» 35 / Fâtir  6:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 6
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. إِنَّ (ÎN) = inne : şüphesiz
2. الشَّيْطَانَ (ELŞYŦEN) = ş-şeyTāne : şeytan
3. لَكُمْ (LKM) = lekum : size
4. عَدُوٌّ (AD̃V) = ǎduvvun : düşmandır
5. فَاتَّخِذُوهُ (FETḢZ̃VH) = fetteḣiƶūhu : siz de onu edinin
6. عَدُوًّا (AD̃VE) = ǎduvven : düşman
7. إِنَّمَا (ÎNME) = innemā : şüphesiz o
8. يَدْعُو (YD̃AV) = yed'ǔ : çağırır
9. حِزْبَهُ (ḪZBH) = Hizbehu : taraftarlarını
10. لِيَكُونُوا (LYKVNVE) = liyekūnū : olmağa
11. مِنْ (MN) = min : -ndan
12. أَصْحَابِ (ÊṦḪEB) = eSHābi : halkı-
13. السَّعِيرِ (ELSAYR) = s-seǐyri : alevli ateşin
şüphesiz | şeytan | size | düşmandır | siz de onu edinin | düşman | şüphesiz o | çağırır | taraftarlarını | olmağa | -ndan | halkı- | alevli ateşin |

[] [ŞŦN] [] [AD̃V] [EḢZ̃] [AD̃V] [] [D̃AV] [ḪZB] [KVN] [] [ṦḪB] [SAR]
ÎN ELŞYŦEN LKM AD̃V FETḢZ̃VH AD̃VE ÎNME YD̃AV ḪZBH LYKVNVE MN ÊṦḪEB ELSAYR

inne ş-şeyTāne lekum ǎduvvun fetteḣiƶūhu ǎduvven innemā yed'ǔ Hizbehu liyekūnū min eSHābi s-seǐyri
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

 » 35 / Fâtir  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāne şeytan the Shaitaan
لكم | LKM lekum size (is) to you
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşmandır an enemy,
فاتخذوه ا خ ذ | EḢZ̃ FETḢZ̃VH fetteḣiƶūhu siz de onu edinin so take him
عدوا ع د و | AD̃V AD̃VE ǎduvven düşman (as) an enemy.
إنما | ÎNME innemā şüphesiz o Only
يدعو د ع و | D̃AV YD̃AV yed'ǔ çağırır he invites
حزبه ح ز ب | ḪZB ḪZBH Hizbehu taraftarlarını his party
ليكونوا ك و ن | KVN LYKVNVE liyekūnū olmağa that they may be
من | MN min -ndan among
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābi halkı- (the) companions
السعير س ع ر | SAR ELSAYR s-seǐyri alevli ateşin (of) the Blaze.

35:6 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

şüphesiz | şeytan | size | düşmandır | siz de onu edinin | düşman | şüphesiz o | çağırır | taraftarlarını | olmağa | -ndan | halkı- | alevli ateşin |

[] [ŞŦN] [] [AD̃V] [EḢZ̃] [AD̃V] [] [D̃AV] [ḪZB] [KVN] [] [ṦḪB] [SAR]
ÎN ELŞYŦEN LKM AD̃V FETḢZ̃VH AD̃VE ÎNME YD̃AV ḪZBH LYKVNVE MN ÊṦḪEB ELSAYR

inne ş-şeyTāne lekum ǎduvvun fetteḣiƶūhu ǎduvven innemā yed'ǔ Hizbehu liyekūnū min eSHābi s-seǐyri
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير

[] [ش ط ن] [] [ع د و] [ا خ ذ ] [ع د و] [] [د ع و] [ح ز ب] [ك و ن] [] [ص ح ب] [س ع ر]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 6
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
إن | ÎN inne şüphesiz Indeed,
,Nun,
,50,
ACC – accusative particle
حرف نصب
الشيطان ش ط ن | ŞŦN ELŞYŦEN ş-şeyTāne şeytan the Shaitaan
Elif,Lam,Şın,Ye,Tı,Elif,Nun,
1,30,300,10,9,1,50,
"PN – accusative masculine proper noun → Satan"
اسم علم منصوب
لكم | LKM lekum size (is) to you
Lam,Kef,Mim,
30,20,40,
P – prefixed preposition lām
PRON – 2nd person masculine plural personal pronoun
جار ومجرور
عدو ع د و | AD̃V AD̃V ǎduvvun düşmandır an enemy,
Ayn,Dal,Vav,
70,4,6,
N – nominative masculine indefinite noun
اسم مرفوع
فاتخذوه ا خ ذ | EḢZ̃ FETḢZ̃VH fetteḣiƶūhu siz de onu edinin so take him
Fe,Elif,Te,Hı,Zel,Vav,He,
80,1,400,600,700,6,5,
REM – prefixed resumption particle
V – 2nd person masculine plural (form VIII) imperative verb
PRON – subject pronoun
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
فعل أمر والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به
عدوا ع د و | AD̃V AD̃VE ǎduvven düşman (as) an enemy.
Ayn,Dal,Vav,Elif,
70,4,6,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
إنما | ÎNME innemā şüphesiz o Only
,Nun,Mim,Elif,
,50,40,1,
ACC – accusative particle
PREV – preventive particle
كافة ومكفوفة
يدعو د ع و | D̃AV YD̃AV yed'ǔ çağırır he invites
Ye,Dal,Ayn,Vav,
10,4,70,6,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
حزبه ح ز ب | ḪZB ḪZBH Hizbehu taraftarlarını his party
Ha,Ze,Be,He,
8,7,2,5,
N – accusative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم منصوب والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ليكونوا ك و ن | KVN LYKVNVE liyekūnū olmağa that they may be
Lam,Ye,Kef,Vav,Nun,Vav,Elif,
30,10,20,6,50,6,1,
PRP – prefixed particle of purpose lām
V – 3rd person masculine plural imperfect verb, subjunctive mood
PRON – subject pronoun
اللام لام التعليل
فعل مضارع منصوب والواو ضمير متصل في محل رفع اسم «يكون»
من | MN min -ndan among
Mim,Nun,
40,50,
P – preposition
حرف جر
أصحاب ص ح ب | ṦḪB ÊṦḪEB eSHābi halkı- (the) companions
,Sad,Ha,Elif,Be,
,90,8,1,2,
N – genitive masculine plural noun
اسم مجرور
السعير س ع ر | SAR ELSAYR s-seǐyri alevli ateşin (of) the Blaze.
Elif,Lam,Sin,Ayn,Ye,Re,
1,30,60,70,10,200,
N – genitive masculine noun
اسم مجرور
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |إِنَّ: şüphesiz | الشَّيْطَانَ: şeytan | لَكُمْ: size | عَدُوٌّ: düşmandır | فَاتَّخِذُوهُ: siz de onu edinin | عَدُوًّا: düşman | إِنَّمَا: şüphesiz o | يَدْعُو: çağırır | حِزْبَهُ: taraftarlarını | لِيَكُونُوا: olmağa | مِنْ: -ndan | أَصْحَابِ: halkı- | السَّعِيرِ: alevli ateşin |
Kırık Meal (Harekesiz) : |إن ÎN şüphesiz | الشيطان ELŞYŦEN şeytan | لكم LKM size | عدو AD̃W düşmandır | فاتخذوه FETḢZ̃WH siz de onu edinin | عدوا AD̃WE düşman | إنما ÎNME şüphesiz o | يدعو YD̃AW çağırır | حزبه ḪZBH taraftarlarını | ليكونوا LYKWNWE olmağa | من MN -ndan | أصحاب ÊṦḪEB halkı- | السعير ELSAYR alevli ateşin |
Kırık Meal (Okunuş) : |inne: şüphesiz | ş-şeyTāne: şeytan | lekum: size | ǎduvvun: düşmandır | fetteḣiƶūhu: siz de onu edinin | ǎduvven: düşman | innemā: şüphesiz o | yed'ǔ: çağırır | Hizbehu: taraftarlarını | liyekūnū: olmağa | min: -ndan | eSHābi: halkı- | s-seǐyri: alevli ateşin |
Kırık Meal (Transcript) : |ÎN: şüphesiz | ELŞYŦEN: şeytan | LKM: size | AD̃V: düşmandır | FETḢZ̃VH: siz de onu edinin | AD̃VE: düşman | ÎNME: şüphesiz o | YD̃AV: çağırır | ḪZBH: taraftarlarını | LYKVNVE: olmağa | MN: -ndan | ÊṦḪEB: halkı- | ELSAYR: alevli ateşin |
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki Şeytan, size düşmandır, siz de ona düşman olun. Onun tâifesi, sizi yakıp kavuran ateş ehli olmaya dâvet eder ancak.
Adem Uğur : Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.
Ahmed Hulusi : Muhakkak ki şeytan (bedenin organlarının yolladığı impulslarla beyinde oluşmuş olup, bilinçte açığa çıkan kendini bedenden ibaret sanma kabulü) sizin için bir düşmandır (Allâh'tan, hakikatinizden uzaklaştırıcı bir faktör)! Siz de onu düşman edinin! (Kendini yalnızca beden kabulü,) kendine inananları, alevli ateşin ehli olmaları için çağırır!
Ahmet Tekin : Şeytan, şeytan tıynetli ahlâksız azgınlar, şeytanî güçler sizin düşmanınızdır. Siz de, Allah’a itaatte musır olarak ona düşmanlığa devam edin. O, kendi taraftarlarını, kesinlikle, körüklenen, alev püsküren Cehennem ehlinden olmaya çağırır.
Ahmet Varol : Şüphesiz şeytan sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tanıyın. O kendi grubunu alevli ateşin halkından olmaya çağırır.
Ali Bulaç : Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır.
Ali Fikri Yavuz : Hakikaten şeytan (öteden beri) size düşmandır, siz de onu düşman edinin; çünkü o, etrafına toplanan avanesini ancak cehennemlik olsunlar diye çağırır.
Bekir Sadak : seytan suphesiz sizin dusmaninizdir; siz de onu dusman tutun; o, kendi taraftarlarini, cilgin alevli cehennem yarani olmaya cagirir.
Celal Yıldırım : Muhakkak ki şeytan sizin düşmanınızdır. Artık siz de onu düşman edinin. Çünkü o kendi yandaşlarını alev alev köpüren bir ateşin yakın dostları olsunlar diye çağırır.
Diyanet İşleri : Şüphesiz şeytan sizin için bir düşmandır. Öyle ise (siz de) onu düşman tanıyın. O, kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe girecek kimselerden olmaya çağırır.
Diyanet İşleri (eski) : Şeytan şüphesiz sizin düşmanınızdır; siz de onu düşman tutun; o, kendi taraftarlarını, çılgın alevli cehennem yaranı olmaya çağırır.
Diyanet Vakfi : Çünkü şeytan, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman sayın. O, kendi taraftarlarını ancak ateş ehlinden olmaya çağırır.
Edip Yüksel : Şeytan sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman edinin. O partisini sadece cehennem halkı olmaya çağırır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Çünkü şeytan size düşmandır. Siz de onu düşman tutun. O etrafına toplanan taraftarlarını ancak cehennemliklerden olsunlar diye davet eder.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Haberiniz olsun ki, şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun; çünkü O, etrafına toplanan yandaşlarını ancak alevli cehennemlik dostlarından olsunlar diye davet eder.
Elmalılı Hamdi Yazır : Haberiniz olsun ki Şeytan size düşmandır, siz de onu düşman tutun, çünkü o etrafına toplanan hizbini ancak eshabı Saîrden olsunlar diye da'vet eder
Fizilal-il Kuran : Şeytan kesinlikle size düşmandır. Onu siz de düşman tutunuz. O taraftarlarını cehennemliklerden olmaya sürükler.
Gültekin Onan : Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır.
Hakkı Yılmaz : Şüphesiz o şeytan, sizin için düşmandır. Onun için siz de onu düşman edinin. Şüphesiz şeytan kendi taraftarlarını alevli ateşin ashâbından olmaları için çağırır.
Hasan Basri Çantay : Çünkü şeytan sizin bir düşmanınızdır. Onun için siz de onu bir düşman tutun O, (kendisine tâbi' olan) güruhunu ancak alevli cehennemin yaranından olmaları için da'veteder.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki şeytan size düşmandır; öyle ise (siz de) onu (kendinize) düşman edinin!(O,) kendi tarafdarlarını ancak alevli ateş ehlinden olsunlar diye çağırır.
İbni Kesir : Muhakkak ki şeytan, sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O, taraftarlarını ancak çılgın alevli ateşin yaranı olmaya çağırır.
İskender Evrenosoğlu : Muhakkak ki şeytan, sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O, kendi hizbini (taraftarlarını) sadece alevli ateş (cehennem) ehlinden olmaları için çağırır.
Muhammed Esed : Şeytan, sizin apaçık düşmanınızdır; öyleyse siz de ona düşman olarak muamele edin. O, kendisine tabi olanları, ancak, yakıcı ateşe mahkum olanlar arasında yer alacakları bir akibete çağırır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Şüphe yok ki, şeytan sizin için bir düşmandır. Artık siz de onu bir düşman tutun. O muhakkak ki, kendi etrafında toplananları davet eder ki, alevli cehennemin yârânından oluversinler.
Ömer Öngüt : Şeytan şüphesiz ki sizin amansız bir düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O kendi taraftarlarını çılgın alevli cehennem halkından olmaya çağırır.
Şaban Piriş : Şeytan size düşmandır. Siz de ona düşman olun. O, ancak kendi taraftarlarını çılgın ateşin halkı olmaya çağırır.
Suat Yıldırım : Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya dâvet eder.
Süleyman Ateş : Şeytân, sizin düşmanınızdır, siz de onu düşman tutun. O, partisini alevli ateşin halkından olmağa çağırır.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek şu ki, şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu, ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmağa çağırır.
Ümit Şimşek : Şeytan size düşmandır; siz de onu düşman belleyin. O, kendi taraftarlarını alevli ateşte barınmaya çağırır.
Yaşar Nuri Öztürk : Şu bir gerçek ki, şeytan sizin için bir düşmandır. O halde siz de onu düşman tutun. Hiç kuşkusuz, o kendi hizbini cehennem yâranından olmaları için çağırır durur.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}