» 35 / Fâtir  39:

Kuran Sırası: 35
İniş Sırası: 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 » 35 / Fâtir  Suresi: 39
Arapça Transcript Okunuş Türkçe
1. هُوَ (HV) = huve : O'dur
2. الَّذِي (ELZ̃Y) = lleƶī :
3. جَعَلَكُمْ (CALKM) = ceǎlekum : sizi yapan
4. خَلَائِفَ (ḢLEÙF) = ḣalāife : halifeler (yöneticiler)
5. فِي (FY) = fī :
6. الْأَرْضِ (ELÊRŽ) = l-erDi : yeryüzünde
7. فَمَنْ (FMN) = fe men : artık kim
8. كَفَرَ (KFR) = kefera : nankörlük ederse
9. فَعَلَيْهِ (FALYH) = feǎleyhi : kendi zararınadır
10. كُفْرُهُ (KFRH) = kufruhu : nankörlüğü
11. وَلَا (VLE) = ve lā : ve
12. يَزِيدُ (YZYD̃) = yezīdu : artırmaz
13. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirlerin
14. كُفْرُهُمْ (KFRHM) = kufruhum : küfrü
15. عِنْدَ (AND̃) = ǐnde : yanında
16. رَبِّهِمْ (RBHM) = rabbihim : Rableri
17. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
18. مَقْتًا (MGTE) = meḳten : gazabdan
19. وَلَا (VLE) = ve lā : ve ne de
20. يَزِيدُ (YZYD̃) = yezīdu : artırmaz
21. الْكَافِرِينَ (ELKEFRYN) = l-kāfirīne : kafirlerin
22. كُفْرُهُمْ (KFRHM) = kufruhum : küfrü
23. إِلَّا (ÎLE) = illā : başka bir şey
24. خَسَارًا (ḢSERE) = ḣasāran : ziyandan
O'dur | | sizi yapan | halifeler (yöneticiler) | | yeryüzünde | artık kim | nankörlük ederse | kendi zararınadır | nankörlüğü | ve | artırmaz | kafirlerin | küfrü | yanında | Rableri | başka bir şey | gazabdan | ve ne de | artırmaz | kafirlerin | küfrü | başka bir şey | ziyandan |

[] [] [CAL] [ḢLF] [] [ERŽ] [] [KFR] [] [KFR] [] [ZYD̃] [KFR] [KFR] [AND̃] [RBB] [] [MGT] [] [ZYD̃] [KFR] [KFR] [] [ḢSR]
HV ELZ̃Y CALKM ḢLEÙF FY ELÊRŽ FMN KFR FALYH KFRH VLE YZYD̃ ELKEFRYN KFRHM AND̃ RBHM ÎLE MGTE VLE YZYD̃ ELKEFRYN KFRHM ÎLE ḢSERE

huve lleƶī ceǎlekum ḣalāife l-erDi fe men kefera feǎleyhi kufruhu ve lā yezīdu l-kāfirīne kufruhum ǐnde rabbihim illā meḳten ve lā yezīdu l-kāfirīne kufruhum illā ḣasāran
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

 » 35 / Fâtir  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
جعلكم ج ع ل | CAL CALKM ceǎlekum sizi yapan made you
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeler (yöneticiler) successors
في | FY in
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
فمن | FMN fe men artık kim And whoever
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera nankörlük ederse disbelieves,
فعليه | FALYH feǎleyhi kendi zararınadır then upon him
كفره ك ف ر | KFR KFRH kufruhu nankörlüğü (is) his disbelief.
ولا | VLE ve lā ve And not
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırmaz increase
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers
كفرهم ك ف ر | KFR KFRHM kufruhum küfrü their disbelief
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında near
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord,
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
مقتا م ق ت | MGT MGTE meḳten gazabdan "(in) hatred;"
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırmaz increase
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers
كفرهم ك ف ر | KFR KFRHM kufruhum küfrü their disbelief
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
خسارا خ س ر | ḢSR ḢSERE ḣasāran ziyandan (in) loss.

35:39 için Araştırma Linkleri: |Corpus |Kuran Haritasi |Kuran'a Sor |Global Quran |Tanzil |

O'dur | | sizi yapan | halifeler (yöneticiler) | | yeryüzünde | artık kim | nankörlük ederse | kendi zararınadır | nankörlüğü | ve | artırmaz | kafirlerin | küfrü | yanında | Rableri | başka bir şey | gazabdan | ve ne de | artırmaz | kafirlerin | küfrü | başka bir şey | ziyandan |

[] [] [CAL] [ḢLF] [] [ERŽ] [] [KFR] [] [KFR] [] [ZYD̃] [KFR] [KFR] [AND̃] [RBB] [] [MGT] [] [ZYD̃] [KFR] [KFR] [] [ḢSR]
HV ELZ̃Y CALKM ḢLEÙF FY ELÊRŽ FMN KFR FALYH KFRH VLE YZYD̃ ELKEFRYN KFRHM AND̃ RBHM ÎLE MGTE VLE YZYD̃ ELKEFRYN KFRHM ÎLE ḢSERE

huve lleƶī ceǎlekum ḣalāife l-erDi fe men kefera feǎleyhi kufruhu ve lā yezīdu l-kāfirīne kufruhum ǐnde rabbihim illā meḳten ve lā yezīdu l-kāfirīne kufruhum illā ḣasāran
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا

[] [] [ج ع ل] [خ ل ف] [] [ا ر ض] [] [ك ف ر] [] [ك ف ر] [] [ز ي د] [ك ف ر] [ك ف ر] [ع ن د] [ر ب ب] [] [م ق ت] [] [ز ي د] [ك ف ر] [ك ف ر] [] [خ س ر]

 » 35 / Fâtir  Suresi: 39
Arapça Kök Transcript Okunuş Türkçe İngilizce
هو | HV huve O'dur He
He,Vav,
5,6,
PRON – 3rd person masculine singular personal pronoun
ضمير منفصل
الذي | ELZ̃Y lleƶī (is) the One Who
Elif,Lam,Zel,Ye,
1,30,700,10,
REL – masculine singular relative pronoun
اسم موصول
جعلكم ج ع ل | CAL CALKM ceǎlekum sizi yapan made you
Cim,Ayn,Lam,Kef,Mim,
3,70,30,20,40,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
PRON – 2nd person masculine plural object pronoun
فعل ماض والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به
خلائف خ ل ف | ḢLF ḢLEÙF ḣalāife halifeler (yöneticiler) successors
Hı,Lam,Elif,,Fe,
600,30,1,,80,
N – accusative masculine plural noun
اسم منصوب
في | FY in
Fe,Ye,
80,10,
P – preposition
حرف جر
الأرض ا ر ض | ERŽ ELÊRŽ l-erDi yeryüzünde the earth.
Elif,Lam,,Re,Dad,
1,30,,200,800,
"N – genitive feminine noun → Earth"
اسم مجرور
فمن | FMN fe men artık kim And whoever
Fe,Mim,Nun,
80,40,50,
CONJ – prefixed conjunction fa (and)
REL – relative pronoun
الفاء عاطفة
اسم موصول
كفر ك ف ر | KFR KFR kefera nankörlük ederse disbelieves,
Kef,Fe,Re,
20,80,200,
V – 3rd person masculine singular perfect verb
فعل ماض
فعليه | FALYH feǎleyhi kendi zararınadır then upon him
Fe,Ayn,Lam,Ye,He,
80,70,30,10,5,
REM – prefixed resumption particle
P – preposition
PRON – 3rd person masculine singular object pronoun
الفاء استئنافية
جار ومجرور
كفره ك ف ر | KFR KFRH kufruhu nankörlüğü (is) his disbelief.
Kef,Fe,Re,He,
20,80,200,5,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine singular possessive pronoun
اسم مرفوع والهاء ضمير متصل في محل جر بالاضافة
ولا | VLE ve lā ve And not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırmaz increase
Ye,Ze,Ye,Dal,
10,7,10,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
كفرهم ك ف ر | KFR KFRHM kufruhum küfrü their disbelief
Kef,Fe,Re,He,Mim,
20,80,200,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
عند ع ن د | AND̃ AND̃ ǐnde yanında near
Ayn,Nun,Dal,
70,50,4,
LOC – accusative location adverb
ظرف مكان منصوب
ربهم ر ب ب | RBB RBHM rabbihim Rableri their Lord,
Re,Be,He,Mim,
200,2,5,40,
N – genitive masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مجرور و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
مقتا م ق ت | MGT MGTE meḳten gazabdan "(in) hatred;"
Mim,Gaf,Te,Elif,
40,100,400,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
ولا | VLE ve lā ve ne de and not
Vav,Lam,Elif,
6,30,1,
CONJ – prefixed conjunction wa (and)
NEG – negative particle
الواو عاطفة
حرف نفي
يزيد ز ي د | ZYD̃ YZYD̃ yezīdu artırmaz increase
Ye,Ze,Ye,Dal,
10,7,10,4,
V – 3rd person masculine singular imperfect verb
فعل مضارع
الكافرين ك ف ر | KFR ELKEFRYN l-kāfirīne kafirlerin the disbelievers
Elif,Lam,Kef,Elif,Fe,Re,Ye,Nun,
1,30,20,1,80,200,10,50,
N – accusative masculine plural active participle
اسم منصوب
كفرهم ك ف ر | KFR KFRHM kufruhum küfrü their disbelief
Kef,Fe,Re,He,Mim,
20,80,200,5,40,
N – nominative masculine noun
PRON – 3rd person masculine plural possessive pronoun
اسم مرفوع و«هم» ضمير متصل في محل جر بالاضافة
إلا | ÎLE illā başka bir şey except
,Lam,Elif,
,30,1,
RES – restriction particle
أداة حصر
خسارا خ س ر | ḢSR ḢSERE ḣasāran ziyandan (in) loss.
Hı,Sin,Elif,Re,Elif,
600,60,1,200,1,
N – accusative masculine indefinite noun
اسم منصوب
: Dikkat İşareti, Kuran Sözlüğü Projesi kapsamında güncellenmiş ifadelere işaret etmektedir.

Konu Başlığı: -

Kırık Meal (Arapça) : |هُوَ: O'dur | الَّذِي: | جَعَلَكُمْ: sizi yapan | خَلَائِفَ: halifeler (yöneticiler) | فِي: | الْأَرْضِ: yeryüzünde | فَمَنْ: artık kim | كَفَرَ: nankörlük ederse | فَعَلَيْهِ: kendi zararınadır | كُفْرُهُ: nankörlüğü | وَلَا: ve | يَزِيدُ: artırmaz | الْكَافِرِينَ: kafirlerin | كُفْرُهُمْ: küfrü | عِنْدَ: yanında | رَبِّهِمْ: Rableri | إِلَّا: başka bir şey | مَقْتًا: gazabdan | وَلَا: ve ne de | يَزِيدُ: artırmaz | الْكَافِرِينَ: kafirlerin | كُفْرُهُمْ: küfrü | إِلَّا: başka bir şey | خَسَارًا: ziyandan |
Kırık Meal (Harekesiz) : |هو HW O'dur | الذي ELZ̃Y | جعلكم CALKM sizi yapan | خلائف ḢLEÙF halifeler (yöneticiler) | في FY | الأرض ELÊRŽ yeryüzünde | فمن FMN artık kim | كفر KFR nankörlük ederse | فعليه FALYH kendi zararınadır | كفره KFRH nankörlüğü | ولا WLE ve | يزيد YZYD̃ artırmaz | الكافرين ELKEFRYN kafirlerin | كفرهم KFRHM küfrü | عند AND̃ yanında | ربهم RBHM Rableri | إلا ÎLE başka bir şey | مقتا MGTE gazabdan | ولا WLE ve ne de | يزيد YZYD̃ artırmaz | الكافرين ELKEFRYN kafirlerin | كفرهم KFRHM küfrü | إلا ÎLE başka bir şey | خسارا ḢSERE ziyandan |
Kırık Meal (Okunuş) : |huve: O'dur | lleƶī: | ceǎlekum: sizi yapan | ḣalāife: halifeler (yöneticiler) | : | l-erDi: yeryüzünde | fe men: artık kim | kefera: nankörlük ederse | feǎleyhi: kendi zararınadır | kufruhu: nankörlüğü | ve lā: ve | yezīdu: artırmaz | l-kāfirīne: kafirlerin | kufruhum: küfrü | ǐnde: yanında | rabbihim: Rableri | illā: başka bir şey | meḳten: gazabdan | ve lā: ve ne de | yezīdu: artırmaz | l-kāfirīne: kafirlerin | kufruhum: küfrü | illā: başka bir şey | ḣasāran: ziyandan |
Kırık Meal (Transcript) : |HV: O'dur | ELZ̃Y: | CALKM: sizi yapan | ḢLEÙF: halifeler (yöneticiler) | FY: | ELÊRŽ: yeryüzünde | FMN: artık kim | KFR: nankörlük ederse | FALYH: kendi zararınadır | KFRH: nankörlüğü | VLE: ve | YZYD̃: artırmaz | ELKEFRYN: kafirlerin | KFRHM: küfrü | AND̃: yanında | RBHM: Rableri | ÎLE: başka bir şey | MGTE: gazabdan | VLE: ve ne de | YZYD̃: artırmaz | ELKEFRYN: kafirlerin | KFRHM: küfrü | ÎLE: başka bir şey | ḢSERE: ziyandan |
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir mâbuttur o ki sizi yeryüzüne hâkim etmiştir, kim kâfir olursa zararı kendisine, kâfirlerin kâfirlikleri, Rablerinin katında ancak gazabını arttırır, kâfirlerin kâfirlikleri, ancak ziyanlarını arttırır.
Adem Uğur : Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.
Ahmed Hulusi : "HÛ" ki sizi arzda halifeler olarak meydana getiren (hilâfet özelliği; meydana getirilmiştir, yaratılmamıştır. Bu ince ve derin düşünülmesi gereken bir konudur. A. H. ). . . Kim nankörlük eder (birimsel, bedensel zevkler ve kabuller uğruna halifeliğini örter) ise, onun (hakikatini) inkârı kendi aleyhinedir! Hakikat bilgisini inkâr edenlere bu inkârları Rableri indînde şiddetli gazap yaşatmaktan başka bir şey artırmaz! Hakikat bilgisini inkâr edenlere inkârları hüsrandan başka bir şey eklemez!
Ahmet Tekin : O sizi, yeryüzünde düzen kurmaya, ilâhî hükümleri icraya, yeryüzünü imara yetkili halifeler olarak hazırlayıp yerleştirendir. Kim Allah’ın birliğini inkâr edip nankörlük eder, küfre saplanırsa, inkârı kendi aleyhinedir. İnkârları, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a imanı, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörlere Rableri katında ancak gazabı, hışmı artırır. İnkârları, kâfirlerin ancak, pişmanlıklarını, ziyanlarını artırır.
Ahmet Varol : O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Kim inkar ederse onun inkarı kendi aleyhinedir. İnkar edenlerin inkarları onlar için, Rableri katında sadece gazabı artırır. İnkar edenlerin inkarları onların sadece ziyanlarını artırır.
Ali Bulaç : Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim inkâr ederse, artık inkârı kendi aleyhinedir. Rableri katında kafir olanlara kendi inkârları gazabtan başkasını arttırmaz ve kafir olanlara kendi inkârları kayıptan başkasını arttırmaz.
Ali Fikri Yavuz : (Ey Hz. Peygamber ümmeti), sizi yeryüzünde halifeler yapan (size yeryüzünün tasarrufunu ve hâkimiyetini veren) O’dur. Artık kim (bu büyük nimeti) inkâr ederse, inkârının cezası kendinedir. Kâfirlere, küfürleri, Rableri katında ancak buğz artırır. Kâfirlere, küfürleri, hüsrandan başka bir şey artırmaz.
Bekir Sadak : Sizleri yeryuzune de hakim kilan O'dur. Inkar edenin inkari kendi aleyhinedir. Inkarcilarin inkari, Rableri katinda yalniz kendilerine olan gazabi arttirir. Inkarcilarin inkari, husrandan baska birsey arttirmaz.
Celal Yıldırım : O Allah ki, yeryüzünde sizi (göçüp gidenlerin yerine) koyup yerleştirdi. Artık kim küfrederse küfrünün zararı kendisinedir ve kâfirlerin küfrü Rabları yanında gazabdan başka kendilerine bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü kendilerine ancak husrân artırır.
Diyanet İşleri : O, sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkâr ederse inkârı kendi aleyhinedir. İnkârcıların inkârı, Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı artırır. İnkârcıların inkârı, ancak ziyanlarını arttırır.
Diyanet İşleri (eski) : Sizleri yeryüzüne de hakim kılan O'dur. İnkar edenin inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı, Rableri katında yalnız kendilerine olan gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı, hüsrandan başka birşey arttırmaz.
Diyanet Vakfi : Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Onun için kim inkâr ederse, inkârı kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında kendileri için ancak gazabı arttırır. Kâfirlerin küfrü, kendilerine ziyandan başka bir şey getirmez.
Edip Yüksel : O ki sizi yeryüzünde yöneticiler kıldı. Kim inkar ederse kendi zararına inkar etmiştir. İnkarcıların inkarı, Rab'leri katında nefretten başka bir şey artırmaz. İnkarcıların inkarı kayıptan başka birşey artırmaz
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim küfrederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri, Rablerinin katında kendilerine buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlerin küfürleri kendilerine zarardan başka bir şey artırmaz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. O halde kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlere inkarları, Rableri katında gazaptan başka birşey artırmaz. Kafirlere inkarları, zarardan başka birşey artırmaz.
Elmalılı Hamdi Yazır : O ki sizleri yeryüzünde halîfeler kıldı, o halde kim küfrederse küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlere küfürleri rablarının katında buğzdan başka bir şey artırmaz, kâfirlere küfürleri hasardan başka bir şey artırmaz
Fizilal-il Kuran : Yeryüzünde sizleri daha önceki kuşakların yerine geçirip egemen kılan O'dur. Kâfirlerin inkârcılıkları kendi zararlarınadır. Kâfirlik, kâfirlere Rabb'leri katında sadece daha çok nefret kazandırır. Kâfirlik, kâfirlerin sadece zararlarını arttırır.
Gültekin Onan : Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim küfrederse, artık küfrü kendi aleyhinedir. Rableri katında kafirlere kendi küfürleri gazabtan başkasını arttırmaz ve kafirlere kendi küfürleri kayıptan başkasını arttırmaz.
Hakkı Yılmaz : "O, sizi yeryüzünde halifeler yapandır. Artık kim küfrederse; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddederse, küfrü; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedetmesi kendi zararınadır. Ve kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerin küfrü; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddetmeleri, Rablerinin katında kendilerine sadece buğzu artırır. Ve kâfirlerin; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedenlerin küfrü; Allah'ın ilâhlığını ve rabliğini bilerek reddedetmeleri kendilerine sadece zararı artırır. "
Hasan Basri Çantay : O, sizi yer yüzünde halîfeler yapandır. Artık kim küfrederse küfrü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü kendilerine Rableri katında şiddetli buğuzdan başka (bir şey) artırmaz. Kâfirlerin küfrü kendilerine hüsran (ve helak) den başka (bir şey) artırmaz.
Hayrat Neşriyat : O (Rabbiniz), sizi yeryüzünde halîfeler kılandır. Artık kim inkâr ederse, o takdirde onun inkârı kendi aleyhinedir. Çünki onların küfrü, Rableri katında o kâfirlere gazabdan başka bir şey artırmaz, ve onların küfrü, o kâfirlere ziyandan başka bir şey (de) artırmaz.
İbni Kesir : O'dur; sizi, yeryüzünde halifeler kılmış olan. Kim, küfrederse; küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlerin küfrü Rabbları katında ancak gazabı artırır. Kafirlerin küfrü onlara hüsrandan başka bir şeyi artırmaz.
İskender Evrenosoğlu : Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. Artık kim inkâr ederse, o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlere küfürleri, Rab'lerinin huzurunda, gazaptan başka bir şey artırmaz ve kâfirlere küfürleri, hasardan (ziyandan) başka bir şey artırmaz.
Muhammed Esed : Sizleri yeryüzüne varis kılan O'dur. O halde, (Allah'ın birliği ve benzersizliği) gerçeği(ni) inkara kalkışan kişi (şunu bilsin ki), onun bu inkarı kendi aleyhinedir; çünkü, onların bu gerçeği (inatla) inkar etmeleri, yalnızca Rablerinin katındaki çirkinliklerini arttırır ve bu gerçeği inkar etmeleri inkarcıların ziyanını artırmaktan başka bir işe yaramaz.
Ömer Nasuhi Bilmen : O, o (zât-ı Kibriyâ)dır ki, sizi yerde halifeler kıldı. Artık kim kâfir olursa küfrü kendi aleyhinedir ve kâfirlere küfürleri Rablerinin nezdinde gazabtan başka bir şey arttırmaz ve kâfirlere helâktan başka bir şey artıracak değildir.
Ömer Öngüt : Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Kim inkâr ederse, küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfürleri Rableri katında ancak onlara gazabı artırır. Kâfirlerin küfürleri onlara hüsrandan başka bir şeyi artırmaz.
Şaban Piriş : Sizi yeryüzünde idareci kılan O’dur. Kim nankörlük ederse, nankörlüğü kendisinedir. Kafirlerin küfrü, Allah katında nefretten başka bir şey artırmaz. Kafirlerin küfrü hüsrandan başka bir şey artırmaz.
Suat Yıldırım : Sizi dünyada halifeler, yani yöneticiler yapan O’dur. Kim inkâr ederse onun küfrü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin inkârı, Rab’leri nezdinde kendilerine gazaptan başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin inkârı onların sadece zararlarını fazlalaştırır.
Süleyman Ateş : Sizi yeryüzünde halifeler (yöneticiler) yapan O'dur. Artık kim nankörlük ederse nankörlüğü kendi zararınadır. Kâfirlerin küfrü, Rableri yanında (kendilerine) gazabdan başka bir şey artırmaz; kâfirlerin küfrü, (kendilerine) ziyandan başka bir şey artırmaz.
Tefhim-ul Kuran : Yeryüzünde sizi halifeler kılan O'dur. Öyleyse kim küfre saparsa, artık küfrü kendi aleyhinedir. Rableri katında kâfir olanlara kendi küfürleri gazabtan başkasını arttırmaz ve kâfir olanlara kendi küfürleri kayıptan başkasını da arttırmaz.
Ümit Şimşek : Sizi yeryüzünde halifeler yapan Odur. Kim inkâr ederse, inkârı kendi aleyhine olur. Çünkü kâfirlerin inkârı, Rableri katında gazaptan başka birşey arttırmaz. Sonuçta, kâfirlerin inkârı ancak kendi hüsranlarını arttırmış olur.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi yeryüzünde halefler yapan O'dur. Nankörlük edenin nankörlüğü kendi aleyhinedir. Kâfirlerin küfrü, Rableri katında öfkeden başka bir şey artırmaz. Kâfirlerin küfrü hüsran ve yıkımdan başka bir şey artırmaz.


Kuran Mealleri Veritabanı ve Site Dosyalarını indirmek için TIKLAYINIZ.
[Sitemiz kurulum ve geliştirme aşamasındadır. Hatalar, eksikler bulunmaktadır! Lütfen dikkatli olunuz.]

{ayet_meali.php}