» 35 / Fâtir  15:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 15
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. أَنْتُمُ (ÊNTM) = entumu : siz
5. الْفُقَرَاءُ (ELFGREÙ) = l-fuḳarā'u : muhtaçsınız
6. إِلَى (ÎL) = ilā :
7. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'a
8. وَاللَّهُ (VELLH) = vallahu : Allah ise
9. هُوَ (HV) = huve : O'dur
10. الْغَنِيُّ (ELĞNY) = l-ğaniyyu : zengin olan
11. الْحَمِيدُ (ELḪMYD̃) = l-Hamīdu : ve hamde layık olan
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | siz | muhtaçsınız | | Allah'a | Allah ise | O'dur | zengin olan | ve hamde layık olan |

[Y] [EYH] [NVS] [] [FGR] [] [] [] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
YE ÊYHE ELNES ÊNTM ELFGREÙ ÎL ELLH VELLH HV ELĞNY ELḪMYD̃

eyyuhā n-nāsu entumu l-fuḳarā'u ilā llahi vallahu huve l-ğaniyyu l-Hamīdu
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد

 » 35 / Fâtir  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
أنتم | ÊNTM entumu siz You
الفقراء ف ق ر | FGR ELFGREÙ l-fuḳarā'u muhtaçsınız (are) those in need
إلى | ÎL ilā of
الله | ELLH llahi Allah'a Allah,
والله | VELLH vallahu Allah ise while Allah,
هو | HV huve O'dur He
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengin olan (is) Free of need
الحميد ح م د | ḪMD̃ ELḪMYD̃ l-Hamīdu ve hamde layık olan the Praiseworthy.

35:15 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | siz | muhtaçsınız | | Allah'a | Allah ise | O'dur | zengin olan | ve hamde layık olan |

[Y] [EYH] [NVS] [] [FGR] [] [] [] [] [ĞNY] [ḪMD̃]
YE ÊYHE ELNES ÊNTM ELFGREÙ ÎL ELLH VELLH HV ELĞNY ELḪMYD̃

eyyuhā n-nāsu entumu l-fuḳarā'u ilā llahi vallahu huve l-ğaniyyu l-Hamīdu
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [ف ق ر] [] [] [] [] [غ ن ي] [ح م د]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 15
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
أنتم | ÊNTM entumu siz You
,Nun,Te,Mim,
,50,400,40,
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
ضمير منفصل
الفقراء ف ق ر | FGR ELFGREÙ l-fuḳarā'u muhtaçsınız (are) those in need
Elif,Lam,Fe,Gaf,Re,Elif,,
1,30,80,100,200,1,,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
إلى | ÎL ilā of
,Lam,,
,30,,
P – preposition
حرف جر
الله | ELLH llahi Allah'a Allah,
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
والله | VELLH vallahu Allah ise while Allah,
Vav,Elif,Lam,Lam,He,
6,1,30,30,5,
"CIRC – prefixed circumstantial particle
PN – nominative proper noun → Allah"
الواو حالية
لفظ الجلالة مرفوع
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الغني غ ن ي | ĞNY ELĞNY l-ğaniyyu zengin olan (is) Free of need
Elif,Lam,Ğayn,Nun,Ye,
1,30,1000,50,10,
N – nominative masculine singular noun
اسم مرفوع
الحميد ح م د | ḪMD̃ ELḪMYD̃ l-Hamīdu ve hamde layık olan the Praiseworthy.
Elif,Lam,Ha,Mim,Ye,Dal,
1,30,8,40,10,4,
ADJ – nominative masculine singular adjective
صفة مرفوعة
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | أَنْتُمُ: siz | الْفُقَرَاءُ: muhtaçsınız | إِلَى: | اللَّهِ: Allah'a | وَاللَّهُ: Allah ise | هُوَ: O'dur | الْغَنِيُّ: zengin olan | الْحَمِيدُ: ve hamde layık olan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | أنتم ÊNTM siz | الفقراء ELFGREÙ muhtaçsınız | إلى ÎL | الله ELLH Allah'a | والله WELLH Allah ise | هو HW O'dur | الغني ELĞNY zengin olan | الحميد ELḪMYD̃ ve hamde layık olan |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | entumu: siz | l-fuḳarā'u: muhtaçsınız | ilā: | llahi: Allah'a | vallahu: Allah ise | huve: O'dur | l-ğaniyyu: zengin olan | l-Hamīdu: ve hamde layık olan |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | ÊNTM: siz | ELFGREÙ: muhtaçsınız | ÎL: | ELLH: Allah'a | VELLH: Allah ise | HV: O'dur | ELĞNY: zengin olan | ELḪMYD̃: ve hamde layık olan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, siz Allah'a karşı yoksulsunuz ve Allahsa, odur müstağnî ve hamde lâyık.
Adem Uğur : Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur.
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Siz Allâh'a (mutlak muhtaç) "yok"sullarsınız (Esmâ'sıyla varsınız)! Allâh ise Ğaniyy'dir, Hamiyd'dir.
Ahmet Tekin : Ey insanlar, siz Allah’a muhtaçsınız. Zengin olan, muhtaç olmayan, övgüye ve şükre lâyık olan O’dur, Allah’tır.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, övgüye layık olandır.
Ali Bulaç : Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ğaniy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamid (övülmeye layık)tır.
Ali Fikri Yavuz : Ey İnsanlar! Siz Allah’a muhtaç olanlarsınız. Allah ise hiç bir şeye muhtaç değildir; Hamîd’dir= hamd olunmaya lâyıktır.
Bekir Sadak : Ey insanlar! Siz Allah'a muhtacsiniz, Allah ise mustagnidir, ovulmege layik olandir.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Sizler hepiniz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise ganiy (hiçbir şeye muhtaç olmayan mutlak varlıklı)dır. Övülmeğe çok lâyıktır.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla lâyık olandır.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz. Zengin ve övülmeye lâyık olan ancak O'dur.
Edip Yüksel : Ey insanlar, siz ALLAH'a muhtaçsınız, ALLAH ise hiç kimseye muhtaç değildir, Övülendir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise zengin ve her hamde lâyıktır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, sizsiniz hep Allah'a muhtaç fakirler. Allah ise, zengin ve hamd ile övülecek O'dur ancak.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! sizsiniz hep Allaha muhtac fukara, Allah ise zengin o, hamd ile öğülecek veliynimet o.
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız; oysa Allah hiç kimseye muhtaç değildir ve övgüye lâyıktır.
Gültekin Onan : Ey insanlar, siz Tanrı'ya (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Tanrı ise, ganiy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır. Hamid (övülmeye layık)tır.
Hakkı Yılmaz : "Ey insanlar! Allah'a muhtaç olanlar sizlersiniz. Allah ise; O, zengin ve övgüye lâyık olandır. "
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, siz Allaha muhtaçsınız. Allah ise, O, her şeyden müstağnidir, her hamde lâyıkdır.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç kimselersiniz. Hâlbuki Ganî (hiçbir şeye muhtaçolmayan), Hamîd (hamd edilmeye yegâne lâyık olan) ancak Allah’dır.
İbni Kesir : Ey insanlar; sizler, Allah'a muhtaçsınız. Allah ise Gani'dir, Hamid'dir
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Sizler, Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani'dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd'dir (hamdedilen).
Muhammed Esed : Ey İnsanlar! Allah'a muhtaç olan sizsiniz, ama O, hiçbir şeye muhtaç değildir ve hamd O'na mahsustur.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Sizler Allah'a muhtaç fakirlersiniz. Allah ise O ganîdir, hamîddir.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her şeyden müstağnidir, her hamde lâyıktır.
Şaban Piriş : -Ey İnsanlar, siz Allah’a muhtaçsınız. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamde layık olan O’dur.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Siz hepiniz Allah’a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, her türlü övgülere ve hamdlere lâyık olan ise ancak Allah’dır.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız, Allâh ise, işte zengin ve hamde lâyık olan O'dur.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, siz Allah'a (karşı fakir olan) muhtaçlarsınız; Allah ise, Ganiy (hiç bir şeye ihtiyacı olmayan)dır, Hamîd (övülmeye layık)tır.
Ümit Şimşek : Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan birisi varsa, o da Allah'tır.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar, siz Allah'a yönelmiş yoksullarsınız! Allah ise mutlak Ganî, mutlak Hamîd'dir.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}