan | min: içinden | ǐbādihi: kulları | l-ǔlemā'u: bilginler | inne: şüphesiz | llahe: Allah | ǎzīzun: daima üstündür | ğafūrun: çok bağışlayandır |
Kırık Meal (Transcript) : |VMN: -dan vardır | ELNES: insanlar- | VELD̃VEB: ve hayvanlardan | VELÊNAEM: ve davarlardan | MḢTLF: türlü | ÊLVENH: renkte olanlar | KZ̃LK: böyle | ÎNME: ancak | YḢŞ: (gereğince) korkar | ELLH: Allah'tan | MN: içinden | ABED̃H: kulları | ELALMEÙ: bilginler | ÎN: şüphesiz | ELLH: Allah | AZYZ: daima üstündür | ĞFVR: çok bağışlayandır |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve insanlardan da, havanlardan da, davarlardan da çeşitli renkte mahlûklar yaratır tıpkı bunun gibi; Allah'tan, ancak kullarının bilgili olanları korkar, şüphe yok ki Allah, üstündür, rahîmdir.
Adem Uğur : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.
Ahmed Hulusi : İnsanlardan, dabbelerden (beden türleri - ırklar) ve en'amdan da (hayvansı özellikler) renkleri muhtelif olanlar var! Allâh'tan, kullarından ancak âlimler ("Allâh" ismiyle işaret olunanı fark edenler, Azametini bilenler) haşyet duyar! Muhakkak ki Allâh Aziyz'dir, Ğafûr'dur.
Ahmet Tekin : İnsanlar, canlı mahlûklar ve sağmal hayvanlar da çeşit çeşit renklere sahip. Bitkilerde ve tabiatta da bu çeşitlilik var. Kulları arasından ancak âlimler gereğince Allah’tan korkar. Allah kudretli ve hükümrandır. Her şeyi koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcıdır.
Ahmet Varol : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. Allah yücedir, bağışlayandır.
Ali Bulaç : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek korkar'. Şüphesiz Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
Ali Fikri Yavuz : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da böyle çeşitli renkleri var. Allah’dan, kulları içinde, ancak (kudret ve azametimi bilen) âlimler korkar: Şüphe yok ki Allah Azîz’dir= her şeye gâlibdir, Gafûr’dur= çok bağışlayıcıdır.
Bekir Sadak : Insanlar, yerde yuruyenler ve davarlar da boyle turlu turlu renktedirler. Allah'in kullari arasinda O'ndan korkan, ancak bilginlerdir. Dogrusu Allah gucludur, bagislayandir.
Celal Yıldırım : İnsanlardan, yerde yürüyen hayvanlardan, davarlardan da bunun gibi ayrı ayrı renklerde olanlar vardır. Allah'tan ise, O'nun kullarından ancak ilim sahipleri saygı ile korkarlar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok üstündür, çok bağışlayandır.
Diyanet İşleri : İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.
Diyanet İşleri (eski) : İnsanlar, yerde yürüyenler ve davarlar da böyle türlü türlü renktedirler. Allah'ın kulları arasında O'ndan korkan, ancak bilginlerdir. Doğrusu Allah güçlüdür, bağışlayandır.
Diyanet Vakfi : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allah, daima üstündür, çok bağışlayandır.
Edip Yüksel : Aynı şekilde, insanlar, hayvanlar, çiftlik hayvanları da çeşitli renklerdedir. Bundan dolayıdır ki kulları arasında ALLAH'ı gereği gibi sayanlar bilim adamlarıdır. ALLAH Üstündür, Bağışlayandır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yine insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da türlü renklileri vardır. Kulları içinde Allah'tan ancak âlimler korkar. Şüphe yok ki Allah çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da aynı şekilde çeşitli renklerde olanlar vardır. Ancak Allah saygısını, kullarından bilenler duyar. Haberiniz olsun ki, Allah güçlüdür, bağışlayıcıdır.
Elmalılı Hamdi Yazır : İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da kezâlik türlü renklileri var ancak Allah saygısını kullarından bilenler duyar, haberiniz olsun ki Allah azîz bir gafûrdur.
Fizilal-il Kuran : Yine böyle değişik renkte insanlar, hayvanlar ve davarlar yarattık. Allah'dan asıl korkanlar, O'nun bilgin kullarıdır. Hiç kuşkusuz Allah üstün iradeli ve bağışlayıcıdır.
Gültekin Onan : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise Tanrı'dan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek korkar'. Şüphesiz Tanrı, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
Hakkı Yılmaz : İnsanlardan, diğer canlı varlıklardan ve davarlardan da böyle türlü türlü renkte olanlar vardır. Kulları arasında Allah'tan ancak bilginler saygıyla, sevgiyle, bilgiyle ürperirler. Hiç şüphesiz Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.
Hasan Basri Çantay : (Gerek) insanlardan, (gerek) yerde yürür hayvanlardan, (gerek) davarlardan da yine böyle renkleri (nevileri) muhtelif olanlar vardır. Allahdan, kulları içinde, ancak âlimler korkar. Şübhe yok ki Allah mutlak gaalibdir, çok yarlığayıcıdır.
Hayrat Neşriyat : İnsanlardan, (yeryüzündeki) hareketli canlılardan ve sağmal hayvanlardan da böyle renkleri muhtelif olanlar vardır. Kulları içinde Allah’dan ancak âlimler korkar. Muhakkak kiAllah, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok bağışlayan)dır.
İbni Kesir : İnsanlardan da, yerde yürüyen canlılardan ve davarlardan da böyle renkleri değişik değişik olanlar vardır. Allah'tan ancak bilgin kulları korkar. Muhakkak ki Allah; Aziz'dir, Gafur'dur.
İskender Evrenosoğlu : Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema (âlimler), Allah'a karşı huşû duyar. Muhakkak ki Allah; Azîz'dir (üstün, yüce), Gafûr'dur (mağfiret eden).
Muhammed Esed : ve (nasıl ki) insanlar, sürüngenler ve hayvanlar türlü türlü renkler taşıyor! Kulları arasından yalnız anlama ve kavrama yeteneğine sahip olanlar Allah'tan (hakkıyla) korkarlar, (çünkü yalnız onlar bilir ki) Allah kudret Sahibidir, çok bağışlayıcıdır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve insanlardan ve yürür hayvanlardan ve davarlardan da böylece renkleri muhtelif olanlar (vardır) ve Allah'tan kulları arasında da ancak ilim sahipleri olanlar korkar. Şüphe yok ki, Allah galiptir, yarlığayıcıdır.
Ömer Öngüt : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkli olanlar vardır. Kulları içinde Allah'tan en çok korkanlar âlimlerdir. Şüphesiz ki Allah Azîz'dir, çok bağışlayıcıdır.
Şaban Piriş : İnsanların, canlıların ve hayvanların da böyle çeşit çeşit renkleri vardır. Ancak kullarından bilgili olanlar Allah’tan korkar. Allah, güçlüdür, bağışlayıcıdır.
Suat Yıldırım : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan yine böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak âlimler, Allah’ı gerektiği tarzda tazim ederler. Muhakkak ki Allah, azîz ve gafurdur (mutlak galiptir, çok affedicidir).
Süleyman Ateş : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle türlü renkte olanlar var. Kulları içinden ancak bilginler, Allah'tan (gereğince) korkar. Şüphesiz Allâh dâimâ üstündür, çok bağışlayandır.
Tefhim-ul Kuran : İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da renkleri böyle değişik olanlar vardır. Kulları içinde ise, Allah'tan ancak alim olanlar 'içleri titreyerek korkar'. Hiç şüphe yok Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.
Ümit Şimşek : İnsanlardan, hayvanlardan, davarlardan da böyle türlü renklerde olanlar vardır. Kulları içinde ancak bilginler Allah'tan korkar. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti herşeye üstündür ve O çok bağışlayıcıdır.
Yaşar Nuri Öztürk : Aynı şekilde, insanlardan, hayvanlardan, davarlardan da çeşitli renklerde olanlar var. Kulları içinde Allah'tan ancak bilginler ürperir. Allah Azîz'dir, Gafûr'dur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}