» 35 / Fâtir  5:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 5
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. يَا (YE) = yā : EY/HEY/AH
2. أَيُّهَا (ÊYHE) = eyyuhā : SİZ!
3. النَّاسُ (ELNES) = n-nāsu : insanlar
4. إِنَّ (ÎN) = inne : elbette
5. وَعْدَ (VAD̃) = veǎ'de : va'di
6. اللَّهِ (ELLH) = llahi : Allah'ın
7. حَقٌّ (ḪG) = Haḳḳun : gerçektir
8. فَلَا (FLE) = felā : asla
9. تَغُرَّنَّكُمُ (TĞRNKM) = teğurrannekumu : sizi aldatmasın
10. الْحَيَاةُ (ELḪYET) = l-Hayātu : hayatı
11. الدُّنْيَا (ELD̃NYE) = d-dunyā : dünya
12. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
13. يَغُرَّنَّكُمْ (YĞRNKM) = yeğurrannekum : sizi aldatmasın
14. بِاللَّهِ (BELLH) = billahi : Allah ile
15. الْغَرُورُ (ELĞRVR) = l-ğarūru : o aldatıcı
EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | elbette | va'di | Allah'ın | gerçektir | asla | sizi aldatmasın | hayatı | dünya | ve | sizi aldatmasın | Allah ile | o aldatıcı |

[Y] [EYH] [NVS] [] [VAD̃] [] [ḪGG] [] [ĞRR] [ḪYY] [D̃NV] [] [ĞRR] [] [ĞRR]
YE ÊYHE ELNES ÎN VAD̃ ELLH ḪG FLE TĞRNKM ELḪYET ELD̃NYE VLE YĞRNKM BELLH ELĞRVR

eyyuhā n-nāsu inne veǎ'de llahi Haḳḳun felā teğurrannekumu l-Hayātu d-dunyā ve lā yeğurrannekum billahi l-ğarūru
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

 » 35 / Fâtir  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
إن | ÎN inne elbette Indeed,
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'di (the) promise
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true.
فلا | FLE felā asla So (let) not
تغرنكم غ ر ر | ĞRR TĞRNKM teğurrannekumu sizi aldatmasın deceive you
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı the life
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
ولا | VLE ve lā ve and (let) not
يغرنكم غ ر ر | ĞRR YĞRNKM yeğurrannekum sizi aldatmasın deceive you
بالله | BELLH billahi Allah ile about Allah
الغرور غ ر ر | ĞRR ELĞRVR l-ğarūru o aldatıcı the Deceiver.

35:5 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

EY/HEY/AH | SİZ! | insanlar | elbette | va'di | Allah'ın | gerçektir | asla | sizi aldatmasın | hayatı | dünya | ve | sizi aldatmasın | Allah ile | o aldatıcı |

[Y] [EYH] [NVS] [] [VAD̃] [] [ḪGG] [] [ĞRR] [ḪYY] [D̃NV] [] [ĞRR] [] [ĞRR]
YE ÊYHE ELNES ÎN VAD̃ ELLH ḪG FLE TĞRNKM ELḪYET ELD̃NYE VLE YĞRNKM BELLH ELĞRVR

eyyuhā n-nāsu inne veǎ'de llahi Haḳḳun felā teğurrannekumu l-Hayātu d-dunyā ve lā yeğurrannekum billahi l-ğarūru
يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور

[ي] [أ ي ه] [ن و س] [] [و ع د] [] [ح ق ق] [] [غ ر ر] [ح ي ي] [د ن و] [] [غ ر ر] [] [غ ر ر]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 5
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
يا ي | Y YE EY/HEY/AH """O!"
Ye,Elif,
10,1,

أيها أ ي ه | EYH ÊYHE eyyuhā SİZ! You
,Ye,He,Elif,
,10,5,1,
VOC – prefixed vocative particle ya
N – nominative noun
أداة نداء
اسم مرفوع
الناس ن و س | NVS ELNES n-nāsu insanlar mankind!
Elif,Lam,Nun,Elif,Sin,
1,30,50,1,60,
N – nominative masculine plural noun
اسم مرفوع
إن | ÎN inne elbette Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
وعد و ع د | VAD̃ VAD̃ veǎ'de va'di (the) promise
Vav,Ayn,Dal,
6,70,4,
N – accusative masculine noun
اسم منصوب
الله | ELLH llahi Allah'ın (of) Allah
Elif,Lam,Lam,He,
1,30,30,5,
"PN – genitive proper noun → Allah"
لفظ الجلالة مجرور
حق ح ق ق | ḪGG ḪG Haḳḳun gerçektir (is) true.
Ha,Gaf,
8,100,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فلا | FLE felā asla So (let) not
Fe,Lam,Elif,
80,30,1,
REM – prefixed resumption particle
PRO – prohibition particle
الفاء استئنافية
حرف نهي
تغرنكم غ ر ر | ĞRR TĞRNKM teğurrannekumu sizi aldatmasın deceive you
Te,Ğayn,Re,Nun,Kef,Mim,
400,1000,200,50,20,40,
V – 3rd person feminine singular imperfect verb, jussive mood
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
الحياة ح ي ي | ḪYY ELḪYET l-Hayātu hayatı the life
Elif,Lam,Ha,Ye,Elif,Te merbuta,
1,30,8,10,1,400,
N – nominative feminine noun
اسم مرفوع
الدنيا د ن و | D̃NV ELD̃NYE d-dunyā dünya (of) the world,
Elif,Lam,Dal,Nun,Ye,Elif,
1,30,4,50,10,1,
ADJ – nominative feminine singular adjective
صفة مرفوعة
ولا | VLE ve lā ve and (let) not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
PRO – prohibition particle
الواو عاطفة
حرف نهي
يغرنكم غ ر ر | ĞRR YĞRNKM yeğurrannekum sizi aldatmasın deceive you
Ye,Ğayn,Re,Nun,Kef,Mim,
10,1000,200,50,20,40,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb, jussive mood
EMPH – emphatic suffix nūn
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل مضارع مجزوم والنون للتوكيد والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
بالله | BELLH billahi Allah ile about Allah
Be,Elif,Lam,Lam,He,
2,1,30,30,5,
"P – prefixed preposition bi
PN – genitive proper noun → Allah"
جار ومجرور
الغرور غ ر ر | ĞRR ELĞRVR l-ğarūru o aldatıcı the Deceiver.
Elif,Lam,Ğayn,Re,Vav,Re,
1,30,1000,200,6,200,
N – nominative masculine noun
اسم مرفوع
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |يَا : EY/HEY/AH | أَيُّهَا: SİZ! | النَّاسُ: insanlar | إِنَّ: elbette | وَعْدَ: va'di | اللَّهِ: Allah'ın | حَقٌّ: gerçektir | فَلَا: asla | تَغُرَّنَّكُمُ: sizi aldatmasın | الْحَيَاةُ: hayatı | الدُّنْيَا: dünya | وَلَا: ve | يَغُرَّنَّكُمْ: sizi aldatmasın | بِاللَّهِ: Allah ile | الْغَرُورُ: o aldatıcı |
Kırık Meal (Harekesiz) : |يا YE EY/HEY/AH | أيها ÊYHE SİZ! | الناس ELNES insanlar | إن ÎN elbette | وعد WAD̃ va'di | الله ELLH Allah'ın | حق ḪG gerçektir | فلا FLE asla | تغرنكم TĞRNKM sizi aldatmasın | الحياة ELḪYET hayatı | الدنيا ELD̃NYE dünya | ولا WLE ve | يغرنكم YĞRNKM sizi aldatmasın | بالله BELLH Allah ile | الغرور ELĞRWR o aldatıcı |
Kırık Meal (Okunuş) : |: EY/HEY/AH | eyyuhā: SİZ! | n-nāsu: insanlar | inne: elbette | veǎ'de: va'di | llahi: Allah'ın | Haḳḳun: gerçektir | felā: asla | teğurrannekumu: sizi aldatmasın | l-Hayātu: hayatı | d-dunyā: dünya | ve lā: ve | yeğurrannekum: sizi aldatmasın | billahi: Allah ile | l-ğarūru: o aldatıcı |
Kırık Meal (Transcript) : |YE: EY/HEY/AH | ÊYHE: SİZ! | ELNES: insanlar | ÎN: elbette | VAD̃: va'di | ELLH: Allah'ın | ḪG: gerçektir | FLE: asla | TĞRNKM: sizi aldatmasın | ELḪYET: hayatı | ELD̃NYE: dünya | VLE: ve | YĞRNKM: sizi aldatmasın | BELLH: Allah ile | ELĞRVR: o aldatıcı |
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey insanlar, şüphe yok ki Allah'ın vaadi gerçektir, sakın dünyâ yaşayışı aldatmasın sizi ve sakın hîlebaz Şeytan, aldatmasın sizi Allah hakkında.
Adem Uğur : Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!
Ahmed Hulusi : Ey insanlar! Muhakkak ki Allâh'ın vaadi gerçektir! Dünya hayatı (bedensel yaşam boyutu) sakın sizi aldatmasın. . . O çok aldatıcı da (bilinciniz) Allâh'a karşı mağrur yapmasın!
Ahmet Tekin : Ey insanlar, Allah’ın va’di haktır, doğrudur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Hilekâr insanlar ve şeytan da, Allah’ı öne sürerek, Allah adına sizi kandırmasın.
Ahmet Varol : Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sizi aldatmasın, çok aldatıcı (şeytan) da sizi Allah hakkında aldatmasın.
Ali Bulaç : Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın.
Ali Fikri Yavuz : Ey insanlar! Muhakkak Allah’ın vaadi (öldükten sonra dirilmek, hesaba çekilmek) vuku bulacaktır. O halde, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; Şeytan da sakın sizi Allah’ın dininden aldatıp kaydırmasın.
Bekir Sadak : Ey insanlar! Allah'in verdigi soz suphesiz gercektir; dunya hayati sizi aldatmasin. Allah'in affina guvendirerek seytan sizi ayartmasin.
Celal Yıldırım : Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın va'di haktır. Artık Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın ve sakın o gurura kapılıp aldanan (şeytan) da sizi Allah'a (O'nun geniş rahmetine amelsiz, ibâdetsiz güvendirerek) aldatmasın.
Diyanet İşleri : Ey insanlar! Şüphesiz Allah’ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın çok aldatıcı (şeytan), Allah hakkında sizi aldatmasın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.
Diyanet Vakfi : Ey insanlar! Allah'ın vâdi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!
Edip Yüksel : Ey insanlar ALLAH'ın sözü gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Kandırıcı, sizi ALLAH hakkında kandırmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey insanlar! Haberiniz olsun ki, Allah'ın vaadi muhakkak haktır. Sakın bu dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın o aldatıcı şeytan sizi, Allah hakkında da aldatmasın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah'ın va'di muhakkak gerçektir; sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah'a karşı aldatmasın!
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey insanlar! Haberiniz olsun ki Allahın va'di muhakkak haktır, sakın o Dünya hayat sizi aldatmasın ve sakın o mağrur Şeytan sizi Allaha da mağrurlandırmasın
Fizilal-il Kuran : Ey insanlar, Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın, sakın şeytan, sizi Allah'ın affına güvendirerek ayartmasın.
Gültekin Onan : Ey insanlar, hiç şüphesiz Tanrı'nın vaadi haktır; öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Tanrı ile (Tanrı'nın adını kullanarak) aldatmasın.
Hakkı Yılmaz : Ey insanlar! Hiç şüphesiz, Allah'ın yapmak için verdiği söz gerçektir. Onun için bu basit dünya yaşamı sizi aldatmasın. Ve sakın o aldatıcı, sizi, Allah ile aldatmasın.
Hasan Basri Çantay : Ey insanlar, şübhe yok ki Allahın va'di bir gerçekdir. O halde zinhar sizi dünyâ hayâtı aldatmasın. Çok aldatıcı (şeytan) da sakın sizi Allah (ın hilmi ve imhâli) ile aldatmasın.
Hayrat Neşriyat : Ey insanlar! Muhakkak ki Allah’ın va'di haktır. Öyle ise dünya hayâtı sakın sizi aldatmasın! Ve sakın o çok aldatıcı (şeytan), sizi (isyâna sürüklerken) Allah(’ın affına güvendirmek) ile kandırmasın!
İbni Kesir : Ey insanlar; Allah'ın vaadi muhakkak haktır, dünya hayatı sizi aldatmasın. Ve o mağrur da Allah ile sizi aldatmasın.
İskender Evrenosoğlu : Ey insanlar! Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.
Muhammed Esed : Ey insanlar! Allah'ın (yeniden diriltme) vaadi gerçektir, sakın bu dünya hayatının sizi ayartmasına ve Allah hakkındaki (kendi) çarpık düşüncelerinizin sizi saptırmasına izin vermeyin!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey insanlar! Şüphe yok ki Allah'ın vaadi haktır. Artık sizi bu dünya hayatı aldatmasın ve şeytan da sizi Allah ile (O'nun affına güvendirerek) aldatmasın.
Ömer Öngüt : Ey insanlar! Şüphe yok ki, Allah'ın hesap günü hakkındaki vaadi gerçektir. O halde dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O çok aldatıcı şeytan da Allah'ın affına güvendirerek sizi aldatmasın.
Şaban Piriş : -Ey insanlar, Allah’ın vaadi şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın.
Suat Yıldırım : Ey insanlar! Allah’ın vâdi elbette gerçektir, öyleyse sakın dünya hayatı sizi aldatmasın; o çok hilekâr şeytan da Allah’ın kerem ve merhametini ileri sürerek sizi aldatmasın.
Süleyman Ateş : Ey insanlar, Allâh'ın va'di gerçektir; sakın dünyâ hayâtı sizi aldatmasın, o aldatıcı, sizi Allâh(ın affına güvendirmek sûreti) ile aldatmasın.
Tefhim-ul Kuran : Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın va'di haktır, öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı(lar) da, sizi Allah ile (Allah'ın adını kullanarak) aldatmasın.
Ümit Şimşek : Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir; sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O çok aldatıcı olan Şeytan da sizi Allah ile aldatmasın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır! O halde iğreti dünya hayatı sizi sakın aldatmasın! O yaman aldatıcı, o çok gururlu, sizi sakın Allah ile aldatmasın.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}